Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років


1. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років здійснюють операції, за винятком названих у пункті 2 цієї статті, з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів або піклувальника.
Угода, укладена таким неповнолітнім, дійсна також при її подальшому письмовому схвалення його батьками, усиновителями або піклувальником.
2. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі самостійно, без згоди батьків, усиновителів та піклувальника:
1) розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами;
2) здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;
3) відповідно до закону вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними;
4) здійснювати дрібні побутові угоди та інші угоди, передбачені пунктом 2 статті 28 цього Кодексу.
По досягненні шістнадцяти років неповнолітні також мають право бути членами кооперативів відповідно до законів про кооперативи.
3. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть майнову відповідальність за угодами, здійсненим ними відповідно до пунктів 1 і 2 цієї статті. За заподіяну ними шкоду такі неповнолітні несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу.
4. За наявності достатніх підстав суд за клопотанням батьків, усиновителів чи піклувальника або органу опіки та піклування може обмежити або позбавити неповнолітнього у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми заробітком, стипендією або іншими доходами, за винятком випадків, коли такий неповнолітній придбав дієздатність в повному обсязі відповідно до пункту 2 статті 21 або статті 27 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26. Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років "
 1. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 2. Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
  1. Призупинення провадження у справі являє собою перерву у здійсненні судом процесуальних дій, викликаний наявністю обставин, що перешкоджають подальшому розгляду цивільної справи. Характер цих обставин такий, що не дозволяє суду заздалегідь встановити тривалість перерви і призначити конкретну дату поновлення процесу, оскільки відразу неможливо
 3. Стаття 263. Порядок розгляду та вирішення справ, розглянутих судом в порядку окремого провадження
  1. Процесуальний порядок розгляду цієї категорії справ грунтується на загальних правилах позовного провадження, правилах окремого провадження в цілому і правилах, встановлених для конкретної категорії справ окремого провадження. Особливу виробництво засноване на загальних принципах цивільного процесу, відповідні справи проходять ті ж стадії цивільного процесу, що й інші цивільні справи.
 4. Стаття 281. Подача заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  1. Позбавлення або обмеження дієздатності громадянина допускається тільки в судовому порядку у випадках, прямо передбачених федеральним законом (пп. 1, 2 ст. 22 ЦК). Громадянин може бути повністю позбавлений дієздатності (визнаний судом недієздатним), якщо він страждає психічним розладом і тому не може розуміти значення своїх дій або керувати ними (ст. 29 ЦК). Обмеження судом
 5. Стаття 282. Зміст заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  1. Під спиртними напоями, зловживання якими дає підставу для обмеження дієздатності громадянина (ст. 30 ЦК), слід розуміти будь-яку алкогольну продукцію, яка виробляється з використанням етилового спирту, в тому числі домашнього приготування, вино, пиво, а також спиртовмісну харчової та нехарчової продукції, в тому числі будь-які розчини, емульсії, суспензії і інші види
 6. Стаття 284. Розгляд заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
  1. Судовий розгляд у справах про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього права самостійно розпоряджатися своїми доходами проводиться за загальними правилами цивільного судочинства з тими особливостями, які встановлені гл. 31 ЦПК. У судове засідання в обов'язковому порядку викликаються: заявник,
 7. Стаття 33. Піклування
  1. Піклування встановлюється над неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також над громадянами, обмеженими судом у дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами. 2. Опікуни дають згоду на здійснення тих угод, які громадяни, які перебувають під піклуванням, не вправі здійснювати самостійно.
 8. Стаття 175. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  1. Угода, укладена неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років без згоди його батьків, усиновителів або піклувальника, у випадках, коли така згода вимагається згідно із статтею 26 цього Кодексу, може бути визнана судом недійсною за позовом батьків, усиновителів або піклувальника. Якщо така угода визнана недійсною, відповідно
 9. Стаття 1074. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
  1. Неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно несуть відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. 2. У разі, коли у неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років немає доходів або іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в відсутньої частини його батьками (усиновлювачами) або
 10. Стаття 1078 . Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій
  1. Дієздатний громадянин або неповнолітній у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, заподіяв шкоду в такому стані, коли він не міг розуміти значення своїх дій або керувати ними, не відповідає за заподіяну їм шкоду. Якщо шкода заподіяна життю або здоров'ю потерпілого, суд може з урахуванням майнового становища потерпілого і заподіювача шкоди, а також інших обставин
© 2014-2022  yport.inf.ua