Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 48. Дія угоди

Коментар до статті 1. Угода є актом термінового дії, воно на розсуд сторін може укладатися на будь-який термін, що не перевищує 3 років.
2. Дата вступу угоди в силу визначається сторонами і не залежить від яких би то не було обставин (наприклад, від проведення повідомної реєстрації), за винятком волевиявлення сторін. Як правило, угода набуває чинності з моменту його підписання.
3. Сторонам надано право продовжити дію угоди один раз на термін не більше 3 років. Таке рішення має бути прийнято за згодою сторін.
4. Дія угоди по колу осіб визначається залежно від декількох критеріїв. По-перше, від членства роботодавців в об'єднанні, яке уклало відповідну угоду.
Члени об'єднання роботодавців виконують укладену угоду в силу свого членства в об'єднанні. Для того щоб запобігти можливості зловживання правами члена відповідного об'єднання роботодавців і орієнтувати роботодавців на відповідальне ставлення до взаємодії з професійними спілками (їх об'єднаннями), Кодекс встановлює, що припинення членства в об'єднанні роботодавців в період дії угоди не звільняє роботодавця від виконання його умов. Так само і роботодавець, який вступив в об'єднання після того, як було укладено угоду, зобов'язаний дотримуватися його положення.
По-друге, роботодавці можуть уповноважити об'єднання, членами якого вони не є, укласти угоду від їх імені. Однак порядку та умов такої передачі повноважень законодавець не передбачає. Очевидно, вони повинні встановлюватися за угодою між роботодавцем і відповідним об'єднанням.
По-третє, угода обов'язково для роботодавців, які добровільно до нього приєдналися.
По-четверте, угода повинна виконуватися роботодавцями, на яких воно було поширене в порядку, встановленому ч. ч. 7 - 9 ст. 48.
5. Стаття, що передбачає поширення угоди на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування лише в межах прийнятих ними на себе зобов'язань. Ця норма цілком правильно відображає правове становище третьої сторони угод: беруть участь в укладенні угод органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування (якщо вони не є роботодавцями) виконують особливу роль, яка полягає в наданні соціальним партнерам сприяння, організаційної допомоги, обліку при визначенні змісту угоди інтересів держави і суспільства в цілому. Відповідно, вони не можуть і не повинні нести зобов'язання з виконання угоди (до речі, і стороною колективного трудового спору вони не зізнаються - див. коментар. До ст. 398).
6. Стаття 48 передбачає і правила визначення дії угод, укладених від імені роботодавців - державних і муніципальних установ, інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі угоди поширюють свою дію на роботодавців, уповноважили відповідні органи державної влади чи органи місцевого самоврядування вести колективні переговори і укладати угоди від їх імені, а також на установи, їм підвідомчі, якщо в законі чи іншому нормативному правовому акті встановлено правило про представництво цих установ у системі соціального партнерства.
7. Новий підхід застосовується для визначення дії угоди щодо працівників. З урахуванням теоретичних уявлень і складається практики законодавець абсолютно правильно встановив, що угода охоплює всіх працівників, які працюють у роботодавців, пов'язаних зобов'язаннями за укладеною угодою.
8. Частина 6 коментованої статті містить колізійних норму на той випадок, коли на працівників поширюється відразу декілька угод, наприклад галузева угода, укладена на федеральному рівні, і територіальне угоду. У такій ситуації для застосування необхідно обрати положення, найбільш сприятливі для працівників. Встановлена колізійна норма заснована на загальному принципі побудови системи джерел трудового права - принципі непогіршення становища працівника.
9. Після укладення угоди (як правило, галузевого (міжгалузевого)) до нього можуть приєднатися будь-які роботодавці. Таке приєднання оформляється угодою сторін - роботодавців і профспілок, бажаючих поширити дію угоди на відповідні організації. Приєднання до угоди - добровільна процедура.
10. При укладанні галузевих угод на федеральному рівні допускається можливість їх поширення на всіх роботодавців відповідної галузі за рішенням керівника федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці (очевидно, це повноваження буде передано Роструд). Таке правило передбачене з метою уніфікації умов праці працівників галузі, встановлення єдиної системи соціальних гарантій для всіх трудящих, що працюють в однакових виробничих умовах.
Механізм розповсюдження дії галузевої угоди заснований на принципі добровільності. Важлива роль відводиться соціальним партнерам, які уклали відповідну угоду. Саме вони виступають з пропозицією про приєднання до укладеної угоди.
На відміну від колишнього порядку до публікації пропозиції про приєднання має бути опубліковано сама угода, тобто роботодавці повинні мати можливість ознайомитися із змістом даного правового акту.
11. Порядок опублікування укладених на федеральному рівні галузевих угод та пропозиції про приєднання до угоди затверджений Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 12 квітня 2007 р. N 260 (РГ. 2007. N 129).
Відповідно до зазначеного Порядку Федеральна служба з праці та зайнятості протягом 3 календарних днів з дня реєстрації угоди направляє текст угоди і відомості про його реєстрацію для опублікування в журнал "Праця і страхування" і в Мінздоровсоцрозвитку Росії для розміщення на офіційному сайті Міністерства (www.mzsrrf.ru).
Після опублікування угоди його боку можуть запропонувати Міністерству охорони здоров'я і соціального розвитку звернутися до роботодавців, які здійснюють діяльність у відповідній галузі і не брали участь в укладанні угоди, з пропозицією приєднатися до нього. Таку пропозицію публікується в "Російській газеті".
12. Для вирішення питання про добровільне приєднання до галузевої угоди відводиться 30 календарних днів.
Якщо роботодавець (роботодавці) не відповів протягом 30 днів або погодився приєднатися до укладеного галузевою угодою, угода вважається поширеним на нього з моменту офіційного опублікування пропозиції про приєднання.
Якщо роботодавець у цей термін направив мотивовану відмову приєднатися до угоди (відмова має бути представлений у письмовій формі), питання про поширення на нього угоди може бути вирішене після проведення консультацій між сторонами галузевої угоди, роботодавцем, що відмовився приєднатися до нього, виборним органом первинної профспілкової організації, що діє у даного роботодавця, і федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.
13. Викладена схема вирішення питання про приєднання до угоди (або розповсюдженні його дії) доповнюється необхідністю проведення роботодавцем консультацій з виборним органом первинної профспілкової організації. Протокол таких консультацій повинен бути прикладений до письмовим мотивованим відмови від приєднання до галузевої угоди. Процедура консультацій визначається за згодою між роботодавцем і виборним органом первинної профспілкової організації.
Якщо в організації (в індивідуального підприємця) немає профспілкової організації, роботодавець вказує це у відмові, що спрямовується в Мінздоровсоцрозвитку Росії (Роструд). У тому випадку, коли працівники відповідного роботодавця об'єднані в кілька профспілкових організацій, консультації проводяться з єдиним представницьким органом, створеним в порядку, передбаченому ст. 37 ТК, найбільш представницької первинною профспілковою організацією або організацією, обраною загальними зборами (конференцією) (див. коментар. До ст. 37).
14. Напрямок роботодавцем мотивованої відмови від приєднання до галузевої угоди, як уже зазначалося, не означає, що угода не буде на нього поширене. Частина 9 коментованої статті передбачає, що відповідний орган виконавчої влади може провести додаткові консультації за участю всіх зацікавлених сторін. При цьому соціальні партнери (як сторони укладеної угоди, так і роботодавець, який відмовився приєднатися, і профспілкова організація, що об'єднує його працівників) не можуть ухилитися від участі в цих консультаціях. Мета таких консультацій полягає в оцінці реальних можливостей роботодавця виконувати галузеву угоду та прийнятті рішення про його поширення на підставі об'єктивного і всебічного вивчення всіх обставин.
В даний час процедура консультацій, механізм реалізації відповідних прав і обов'язків, форма рішення про поширення (частковому поширенні) галузевої угоди на роботодавця, яка не брала участі в його укладанні, не передбачені.
15. Треба підкреслити, що коментована стаття допускає поширення тільки галузевих угод, укладених на федеральному рівні. По відношенню до інших угод механізм, передбачений ч. ч. 7 - 9 ст. 48, застосовуватися не повинен.
16. Всі угоди, як випливає з положення ч. 10 коментованої статті, підлягають опублікуванню. По всій видимості, публікація повинна проводитися в офіційних виданнях. Порядок опублікування угод (за винятком галузевих, укладених на федеральному рівні) повинні визначити сторони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 48. Дія угоди "
 1. Стаття 155. Форма мирової угоди
  1. Мирова угода укладається у письмовій формі. 2. З боку боржника мирову угоду підписується особою, яка прийняла відповідно до цього Федеральним законом рішення про укладення мирової угоди. Від імені конкурсних кредиторів та уповноважених органів мирову угоду підписується представником зборів кредиторів або уповноваженим зборами кредиторів на вчинення
 2. Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
  1. У разі невиконання мирової угоди боржником кредитори вправі без розірвання мирової угоди пред'явити свої вимоги в розмірі, передбаченому мировою угодою, в загальному порядку, встановленому процесуальним законодавством. 2. У разі порушення провадження у новій справі про банкрутство боржника обсяг вимог кредиторів, щодо яких укладено мирову
 3. Стаття 103. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
  1. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, визначається сторонами в цій угоді. 2. Розмір аліментів, встановлюваний за угодою про сплату аліментів на неповнолітніх дітей, не може бути нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку (стаття 81 цього
 4. Стаття 100. Форма угоди про сплату аліментів
  1. Угода про сплату аліментів укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Недотримання встановленої законом форми угоди про сплату аліментів тягне за собою наслідки, передбачені пунктом 1 статті 165 Цивільного кодексу Російської Федерації. 2 . Нотаріально посвідчена угода про сплату аліментів має силу виконавчого
 5. Стаття 331. Форма угоди про неустойку
  Угода про неустойку повинне бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про
 6. Стаття 160. Відмова у затвердження мирової угоди арбітражним судом
  1. У разі невиконання обов'язків щодо погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої та другої черзі арбітражний суд відмовляє в затвердженні мирової угоди. 2. Підставою для відмови арбітражним судом в затвердженні мирової угоди є: порушення встановленого цим Законом порядку укладення мирової угоди; недотримання форми мирової
 7. Стаття 161. Наслідки відмови в затвердження мирової угоди
  1. У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеним. 2. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової
 8. Стаття 162. Оскарження і перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
 9. Стаття 101. Порядок укладання, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів
    1. До висновку, виконання, розірвання і визнання недійсною угоди про сплату аліментів застосовуються норми Цивільного кодексу Російської Федерації, що регулюють укладення, виконання, розірвання і визнання недійсними цивільно-правових угод. 2. Угода про сплату аліментів може бути змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Зміна
 10. Задаткоподобние угоди
    . Як вже зазначалося, завдаток характеризується тим, що він, по-перше, видається тільки при укладенні договору і, по-друге, забезпечує виконання зобов'язань, що виникли з цього договору. Тим часом у практиці зустрічаються угоди, подібні по своїй дії з угодами про завдаток, але не відповідають зазначеним ознакам завдатку. До таких задаткоподобним угодами відносяться: 1) заключаемое
 11. Стаття 104. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів
    1. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів визначаються цією угодою. 2. Аліменти можуть сплачуватися в частках до заробітку і (або) іншому прибутку особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти; в твердій грошовій сумі, що сплачується періодично; в твердій грошовій сумі, що сплачується одноразово; шляхом надання майна, а також іншими способами, щодо яких
 12. Стаття 157. Участь у мировій угоді третіх осіб
    1. Участь у мировій угоді третіх осіб допускається, якщо їх участь не порушує права і законні інтереси кредиторів, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів, а також кредиторів, вимоги яких виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом і термін виконання вимог яких настав до дати укладення мирової угоди. 2. Беруть участь у
 13. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
    Утримання аліментів на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів може проводитися і в разі, якщо загальна сума утримань на підставі такої угоди і виконавчих документів перевищує п'ятдесят відсотків заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати
 14. Стаття 1046. Спільні витрати та збитки товаришів
    Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю товаришів, визначається їх угодою. При відсутності такої угоди кожний товариш несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу. Угода, повністю звільняє будь-кого з товаришів від участі в покритті загальних витрат або збитків,
 15. Стаття 105. Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
    Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, проводиться відповідно до цієї угоди. Якщо в угоді про сплату аліментів не передбачається порядок індексації, індексація проводиться відповідно до статті 117 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua