Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором

Коментар до статті 60.1. Стаття 60.2 закріплює правила притягнення працівника поряд з роботою, певної трудовим договором, до виконання додаткової роботи за іншою або такий же професії (посади) протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни).
2. Згідно з ч. 1 коментованої статті роботодавець може доручити працівнику виконання такої додаткової роботи тільки за його письмовою згодою і за додаткову плату. Розмір додаткової плати відповідно до ст. 151 ТК встановлюється за згодою сторін трудового договору з урахуванням змісту і (або) обсягу додаткової роботи (див. коментар. До ст. 151).
3. Відповідно до ч. 2 ст. 60.2 додаткова робота, доручається працівникові поряд з роботою, певної трудовим договором, може виконуватися їм у порядку суміщення професій (посад), шляхом розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт або у зв'язку з покладанням на нього обов'язків тимчасово відсутнього працівника.
Суміщення професій (посад) - це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою за професією (посадою), визначеної трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у того ж роботодавця протягом встановленої для нього тривалості робочого дня (зміни). Як правило, працівникові доручається суміщення вакантної посади або професії.
На відміну від суміщення професій (посад) при розширенні зон обслуговування або збільшення обсягу робіт працівник виконує роботу за тією ж професією або посадою, яка обумовлена трудовим договором, але в більшому обсязі порівняно з тим, який він виконував відповідно до трудового договору.
Виконання працівником обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення його від роботи за професією (посадою), обумовленою трудовим договором, допускається як за такою ж професією (посадою), яку працівник виконує у відповідності з трудовим договором, так і з іншої професії (посади).
Слід мати на увазі, що в тих випадках, коли для виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника працівник звільняється від роботи, обумовленої трудовим договором, то в такому випадку має місце тимчасове переведення на іншу роботу для заміщення тимчасово відсутнього працівника. Такий переклад здійснюється в порядку, передбаченому ст. 72.2 (див. коментар. До названої статті).
4. Закон не встановлює ні мінімального, ні максимального строку, на який роботодавець може доручити працівнику виконання додаткової роботи поряд зі своєю основною роботою. У кожному конкретному випадку строк, протягом якого працівник буде виконувати поряд з роботою, певної трудовим договором, додаткову роботу в порядку суміщення професій (посад), за рахунок розширення зон обслуговування, збільшення обсягу робіт або у зв'язку з покладанням на нього обов'язків тимчасово відсутнього працівника , визначається роботодавцем з письмової згоди працівника (ч. 3 ст. 60.2). У тому випадку, якщо працівник не згоден з терміном, визначеним роботодавцем, цей термін може бути визначений угодою сторін. Якщо сторони не зможуть домовитися про термін, протягом якого повинна виконуватися додаткова робота, працівник має право відмовитися від її виконання.
5. Згідно ч. 4 коментованої статті визначений сторонами термін виконання додаткової роботи не є для них обов'язковим. Працівник має право достроково відмовитися від виконання додаткової роботи, а роботодавець - достроково скасувати доручення про її виконання, попередивши про це іншу сторону у письмовій формі не пізніше ніж за 3 робочих дні.
При цьому, як випливає із змісту цієї норми, ні працівник, ні роботодавець не зобов'язані вказувати причину, по якій вони дострокового відмовляються від угоди про виконання додаткової роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором "
 1. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  Коментар до статті 1. У ст. 60, яка забороняє роботодавцю вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми
 2. 3. Повідомлення служби зайнятості
  На повідомленні працівника заходи щодо звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату не закінчуються. Справа в тому, що крім працівників, про майбутні звільнення потрібно повідомити і службу зайнятості. Зробити це потрібно за два місяці до заходу за загальним правилом або ж за три місяці, якщо намічається масове звільнення працівників. Про це сказано в п. 2 ст. 25 Закону від 19 квітня 1991
 3. Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
  Уніфікована форма N Т-1 --- | Код | + --- + Форма по ОКУД | 0301001 | Товариство з обмеженою відповідальністю + --- +
 4. Стаття 718. Сприяння замовника
  1. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором підряду, надавати підряднику сприяння у виконанні роботи. При невиконанні замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи. 2. В
 5. Стаття 15. Трудові відносини
  Коментар до статті 1. У коментованій статті дається визначення поняття трудового відносини. У цьому визначенні виділяються ознаки, що дозволяють відмежувати трудові відносини від цивільних. Серед них Кодекс виділяє таку ознаку, як виконання трудової функції з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку. Під трудовою функцією розуміється будь-яка робота з певної посади в
 6. Стаття 14.3. Порушення законодавства про рекламу
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Порушення рекламодавцем, рекламовиробником або рекламораспространителем законодавства про рекламу, за винятком випадків, передбачених частинами 2 - 4 цієї статті, статтями 14.37, 14.38, 19.31 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на
 7. Види франчайзингу
  . У рамках франчайзингової системи може здійснюватися підприємницька діяльність, спрямована як на задоволення побутових потреб громадян (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, індустрія розваг) * (890), так і на потреби комерційних організацій (оренда автомобілів, експрес-доставка кореспонденції, салони конторських послуг, розповсюдження та обслуговування
 8. Гарантійні зобов'язання
  Відносини між споживачами, які набувають технічно складні побутові товари, і виробниками (продавцями, виконавцями) регулюються Порядком гарантійного обслуговування або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.99 р. № 251). Гарантійний термін - це термін протягом якого виробник (продавець, виконавець)
 9. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  Коментар до статті 37 Основним обов'язком засудженого є виконання вимог вироку суду, тобто не позичати заборонену посаду і не займатися забороненої діяльністю. Інші обов'язки пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця
 10. Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання Коментар до статті 1320
  1. Службове виконання - це виконання, яке створюється в рамках службового завдання працівником, чинним на підставі трудового договору з роботодавцем-замовником. Службове завдання формулюється виходячи з трудових обов'язків і трудової функції працівника. До працівників-виконавцям відповідно до ст . 1313 ГК РФ відносяться: - артист-виконавець (актор, співак, музикант, танцюрист або
 11. Стаття 1477. Товарний знак і знак обслуговування
  1. На товарний знак , тобто на позначення, що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або індивідуальних підприємців, визнається виключне право, що засвідчується свідоцтвом на товарний знак (стаття 1481). 2. Правила цього Кодексу про товарні знаки відповідно застосовуються до знаків обслуговування, тобто до позначень, службовцям для індивідуалізації виконуваних
 12. Стаття 709. Ціна роботи
  1. У договорі підряду вказуються ціна підлягає виконанню роботи або способи її визначення. При відсутності в договорі таких вказівок ціна визначається в Відповідно до пункту 3 статті 424 цього Кодексу. 2. Ціна у договорі підряду включає компенсацію витрат підрядника та належна йому винагорода. 3. Ціна роботи може бути визначена шляхом складання кошторису. У разі,
 13. Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
  1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій. 2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної оплати. (в ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 352-ФЗ) 3. У випадках, передбачених законом про акціонерні товариства, статутом
 14. Стаття 82. Види заробітку і (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей
  Відповідно до вимог коментованої статті постановою Уряду РФ від 18.07.1996 N 841 (в ред. від 15.08.2008) * (73) затверджено Перелік видів заробітної плати іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей (далі - Перелік). Даним Переліком передбачено, що утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей проводиться з усіх
 15. Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів
  Порушення керівником організації або іншою посадовою особою, відповідальною за організацію системи транспортного обслуговування населення та експлуатацію транспортних засобів, вимог законодавства, що передбачають включення в систему транспортного обслуговування населення транспортних засобів, доступних для інвалідів, - тягне накладення адміністративного штрафу в розмірі від двадцяти до
 16. Стаття 11.24. Організація транспортного обслуговування населення без створення умов доступності для інвалідів
  Порушення керівником організації або іншою посадовою особою, відповідальною за організацію системи транспортного обслуговування населення та експлуатацію транспортних засобів, вимог законодавства, що передбачають включення в систему транспортного обслуговування населення транспортних засобів, доступних для інвалідів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до
© 2014-2022  yport.inf.ua