Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 43. Дія колективного договору

Колективний договір укладається на строк не більше трьох років і набирає чинності з дня підписання його сторонами або з дня, установлених колективним договором.
Сторони мають право продовжувати дію колективного договору на термін не більше трьох років.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дія колективного договору поширюється на всіх працівників організації, індивідуального підприємця, а дію-віє колективного договору, укладеного у філії, представництві чи іншому відокремленому структурному підрозділі організа-ції, - на всіх працівників відповідного підрозділу.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Колективний договір зберігає свою дію у випадках зміни найменування організації, реорганізації організації у формі перетворення, а також розірвання трудового договору з керівником організації.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При зміні форми власності організації колективний договір зберігає свою дію протягом трьох місяців з дня пере-ходу прав власності.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При реорганізації організації у формі злиття, приєднання, поділу, виділення колективний договір зберігає свою дію протягом всього терміну реорганізації.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
При реорганізації або зміні форми власності організації яка із сторін має право направити іншій стороні запропонованого-вання про укладення нового колективного договору або продовженні дії колишнього на строк до трьох років.
При ліквідації організації колективний договір зберігає свою дію протягом усього строку проведення ліквідації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 43. Дія колективного договору "
 1. Контрольні питання до § 7.2
  1. Які роль і значення колективного договору в сучасних умовах? 2. Вкажіть правові акти, що регулюють соціально-трудові відносини. 3. Які зміст колективного договору та порядок його укладення? 4. Підстави припинення колективного
 2. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  Коментар до статті 1. Колективний договір розробляється в процесі колективних переговорів (ст. 37 ТК). 2. Стаття 37 ТК передбачає лише загальні правила проведення переговорів; крім них сторони можуть встановити додаткові процедури погодження, затвердження колективного договору. З обговорення цього питання доцільно розпочати роботу комісії з ведення колективних переговорів.
 3. Стаття 43. Дія колективного договору
  1. У коментованій статті визначено терміни дії колективного договору; сфера його дії в організації, в якій він укладений; порядок збереження дії колективного договору з урахуванням організаційно-правових змін у діяльності організації. 2. Згідно ст. 43 ТК термін дії колективного договору не більше трьох років. Він обчислюється з моменту набрання ним чинності, тобто з дня
 4. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  У коментованій статті порядок зміни і доповнення колективного договору логічно пов'язаний з порядком його розробки і висновку. Вони можуть проводитися або в порядку, встановленому ТК для його укладення, або в порядку, встановленому колективним договором. Зміни та доповнення можуть стосуватися лише колективного договору, укладеного в конкретній
 5. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Коментар до статті 1. КоАП передбачена відповідальність за ухилення роботодавця або особи, його представляє, від участі в переговорах про укладення, зміну або доповнення колективного договору, угоди або порушення встановленого законом строку проведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами
 6. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  Коментар до статті Зміна і доповнення колективного договору може здійснюватися або в процесі проведення колективних переговорів, тобто за правилами його укладення (ст. 37 ТК), або в порядку, встановленому самим колективним договором. Вибір одного з пропонованих даною нормою варіантів здійснюється представниками сторін. Це може бути зроблено при укладенні колективного договору
 7. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  1. У ході колективних переговорів природно і нерідко виникають розбіжності. Тому важливе практичне значення має коментована стаття, яка визначає правовий порядок їх врегулювання. Він включає насамперед обов'язковість складання протоколу розбіжностей по всіх або окремих питань, щодо яких не прийнято узгоджене рішення. 2. Згідно ч. 2 ст. 40 ТК у разі недосягнення згоди
 8. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 1510. Право на колективний знак
  1. Об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак. Колективний знак є товарним знаком, призначеним для позначення товарів, вироблених чи реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними характеристиками їх якості або
 10. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  Ненадання роботодавцем або особою, його представляють, у строк, встановлений законом, інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ,
 11. Коментар до статті 5.30
  1. Див п. 2 коментарю до ст. 5.28. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Під необгрунтованою відмовою від укладення колективного договору, угоди слід розуміти відмову з причин, не зазначених у Законі РФ від 11 березня 1992 N 2490-1 "Про колективні договори і угоди" (в ред. Федеральних законів від 24 листопада
 12. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  1. Встановлюється єдина вимога до оформлення дій сторін колективного трудового спору, угод і рішень по суті спору шляхом складання протоколів. 2. При цьому доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною
© 2014-2022  yport.inf.ua