Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу

1. У ч. 1 коментованої статті йдеться про відповідальність представників роботодавця у випадках:
1) ухилення від отримання вимог працівників;
2) ухилення від участі в примирних процедурах;
3) ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або оголошення страйку;
4) перешкоджання проведенню зборів або страйку.
Передбачається два види відповідальності за порушення даних обов'язків представниками роботодавців: дисциплінарна на підставі ст. 195 ТК і адміністративна. Відповідно до ст. 5.32 КоАП роботодавець або його представник, винні в ухиленні від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог, або створення перешкод проведенню таких зборів (конференції), залучаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 1000 до 3000 руб.
2. У ч. 2 коментованої статті йдеться про адміністративну відповідальність представників обох сторін колективного трудового спору за невиконання угоди, досягнутої в ході примирних процедур. Стаття 5.33 КоАП передбачає, що невиконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 2000 до 4000 руб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу "
 1. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  416 ТК (див. коментар. До
 2. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників з метою висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 5.32. Ухилення від отримання вимог працівників і від участі в примирних процедурах
  участі в примирних процедурах, у тому числі ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) працівників в цілях висунення вимог або створення перешкод проведенню таких зборів (такої конференції), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 4. Стаття 5.33. Невиконання угоди
  примирної процедури, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до сорока мінімальних розмірів оплати
 5. Стаття 5.33. Невиконання угоди
  примирної процедури, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  416 ТК. Якщо представники працівників ухиляються від створення або участі в роботі примирної комісії, представник роботодавця (роботодавців) може звернутися до зазначеного державний орган з проханням про створення трудового арбітражу. 2. Передача спору на розгляд до трудового арбітражу забезпечує продовження примирних процедур, пошук розумного компромісу. Разом з тим в
 7. Стаття 416. Відповідальність за ухилення від участі в примирних процедурах, невиконання угоди, досягнутої в результаті примирної процедури, невиконання або відмова від виконання рішення трудового арбітражу
  стаття передбачає два склади, що тягнуть застосування однакових санкцій. Це: ухилення від отримання вимог працівників, в т.ч. ненадання приміщення для проведення зборів (конференції) щодо висування вимог або створення перешкод для проведення зборів; ухилення від участі в примирних процедурах. Ухилення від участі в примирних процедурах може проявлятися в
 8. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  416 ТК . У разі неможливості примусити роботодавця до виконання угоди працівники можуть продовжити примирні процедури або оголосити страйк. Наприклад, роботодавець не виконує рішення примирної комісії у встановлені терміни. Така ситуація за своїми правовими наслідками має бути прирівняна до недосягнення згоди в примирної комісії, оскільки після однієї
 9. Стаття 408. Угоду в ході вирішення колективного трудового спору
  відповідальність роботодавця або його представника за невиконання зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, у вигляді накладення адміністративного штрафу в розмірі від 2000 до 4000 руб. По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 406 та ч. 2 ст. 409 ТК у разі відмови від виконання угоди, досягнутої в ході примирних процедур, працівники можуть приступити до
 10. Коментар до статті 5.40
  відповідальність (дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) у порядку, встановленому законодавством. Представники роботодавця немає права організовувати страйк і брати в ній участь. Порядок здійснення права на страйк визначено ст . 14 - 19 зазначеного Закону. Про статус примирних процедур див. коментар до ст. 5.32 КоАП. 2. Під використанням залежного
 11. Стаття 401. Примирливі процедури
  статтях , присвячених кожному етапу. За загальним правилом сторони повинні дотримуватися вказаних строків, проте у разі потреби терміни можуть бути продовжені за згодою сторін. Дана норма відображає гнучкість соціального партнерства і суттєву роль договірного регулювання відносин між соціальними партнерами. 7. Частина 8 коментованої статті надає працівникам право на такі
 12. Коментар до статті 5.33
  примирних процедур див. п. 1 - 3 коментарю до ст. 5.32. Виконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, передбачено Федеральним законом від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" (див. коментар до ст. 5.32 КпАП). Для даного правопорушення характерно бездіяльність
 13. Коментар до статті 5.32
  відповідально п. 1 коментаря до ст. 5.29, п. 1 коментаря до ст. 5.28, про статус представників працівників див. п. 1 коментаря до ст. 5.28. Згідно з Федеральним закону від 23 листопада 1995 р. N 175-ФЗ "Про порядок вирішення колективних трудових спорів" під примирливими процедурами розуміється розгляд колективного трудового спору з метою його дозволу примирною комісією, сторонами з
 14. Стаття 409. Право на страйк
  ухилення роботодавця від участі в примирних процедурах; 3) невиконання ним угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору. Оголошення страйки по яким би то не було інших причин, окрім згаданих, буде незаконним на підставі ч. 3 ст. 413 ТК. 3. Конституція закріплює положення, відповідно до якого права і свободи людини і громадянина можуть бути
 15. Стаття 405. Гарантії у зв'язку з дозволом колективного трудового спору
  участі у вирішенні колективного трудового спору надається ряд гарантій: 1) вони звільняються від основної роботи, 2) за ними зберігається середня заробітна плата. Слід звернути увагу на термін надання зазначених гарантій: не більше 3 місяців протягом одного року. Крім того, у всіх трьох рекомендаціях Мінпраці Росії, що стосуються кожної з трьох примирних процедур (див.
 16. Стаття 55. Відповідальність за порушення або невиконання колективного договору, угоди
  стаття носить відсильний характер. У КпАП виділені адміністративні правопорушення, пов'язані з укладанням колективного договору, угоди, а також з порушенням або невиконанням їхніх зобов'язань. Так, згідно зі ст. 5.30 КоАП необгрунтовану відмову роботодавця або особи, його представляє, від укладення колективного договору, угоди тягне попередження або накладення адміністративного
 17. Стаття 404. Розгляд колективного трудового спору в трудовому арбітражі
  стаття регламентує загальні принципи функціонування арбітражу, крім того, до його проведення застосовні також Рекомендації про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору в трудовому арбітражі, затверджені постановою Мінпраці Росії від 14.08.2002 N 59 * (581), роз'яснюють норми ТК. 2. Створення трудового арбітражу є добровільним (крім організацій, яким законом
© 2014-2022  yport.inf.ua