Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі виникнення колективного трудового спору на локальному рівні соціального партнерства примирна комісія створюється у строк до двох робочих днів з дня початку колективного трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору на інших рівнях соціального партнерства - у термін до трьох робочих днів з дня початку колективного трудового спору.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Рішення про створення примирної комісії при вирішенні колективного трудового спору на локальному рівні соціального партнерства оформляється відповідним наказом (розпорядженням) роботодавця і рішенням представника працівників. Рішення про створення примирних комісій при вирішенні колективних трудових спорів на інших рівнях соціального партнерства оформ-ляють відповідними актами (наказом, розпорядженням, постановою) представників роботодавців та представників працівни-ків.
Комісія з примирення формується з представників сторін колективного трудового спору на рівноправній основі.
Сторони колективного трудового спору не мають права ухилятися від створення примирної комісії та участі в її рабо-ті.
Роботодавець (представник роботодавців) створює необхідні умови для роботи примирної комісії.
(В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Колективний трудовий спір на локальному рівні соціального партнерства має бути розглянутий примирною комісією у термін до трьох робочих днів, а колективний трудовий спір на інших рівнях соціального партнерства - у термін до п'яти робочих днів з дня видання відповідних актів про її створення.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
Рішення примирної комісії приймається за згодою сторін колективного трудового спору, оформляється протоколом, має для сторін цієї суперечки обов'язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені рішенням примирної ко-місії.
При недосягнення згоди в примирної комісії сторони колективного трудового спору приступають до переговорів про розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі.
(В ред. Федерального закону від 22.11.2011 N 334-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією"
 1. Стаття 401. Примирні процедури
  розгляд колективного трудового спору примирною комісією, розгляд колективного трудового спору за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією є обов'язковим етапом. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Кожна з сторін колективного трудового спору в будь-який момент після початку цього
 2. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  402-404). Проте сторони мають право складати протоколи і в іншій прийнятній для них
 3. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  розгляд трудового арбітражу. Слід мати на увазі, що трудовий арбітраж може бути створений виключно у разі, якщо сторони колективного трудового спору уклали письмову угоду про обов'язкове виконання його рішень. Це означає, що передача спору на розгляд трудового арбітражу в разі ухилення сторони спору від участі у створенні або роботі примирної комісії не
 4. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  стаття закріплює єдині вимоги до оформлення дій і угод у процесі вирішення колективного трудового спору. При вирішенні колективного трудового спору мають складатися протоколи, що підписуються представниками сторін, органами по вирішенню колективного трудового спору або органом, який очолює страйк. 2. Протоколами повинні бути оформлені наступні юридично значимі
 5. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  402 - 404). 3. Виконання досягнутих угод обов'язково для сторін. Представники роботодавця, винних у невиконанні зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, несуть відповідальність згідно ст. 416 ТК. У разі неможливості примусити роботодавця до виконання угоди працівники можуть продовжити примирні процедури або оголосити страйк.
 6. Стаття 398. Основні поняття
  розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, за участю посередника, і (або) у трудовому арбітражі. День початку колективного трудового спору - день повідомлення рішення роботодавця (його представника) про відхилення всіх або частини вимог працівників (їх представників) або неповідомлення роботодавцем (його представником) відповідно до статті 400
 7. Стаття 401. Примирні процедури
  статтях, присвячених кожному етапу. За загальним правилом сторони повинні дотримуватися вказаних строків, проте у разі потреби терміни можуть бути продовжені за згодою сторін. Дана норма відображає гнучкість соціального партнерства і суттєву роль договірного регулювання відносин між соціальними партнерами. 7. Частина 8 коментованої статті надає працівникам право на такі
 8. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  402 ТК, не створює умов для роботи комісії, не є на її засідання і т.п., - представники працівників повинні звернутися до державного органу з врегулювання колективних трудових спорів для формування трудового арбітражу. Одночасно може бути поставлено питання про притягнення представника роботодавця до відповідальності за ст. 416 ТК. Якщо представники працівників ухиляються від
 9. Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника
  402 ТК), вони можуть перейти до другої примирної процедури вирішення колективного трудового спору, тобто запросити посередника. Дана стадія є добровільною - посередник може взяти участь у вирішенні спору лише за згодою обох сторін спору. 2. Завдання посередника - допомогти сторонам виробити узгоджену позицію. Посередник може бути знайдений сторонами самостійно, або
 10. Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
  розгляду колективних трудових спорів у складі примирних комісій або в якості посередників або трудових арбітрів. При цьому загальна тривалість їх участі у вирішенні колективних трудових спорів не може бути більше трьох місяців на рік, крім тих осіб, для яких участь в примирних процедурах входить в їх посадові обов'язки. 2. Середня заробітна плата визначається в
 11. Коментар до статті 5.32
  розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, сторонами за участю посередника, в трудовому арбітражі. Відповідно до зазначеного Федерального закону роботодавець або його представники зобов'язані розглянути вимоги працівників, в тому числі і зумовлені колективним договором, угодою. 2. Згідно п. 2 ст. 5, ст. 6 Федерального закону "Про порядок
 12. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  колективного спору може бути досягнуто на будь-якому етапі його дозволу. У коментованій статті міститься важливе вказівка на те, що така угода обов'язково має бути прибраний в письмову форму. Відсутність письмової форми тягне недійсність такої угоди. 2. Оформлене належним чином угода має для сторін колективного трудового спору обов'язкову силу. Це
 13. Стаття 404 . Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  стаття регламентує загальні принципи функціонування арбітражу, крім того, до його проведення застосовні також Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору в трудовому арбітражі, затверджені постановою Мінпраці Росії від 14.08.2002 N 59 * (581), роз'яснюють норми ТК. 2. Створення трудового арбітражу є добровільним (крім організацій, яким законом
 14. Стаття 402. Розгляд колективного трудового спору примирною комісією
  розгляду колективного трудового спору примирною комісією, затверджених постановою Мінпраці Росії від 14.08.2002 N 57. Однак даний акт не є обов'язковим для застосування. 3. Новелою є ч. 2 коментованої статті, в якій регламентується спосіб оформлення створення примирної комісії в Залежно від рівня спору. Так, рішення про створення примирної комісії
 15. Коментар до статті 5.40
  колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів", якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від примирних процедур, не виконує угоду, досягнуту в ході вирішення колективного трудового спору, працівники вправі
 16. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
© 2014-2022  yport.inf.ua