Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 334. Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку

Коментар до статті 1. Для педагогічних працівників передбачений подовжений щорічну основну відпустку, що пов'язано з підвищеною інтенсивністю і напруженістю їхньої праці.
2. Тривалість відпустки педагогів, які працюють в освітніх установах, а також в інших організаціях, що здійснюють освітній процес, встановлена Постановою Уряду РФ від 1 жовтня 2002 р. N 724 "Про тривалість щорічної основної подовженого оплачуваної відпустки, що надається педагогічним працівникам освітніх установ" (СЗ РФ. 2002. N 40. Ст. 3935). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки більшості педагогічних працівників, які здійснюють трудову діяльність в освітніх установах, становить 56 календарних днів.
Щорічні додаткові відпустки тривалість 42 календарних дня передбачені для завідувачів, їх заступників, вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, педагогів-психологів, педагогів додаткової освіти дошкільних освітніх установ, а також для директорів, їх заступників , керівників структурних підрозділів освітніх установ, педагогів додаткової освіти, вожатих, вихователів, концертмейстерів, культорганізаторів, тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, педагогів-психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, методистів освітніх установ додаткової освіти дітей.
Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку тривалістю 42 календарних дні надається вихователям і музичним керівникам, які працюють в дошкільних групах загальноосвітніх установ та освітніх закладах для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
Тривалість щорічної основної подовженого оплачуваної відпустки вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, що працюють повний робочий день у дошкільних групах для вихованців з обмеженими можливостями здоров'я або в дошкільних санаторних групах для вихованців, які потребують тривалого лікування, які перебувають у складі освітніх установ для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, дошкільних освітніх установ, окремих категорій педагогічних працівників, зазначених у Постанові і працюють у музичних школах та школах мистецтв, а також педагогів додаткової освіти освітніх установ додаткової освіти дітей, що працюють з учнями з обмеженими можливостями здоров'я в межах не менше норми годин педагогічної роботи, за яку виплачується ставка заробітної плати, становить 56 календарних днів.
Щорічними подовженими відпустками, передбаченими зазначеною Постановою, користуються заступники керівників освітніх установ та керівники структурних підрозділів освітніх установ, діяльність яких пов'язана з керівництвом виховним (освітнім) процесом чи методичної (науково-методичної) роботою.
Щорічними подовженими оплачуваними відпустками встановленої зазначеним документом тривалості користуються педагогічні працівники по однойменних посад з найменуванням "старший" або "головний".
Окремим категоріям педагогічних працівників право на подовжений щорічна відпустка надається тільки за наявності певних умов. Так, тривалість щорічної основної подовженого оплачуваної відпустки для проректорів (заступників директора), крім першого проректора, проректора (заступника директора) з навчальної, наукової роботи, вечірнім та заочного навчання, з дистанційного навчання та з інформаційних технологій, з підвищення кваліфікації, для заступників деканів факультетів, директорів (завідувачів) філій, завідувачів докторантурою, аспірантурою, науково-дослідними відділами (секторами), навчальними відділами (частинами) та іншими навчальними структурними підрозділами, для керівників (завідувачів) виробничою практикою, вчених секретарів становить 56 календарних днів за умови ведення ними в навчальному році в одному і тому ж освітній установі вищої професійної освіти або освітній установі додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації) фахівців викладацької роботи в обсязі не менше 150 годин.
Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки педагогічних працівників інших організацій, що здійснюють освітній процес, також диференційована залежно від виду організації, де здійснюється трудова діяльність. Так, основна відпустка тривалістю 56 календарних днів встановлено директорів (завідувачів), їх заступників, завідувачів відділами (лабораторіями), педагогів-психологів, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів психологічних служб систем освіти, а також для завідувачів педагогічною частиною, вчителів, вчителів -дефектологів, логопедів, вихователів, музичних керівників, педагогів додаткової освіти, інструкторів з фізкультури, майстрів виробничого навчання, старших вожатих установ охорони здоров'я. Щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 42 календарних дні передбачений для директорів (завідувачів), їх заступників, завідувачів відділами та іншими структурними підрозділами, методистів, педагогів-психологів навчальних, навчально-методичних та методичних кабінетів (центрів), а також для педагогів-організаторів, соціальних педагогів, вихователів, педагогів додаткової освіти, методистів, майстрів виробничого навчання, інших організацій, що здійснюють освітній процес.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 334. Щорічна основна подовжений оплачувану відпустку "
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові дні, передбачені
 2. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  щорічну оплачувану відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. До ст. 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості, встановленої ст. 115 (див. коментар. До неї). Якщо в порядку сумісництва працівник займає посаду
 3. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
  334). Відповідно до ст. 5 Закону про соціальний захист громадян, зайнятих на роботах з хімічною зброєю, щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 або 49 календарних днів (залежно від групи робіт з хімічною зброєю) надається працівникам, зайнятим на роботах з хімічною зброєю. Подовжені відпустки надаються науковим працівникам, які працюють у наукових установах
 4. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних
 5. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  щорічної оплачуваної відпустки і, перш за все, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки, яка перевищує 28 календарних днів, і тільки у випадку, якщо про таку заміну просить сам
 6. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  щорічну оплачувану відпустку належить до основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця надання йому щорічної
 7. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки . При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть за відсутності 6-місячного стажу
 8. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустка
  щорічних основних відпусток, а також понад додаткових відпусток, що надаються з інших передбачених трудовим законодавством підстав (за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, за роботу в умовах ненормованого робочого дня , за особливий характер роботи та ін.) 3. Тривалість щорічних додаткових оплачуваних відпусток особам, які працюють в районах Крайньої Півночі
 9. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  стаття визначає, в яких випадках і в якому порядку щорічна оплачувана відпустка може бути продовжений або перенесений на інший термін. В основі їх лежать обставини, що перешкоджають працівнику використовувати відпустку відповідно до його призначення, тобто для відпочинку. 2. Частина 1 коментованої статті передбачає, в яких випадках допускається продовження або перенесення відпустки на інший термін. При цьому
 10. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічну основну оплачувану відпустку. Стаж для отримання щорічної відпустки повинен бути безперервним. Це означає, що відпустка надається тільки за час роботи у даного роботодавця. Тому, коли працівник звільняється, він повинен повністю закінчити свої розрахунки з відпуску, отримавши грошову компенсацію за невикористані дні відпустки. Правило ч. 2 ст. 122 не можна розглядати як заборона
 11. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  щорічних додаткових оплачуваних відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за тривалий стаж роботи.
 12. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  оплачувана відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер роботи. Згідно ч. 2 коментованої статті перелік категорій таких
 13. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної додаткової відпустки, яка надається у зв'язку з роботою на Крайній Півночі чи в прирівняних місцевостях, виникає одночасно з правом на використання основної щорічної оплачуваної відпустки - тобто після закінчення 6 місяців роботи у даного роботодавця. 2. У коментованій статті передбачена можливість повного або часткового з'єднання щорічних оплачуваних
 14. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  щорічну відпустку. Проте загальні правила надання відпусток на дану категорію працівників не поширюються. Так, за загальним правилом тривалість щорічної та основної та додаткових відпусток працівників обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Працівники, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, мають право на відпустку або на отримання
 15. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  щорічних відпусток на календарний рік, так і безпосередньо при наданні працівникові щорічної оплачуваної відпустки. Закон не встановлює, на скільки частин можна ділити відпустку. В принципі за угодою сторін його можна розділити на кілька частин, але при цьому хоча б одна частина цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів. Іншими словами, на частини можна розділити ту частину
 16. Стаття 257. Відпустки працівникам, які усиновили дитину
  щорічну оплачувану відпустку за їх заявою надається до закінчення 6 місяців безперервної роботи в організації (ч. 3 ст. 122
© 2014-2022  yport.inf.ua