Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 336. Право подачі касаційних скарги, подання

Коментар до статті § 1.
1. Згідно з положенням ст. 336 ЦПК Російської Федерації, конституційність якого оспорюється громадянами К.А. Інешіним, Н.С. Никоновим і ВАТ "Нижнекамскнефтехим", на рішення всіх судів в Російській Федерації, прийняті по першій інстанції, за винятком рішень мирових суддів, сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, може бути подана касаційна скарга.
На думку заявників, назване законоположення - за змістом, надавало йому правозастосовчої практикою, - дозволяє відмовляти особам, які не брали участь у справі, чиї права і законні інтереси порушені судовим актом, винесеним у цій справі, у прийнятті їх касаційних скарг, що суперечить ст. ст. 19, 46, 47 і 123 Конституції Російської Федерації.
1.1. Загальними зборами повних товаришів командитного товариства "Нижнекамскнефтехим і компанія", який відбувся 27 грудня 1999 р., до складу товариства було прийнято ТОВ "ІК АйБіЕйч". Нижньокамський міський суд Республіки Татарстан рішенням від 26 березня 2004 р., залишеним без зміни касаційним Ухвалою Верховного суду Республіки Татарстан від 19 квітня 2004 р., дії з ухвалення ТОВ "ІК АйБіЕйч" до складу товариства і затвердження нової редакції установчого договору визнав незаконними. У результаті єдиним повним товаришем командитного товариства "Нижнекамскнефтехим і компанія" залишилося ВАТ "Нижнекамскнефтехим", у зв'язку з чим в установчі документи товариства були внесені відповідні зміни. Рішення і дії податкових органів, що стосуються державної реєстрації цих змін і постановки на податковий облік командитного товариства "Нижнекамскнефтехим і компанія", визнані незаконними Замоскворецький районним судом міста Москви, який у рішенні від 30 серпня 2004 вказав, що установчий договір в редакції від 27 Грудень 1999 укладений правомірно і що ТОВ "ІК АйБіЕйч" продовжує залишатися повним товаришем даного товариства. ВАТ "Нижнекамскнефтехим", порахувавши, що цим рішенням порушені його права та законні інтереси, направило до того ж суду касаційну скаргу, у прийнятті якої Ухвалою від 27 вересня 2004 йому було відмовлено на тій підставі, що в силу ст. 336 ЦПК Російської Федерації як особа, що не брало участі у справі, воно не має права на оскарження рішення суду в касаційному порядку, проте після вступу рішення в законну силу може звернутися з відповідною скаргою до суду наглядової інстанції.
Судова колегія у цивільних справах Московського міського суду, погодившись з ухвалою Замоскворецкого районного суду міста Москви, одночасно Ухвалою від 2 листопада 2004 р., прийнятим за касаційними скаргами міжрайонної інспекції Міністерства Російської Федерації з податків і зборів N 20 по Республіці Татарстан і командитного товариства "Нижнекамскнефтехим і компанія", рішення Замоскворецкого районного суду міста Москви від 30 серпня 2004 скасувала як постановлене з порушенням норм процесуального права (зокрема, командитне товариство "Нижнекамскнефтехим і компанія" не було належним чином повідомлено про час і місце судового засідання), а справу направила на новий розгляд у той же суд в іншому складі суду.
Таким чином, остаточне рішення по суті справи, що послужив приводом для звернення ВАТ "Нижнекамскнефтехим" до Конституційного Суду Російської Федерації, ще не прийнято. Тим часом, як неодноразово вказував Конституційний Суд Російської Федерації, Конституція Російської Федерації (ст. ст. 118, 125 і 126) не допускає підміну судочинства у цивільних, адміністративних або кримінальних справах конституційним судочинством. Крім того, за змістом ст. ст. 96 і 97 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" скарги громадян та об'єднань громадян визнаються допустимим засобом захисту в порядку конституційного судочинства лише за умови, що конституційні права і свободи заявників порушуються оскаржуваним законом, застосованим чи підлягає застосуванню в їх справі, - в таких випадках необхідним і адекватним способом для усунення порушення є позбавлення неконституційних приписів юридичної сили.
Оскільки в даному випадку у ВАТ "Нижнекамскнефтехим" зберігається можливість відстоювати свої права в судах загальної юрисдикції відповідно до цивільного процесуального законодавства, виробництво за його скаргою в силу п. 2 ч. 1 ст. 43 і ст. 68 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації" підлягає припиненню.
1.2. Ленінський районний суд міста Ульяновська рішенням від 7 грудня 2004 загальні збори представників споживчих товариств Ульяновського обласної спілки споживчих товариств від 11 травня 2004 визнав неправомочним, а прийняту ним постанову про обрання, зокрема, громадянина К.А. Інешіна головою ради цього союзу, а громадянина Н.С. Никонова членом ревізійної комісії - недійсним.
Особи, які брали участь у справі, не оскаржували це рішення в касаційному порядку, а касаційні скарги, подані К.А. Інешіним і Н.С. Никоновим, Ленінський районний суд міста Ульяновська повернув заявникам з посиланням на те, що вони не мають права на принесення касаційної скарги, оскільки не були залучені до участі у справі, та запропонував звернутися до суду наглядової інстанції. Наглядова скарга Н.С. Ніконова було повернуто без розгляду по суті.
1.3. Як випливає зі ст. ст. 74, 96 і 97 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", за скаргами громадян на порушення конституційних прав і свобод Конституційний Суд Російської Федерації перевіряє конституційність є предметом звернення нормативних положень лише в тій частині, в якій вони були застосовані у справі заявників і зачіпають їхні конституційні права і свободи; при цьому Конституційний Суд Російської Федерації ухвалює рішення у справі, оцінюючи як буквальний сенс розглянутих нормативних положень, так і сенс, надавав їм склалася правозастосовча практика, а також виходячи з їх місця в системі норм.
Таким чином, предметом розгляду у цій справі є оспорюване положення ст. 336 ЦПК Російської Федерації як не яка передбачає - за змістом, надавало йому правозастосовчої практикою, - право подання касаційної скарги особами, які не залученими до участі у справі, питання про права та обов'язки яких був дозволений судом першої інстанції, якщо особи, що брали участь у справі, що не оскаржили дане рішення в суді другої інстанції.
2. Права і свободи людини і громадянина як вища цінність, згідно з Конституцією Російської Федерації, є безпосередньо діючими, визначають зміст, зміст і застосування законів і забезпечуються правосуддям (ст. ст. 2 і 18); кожному гарантується судовий захист його прав і свобод (ч. 1 ст. 46). Розкриваючи зміст конституційного права на судовий захист стосовно конкретних видів судочинства, Конституційний Суд Російської Федерації у ряді рішень, у тому числі в Постановах від 3 травня 1995 р. N 4-П у справі про перевірку конституційності ст. 220.1 і 220.2 КПК РРФСР, від 16 березня 1998 р. N 9-П у справі про перевірку конституційності ст. 44 КПК РРФСР і ст. 123 ЦПК РРФСР, від 17 листопада 2005 р. N 11-П у справі про перевірку конституційності ч. 3 ст. 292 АПК Російської Федерації, висловив наступні правові позиції.
Право на судовий захист належить до основних невідчужуваним правам і свободам і одночасно виступає гарантією всіх інших прав і свобод, в силу ст. 56 (ч. 3) Конституції Російської Федерації воно не може бути обмежене ні за яких обставин. Право на судовий захист передбачає конкретні гарантії ефективного відновлення в правах за допомогою правосуддя, що відповідає вимогам справедливості; із ст. 46 Конституції Російської Федерації у взаємозв'язку з її ст. ст. 19 (ч. 1), 47 (ч. 1) і 123 (ч. 3), що закріплюють рівність усіх перед законом і судом, право кожного на розгляд його справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено законом, і принцип здійснення судочинства на основі змагальності та рівноправності сторін, випливає, що конституційне право на судовий захист - це не тільки право на звернення до суду, а й можливість отримання реальної судового захисту у формі відновлення порушених прав і свобод відповідно до законодавчо закріпленими критеріями, які в нормативній формі (у вигляді загального правила) зумовлюють, в якому суді і в якій процедурі підлягає розгляду конкретну справу, що дозволяє суду (судді), сторонам, іншим учасникам процесу, а також іншим зацікавленим особам уникнути правової невизначеності в цьому питанні.
За змістом наведених правових позицій і виходячи з взаємопов'язаних положень ст. ст. 1, 2, 18, 45 і 118 Конституції Російської Федерації, що зобов'язують Російську Федерацію як правова держава створити ефективну систему гарантування захисту прав і свобод людини і громадянина за допомогою правосуддя, невід'ємним елементом нормативного змісту права на судовий захист, що має універсальний характер, є правомочність зацікавлених осіб , в тому числі не залучених до участі у справі, на звернення до суду за захистом своїх прав і свобод, порушених неправосудним судовим рішенням.
Дозвіл судом питання про права та обов'язки осіб, не залучених до участі у справі, не дозволяє вважати судовий розгляд справедливим, що забезпечує кожному в разі спору щодо його цивільних прав та обов'язків закріплене ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод право на справедливий і публічний розгляд справи в розумний строк незалежним і безстороннім судом. Особа, яка не залучена до участі у справі, щодо якої винесено судове рішення, що порушує його права і свободи чи покладає на нього додаткові обтяження, у всякому разі повинно розташовувати ефективними засобами відновлення своїх порушених прав, як того вимагає ст. 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. З цього виходить у своїй практиці Європейський суд з прав людини, який неодноразово вказував на те, що дана стаття гарантує доступність на національному рівні засобів правового захисту для здійснення матеріальних прав і свобод, встановлених Конвенцією, незалежно від того, в якій формі вони забезпечуються в національній правовій системі; засоби правового захисту повинні бути "ефективними" в тому сенсі, що вони повинні запобігати передбачуване порушення або його припиняти, так само як і надавати адекватну компенсацію за вже те що порушення (Постанови від 26 жовтня 2000 р. по справі "Кудла (Kudla) проти Польщі ", від 30 листопада 2004 р. по справі" Кляхін (Klyakhin) проти Російської Федерації "та ін.)
Положення ст. ст. 46 і 47 (ч. 1) Конституції Російської Федерації, які є значущими для всіх судових інстанцій і всіх стадій судочинства та зумовлюють нормативний зміст галузевого регулювання процесуальних прав осіб, що у справі, а також і інших зацікавлених осіб, не встановлюють обов'язковість яких певних видів процедур здійснення судової перевірки рішень органів державної влади, включаючи суди, за скаргами цих осіб.
Реалізуючи приписи ст. 71 (п. п. "в", "о") і 76 (ч. 1) Конституції Російської Федерації у взаємозв'язку з її ст. ст. 2, 18, 46 і 47 (ч. 1), федеральний законодавець з метою створення механізму ефективного відновлення порушених судовим актом прав передбачив у Цивільному процесуальному кодексі Російської Федерації процедури перегляду неправосудних рішень - в апеляційній і касаційній інстанціях, які розглядають справи за апеляційною (касаційною) скарзі (або поданням) на судові рішення, які не набрали законної сили (розд. III "Виробництво в суді другої інстанції"), а в якості додаткової гарантії законності та обгрунтованості судових рішень - виробництво в суді наглядової інстанції і відновлення провадження за нововиявленими обставинам (розд. IV "Перегляд вступили в законну силу судових постанов"), враховуючи при цьому необхідність забезпечення балансу процесуальних прав і обов'язків осіб, що беруть участь у справі, та інших зацікавлених осіб у силу конституційних гарантій справедливого і ефективного правосуддя при здійсненні права на оспорювання судового акта до відповідної судової інстанції. Такий підхід знаходить відображення і в практиці Європейського суду з прав людини, на думку якого дію принципу правової визначеності припускає стабільність судових актів, що вступили в законну силу, що, в свою чергу, обумовлює перенесення основного тягаря перегляду рішень судів на ординарні судові інстанції - апеляційну і касаційну з дотриманням як основоположних принципів остаточності та стабільності рішень, що набрали законної сили; відступи від зазначених принципів можливі тільки за обставинами істотного і незаперечного характеру з метою виправлення судової помилки (Постанови від 28 жовтня 1999 р. у справі "Брумареску (Brumarescu) проти Румунії ", від 24 липня 2003 р. у справі" Рябих проти Російської Федерації ", від 20 липня 2004 р. по справі" Нікітін проти Росії ").
3. Оспорюване положення ст. 336 ЦПК Російської Федерації надає право на касаційне оскарження судових рішень, що не вступили в законну силу, сторонам та іншим особам, бере участі у справі, визначаючи тим самим юридичне значення права на подачу касаційної скарги як умови початку виробництва в суді другої інстанції. Його процесуально-правове призначення полягає в тому, щоб перегляд не вступили в законну силу актів суду був найбільш ефективним і швидким, а тому - основним і найважливішим способом забезпечення правосудності судових рішень, використовуваним для захисту суб'єктивних прав осіб, порушених або не захищених судовою владою, з тим щоб виходячи з принципу справедливості гарантувати закріплене Конституцією України право на судовий захист, в тому числі від незаконних чи необгрунтованих актів судової влади.
  Згідно ст. 347 ЦПК Російської Федерації суд касаційної інстанції перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції; саме в інтересах законності суд касаційної інстанції має право перевірити рішення суду першої інстанції в повному обсязі. Виявлені порушення або неправильне застосування норм матеріального чи норм процесуального права служать підставою для скасування відбувся рішення суду першої інстанції як незаконного (п. 4 ч. 1 ст. 362 ЦПК Російської Федерації), причому порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для скасування рішення суду першої інстанції лише за умови, що це порушення або неправильне застосування призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи (ч. 1 ст. 364 ЦПК Російської Федерації).
  Відповідно, суд першої інстанції, який розглядає справу по суті на основі безпосереднього дослідження всіх відомих доказів, зобов'язаний вірно визначити склад осіб, що у справі, тобто мають інтерес у його результаті, з урахуванням конкретних обставин даної справи, з тим щоб, виходячи з конституційних положень про рівність громадян перед законом і судом, гарантії судового захисту прав і свобод та про здійснення судочинства на основі змагальності та рівноправності сторін, цим особам були надані в рівному обсязі процесуальні права, такі як право бути своєчасно повідомлених про час і місце розгляду справи, право брати участь у судовому розгляді, заявляти відводи суду, виступати з заявами та клопотаннями, пов'язаними з розглядом справи, давати пояснення (ст. ст. 113, 148, 150 і 153 ЦПК Російської Федерації).
  Зазначений обов'язок суд реалізує як на підставі прямої вказівки процесуального закону, його сенсу, так і на підставі виникла в ході розгляду справи необхідності, обумовленої завданнями цивільного судочинства, сформульованими у ст. 2 ЦПК Російської Федерації, причому незалежно від того, ініційовано Чи відповідне процесуальне дію особами, що у справі, оскільки з ч. 2 ст. 12 ЦПК Російської Федерації слід, що саме суд, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, здійснює керівництво процесом, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства при розгляді та вирішенні цивільних справ. Так, в силу ч. 1 ст. 43 ЦПК Російської Федерації треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть бути залучені до участі у справі за ініціативою суду. Як випливає з ч. 2 ст. 364 ЦПК Російської Федерації, дозвіл судом першої інстанції питання про права та обов'язки осіб, які не були притягнуті до участі в справі і тим самим втратили можливість активно брати участь у цивільному процесі і впливати на його хід і розвиток, тобто порушення правила про обов'язкове процесуальному співучасті , є безумовною підставою для скасування судового рішення судом касаційної інстанції, який зобов'язаний усунути порушення норм процесуального права незалежно від доводів скарги, поданої особами, що у справі, на захист своїх власних інтересів і не згодних з рішенням суду щодо їх прав та обов'язків (у тому числі при відсутності скарги особи, які не залученого до участі у справі).
  Разом з тим Цивільним кодексом Російської Федерації з урахуванням гарантій, закріплених ст. 46 Конституції Російської Федерації, встановлений загальний принцип здійснення громадянами та юридичними особами своїх прав "своєю волею і у своєму інтересі" (ст. 1), який знаходить своє втілення в юридично визнаної свободи розсуду громадян та юридичних осіб у здійсненні належних їм цивільних прав (п . 1 ст. 9) і послідовно реалізується Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації стосовно до переважному числу регульованих їм відносин.
  Так, саме порушення цивільної справи в суді можливе лише за заявою зацікавленої особи, перш за все - особи, яка вважає себе володарем порушеного матеріального права чи законного інтересу і звернулася з вимогою до суду про захист цього права або інтересу засобами, які дозволяються законом (ч. 1 ст . 3, ч. 1 ст. 4 ЦПК Російської Федерації, ст. 12 ЦК Російської Федерації). Виняток становлять випадки, прямо передбачені Цивільним процесуальним кодексом Російської Федерації та іншими федеральними законами.
  Зацікавлені особи, які не брали участі у справі, також не позбавлені права звернутися до суду, якщо ухваленим судовим актом порушуються їхні права та законні інтереси. Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації передбачає для них кілька способів судового захисту. Зокрема, право на судовий захист може бути реалізовано цими особами, а порушене матеріальне право - захищено шляхом пред'явлення самостійного позову до суду першої інстанції (ч. ч. 1 і 2 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ст. Ст. 131 і 132 ЦПК Російської Федерації) як до вступу в законну силу судового акта, яким було вирішено питання про їх права і обов'язки, так і після, причому обов'язковість судового акту не є перешкодою для їх звернення до суду за захистом порушених прав та законних інтересів (ч. 4 ст. 13 ЦПК Російської Федерації), - судове рішення, раніше винесене без їх участі, але щодо їх прав та обов'язків, не матиме в новому процесі, як випливає з ч. ч. 2 і 3 ст. 61 ЦПК Російської Федерації, преюдиціальне значення.
  Крім того, у зацікавлених осіб, які вважають спірне право своїм, а що не належить позивачеві або відповідачеві і які відповідно до вимог ч. 1 ст. 150 ЦПК Російської Федерації повинні були бути сповіщені суддею при підготовці справи до судового розгляду про час і місце розгляду справи, є можливість заявити про вступ у справу з самостійними вимогами щодо предмета спору (ст. 42 ЦПК Російської Федерації) або вступити у справу, що не заявляючи самостійних вимог (ст. 43 ЦПК Російської Федерації), в результаті чого розгляд справи проводиться з самого початку.
  4. Дозвіл судом питання про права та обов'язки осіб, не залучених до участі у справі, відноситься до істотних порушень норм процесуального права. В силу Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації такі порушення тягнуть скасування судових актів у порядку нагляду (ст. 387), призначеного для виправлення судових помилок шляхом перегляду судових актів, що вступили в законну силу, причому ч. 1 ст. 376 даного Кодексу прямо закріплює право на звернення до суду наглядової інстанції не тільки за особами, що у справі, а й за іншими особами, в тому числі, отже, не залученими до участі у справі, якщо їх права і законні інтереси порушені цими судовими актами .
  Властивий цивільному судочинству принцип диспозитивності, повною мірою поширюється на наглядове провадження, дозволяє зазначеним особам на свій розсуд вирішувати питання, чи скористатися правом на його ініціювання. Тим часом особи, які не брали участі у справі, а тому не знали (і не мали можливості дізнатися) про порушення своїх прав відбувся судовим актом, та особи, що брали участь у справі, у процедурі наглядового виробництва виявляються в неоднакових часових умовах. Враховуючи, що пропущений процесуальний строк може бути відновлений судом лише у разі визнання причини пропуску поважною (ч. 1 ст. 112 ЦПК Російської Федерації), це істотно зменшує ступінь правового забезпечення реалізації права на судовий захист для даної категорії осіб, їх права на доступ до правосуддю.
  Саме по собі наявність у особи, щодо прав і обов'язків якого суд першої інстанції вирішив питання без його залучення до справи, права подання наглядової скарги не у всіх випадках є достатнім для забезпечення реального захисту порушених прав, оскільки після виконання вступило в законну силу судового акта можуть мати місце перешкоди фактичного або юридичного характеру, що виключають можливість відновлення первісного (у тому числі майнового) положення такої особи, зокрема якщо не допускається поворот виконання рішення суду (ч. 3 ст. 445 ЦПК Російської Федерації).
  Що стосується тих випадків, коли право на судовий захист реалізується особами, які не брали участь у справі, питання про права та обов'язки яких був дозволений судом, шляхом пред'явлення самостійного позову до суду першої інстанції, то саме по собі пред'явлення позову не може зупинити виконання вступило в законну сили рішенням суду першої інстанції (оскільки, на відміну від ряду інших правових систем, в російському процесуальному законодавстві не передбачені позови проти рішення про примусове виконання), а виправлення судової помилки і захист порушених судовим рішенням прав цих осіб буде здійснена в набагато більш тривалі терміни.
  Отже, відсутність в осіб, не залучених до участі у справі, питання про права та обов'язки яких дозволений судом першої інстанції, відповідних процесуальних можливостей істотно знижувало б рівень реалізації ними конституційного права на судовий захист, суперечило б конституційним цілям цивільного судочинства, а тому не дозволило б розглядати судову процедуру в якості ефективного засобу правового захисту. Виходячи з цього положення ст. 336 ЦПК Російської Федерації, згідно з яким на рішення всіх судів в Російській Федерації, прийняті по першій інстанції, за винятком рішень мирових суддів, сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, може бути подана касаційна скарга, не повинно розглядатися як припускає виключення для осіб, не залучених до участі у справі, питання про права та обов'язки яких був дозволений судом першої інстанції, можливості скористатися механізмом касаційного оскарження судового рішення, прийнятого без їхньої участі.
  5. Реалізуючи вимоги ст. ст. 18, 19 (ч. 1), 46 (ч. 1), 47 (ч. 1) і 123 (ч. 3) Конституції Російської Федерації та керуючись конституційними принципами здійснення справедливого правосуддя, федеральний законодавець з урахуванням пріоритетних завдань цивільного судочинства щодо захисту порушених прав, свобод і законних інтересів громадян встановив безумовну обов'язок суду другої інстанції скасувати рішення суду першої інстанції, причому незалежно від доводів касаційної скарги, у разі якщо суд вирішив питання про права та обов'язки осіб, не залучених до участі у справі (ч. 2 ст . 347, п. 4 ч. 1 ст. 362 і п. 4 ч. 2 ст. 364 ЦПК Російської Федерації).
  Виходячи з даного нормативного регулювання, безпосередньо не зв'язує з ініціативою осіб, що у справі, скасування судом другої інстанції рішення суду першої інстанції з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 364 ЦПК України, суд другої інстанції не вправі відмовити особам, які не залученими до участі у справі, питання про права та обов'язки яких був дозволений судом першої інстанції, у проведенні касаційної перевірки наявності відповідної підстави для скасування винесеного судом першої інстанції рішення.
  Це не виключає вдосконалення федеральним законодавцем чинного правового регулювання як процесуального становища осіб, не залучених до участі у справі, питання про права та обов'язки яких був дозволений судом першої інстанції, так і процедур, що забезпечують баланс процесуальних прав та обов'язків усіх учасників відповідних процесуальних правовідносин (в тому числі маючи на увазі і захист прав осіб, що у справі).
  Таким чином, аналізованих становище ст. 336 ЦПК Російської Федерації не суперечить Конституції Російської Федерації, оскільки - за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного цивільного процесуального законодавства - передбачає у разі відсутності касаційної скарги осіб, що у справі, відмова суду другої інстанції у прийнятті до розгляду поданих у встановлений законом термін скарг осіб, не залучених до участі у справі, для касаційної перевірки наявності такої підстави для скасування рішення суду першої інстанції, як вирішення питання про права та обов'язки осіб, не залучених до участі у справі.
  Виходячи з викладеного та керуючись ч. ч. 1 і 2 ст. 71, ст. ст. 72, 74, 75, 79 і 100 Федерального конституційного закону "Про Конституційний Суд Російської Федерації", Конституційний Суд Російської Федерації ухвалив таке.
  Визнати положення ст. 336 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, згідно з яким на рішення всіх судів в Російській Федерації, прийняті по першій інстанції, за винятком рішень мирових суддів, сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, може бути подана касаційна скарга, що не суперечить Конституції Російської Федерації, оскільки назване положення - за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного цивільного процесуального законодавства - передбачає у разі відсутності касаційної скарги осіб, що у справі, відмова суду другої інстанції у прийнятті до розгляду поданих у встановлений законом термін скарг осіб, не залучених до участі у справі, для касаційної перевірки наявності такої підстави для скасування рішення суду першої інстанції, як вирішення питання про права та обов'язки осіб, не залучених до участі у справі (Постанова КС РФ від 20 лютого 2006 р. N 1-П).
  § 2. Якщо касаційні скарга, подання подані особами, не мають права на їх подачу, суддя виносить ухвалу про відмову у прийнятті скарги, подання, оскільки згідно ст. 336 ЦПК РФ право на подання касаційної скарги мають тільки сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а касаційного подання - прокурор, який бере участь у справі. Разом з тим не може бути відмовлено в прийнятті скарги особам, які не залученими до участі у справі, у разі, коли оскаржуваним судовим постановою вирішено питання про їх права і обов'язки, оскільки відмовою у прийнятті скарги зазначених осіб буде порушено їх конституційне право на судовий захист.
  На ухвалу судді про відмову в прийнятті касаційних скарги, подання можуть бути подані приватна скарга і подання прокурора з дотриманням правил ч. 2 ст. 337 ЦПК РФ (п. 2 Постанови Пленуму ВС РФ від 24 червня 2008 р. N 12 "Про застосування судами норм Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, що регулюють провадження у суді касаційної інстанції").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 336. Право подачі касаційних скарги, подання"
 1. Стаття 373. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
    стаття поширює правила касаційного оскарження не вступили в законну силу рішень судів першої інстанції на порядок подання та розгляду приватних скарг та подань прокурорів на визначення цих судів, які не встановлюючи при цьому будь-яких спеціальних приписів. Тому, подаючи приватну скаргу або подання, що у справі особи повинні дотримуватися крім іншого приписи
 2. Стаття 337. Порядок подачі касаційних скарги, подання
    стаття, на відміну від раніше діючого процесуального законодавства, не передбачає можливість подачі скарги, подання безпосередньо до касаційної інстанції. Касаційні скарга, подання повинні бути подані до суду першої інстанції або направлені на його адресу поштовим відправленням. Днем подання є дата, зазначена в позначці суду на скарзі, поданні про їх
 3. Стаття 342. Повернення касаційних скарги, подання
    стаття містить вичерпний перелік випадків, коли касаційні скарга, подання повертаються особі, яка подала їх, внаслідок чого не тягнуть розгляд справи в суді касаційної інстанції. Перші два випадки пов'язані з недотриманням встановленого процесуального порядку подачі скарги, подання. Скарга, подання повертаються, якщо вони не відповідають встановленим
 4. Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
    касаційної інстанції, винесених за приватною скаргою або поданням прокурора, у порівнянні з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають в законну силу з моменту їх винесення судом (див. коментар до ст. 367 ЦПК). За загальним правилом набрали законної сили ухвалою
 5. Стаття 372. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
    статтями). Якщо особи, яким цим Кодексом надано право оскарження ухвал, звернулися до суду касаційної інстанції після закінчення зазначеного терміну, але при цьому заявили клопотання про його відновлення, то суд може відновити пропущений процесуальний строк, якщо визнає причини його пропуску поважними, після чого розглядає скаргу або уявлення по суті. В іншому
 6. Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду справи
    стаття встановлює виняток із загального правила, згідно з яким касаційне визначення набирає законної сили з моменту її винесення і, отже, може бути переглянуте лише в порядку нагляду або за нововиявленими обставинами (див. коментар до ст. 367 ЦПК). У судовій практиці бувають випадки, коли з тих чи інших причин суд касаційної інстанції розглянув справу не за
 7.  Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання
    касаційної скарги, відкликання касаційного
 8.  Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду справи
    касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду
 9. Стаття 333. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
    статтями ЦПК). 2. Приватні скарги на ухвали світових суддів державним митом не оплачуються (п. 17 ч. 1 ст. 89 ЦПК). 3. Подача окремої скарги на визначення мирового судді не зупиняє виконання оскарженого визначення, якщо інше не обумовлено в законі. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 145 ЦПК подача приватної скарги на ухвалу суду про скасування заходів забезпечення позову або про
 10.  Стаття 340. Копії касаційних скарг, представлення
    касаційних скарг,
 11.  Стаття 341. Залишення касаційних скарги, подання без руху
    касаційних скарги, подання без
 12.  Стаття 344. Заперечення щодо касаційних скарги, подання
    касаційних скарги,
 13. Стаття 227. Висилка особам, бере участі у справі, копій ухвали суду
    стаття встановлює процесуальні строки висилки особам, бере участі у справі, які не з'явилися в судове засідання, копій визначень про призупинення або припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду. Оскільки в силу ст. 331 і 371 ЦПК названі визначення можуть бути оскаржені до вищестоящого суду, а згідно ст. 332 і 372 ЦПК приватна скарга або подання
 14. Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання
    право не надано. Виняток становлять справи за заявами про оскарження нормативних правових актів. Виходячи з публічного характеру регульованих оспорюваним актом правовідносин і що міститься в ч. 3 ст. 252 ЦПК правила про те, що відмова особи, яка звернулася до суду, від своєї вимоги не тягне за собою припинення провадження у справі, можна зробити висновок про право касаційної інстанції
 15. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
    касаційному порядку будь-якою особою, бере участі у справі. Що стосується ухвал про відмову у зупиненні провадження у справі або про його відновлення (ст. 219 ЦПК), то на них не може бути подана скарга або подання прокурора, а заперечення щодо цих визначень можуть бути включені до апеляційної чи касаційної скарги
 16. Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання
    право на касаційне оскарження не вступили в законну силу рішень
 17. Стаття 341. Залишення касаційних скарги, подання без руху
    правові наслідки невиконання даного припису у встановлений термін. Термін повинен бути розумним з тим, щоб особа, яка звертається зі скаргою, поданням, мала реальну можливість після отримання ним копії ухвали усунути недоліки протягом наданого йому часу. Особа, якій встановлено термін для усунення недоліків, має право звернутися до судді з проханням про продовження
 18. Стаття 324. Повернення апеляційних скарги, подання
    подачі не були дотримані вимоги ст. 322 (невиконання у встановлений термін вказівок мирового судді, що містяться в ухвалі про залишення скарги або подання без руху) і 321 ЦПК (закінчення терміну оскарження, якщо у скарзі або поданні не міститься прохання про поновлення строку або в його відновленні відмовлено), то в третьому (останньому) випадку таких обставин немає, і
 19.  Стаття 374. Права суду касаційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора
    касаційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання
 20.  Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
    касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням
© 2014-2022  yport.inf.ua