Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником

Коментар до статті 1. Стаття, що в якості одного з додаткових підстав звільнення педагогічних працівників передбачає повторне протягом року грубе порушення статуту освітньої установи.
Статут освітньої установи певного типу та виду розробляється на основі відповідного типового положення і затверджується засновником.
2. У статуті освітньої установи може бути безпосередньо передбачено перелік грубих порушень статуту.
Наприклад, педагогічним працівникам надано право самостійно вибирати методики навчання і виховання. Використання методів навчання і виховання, небезпечних для життя і здоров'я учнів, може бути зазначено в переліку як одне з грубих порушень статуту освітньої установи.
Якщо такий перелік відсутній, то грубим порушенням статуту освітньої установи можна вважати винна невиконання або неналежне виконання педагогічним працівником обов'язків, передбачених статутом.
3. Питання про те, чи є порушення статуту освітньої установи грубим, вирішується керівником даного освітнього закладу.
4. Факт грубого порушення статуту освітньої установи повинен бути підтверджений відповідними документами (актами, пояснювальними або докладним записками, уявленнями) і (або) показаннями свідків.
5. До педагогічному працівнику, що допустив грубе порушення статуту освітньої установи, може бути застосоване дисциплінарне стягнення в порядку, передбаченому ст. ст. 192 і 193 ТК.
6. Звільнення педагогічного працівника у зв'язку з повторним протягом одного року грубим порушенням статуту освітньої установи відноситься відповідно до ст. 192 ТК до дисциплінарних стягнень і вимагає дотримання порядку застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого ст. 193 ТК.
7. Відповідно до п. 2 ст. 55 Закону про освіту дисциплінарне розслідування порушення педагогічним працівником статуту даного освітнього закладу може бути проведено лише за надійшла на нього скарги, поданої у письмовому вигляді. Копія скарги повинна бути передана даному педагогічному працівнику.
8. Обчислення строку, рівного одному року, починається з моменту вчинення грубого порушення статуту освітньої установи.
9. Особливим підставою звільнення педагогічного працівника може служити застосування, в т.ч. одноразове, методів навчання, пов'язаних з фізичним або психічним насильством над особистістю учня, вихованця.
Фізична або психічне насильство являє собою умисне заподіяння обучающемуся, вихованцю фізичних чи моральних страждань з метою покарання або примусу до вчинення будь-яких дій.
10. Фізичне насильство - це примусове фізичний вплив на організм учня, вихованця, яке може виражатися в нанесенні ударів, побої, у вчиненні інших дій, що завдають фізичного болю, в заподіянні тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, у примусовій ізоляції учня, вихованця і т.п.
Факт застосування фізичного насильства може бути встановлений не тільки за зовнішніми ознаками (наявність на тілі навчається синців, синців, саден і ін), але і станом психіки особи, яка зазнала фізичного насильства.
11. Психічне насильство - це негативний вплив на психіку учня, вихованця, що заподіює йому моральні страждання.
Психічне насильство проявляється у формі образ, погроз (в т.ч. погроз застосування фізичного насильства), висловлювань, що принижують людську гідність, і т.п.
12. Підтвердити факт застосування фізичного та (або) психічного насильства можна за допомогою медичного висновку, показань свідків та ін
13. У ч. 3 ст. 192 ТК не вказано, що звільнення педагогічного працівника у зв'язку із застосуванням, в т.ч. одноразовим, методів навчання, пов'язаних з фізичним або психічним насильством над особистістю учня, вихованця, є дисциплінарним стягненням. На нашу думку, подібна позиція законодавця не зовсім вірна. Необхідно відзначити, що звільнення за вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи, коли винні дії вчинені за місцем роботи і в зв'язку з виконанням трудових обов'язків, віднесено до дисциплінарних стягнень, а застосування методів навчання, пов'язаних з фізичним або психічним насильством над особистістю учня, вихованця слід розглядати як одну з різновидів подібного аморального проступку. Тому вважаємо, що звільнення педагогічного працівника у зв'язку із застосуванням, в т.ч. одноразовим, методів навчання, пов'язаних з фізичним або психічним насильством над особистістю учня, вихованця, є дисциплінарним стягненням і вимагає дотримання порядку застосування дисциплінарного стягнення, передбаченого ст. 193 ТК. Правильність такої точки зору підтверджується і нормою, передбаченою п. 2 ст. 55 Закону про освіту, згідно з якою дисциплінарне розслідування порушення педагогічним працівником норм професійної поведінки може бути проведено лише за надійшла на нього скарги, поданої у письмовому вигляді. При цьому копія скарги повинна бути передана даному педагогічному працівнику.
14. Звільнення ректора, проректора, керівника філії (інституту) державного або муніципального освітнього закладу вищої професійної освіти за п. 3 ст. 336 допускається тоді, коли неможливо перевести зазначених науково-педагогічних працівників на інші посади, що відповідають їх кваліфікації, або відсутня згода на такий переказ (див. ст. 332 і коммент. До неї).
15. Трудовий договір з науково-педагогічним працівником, з яким укладено трудовий договір на невизначений термін, припиняється за п. 4 ст. 336 у зв'язку з необранням за конкурсом, якщо зазначений працівник не пройшов періодичний конкурсний відбір на заміщення відповідної посади. Згідно ст. 332 ТК конкурс на заміщення посади науково-педагогічного працівника, займаної працівником, з яким укладено трудовий договір на невизначений термін, проводиться один раз на п'ять 5 років.
16. Трудовий договір припиняється за п. 4 ст. 336 у зв'язку із закінченням терміну обрання за конкурсом, якщо науково-педагогічний працівник, з яким укладено строковий трудовий договір, не виявив бажання взяти участь у конкурсі для подальшого укладення трудового договору на новий термін і не подав відповідної заяви або якщо він не пройшов конкурсний відбір на заміщення раніше займаної ним посади науково-педагогічного працівника.
17. При звільненні науково-педагогічних працівників за п. 4 ст. 336 слід враховувати, що не проводиться конкурс на заміщення посад декана факультету та завідувача кафедри, посад науково-педагогічних працівників, займаних вагітними жінками, та посад науково-педагогічних працівників, займаних за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, жінками, що мають дітей у віці до 3 років (див. ст. 332 і коммент. до неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 336. Додаткові підстави припинення трудового договору з педагогічним працівником "
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна розділити на чотири групи залежно від
 2. 4. Необрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника або закінчення терміну обрання за конкурсом
  336 Трудового кодексу РФ. При звільненні за всім вищевказаним спеціальним підставах педагогічним працівникам в останній день роботи повинна бути видана трудова книжка із внесеним записом про припинення трудового договору, а також виплачені всі належні суми зарплати, компенсації за невикористані відпустки та інші виплати. Якщо працівник в останній день не працював, то відповідні
 3. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 4. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання трудових договорів наведені в розд. XII "Особливості регулювання праці окремих категорій працівників" Трудового кодексу РФ; - оформлення розірвання трудового договору з
 5. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути
 6. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 7. 3. Трудова книжка
  підставі п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу
 8. 1. Повторне протягом одного року грубе порушення статуту освітньої установи
  336 Трудового кодексу
 9. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  додатковою гарантією, що забезпечує захист прав працівника при звільненні. Разом з тим, якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається витримали випробування. При цьому видання якого спеціального наказу про остаточне прийняття на роботу не потрібно. Наступне звільнення такого працівника допускається лише на загальних підставах. 2. Інший додаткової
 10. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  підстав, передбачених ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав трудовий договір
 11. 2. Застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня, вихованця
  336 Трудового кодексу РФ. Аналогічна формулювання підстави для звільнення вноситься до наказу про звільнення і особисту картку
 12. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  підстав, передбачених ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не менш ніж за 2 тижні (ст. 80 ТК). Водночас працівник, який уклав
 13. 1.2. Спеціальні підстави для розірвання трудового договору з працівником
  336 Трудового кодексу РФ. Так, це можуть бути: - повторне протягом одного року грубе порушення статуту освітньої установи; - застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним і (або) психічним насильством над особистістю учня вихованця; - досягнення граничного віку для заміщення відповідної посади; - необрання за конкурсом на
 14. Оформлення та виплати
  основу (документ, номер, дата) "слід вказати реквізити заяви працівника. В якості формулювання підстави звільнення у трудовій книжці, наказі про звільнення і особистій картці буде вказано, що трудовий договір припиняється з ініціативи працівника (звільнений за власним бажанням) на підставі п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Днем припинення трудових відносин буде останній
 15. 3. Необрання на посаду
  додатково реквізити документа, який підтверджує участь співробітника у виборах. Підстава припинення трудового договору потрібно сформулювати так: у зв'язку з необранням на посаду з підстав п. 3 ч. 1 ст. 83 Трудового кодексу РФ. Таку запис вносять до трудової книжки та особисту картку
 16. 3.4. Звільнення за обставинами, не залежних від волі сторін
    підставі п. 10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ. Формулювання наступна: у зв'язку з обставинами, не залежними від волі сторін. Іншими словами, якщо трудові відносини не сумісні з певних об'єктивних причин, виникнення яких не залежить ні від працівника, ні від роботодавця, співробітника можна звільнити по даній підставі. Порядку звільнення працівників з не залежних від сторін
 17. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
    припинення трудового договору при незадовільному результаті випробування проводиться в загальному порядку (див. ст. 71 і коммент. до неї). Якщо в період випробування працівник прийде до висновку про те, що запропонована робота не є для неї підходящою, він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за 3
 18. Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
    підстави для звільнення певних категорій працівників, таких як: - керівника організації; - сумісника; - педагогічного
© 2014-2022  yport.inf.ua