Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 332. Відповідальність за невиконання судового акта

Коментар до статті У практиці виникло питання: чи можливо накласти судовий штраф за невиконання виконавчого доку-мента на відділення Федерального казначейства? Президія ВАС РФ дав позитивну відповідь на це питання: "... судами першої та каса-ційної інстанцій зроблено обгрунтований висновок про те, що відділення - суб'єкт відповідальності, встановленої частиною 2 статті 332 Ар-арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, в силу якої за невиконання зазначених у виконавчому листі дій особою, на яку покладено вчинення цих дій, на це обличчя арбітражним судом, який видав виконавчий лист, може бути накладено судовий штраф у порядку та в розмірі, визначених у главі 11 Кодексу.
Бюджетним кодексом, зокрема статтею 242.3, виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації покладено на органи Федерального казначейства.
Отже, відділення є особою, на яку покладено обов'язок по виконанню зазначених у виконавчому листі від 23.10.2007 N 107 338 дій, за невиконання яких воно правомірно притягнуто до відповідальності на підставі статті 332 Ар-арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації "(Постанова Президії ВАС РФ від 03.03.2009 N 13966/08).
Президія ВАС РФ підтримав накладення судового штрафу на адміністрацію, не перерахували грошові кошти на підставі судового акта: "... задовольняючи вимога судового пристава-виконавця, суд першої інстанції виходив з того, що угода купівлі- продажу земельної ділянки, оформлена договором між адміністрацією (продавцем) і компанією (покупцем), визнана арбітражним судом недійсною, сторони повернуті в початкове положення, у зв'язку з чим адміністрація відповідно до статті 167 Цивільного кодексу Російської Федерації зобов'язана повернути компанії 781 860 рублів. Оскільки адміністрація НЕ пе-речісліла цю суму і не виконала у добровільному порядку постанову судового пристава-виконавця від 27.11.2006 N 1753, ар-арбітражного суд застосував відповідальність, встановлену статтею 332 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, і стягнув з неї 50000 рублів штрафу "(Постанова Президії ВАС РФ від 07.10.2008 N 7120/08).
В одному з постанов Президія ВАС РФ звернув увагу на те, що судовий штраф може бути накладений як на організа-цію, так і на її посадова особа: "Президія вважає, що з аналізу частини 3 статті 206 Арбітражного процесуального кодексу Рос-сийской Федерації 1995 випливає, що ця норма встановлювала відповідальність за невиконання зазначених у виконавчому листі дій як юридичних, так і посадових осіб. Такий підхід збережений і в новому Арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації 2002 (частина 2 статті 332). З матеріалів справи видно, що постанова суду апеляційної інстанції про відмову в удов-летворенія клопотання ТОВ "Манрос-М" про накладення штрафу на банк відповідає фактичним обставинам справи і сформованої в той період правозастосовчій практиці арбітражних судів щодо арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку клієнта в банку, лише в межах фактично наявних на рахунку коштів на момент арешту "(Постанова Президії ВАС РФ від 13.05.2003 N 9985/02).
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 332. Відповідальність за невиконання судового акту "
 1. Стаття 330. Відповідальність за невиконання або Ненад-лежаче виконання судовим приставом-виконавцем своїх обязанно стей
  Стаття 330. Відповідальність за невиконання або Ненад-лежаче виконання судовим приставом-виконавцем своїх обязанно
 2. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  1. Після роз'яснення перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій
 3. Стаття 315. Невиконання вироку суду, рішення суду або іншого судового акта Коментар до статті 315
  1. Об'єктивна сторона аналізованого злочину виражається у злісному невиконанні вступили в законну силу вироку, рішення суду або іншого судового акта або в перешкоджання їх виконанню. 2. Про поняття вироку, рішення суду або іншого судового акта див. коментар до ст. 305 КК РФ. Коло судових актів в коментованій статті включає і рішення (постанови і ухвали)
 4. Стаття 381. Наслідки припинення та невиконання зобов'язання, забезпеченого завдатком
  1. При припиненні зобов'язання до початку його виконання за угодою сторін або внаслідок неможливості виконання (стаття 416) завдаток повинен бути повернений. 2. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка дала завдаток, він залишається в іншої сторони. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку.
 5. Стаття 176. Оголошення рішення
  Коментар до статті Правила ч. 2 ст. 176 АПК РФ застосовуються також і при розгляді справи судами апеляційної та каса-ційної інстанцій; в разі якщо виготовлення прийнятого судового акту в повному обсязі відкладено судом, резолютивна частина цього судового акту повинна бути оголошена в судовому засіданні, в якому закінчено розгляд справи, підписана всіма суддями, беру участь-вавшейся у прийнятті
 6. Стаття 404. Вина кредитора
  1. Якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язання сталося з вини обох сторін, суд відповідно зменшує розмір відповідальності боржника. Суд також має право зменшити розмір відповідальності боржника, якщо кредитор навмисно або з необережності сприяв збільшенню розміру збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням, або не вжив розумних заходів до їх
 7. Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  Коментар до статті Стаття, що встановлює вимоги до змісту постанови Президії ВАС РФ, прийнятого за результатами перегляду судового акта в порядку нагляду. Тим самим на законодавчому рівні забезпечуються законність, обгрунтованість і вмотивованість судового акта, прийнятого Президією ВАС РФ, що є умовами обов'язковості судових актів (ст. 15, 16 АПК
 8. Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають судові акти з нововиявленими обставинами
  Коментар до статті 1. Перегляд за нововиявленими обставинами судового акта проводить той арбітражний суд, який його прийняв, якщо про перегляд даного акту подано заяву. У випадках, коли арбітражний суд апеляційної чи касаційної інстанції або Президія Вищого Арбітражного Суду РФ залишив оспорюваний судовий акт без зміни або залишив в силі один з раніше прийнятих за
 9. Стаття 313. Форма і зміст заяви
  Коментар до статті 1. Вимоги до змісту заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами подібні з вимогами, що пред'являються до позовної заяви (див. коментарі до ст. 125, 126 АПК РФ). У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами має бути зазначено вимогу скасувати, змінити судовий акт, а також нововиявленого
 10. Стаття 866. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення
  1. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несе відповідальність на підставах і в розмірах, які передбачені главою 25 цього Кодексу. 2. У випадках, коли невиконання або неналежне виконання доручення мало місце у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій банком, залученим для виконання доручення платника, відповідальність,
 11. Стаття 177. Злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості Коментар до статті 177
  1. Предметом злочину виступає кредиторська заборгованість - грошові кошти, тимчасово залучені підприємством, організацією, індивідуальним підприємцем або отримані громадянином, що підлягають поверненню відповідним юридичним або фізичним особам. Кредиторська заборгованість може виникнути в результаті як кредитного, так і іншого цивільно-правового договору (наприклад, договору
© 2014-2022  yport.inf.ua