Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу

1. У коментованій статті передбачена можливість встановлення федеральними законами особливостей застосування норм про соціальне партнерство, що містяться в розд. II ТК, до окремих категорій працівників, зайнятих у перерахованих в ній організаціях.
У число таких працівників ТК включає, наприклад: державних цивільних службовців, муніципальних службовців, працівників військових і воєнізованих органів і організацій, органів внутрішніх справ та інших, перелік яких сформульований вичерпно.
2. Принципові положення норм про соціальне партнерство стосовно працівників, зайнятих в перерахованих організаціях застосовуються з урахуванням додаткових правил, прийнятих у встановленому порядку. В даний час такі нормативні правові акти поки для багатьох зазначених категорій відсутні. Разом з тим у відношенні державних службовців МОП в Конвенції N 151 "Про трудові відносини на державній службі" (1978 р.) передбачає, що державні службовці мають право на об'єднання в профспілки, вони можуть вести колективні переговори про умови праці з відповідними органами державної влади .
Таким чином, у цій Конвенції визначено основи для можливого регулювання трудових відносин на державній службі з урахуванням принципу соціального партнерства - право на об'єднання у профспілки і ведення колективних переговорів. Але ця Конвенція не ратифікована.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу "
 1. Стаття 1192. Застосування імперативних норм
  застосуванню права. 2. При застосуванні права будь-якої країни згідно з правилами цього розділу суд може взяти до уваги імперативні норми права іншої країни, що має тісний зв'язок з відношенням, якщо згідно з правом цієї країни такі норми мають регулювати відповідні відносини незалежно від підлягає застосуванню права. При цьому суд повинен враховувати призначення і характер таких
 2. Стаття 28. Особливості застосування норм цього розділу
  особливостей у здійсненні соціального партнерства не встановлено. 2. Міжнародна організація праці (МОП) в Конвенції N 151 "Про трудові відносини на державній службі" (1978) підкреслила, що державні службовці мають право на об'єднання в профспілки, вони можуть вести колективні переговори про умови праці з відповідними органами державної влади (Конвенція не
 3. Контрольні питання
  особливості актів застосування права. 8. Прогалини в законодавстві та способи їх
 4. Стаття 7 Строго імперативні норми
  застосуванні на підставі цієї Конвенції права якої-небудь країни може бути визнано дію строго імперативних норм права іншої країни, з якою дана ситуація має тісний зв'язок, якщо по праву цієї останньої країни такі правила повинні були б застосовуватися незалежно від застосовного права. При розгляді питання про можливість застосування таких імперативних норм повинні прийматися до
 5. Стаття 15 Виключення зворотного відсилання
  застосування чинних в цій країні норм права, за винятком норм міжнародного приватного
 6. Стаття 1182. Особливості поділу земельної ділянки
  цієї статті, земельну ділянку переходить до спадкоємця, який має переважне право на отримання у рахунок своєї спадкової частки цієї земельної ділянки. Компенсація іншим спадкоємцям надається у порядку, встановленому статтею 1170 цього Кодексу. У разі, коли ніхто із спадкоємців не має переважного права на отримання земельної ділянки або не скористався
 7. Відповіді до контрольних тестів
  Розділ I. Основні положення теорії податкового права 1-в 18-а 35-в 2-в 19-а 36-в 3-б 20-б 37-в 4-б 21-б 38-б 5-а 22 - в 39-а 6-б 23-б 40-б 7-а 24-а 41-а 8-б 25-в 42-а 9-а 26-а 43-б 10-а 27-а 44-б 11 -в 28-а 45-6 12-в. 29-6 46-6 13-б 30-б 47-а 14-а 31-б 48-а 15-б 32-в 49-б 16-а 33 - б 50-а 17-в 34-а Розділ II. Податкові правовідносини 1-а 11
 8. Стаття 1167. Охорона законних інтересів неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних громадян при розділі спадщини
  стаття 1165) і про розгляд у суді справи про розділ спадщини повинен бути повідомлений орган опіки та
 9. Стаття 133. Неподільні речі
  справжнього
 10. Стаття 16
  застосування цієї Конвенції мають застосовуватися також суворо імперативні норми держави, з якою ситуація має тісний зв'язок, якщо і оскільки згідно з правом цієї держави його приписи підлягають застосуванню незалежно від права, визначеного на підставі колізійних
 11. Стаття 254. Розділ майна, що перебуває у спільній власності, і виділ з нього частки
  цього Кодексу остільки, оскільки інше для окремих видів спільної власності не встановлено цим Кодексом, іншими законами і не випливає із суті відносин учасників спільної
 12. Стаття 1191. Встановлення змісту норм іноземного права
  застосуванні іноземного права суд встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. 2. З метою встановлення змісту норм іноземного права суд може звернутися в установленому порядку за сприянням і роз'ясненням до Міністерства юстиції Російської Федерації та інші компетентні органи або
 13. Стаття 258. Розділ майна селянського (фермерського) господарства
  статтями 252 і 254 цього Кодексу. Земельна ділянка в таких випадках ділиться за правилами, встановленими цим Кодексом та земельним законодавством. 2. Земельна ділянка та засоби виробництва, що належать селянському (фермерському) господарству, при виході одного з його членів з господарства розділу не підлягають. Що вийшов з господарства має право на отримання грошової компенсації,
 14. Стаття 1165. Розділ спадщини за згодою між спадкоємцями
  цього Кодексу про форму угод і формі договорів. 2. Угода про розділ спадщини, до складу якого входить нерухоме майно, у тому числі угоду про виділення з спадщини частки одного або декількох спадкоємців, може бути укладена спадкоємцями після видачі їм свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація прав спадкоємців на нерухоме майно, щодо
 15. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  особливостей працівників (віку, виконання функції материнства, стану працездатності і т.д.). Необхідність обліку зазначених обставин привела до встановлення спеціальних норм права, частково обмежують застосування загальних правил з тих самих питань щодо одних працівників, або норм права, що встановлюють додаткові гарантії для інших. Наявність таких норм, згрупованих в
 16. § 137. Розділ землі
  особливо для колоністів, землю не
© 2014-2022  yport.inf.ua