Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
Наступна »
Державна дума РФ. Земельний Кодекс Російської Федерації, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Основні принципи земельного законодавства


1. Цей Кодекс і видані відповідно до нього інші акти земельного законодавства грунтуються на наступних принципах:
1) облік значення землі як основи життя і діяльності людини, відповідно до якого регулювання відносин щодо використання та охорони землі здійснюється виходячи з уявлень про землю як про природний об'єкт, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, природному ресурсі, використовуваному як засобу виробництва в сільському господарстві і лісовому господарстві та засади здійснення господарської та іншої діяльності на території Російської Федерації, і одночасно як про нерухоме майно, про об'єкті права власності та інших прав на землю;
2) пріоритет охорони землі як найважливішого компонента навколишнього середовища і засобу виробництва в сільському господарстві і лісовому господарстві перед використанням землі як нерухомого майна, згідно з яким володіння, користування і розпорядження землею здійснюються власниками земельних ділянок вільно, якщо це не завдає шкоди навколишньому середовищу;
3) пріоритет охорони життя і здоров'я людини, згідно з яким при здійсненні діяльності з використання та охорони земель повинні бути прийняті такі рішення і здійснені такі види діяльності, які дозволили б забезпечити збереження життя людини або запобігти негативний (шкідливий) вплив на здоров'я людини, навіть якщо це зажадає великих витрат;
4) участь громадян, громадських організацій (об'єднань) і релігійних організацій у вирішенні питань, що стосуються їх прав на землю, згідно з яким громадяни Російської Федерації, громадські організації (об'єднання) і релігійні організації мають право брати участь у підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан земель при їх використанні та охороні, а органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарської та іншої діяльності зобов'язані забезпечити можливість такої участі в порядку і у формах, які встановлені законодавством;
(пп. 4 в ред. Федерального закону від 03.10.2004 N 123-ФЗ)
5) єдність долі земельних ділянок і міцно пов'язаних з ними об'єктів, згідно з яким всі міцно пов'язані із земельними ділянками об'єкти слідують долю земельних ділянок, за винятком випадків, встановлених федеральними законами;
6) пріоритет збереження особливо цінних земель і земель особливо охоронюваних територій, згідно з яким зміна цільового призначення цінних земель сільськогосподарського призначення, земель, зайнятих захисними лісами, земель особливо охоронюваних природних територій та об'єктів, земель, зайнятих об'єктами культурної спадщини, інших особливо цінних земель і земель особливо охоронюваних територій для інших цілей обмежується або забороняється в порядку, встановленому федеральними законами. Встановлення даного принципу не повинно тлумачитися як заперечення або применшення значення земель інших категорій;
(в ред. Федеральних законів від 21.12.2004 N 172-ФЗ, від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7) платність використання землі, згідно з яким будь-яке використання землі здійснюється за плату, за винятком випадків, встановлених федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації;
8) поділ земель за цільовим призначенням на категорії, згідно з яким правовий режим земель визначається виходячи з їх приналежності до певної категорії і дозволеного використання відповідно до зонування територій та вимогами законодавства;
(в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 141 -ФЗ)
9) розмежування державної власності на землю на власність Російської Федерації, власність суб'єктів Російської Федерації і власність муніципальних утворень, згідно з яким правові основи та порядок такого розмежування встановлюються федеральними законами;
10) диференційований підхід до встановлення правового режиму земель, відповідно до якого при визначенні їх правового режиму повинні враховуватися природні, соціальні, економічні та інші фактори;
11) поєднання інтересів суспільства і законних інтересів громадян, відповідно до якого регулювання використання та охорони земель здійснюється в інтересах всього суспільства при забезпеченні гарантій кожного громадянина на вільне володіння, користування і розпорядження належною йому земельною ділянкою.
При регулюванні земельних відносин застосовується принцип розмежування дії норм цивільного законодавства та норм земельного законодавства в частині регулювання відносин з використання земель, а також принцип державного регулювання приватизації землі.
2. Федеральними законами можуть бути встановлені й інші принципи земельного законодавства, що не суперечать встановленим пунктом 1 цієї статті принципам.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Основні принципи земельного законодавства "
 1. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  Законодавство про оподаткування підприємців. Правове регулювання податкового статусу підприємця в сучасній Росії являє собою складну систему правових актів федерального, регіонального та муніципального рівнів законодавства, далеко не вільну від недоліків. Такі явища, як прогалини і суперечливість притаманні не тільки всій системі податкового регулювання, а й
 4. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 5. § 2 . Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранів, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 6. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ , від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 7. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. индивидуализирующую особи за наступними критеріями: народження,
 8. § 2. Поняття права власності
  Загальні положення. Ми не знайдемо визначення права власності в чинному законодавстві. Для досягнення цієї мети слід самим, в доктринальному порядку, відшукати родові ознаки, притаманні праву власності як речовому праву, і видообразующие ознаки, що відрізняють його від інших речових прав. Звичайно, на пам'ять приходить попередження римських юристів: "Всяка дефініція в цивільному праві
 9. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  Створення речі. Придбання права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права
 10. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найтиповіших похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
© 2014-2022  yport.inf.ua