Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот

1. Термін примусових робіт обчислюється з дня прибуття засудженого до виправного центру.
2. В термін примусових робіт зараховуються час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день утримання під вартою, один день прямування у виправний центр під конвоєм, один день короткострокового виїзду за один день примусових робіт.
3. В термін примусових робіт не зараховується час самовільного відсутності засудженого на роботі або у виправному центрі понад одну добу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот "
 1. Обчислення строків
  Правила обчислення строків - це техніко-юридичні правила, які дозволяють точно визначити початок, перебіг і закінчення строків у цивільних правовідносинах. У тому числі строків позовної давності. Термін у відповідності з цими правилами визначається календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями або годинами; строк може визначатися також
 2. § 3. Обчислення строків
  1. Визначення. Обчислення строків - це техніко-юридичні правила, які дозволяють точно визначити початок, перебіг і закінчення строків у цивільних правовідносинах, у тому числі строків позовної давності. 2. Основні правила. Основні правила обчислення строків, встановлених у ЦК РФ (ст. 190-194 *), стосуються: - визначення термінів (термін визначається календарною датою або закінченням періоду
 3. Коментар до статті 4.6
  1. Дане правило обчислення строку, протягом якого фізична, юридична особа вважається підданим адміністративному покаранню, застосовується і при рецидив вчинення адміністративного проступку; обчислення вказаного терміну не залежить від того, здійснений чи провина в перший раз або йому передувало вчинення одного або кількох адміністративних правопорушень, у тому числі протягом
 4. Стаття 189. Обчислення іспитового строку
  1. Випробувальний термін обчислюється у порядку, встановленому статтею 73 Кримінального кодексу Російської Федерації. (частина 1 в ред. Федерального закону від 29.03.2010 N 33-ФЗ) 2. Після закінчення іспитового строку контроль за поведінкою умовно засудженого припиняється, і він знімається з обліку кримінально-виконавчої
 5. Стаття 4.8 . Обчислення строків (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 409-ФЗ)
  1. Строки, передбачені цим Кодексом, обчислюються годинами, добами, днями, місяцями, роками. Перебіг строку, визначеного періодом, починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено початок строку. 2. Строк, обчислюваний цілодобово, закінчується о 24 годині останньої доби. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця, а
 6. Стаття 305. Рішення суду щодо заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
  1. Рішення суду у справі про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, повинно відповідати загальним вимогам, що пред'являються до судового рішення і порядку його винесення (ст. 194-195, 197, 198, 209). 2. В результаті розгляду справи суд робить висновок про наявність чи відсутності
 7. Стаття 14. Обчислення строків
  1. Справжня стаття встановлює порядок обчислення строків, в ній передбачені загальні правила обчислення строків у залежності від виникнення або припинення трудових прав та обов'язків . 2. У ч. 1 коментованої статті встановлюється обчислення строків в залежності від виникнення трудових прав і обов'язків, тобто протягом строків починається в той день, який визначений як календарна дата
 8. Стаття 395. Обчислення строку подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
  Стаття 395. Обчислення строку подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової
 9. Стаття 1230. Строк чинності виключних прав
  1. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації діють протягом певного терміну, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом . 2. Тривалість терміну дії виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, порядок обчислення цього терміну, підстави і порядок його
 10. Стаття 201. Термін позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні
  Зміна осіб у зобов'язанні не тягне зміни строку позовної давності та порядку його
 11. Стаття 60.17. Ухилення від відбування примусової тільних робіт
  1. ухиляються від відбування примусових робіт визнається засуджений до примусових робіт: а) ухиляється від одержання припису, зазначеного у частині другій статті 60.2 цього Кодексу; б) неприбуття до місця відбування примусових робіт у встановлений приписом строк; в) не повернув у виправний центр після закінчення дозволеного терміну виїзду; г) самовільно
 12. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  1. З засудженими до примусових робіт адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до
 13. Стаття 304. Розгляд заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
  1. Стаття, що розкриває процесуальні особливості розгляду заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової психіатричної госпіталізації. Ці особливості пов'язані з скороченим терміном розгляду заяви в суді, місцем проведення судового засідання, колом учасників судочинства. 2. Питання про місце
 14. 10.4. Обчислення строків
  Застосовувані в цивільному праві терміни визначаються різними способами, зокрема календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями, годинами, хвилинами, а також вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Перебіг періоду часу починається з наступного одиниці часу в залежності від того, який одиницею позначено початок
 15. Стаття 303. Термін подачі заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар
  1. Строки, встановлені статтею коментарів, відповідають ст. 22 Конституції РФ, згідно з якою до судового рішення особа не може бути піддано затримання на термін більше 48 годин. У разі пропуску цього терміну громадянин може скористатися правом оскарження в судовому порядку бездіяльності службовців державних, муніципальних установ (гл. 25 ЦПК). 2. Порушуючи справу про
 16. Стаття 49. Обчислення строку обмеження волі
  Коментар до статті 49 1. Правила обчислення строків покарання мають важливе значення для виконання термінового покарання будь-якого виду. Вони необхідні для того, щоб правильно визначити початок відбування терміну призначеного покарання і його закінчення. Термін обмеження свободи обчислюється в місяцях і роках. 2. Законом визначені різні позиції обчислення початку строку відбування обмеження волі.
 17. § 5. Порядок обчислення податку
  За загальним правилом (ст. 52 НК РФ), платник податків самостійно обчислює суму податку, що підлягає сплаті за податковий період, виходячи з податкової бази, податкової ставки і податкових пільг. У випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про податки і збори, обов'язок з обчислення суми податку може бути покладена на податковий орган або податкового агента. У цих випадках не
 18. Стаття 60.20. Матеріальна відповідальність осу-ждения до примусових робіт
  1. У разі заподіяння під час відбування примусових робіт матеріального збитку державі або фізичним і юриди-ного особам засуджені до примусових робіт несуть матеріальну відповідальність у порядку і в розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації. 2. Засуджений до примусових робіт відшкодовує пряму дійсну шкоду, заподіяну з його вини
© 2014-2022  yport.inf.ua