Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Цивільне законодавство і інші акти, які містять норми цивільного права


1. Відповідно до Конституції Російської Федерації цивільне законодавство знаходиться у веденні Російської Федерації.
2. Цивільне законодавство складається з цього Кодексу та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів (далі - закони), що регулюють відносини, зазначені в пунктах 1 і 2 статті 2 цього Кодексу.
Норми цивільного права, містяться в інших законах, повинні відповідати цьому Кодексу.
3. Відносини, зазначені в пунктах 1 і 2 статті 2 цього Кодексу, можуть регулюватися також указами Президента Російської Федерації, які не повинні суперечити цьому Кодексу та іншим законам.
4. На підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, указів Президента Російської Федерації Уряд Російської Федерації має право приймати постанови, які містять норми цивільного права.
5. У разі суперечності указу Президента Російської Федерації або постанови Уряду Російської Федерації цьому Кодексу чи іншому закону застосовується цей Кодекс або відповідний закон.
6. Дія і застосування норм цивільного права, що містяться в указах Президента Російської Федерації та постановах Уряду Російської Федерації (далі - інші правові акти), визначаються правилами цієї глави.
7. Міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади можуть видавати акти, які містять норми цивільного права, у випадках і в межах, передбачених цим Кодексом, іншими законами та іншими правовими актами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Цивільне законодавство і інші акти, які містять норми цивільного права "
 1. § 1. Підряд
  цивільному законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і складові § 1 гл. 37 ГК. Підряд
 2. § 4. Страхування
  цивільну відповідальність перед іншими особами за власний рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. При цьому законом встановлюються умови здійснення обов'язкового страхування невиконання яких для страхувальника тягне майнову відповідальність як перед вигодонабувачем по обов'язковому страхуванню, так і перед державою (ст. 937 ЦК). Законом передбачено, що обов'язкове
 3. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  цивільно-правових відносин (філії та представництва юридичних осіб), але що наділяються самостійним податковим статусом. З легального визначення платника податків випливає тільки те, що платник-підприємець повинен володіти статусом юридичної або фізичної особи - індивідуального підприємця, бути філією або іншим відокремленим підрозділом юридичної особи, на нього
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 5. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 6. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  цивільному законодавстві. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування встановлено в муніципальному, кримінальному, цивільному, адміністративному і трудовому законодавстві. Регулювання особливостей організації місцевого самоврядування в прикордонних територіях, закритих адміністративно-територіальних утвореннях. Дані питання регулюються Законом Російської Федерації від 1
 7. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації особливо підкреслила, що обмеження права глави органу місцевого самоврядування формувати апарат місцевої адміністрації, призначати на посади та звільняти від них працівників адміністрації та керувати роботою адміністрації було вироблено органами державної влади з порушенням ст. 12 Конституції і законодавства Російської
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 10. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  цивільному обороті - його учасники не можуть достовірно судити, хто є в даний момент власником товару і від кого залежить юридична доля конкретної речі. Неможливо визначитися і з реальною кредитоспроможністю тієї чи іншої особи. Ці недоліки усуваються системою традиції, яка пов'язує фактичну передачу речі з переходом права власності. В рамках цієї системи
© 2014-2022  yport.inf.ua