Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 344. Особливості укладення трудового договору з релігійною організацією і його зміни

Коментар до статті 1. Стаття 59 ТК встановлює, що у випадках, визначених ТК або іншими федеральними законами, за згодою сторін трудового договору може бути укладено строковий трудовий договір без урахування характеру майбутньої роботи та умов її виконання. Аналіз норми, що міститься в ч. 1 ст. 344, дозволяє зробити висновок про те, що за наявності угоди сторін можливе укладання трудових договорів з працівниками релігійних організацій на певний термін. Таке рішення представляється виправданим, тому що релігійні організації не мають своєю метою здійснення комерційної діяльності і далеко не завжди мають гарантований дохід.
Висновок строкових трудових договорів дозволяє релігійним організаціям укладати трудові договори після затвердження бюджетів на відповідний період, уникнути конфліктів, пов'язаних з неплатежами або несвоєчасною виплатою заробітної плати працівникам.
При укладенні трудового договору з релігійною організацією працівник зобов'язується виконувати будь-яку не заборонену ТК або іншим федеральним законом роботу, визначену договором. Це означає, що при укладенні трудового договору з працівниками релігійна організація не пов'язана з централізовано визначаються Єдиним тарифно-кваліфікаційного довідника посад.
Трудова функція працівника встановлюється договором у вельми загальній формі, що дозволяє при мінімальній чисельності працівників задовольняти потреби релігійної організації.
У трудовій договір відповідно до ТК і внутрішніми встановленнями релігійної організації включаються обов'язкові та додаткові умови, що включаються в договір за згодою сторін трудового договору - працівника і релігійної організації як роботодавця, а також вносяться всі необхідні відомості.
2. Про обов'язкових та додаткових умовах трудового договору див. ст. 57 і коммент. до неї.
3. Наведений у ст. 57 ТК перелік умов можна розглядати в якості мінімального. З урахуванням його положень, а також внутрішніх установлень релігійних об'єднань і статутів релігійних об'єднань укладаються трудові договори можуть містити й інші положення, істотні для сторін.
Відповідно до законодавства релігійним організаціям надано право проводити релігійні обряди в лікувально-профілактичних і лікарняних установах, дитячих будинках, будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів, в установах, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі, за проханнями знаходяться в них громадян у приміщеннях, спеціально виділених адміністрацією для цих цілей.
Командування військових частин з урахуванням вимог військових статутів не перешкоджає участі військовослужбовців у богослужіннях, інших релігійних обрядах і церемоніях.
Релігійні обряди можуть проводитися на прохання громадян за місцем їх проживання.
Можливі випадки, коли інформація про такі обрядах не повинна розголошуватися особами, які працюють за трудовими договорами в релігійних організаціях. Отже, в договори з такими працівниками можуть включатися умови про нерозголошення конфіденційної інформації.
4. У трудові договори за угодою сторін можуть включатися умови про навчання нових спеціальностей і професій, про суміщення посад, введення підсумованого обліку робочого часу, умов роботи з ненормованим робочим днем згідно з переліком, що затверджується органами управління релігійними організаціями, та ін
При зміні визначених сторонами умов трудового договору релігійна організація зобов'язана попередити про це працівника в письмовій формі не менш ніж за 7 календарних днів до їх введення.
5. За загальним правилом, встановленим ст. 72 ТК, зміна трудової функції працівника або зміна визначених сторонами умов трудового договору допускається лише з письмової згоди працівника.
6. Разом з тим звертає на себе увагу та обставина, що релігійна організація, так само як і роботодавець - фізична особа, яка не є індивідуальним підприємцем, має право в односторонньому порядку змінювати визначені сторонами трудового договору умови, довільно, без урахування причин, пов'язаних із змінами організаційних або технологічних умов праці.
Стаття 344 передбачає спрощений, порівняно із загальним, порядок зміни істотних умов праці в релігійних організаціях.
Так, при необхідності зміни істотних умов трудового договору релігійна організація спрямовує працівникові письмове повідомлення, в якому можуть міститися мотиви необхідності такої зміни. Зазначене повідомлення надсилається працівнику не менш ніж за 7 календарних днів до їх введення.
У тому випадку, якщо працівник відмовляється від роботи в нових умовах, трудовий договір з ним може бути розірваний на підставі, передбаченій п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК, з виплатою працівникові вихідної допомоги у розмірі двотижневого середнього заробітку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 344. Особливості укладення трудового договору з релігійною організацією і його зміни "
 1. Стаття 343. Внутрішні встановлення релігійної організації
  особливості застосування праці працівників. Внутрішні встановлення релігійної організації можуть розглядатися як особливий різновид локальних нормативних актів, що приймаються в межах наданих їм прав релігійними організаціями. 2. Внутрішні встановлення релігійної організації можуть містити положення про укладення трудових договорів, умови праці працівників, заробітної плати,
 2. Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
  релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей,
 3. 62. Поняття трудового договору
  укладення, зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ), що регулює організацію, умови, оплату праці працівника при
 4. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  стаття містить загальні умови, за яких допускається зміна визначених сторонами умов трудового договору. Відповідно до неї умови трудового договору можуть бути змінені, як загальне правило, лише за згодою сторін, яке оформляється у письмовій формі. Виняток з цього правила становлять випадки, передбачені Трудовим кодексом (див. коментар. До ст. Ст. 72.2, 74). К
 5. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не з ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку з порушенням правил
 6. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  особливості звільнення відповідно з перерахованими
 7. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  особливості звільнення по кожному з перерахованих
 8. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  укладеним у письмовій формі, за винятком випадків, передбачених ТК РФ. Переклад на іншу роботу - постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділу, в якому працює працівник, при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Якщо з причин, пов'язаних зі зміною
 9. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладений на термін, що не перевищує тривалості сезону. Тобто граничний термін дії
 10. 3. Трудова книжка
  укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з цього правила будуть випадки, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх
 11. Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  ув'язненні. Таке медичний висновок видається за результатами відповідного медичного огляду, проведеного в установленому порядку. 2. У разі прийняття особи на роботу в організацію, розташовану в районах Крайньої Півночі або в прирівняних місцевостях, за наявності медичних протипоказань для роботи в зазначених районах і місцевостях, що підтверджено медичним
 12. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 13. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  заключному учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила внутрішнього трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua