Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника

Коментар до статті 1. Посередництво є однією з примирних процедур. Особливість цієї процедури полягає в тому, що до вирішення суперечки залучається незалежна від сторін особа - посередник, який пропонує учасникам конфлікту один або кілька варіантів її розв'язання. Ці варіанти обговорюються на спільних або роздільних засіданнях представників сторін і служать основою подальшої угоди про вирішення колективного трудового спору.
Як стверджується в Рекомендаціях про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору за участю посередника, затв. Постановою Мінпраці Росії від 14 серпня 2002 р. N 58 (Бюлетень Мінпраці Росії. 2002. N 8), головною функцією посередника є надання допомоги сторонам у пошуках взаємоприйнятного рішення щодо врегулювання колективного трудового спору на основі конструктивного діалогу.
2. Посередником може виступати як працівник органів з праці, так і будь-який незалежний фахівець.
3. У міжнародній практиці розрізняють примусове і добровільне посередництво. При першому сторони повинні брати участь у проведенні переговорів, самої процедури посередництва. При другому вони розглядають лише пропозиції посередника. Відповідно до цієї класифікації російську процедуру посередництва швидше треба віднести до примусової: законодавець передбачає, що колективний трудовий спір розглядається "за участю посередника", тобто сторони є безпосередніми учасниками зазначеної процедури.
4. Представники роботодавця (роботодавців) і працівників вправі запросити для посередництва будь-яка особа, яка не заінтересована в результаті справи, компетентне та користується довірою обох сторін. Можна скористатися й послугами державного органу, на який покладено обов'язок надавати сторонам сприяння в організації примирних процедур (див. коментар. До ст. 407).
5. У зв'язку з тим, що посередник відіграє значну роль у врегулюванні існуючих розбіжностей, до його особистим якостям і професійним навичкам пред'являються підвищені вимоги. Пам'ятка посередникам, які залучаються до участі у розгляді колективних трудових спорів (додаток N 4 до Рекомендацій N 58), також акцентує увагу на їх особистих якостях і етиці поведінки в ході взаємодії зі сторонами спору. Підкреслюється, зокрема, необхідність визнання сторонами компетентності, об'єктивності, неупередженості та незалежності посередника.
Посередник повинен вміти аналізувати ситуацію, ретельно оцінювати можливі результати своїх пропозицій і рекомендацій. Йому ставиться в обов'язок знання чинного законодавства, методів ведення договірного процесу.
Основними якостями посередника є вміння аргументувати, переконувати, оперувати великою інформацією, керувати дискусією, чуйно реагувати на зміну настрою учасників переговорів. Велике значення мають також його прагнення до розуміння, зацікавленість, вміння вислуховувати опонента, вчасно пожартувати, зняти напруженість. Звертається увага і на дотримання етичних правил. Конфіденційна інформація, довірена посереднику в процесі його роботи, не повинна поширюватися і використовуватися ним прямо або побічно для особистої чи іншої вигоди.
Позиції і пропозиції сторін, висловлені посереднику конфіденційно в ході переговорів, не повинні передаватися одній стороні без попередньої згоди іншої або особи, що передала інформацію.
Посередник не повинен приймати винагороду або цінні подарунки від представників сторін колективного трудового спору.
6. Порядок залучення посередника до розгляду спору Трудовим кодексом не регламентований. Єдина вимога, передбачене ст. 403, полягає в необхідності досягнення угоди сторін.
Угода має бути досягнуто: а) щодо використання процедури посередництва, б) щодо того, яким способом буде обраний посередник (за рекомендацією державного органу з врегулювання колективних трудових спорів або незалежно від нього), в) щодо конкретної кандидатури; г) про порядок вирішення спору за участю посередника.
Рекомендації N 58 радять оформити протоколом угода сторін про участь конкретної особи в якості посередника і умови його участі у вирішенні колективного трудового спору після попереднього узгодження з майбутнім посередником і керівником організації, в якій він працює.
Протокол складається представниками сторін колективного трудового спору. Його приблизна форма передбачена додатком N 1 до Рекомендацій N 58.
7. У тому випадку, коли для підбору кандидатури посередника сторони вирішили звернутися до сприяння державного органу з врегулювання колективних трудових спорів, вони вибирають посередника зі списку осіб, пропонованих до залучення в якості посередників. У списку містяться відомості про прізвище, ім'я, по батькові кандидатів, їх вік, освіту, місце роботи, спеціальності та займаної посади, інші відомості, що відображають практичний досвід роботи в галузі соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів (п. 7 Рекомендацій N 58) .
8. Якщо у термін до 3 робочих днів з моменту звернення до державного органу з врегулювання колективного трудового спору сторони не можуть вибрати посередника, вони повинні приступити до створення трудового арбітражу.
9. Порядок розгляду колективного трудового спору за участю посередника законодавством не встановлений. Це прерогатива сторін і самого посередника. Зазвичай посередництво здійснюється у формі проведення дискусій, переговорів між посередником і однієї із сторін, а також між сторонами за участю посередника.
У ході переговорів посередник не повинен чинити тиску на сторони при прийнятті того чи іншого рішення. Його участь направлено на надання сторонам додаткових можливостей для врегулювання спору. Посередник не тільки організовує активне обговорення спірних питань, сприяє досягненню компромісних рішень, але і висуває власні пропозиції.
Посередник повинен шукати прийнятні для сторін способи вирішення конфлікту і стимулювати їх до пошуку компромісу, прагнути завершити колективний трудовий спір на даному етапі (додаток N 4 до Рекомендацій N 58).
Неформальний характер посередництва сприяє створенню невимушеної, спокійної атмосфери конструктивного діалогу.
10. Трудовий кодекс закріплює право посередника на отримання від сторін колективного трудового спору необхідних документів і відомостей, що стосуються існуючих розбіжностей.
Посередник відповідно до Рекомендацій N 58 володіє також правом:
проводити спільні та роздільні засідання представників сторін;
пропонувати власні можливі варіанти вирішення колективного трудового спору;
підписувати рішення, прийняті сторонами спору за його участі (п. 12 Рекомендацій).
Він зобов'язаний зберігати державну, службову, комерційну та іншу охоронювану законом таємницю при здійсненні своїх функцій під час участі в примирних процедурах (п. 13 Рекомендацій).
11. На період участі у вирішенні колективного трудового спору посередник звільняється від основної роботи із збереженням середнього заробітку (див. коментар. До ст. 405).
12. Термін діяльності посередника обмежується 7 робочими днями з моменту його запрошення (призначення). Цей строк за угодою сторін може бути продовжений (див. коментар. До ст. 401).
13. Результати роботи посередника можуть виражатися в досягненні узгодженого рішення та укладанні сторонами угоди про врегулювання колективного трудового спору. У цьому випадку в протоколі (додаток N 2 до Рекомендацій N 58) фіксуються конкретні домовленості і вказується, що суперечка вважається врегульованим (дозволених).
Якщо угода досягнута лише з деяких питань або не досягнуто зовсім, складається протокол розбіжностей, в якому мають знайти відображення всі залишилися розбіжності і подальші наміри сторін (наприклад, звернення до служби і створення трудового арбітражу).
Слід зазначити, що Рекомендації N 58 (додаток N 3) орієнтують сторони на продовження примирних процедур, тобто звернення до Служби для створення трудового арбітражу, хоча ТК допускає і двоетапне примирення (примирна комісія - посередник).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 403. Розгляд колективного трудового спору за участю посередника "
 1. Коментар до статті 5.32
  розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, сторонами за участю посередника, в трудовому арбітражі. Відповідно до зазначеного Федерального закону роботодавець або його представники зобов'язані розглянути вимоги працівників, в тому числі і зумовлені колективним договором, угодою. 2. Згідно п. 2 ст. 5, ст. 6 Федерального закону "Про порядок
 2. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3. Якщо роботодавець приймає рішення задовольнити вимоги працівників, колективного трудового спору не виникає. У разі відхилення всіх або частини вимог, а також неповідомлення роботодавцем про своє рішення, день повідомлення про те,
 3. Коментар до статті 5.40
  колективного трудового спору. Згідно ст. 13 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" , якщо примирні процедури не привели до розв'язання колективного трудового спору або роботодавець ухиляється від примирних процедур, не виконує угоду, досягнуту в ході вирішення колективного трудового спору, працівники вправі
 4. Контрольні питання до § 7.9
  колективним трудовим
 5. Коментар до статті 5.34
  розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею коментарів, див. перший абзац п. 5 коментарю до ст.
 6. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Організація дій (бездіяльності), передбачених частиною 1 цієї статті,
 7. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору . З обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів. Вона встановлює, в якому порядку, як часто будуть проводитися засідання
 8. Стаття 401. Примирливі процедури
  стаття , по суті, встановлює етапи вирішення колективного трудового спору, черговість використання примирних процедур. Виділяється три етапи, два з яких є обов'язковими: примирна комісія, посередництво (розгляд спору за участю посередника), трудовий арбітраж. 2. Використання примирних процедур для вирішення колективного трудового спору отримало
 9. Стаття 20.26. Самовільне припинення роботи як засіб вирішення колективного або індивідуального трудового спору
  колективного або індивідуального трудового спору особою, що забезпечує безпеку відповідного виду діяльності для населення, якщо такі дії (бездіяльність) заборонені федеральним законом, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) 2. Організація дій (бездіяльності),
 10. Стаття 17
  посередника припиняється: а) за угодою між представляють, і посередником, б) після повного виконання угоди або угод, для здійснення яких видано повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їх
 11. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  колективних переговорах , вважаються: уповноважені роботодавцем (об'єднанням роботодавців, іншими представниками роботодавців) для участі в роботі відповідної комісії посадові особи; працівники (члени профспілкових органів), спрямовані у відповідну комісію з рішенням профспілки, об'єднання профспілок, первинної профспілкової організації, іншого представника працівників;
 12. Контрольні питання до § 7.2
  колективного договору в сучасних умовах? 2. Вкажіть правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини. 3. Які зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 13. Стаття 12
  посередник діє за рахунок акредитуючої в рамках наданих йому повноважень і третя особа знає або повинна знати, що він виступає саме як посередника , угоди, зроблені представником, зобов'язують безпосередньо акредитуючої і третя особа, якщо тільки з конкретних обставин, зокрема через посилання у договорі комісії, не випливає, що посередник прийняв зобов'язання в
 14. Стаття 16
    посередник діяв відповідно до повноважень та у межах цих повноважень. 2. Однак посередник не несе відповідальності, якщо третя особа знала або повинна була знати, що посередник не має повноважень або діє за межами цих
 15. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
    колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 16. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
    розгляду трудових спорів. Гарантії прав профспілок: 1) гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам , є членами профспілкових
 17. Стаття 5.34. Звільнення працівників у зв'язку з колективним трудовим спором і оголошенням страйку
    колективним трудовим спором і оголошенням страйку - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
 18. Стаття 9
    посереднику повноваження може бути явно вираженим або імовірною. 2. З урахуванням обставин посередник управомочен на виконання будь-яких дій, необхідних для досягнення цілей, що випливають з даних йому
© 2014-2022  yport.inf.ua