Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи


(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 312-ФЗ)
1. Перехід частки або частини частки учасника товариства у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи допускається на підставі угоди або в порядку правонаступництва або на іншій законній підставі з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та законом про товариства з обмеженою відповідальністю.
2. Продаж або відчуження іншим чином частки або частини частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю третім особам допускається з дотриманням вимог, передбачених законом про товариства з обмеженою відповідальністю, якщо це не заборонено статутом товариства.
Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки або частини частки учасника товариства. Порядок здійснення переважного права та строк, протягом якого учасники товариства можуть скористатися зазначеним правом, визначаються законом про товариства з обмеженою відповідальністю та статутом товариства. Статутом товариства також може бути передбачено переважне право купівлі товариством частки або частини частки учасника товариства, якщо інші учасники товариства не використали своє переважне право купівлі частки або частини частки в статутному капіталі товариства.
3. У разі, якщо статутом товариства відчуження частки або частини частки, що належать учаснику товариства, третім особам заборонено і інші учасники товариства відмовилися від їх придбання або не отримано згоду на відчуження частки або частини частки учаснику товариства або третій особі за умови, що необхідність отримати таку згоду передбачена статутом товариства, товариство зобов'язане виплатити учаснику справжню вартість частки або частини частки або видати йому в натурі майно, відповідне такої вартості.
4. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її оплати тільки в частині, в якій вона вже оплачена.
5. У разі придбання частки або частини частки учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати їх іншим учасникам або третім особам у строки та в порядку, які передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю та статутом, або зменшити свій статутний капітал відповідно до пунктів 4 і 5 статті 90 цього Кодексу.
6. Частки в статутному капіталі товариства переходять до спадкоємців громадян і до правонаступників юридичних осіб, що були учасниками товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства з обмеженою відповідальністю. Статутом товариства може бути передбачено, що перехід частки в статутному капіталі товариства до спадкоємців громадян і правонаступників юридичних осіб, що були учасниками товариства, передача частки, що належала ліквідованій юридичній особі, його засновникам (учасникам), мають речові права на його майно або зобов'язальні права щодо цієї юридичної особи, допускаються лише за згодою інших учасників товариства. Відмову у згоді на перехід частки тягне за собою обов'язок суспільства виплатити зазначеним особам її дійсну вартість або видати їм у натурі майно, відповідне такої вартості, в порядку та на умовах, які передбачені законом про товариства з обмеженою відповідальністю та статутом товариства.
7. Перехід частки учасника товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи тягне за собою припинення його участі в товаристві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи "
 1. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  Загальні положення. Товариство з обмеженою відповідальністю * (264) - засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники такого суспільства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, у межах вартості внесених вкладів (абз. 1 п. 1 ст. 87 ЦК). Діяльність
 2. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 3. 4. Правовий режим прав вимог сторін за кредитним договором
  У вітчизняній цивілістичній доктрині, коли говорять про цивільно-правовому зобов'язанні і його змісті, зазвичай мають на увазі обов'язку боржника по здійсненню певних дій (так до цього моменту надходили і ми, розмірковуючи про зміст зобов'язання, що виникає з кредитного договору). Що ж до іншого неодмінного елемента зобов'язання - права вимоги контрагента
 4. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 5. 1. Установчий договір
  Поняття установчого договору. Юридичні особи, які мають корпоративну природу (побудовані на засадах членства), створюються і діють на основі волі засновників, вираженої в установчих документах. До числа установчих документів юридичної особи ст. 52 ГК відносить статут і установчий договір. Все та ж стаття виділяє ситуації, при яких засновувалася юридична особа може діяти
 6. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, що минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. Прояснилися та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 7. § 4. Акціонерні товариства
  Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 8. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 9. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  За справедливим зауваженням Президента Російської Федерації, "великою проблемою місцевого самоврядування залишається недостатність його власної доходної бази. Але саме з місцевих органів влади населення запитує і за виконання федеральних законів, таких як Закон про ветеранах, і за роботу житлово-комунального господарства, і за дуже багато чого, багато чого іншого ". Сукупність місцевих фінансових
 10. § 6. Акціонерне товариство
  Загальні положення. Акціонерне товариство - комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій, що засвідчують зобов'язальні права учасників (акціонерів) по відношенню до суспільства; акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, в межах вартості належних їм акцій (абз. 1 ст. 96 ГК; абз. 1, 2 п. 1
© 2014-2022  yport.inf.ua