Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору

1. Право на індивідуальні трудові спори з використанням встановлених федеральним законом способів їх дозволу гарантовано Конституцією (див. ч. 4 ст. 37).
З наведеного у коментованій статті визначення можна виділити ряд ознак, притаманних індивідуальному трудовому спору:
1) не всяке розбіжність між працівником і роботодавцем є індивідуальним суперечкою, а тільки таке , яке не було урегульовано сторонами в ході безпосередніх переговорів і в зв'язку з цим передано на розгляд відповідного органу, наділеного повноваженнями з розгляду спорів (юрисдикційний орган);
2) сторонами розбіжності є працівник (або особа, раніше складалося в трудових відносинах з роботодавцем, або особа, яка виявила бажання укласти трудовий договір з роботодавцем, у разі відмови роботодавця від укладення трудового договору), з одного боку, і роботодавець (фізична або юридична особа) - з іншого. Таким чином, індивідуальним трудовий спір визнається в тому випадку, якщо його стороною виступає один працівник (або інше, вказане вище особа), чиї права і законні інтереси порушені роботодавцем. Загальні для колективу працівників (або частини) вимоги є предметом розгляду колективних трудових спорів (див. гл. 61 ТК). При цьому в разі об'єднання кількох індивідуальних вимог працівників у одній позовній заяві, воно розглядається за правилами, передбаченими для індивідуальних трудових спорів. Наприклад, якщо заробітна плата не виплачується всім працівникам організації, то кожен працівник окремо може захистити своє порушене право, використовуючи процедуру індивідуального трудового спору.
2. Предметом спору можуть бути питання застосування трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права (наприклад, про неправомірність перекладу або про відновлення на роботі і оплату вимушеного прогулу в зв'язку з звільненням або про зняття дисциплінарного стягнення і т.д.), колективного договору, угоди, локального нормативного акта (положення про оплату праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, графіка змінності тощо), трудового договору, встановлення або зміни індивідуальних умов праці.
Тільки за наявності всіх зазначених ознак у сукупності можна класифікувати виникло розбіжність як індивідуальний трудовий спір.
3. Крім самих сторін трудового договору, із заявою до суду про розгляд індивідуального трудового спору може звернутися професійний союз з метою захисту інтересів працівника, а також прокурор, якщо рішення КТС не відповідає законам або іншим нормативним правовим актам (ч. 1 ст. 391 ТК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 381. Поняття індивідуального трудового спору "
 1. Стаття 308. Дозвіл індивідуальних трудових спорів
  Спори, що виникають між працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, переважніше вирішувати шляхом переговорів. Якщо сторонам не вдається дійти згоди, то розгляд спору передається до суду. Безпосередньо в судах розглядаються також індивідуальні трудові спори осіб, які працюють за трудовим договором в роботодавців - фізичних осіб, не
 2. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  1. Встановлюється єдина вимога до оформлення дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною
 3. Стаття 390. Оскарження рішення комісії з трудових спорів та перенесення розгляду індивідуального трудового спору до суду
  1. Коментована стаття встановлює два випадки, коли спір може опинитися на розгляді в суді (крім того, підстави для розгляду спору безпосередньо в суді містяться в ст. 391 ТК). По-перше, працівник має право перенести розгляд трудового спору до суду, якщо спір не розглянуто КТС в 10-денний термін. Доказом несвоєчасного розгляду трудового спору КТС є виписка
 4. Стаття 348. Розгляд індивідуальних трудових спорів працівників релігійних організацій
  1. Виниклий індивідуальний трудовий спір повинен бути врегульований шляхом переговорів між роботодавцем і працівником. У разі, якщо суперечка залишилося неврегульованим, працівник має право звернутися за його дозволом до суду. При зверненні до суду з приводу виниклої суперечки між працівником і релігійною організацією необхідно дотримати встановлені ст. 392 ТК строки позовної давності. 2. Спори
 5. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  1. Самовільне припинення роботи або залишення місця роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 6. Контрольні питання до § 7.9
  1. Дайте визначення трудового спору. 2. Назвіть причини виникнення трудових спорів. 3. Які органи розглядають трудові спори? 4. Що розуміється під колективним трудовим
 7. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  Коментар до статті 1. Стаття, що закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути
 8. Стаття 398. Основні поняття
  1. Стаття 37 Конституції визнає за працівниками право на колективні трудові спори з використанням встановлених ТК способів їх дозволу, включаючи право на страйк. Трудові спори діляться на індивідуальні та колективні. Про поняття і ознаках індивідуальних трудових спорів (див. коментар. До ст. 381). Порядок їх дозволу передбачений гл. 60 ТК. Згідно ч. 1 коментованої статті в
 9. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  1. Самовільне припинення роботи або залишення місця роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів . (У
 10. Стаття 382. Органи з розгляду індивідуальних трудових спорів
  1. До числа юрисдикційних органів, правомочних розглядати трудові суперечки між працівником і роботодавцем, коментована стаття відносить КТС і суди. Дана норма є імперативною, тобто сторони трудового договору не можуть самостійно вирішувати питання про створення інших органів, що розглядають індивідуальні трудові спори. Разом з тим на підставі ч. 2 ст. 383 ТК для окремих категорій
© 2014-2022  yport.inf.ua