Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 75. Письмові докази

Коментар до статті 1. Обов'язковим для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, щодо якої винесено вирок суду у кримінальній справі, є тільки вирок, що набрав законної сили, і тільки з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. Отже, віднесення постанови про припинення карного справи до письмових доказів у цивільній справі передбачає обов'язок суду визнавати без додаткової перевірки ті чи інші обставини, викладені в цій постанові.
Див: Визначення КС РФ від 15.07.2008 N 501-О-О.
Про збільшення збору та плати вантажоодержувачі і власники залізничних шляхів незагального користування повинні бути повідом-лени перевізником у письмовій формі. Якщо вантажоодержувач заперечує отримання письмового повідомлення, перевізник повинен перед-ставити докази такого повідомлення.
Див: п. 27 Постанови Пленуму ВАС РФ від 06.10.2005 N 30 "Про деякі питання практики застосування Федерального закону" Статут залізничного транспорту Російської Федерації ".
Див також: Постанова ВР РФ N 33 і Пленуму ВАС РФ N 14 від 04.12.2000 "Про деякі питання практики розгляду спо-рів, пов'язаних з обігом векселів".
З урахуванням подп. 1 п . 1 ст. 161 і п. 1 ст. 162 ГК РФ відсутність першотвору договору не позбавляє позивача права посилатися на підтвердження здійснення угоди та її умов на письмові та інші докази, за винятком показань свідків.
См .: Постанова Президії ВАС РФ від 19.02.2008 N 12913/07.
Відповідно до положення ч. 2 ст. II Конвенції ООН про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 10.06.1958 між сторонами можливе укладання арбітражної угоди за допомогою обміну письмовими документами. Вчинення зазначених дій є доказом укладення угоди між сторонами про передачу спору в арбітраж.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 19.06.2007 N 15954/06.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 25.02.2009 N 12470/08, від 24.07.2007 N 1461/07, від 19.06.2007 N 15954/06, від 16.05.2006 N 15550 / 05, від 22.03.2005 N 14354/04, від 03.08.2004 N 2870/04, від 08.06.2004 N 2405/04, від 25.05.2004 N 70/04.
2. Протокол судового засідання є процесуальним документом, який відображає весь хід судового розгляду, сприяє постановою судового акта відповідно з доказами, дослідженими в судовому засіданні, і забезпечує можливість контролю з боку вищестоящих судових інстанцій за виконанням судом вимог закону при розгляді справ.
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 17.06.2010 N 796-О-О.
Оскільки для забезпечення повноти протоколу при його веденні нерідко використовуються стенографування, а також технічні засоби (фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка), письмовий протокол судового засідання в частині, що стосується фіксації показань і дослідження інших доказів, може в ході судового слідства розглядатися як похідне доказ-ство в зіставленні з аудіо-або відеозаписами, в яких безпосередньо відображені хід і результати судового розгляду (Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1007-О-О).
Див: п. 2 Визначення КС РФ від 17.06.2010 N 794-О- О.
Див також: Визначення КС РФ від 02.07.2009 N 1007-О-О.
Справа в порядку спрощеного виробництва розглядається в судовому засіданні, тому ведення протоколу в зазначеному випадку обов'язково. Оскільки судове засідання проводиться без виклику сторін, в протоколі вказується на те, які письмові докази були досліджені арбітражним судом в судовому засіданні.
Див: п. 29 інформаційного листа ВАС РФ від 13.08.2004 N 82 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
3. Як випливає з ч. 3 ст. 75 АПК РФ, суд може вимагати подання оригіналів письмових доказів, якщо копії таких доказів були представлені в електронному вигляді.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання практики застосування арбітражного процес-суального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ "Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
Шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку особою, бере участі у судовому засіданні, можуть бути також представлені в арбітражний суд, який розглядає справу, письмові докази (ст. 75 АПК РФ), інші документи і матеріали (ст. 89 АПК РФ) за умови наявності технічних засобів, що забезпечують можливість ознайомлення з такими доказами (документ-камера). Суд може відмовити у задоволенні клопотання про представлення письмових доказів шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку у випадках, передбачених ч. 5 ст. 159 АПК РФ.
Арбітражний суд, який розглядає справу, оцінює письмові докази, інші документи і матеріали, представлені шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку, в сукупності і взаємозв'язку з іншими доказами у справі (ст. 71 АПК РФ). Копії таких документів негайно направляються до суду, який розглядає справу, по факсимільному зв'язку або електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку.
Див: п. 23 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання практики застосування арбітражного процесуальному кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ "Про внесення змін до арбітражних процесуальний кодекс Російської Федерації".
Документи, отримані за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку, а також документи, підписані електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису, допускаються в якості письмових доказів у випадках і в порядку, що встановлені федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або договором. До числа таких законів, в част-ності, відносяться Федеральні закони "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 N 129-ФЗ, ст. 13; "Про електронний цифровий підпис" від 10.01.2002 N 1-ФЗ, ст. 1.
Див: лист ВАС РФ від 25.05.2004 N С1-7/УП-600.
У тому випадку, коли сторони виготовили і підписали договір за допомогою електронно-обчислювальної техніки, в якій викорис-зована система цифровий (електронної) підписи, вони можуть представляти в арбітражний суд докази по спору, що випливає з цього договору, також завірені цифровий (електронній) підписом.
Якщо ж між сторонами виникла суперечка про наявність договору та інших документів, підписаних цифрової (електронної) підписом, арбітражному суду слід вимагати від сторін виписку з договору, в якому вказана процедура порядку узгодження розбіжностей, на якій стороні лежить тягар доведення тих чи інших фактів і достовірності підпису.
З урахуванням цієї процедури арбітражний суд перевіряє достовірність поданих сторонами доказів. При необхідності арбітражний суд має право призначити експертизу по спірного питання, використовуючи при цьому передбачену договором процедуру.
У разі відсутності в такому договорі процедури узгодження розбіжностей і порядку доведення автентичності договору й інших документів, а одна зі сторін заперечує наявність підписаного договору та інших документів, арбітражний суд має право не приймати в якості доказів документи, підписані цифровий (електронній) підписом.
Арбітражному суду, дозволяючим подібний спір, слід оцінити укладений таким чином договір, всебічно розглянути питання і про те, добровільно і зі знанням справи чи сторони включили в договір процедуру розгляду суперечок і доказування тих чи інших фактів, чи не була вона нав'язана стороні іншою стороною з метою забезпечення тільки своїх інтересів і ущемлення інтересів іншої сторони, і з урахуванням цієї оцінки винести рішення по конкретному спору.
Див: розд. IV листа ВАС РФ від 19.08.1994 N С1-7/ОП-587 "Про окремі рекомендаціях, прийнятих на нарадах з судово-арбітражній практиці".
4. До претензії на вимогу, який виник у зв'язку із здійсненням перевезення вантажу, повинні бути додані документи, ука-занние в ст. ст. 135 і 138 ТУЖД.
Див: п. 11 Постанови Пленуму ВАС РФ від 25.01.2001 N 1 "Про деякі питання практики застосування Транспортного статуту залізниць Російської Федерації" (Транспортний статут залізниць Російської Федерації втратив силу з дня набрання чинності Федерального закону від 10.01.2003 N 18-ФЗ).
Оскільки закон не містить спеціальних вимог до форми та порядку складання документа, що фіксує вчинення пра-вонарушения, судам слід мати на увазі, що факт порушення вимог закону має бути зафіксований у відповідному акті, при складанні якого повинні враховуватися вимоги ст. 235 КпАП.
Див: п. 12 Постанови Пленуму ВАС РФ від 04.08.1999 N 10 "Про деякі питання практики застосування Закону Російської Федерації" Про застосування контрольно-касових машин при здійсненні грошових розрахунків з населенням ".
При оцінці наявних у справі доказів, пов'язаних з укладенням агентського договору і додаткової угоди до нього, які передбачають особливу форму розрахунків з подальшим наданням позик самому суспільству і взаємозалежним організаціям та донарахуванням суспільству податків за загальною системою оподаткування, судам слід не обмежуватися формальною оцінкою відповідності поданих документів вимогам п. 1 ст. 346.17 НК РФ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.07.2009 N 1510/09.
В силу ст. 3 Конвенції від 05.10.1961 скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, єдиною формальністю, дотримання якої може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, і в належному випадку автентичності відбитку печатки або штампа, яким скріплено документ, є про-ставление передбаченого ст. 4 Конвенції апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.
Оскільки Конвенція поширюється на офіційні документи, у тому числі виходять від органу або посадової особи, що підкоряється юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять з прокуратури, секретаря суду або судового виконавця, такі документи повинні відповідати вимогам Конвенції, тобто містити апостиль.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 28.06.2005 N 990/05.
Правомірність застосування в податковій декларації ставки 0% і податкових відрахувань повинна підтверджуватися шляхом подання податковому органу визначених у законі документів, у тому числі вантажної митної декларації з відповідними відмітками або її копії.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 21.01.2003 N 7870/02.
Незважаючи на те що митні, транспортні, платіжні документи містять недійсні відомості про місцезнаходження позивача, виступаючого покупцем товару на російському ринку і продавцем товару на експорт, суди порахували ці документи мають доказову силу для обгрунтування заявлених вимог.
Копія митної декларації, наявна в справі, не має позначки прикордонного митного пункту, в той час як згідно з міжнародною товарно-транспортної накладної вантаж слідував з певним призначенням.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 04.06.2002 N 11654/01.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 16.09.2008 N 4525/08, від 15.07.2008 N 2895/08, від 30.01.2007 N 11393/06, від 06.02.2007 N 9821 / 06, від 20.06.2006 N 1473/06.
5. У тому випадку, якщо письмові докази подаються іноземною мовою, до них повинен додаватися завірений пе-РЕВОД документів на російську мову. Арбітражний суд, який прийняв письмові докази, що містять відомості, що мають значення для справи і оформлені у вигляді документів іноземною мовою, має право запропонувати уявити офіційний переклад цих документів. При виконанні вимог про подання завіреного перекладу документів іноземною мовою останні можуть служити в якості письмових доказів позицій сторін, що беруть участь в судовому розгляді економічного спору.
Див: п. 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.12.1996 N 10 "Огляд практики розгляду спорів у справах за уча-стием іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 року".
В силу вимог ст. ст. 12, 75 АПК РФ подаються до арбітражного суду письмові докази, виконані на іноземною мовою, повинні супроводжуватися їх належним чином завіреними перекладами на російську мову.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 09.09.2008 N 3068/08.
Копії сторінок інтернет-сайтів є неприпустимими доказами у разі відсутності їх засвідченого перекладу.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 19.06.2007 N 3323/07.
Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 09.09.2008 N 3068/08, від 19.06.2007 N 3323/07.
6. Документи, які виходять від іноземних органів юстиції, державних або адміністративних органів, можуть бути представлені в якості письмових доказів лише за умови їх легалізації у дипломатичній або консульській службі (органах зовнішніх зносин) Міністерства закордонних справ РФ. Документи, які виходять від іноземних органів, можуть бути представлені в якості письмових доказів лише за умови їх легалізації.
  Див: п. п. 4 і 5 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.12.1996 N 10 "Огляд практики розгляду спорів у справах за участю іноземних осіб, розглянутих арбітражними судами після 1 липня 1995 року".
  Див також: Постанова Президії ВАС РФ від 22.02.2005 N 14548/04.
  7. Рішення міжнародного комерційного арбітражу (третейського суду) не є офіційним документом, отже, на нього не поширюються норми Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05.10.1961.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.02.2005 N 14548/04.
  8. Якщо об'єктом дослідження є не сам документ, а що містяться в ньому відомості, в розпорядження експерта в силу положень ч. 6 ст. 71 і ч. 8 ст. 75 АПК РФ можуть бути надані належним чином завірені копії відповідних документів.
  Див: п. 10 Постанови Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодавства про експертизу".
  Копія договору про відступлення права вимоги, завірена нотаріусом, належним доказом уступки права вимоги де-ніжного боргу визнана бути не може, оскільки проведеними в рамках кримінальної справи експертизами встановлено, що підпис, вчи-ненная на копії договору від імені нотаріуса, виконана не нею, а відбитки гербової печатки і штампа зображено не гербовою печаткою та штампом, використовуваними цим нотаріусом (згідно з висновками експертів).
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 16.03.2010 N 14882/09.
  Доказом укладення третейської угоди є тільки його оригінал або нотаріально завірена копія.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 15.06.2010 N 693/10.
  З урахуванням подп. 1 п. 1 ст. 161 та п. 1 ст. 162 ГК РФ відсутність першотвору договору не позбавляло позивача права посилатися на підтвердження здійснення угоди та її умов на письмові та інші докази, за винятком показань свідків.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 19.02.2008 N 12913/07.
  У зв'язку з тим, що наявні у справі копії рішень суду загальної юрисдикції не завірені належним чином, судові акти ар-арбітражного судів, засновані на них, слід розглядати як прийняті по неповно дослідженим матеріалами в порушення вимог ч. 8 ст. 75 АПК РФ.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 22.11.2005 N 10161/05.
  У справах з публічних правовідносин передбачений аналогічний порядок подання письмових доказів: письмові докази подаються в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії.
  Див: Постанова Президії ВАС РФ від 21.01.2003 N 6163/02.
  Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 18.01.2011 N 13732/10, від 09.09.2008 N 3068/08, від 22.11.2005 N 10161/05, від 25.05.2004 N 70/04, від 21.01.2003 N 6163 / 02, від 30.07.2002 N 6632/00, від 20.08.2002 N 2738/02.
  9. Письмові докази подаються в суд в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії. Справжні документи представляються тоді, коли обставини справи відповідно до законів або іншим нормативним правовим актам підлягають підтвердженню тільки такими документами, коли справу неможливо вирішити без справжніх документів або коли представлені копії документа, різні за своїм змістом.
  Див: п. 2 Визначення КС РФ від 24.01.2008 N 70-О-О.
  Судам слід враховувати, що особа, засновує придбання ним вексельного вимоги угодою уступки вимоги, досконалої їм і (або) будь-ким з його попередників, має подати письмові докази вчинення такого правочину, якщо тільки вона не оформлена на векселі або на додатковому листі .
  Див: п. 8 Постанови Пленуму ВС РФ N 33 і Пленуму ВАС РФ N 14 від 04.12.2000 "Про деякі питання практики розглянуто-ня спорів, пов'язаних з обігом векселів".
  Справжні документи представляються в арбітражний суд у разі, якщо обставини справи відповідно до федерального закону або іншого нормативного правового акту підлягають підтвердженню тільки такими документами, а також на вимогу арбітражного суду. На це вказується, зокрема, у Федеральних законах від 30.06.2003 N 87-ФЗ "Про транспортно-експедиційної діяльності", ст. 12; Статуті залізничного транспорту РФ від 10.01.2003 N 18-ФЗ, ст. 120; в Кодексі внутрішнього водного транспорту РФ, ст. 161; Кодексі торгового мореплавання РФ, ст. 405.
  Див: лист ВАС РФ від 25.05.2004 N С1-7/УП-600.
  Див також: Постанови Президії ВАС РФ від 05.09.2006 N 6006/06, від 26.04.2002 N 7030/01.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 75. Письмові докази"
 1. Стаття 181. Дослідження письмових доказів
    1. Розгляд справи відбувається усно, і суд не тільки зобов'язаний безпосередньо ознайомитися з письмовими доказами, але також оприлюднити їх і досліджувати в сукупності з іншими доказами. Процедура дослідження письмових доказів включає надання бере участь у справі можливості висловити свою думку щодо їх змісту, достовірності та співвідношення з
 2. Стаття 76. Речові докази
    Коментар до статті 1. Речові докази являють собою будь-які матеріальні об'єкти, які за своїм зовнішнім виглядом, формою, матеріальним ознаками, властивостями, якостями, місцем знаходження можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для справи. Наприклад, важливе значення речові докази мають по справах про захист прав споживачів, про захист прав
 3. Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження
    За загальним правилом огляд і дослідження письмових і речових доказів з виходом або виїздом на місце за наявності зазначених у коментованій статті обставин виробляється в стадії судового розгляду судом, який безпосередньо вирішує дану справу (див. коментар до ст. 184 ЦПК). Приміщення законодавцем двох аналогічних за змістом статей в Загальну і Особливу частини
 4. Стаття 340. Копії касаційних скарги, подання
    Правило, закріплене в коментованій статті, дозволяє забезпечити дотримання принципів змагальності, процесуальної рівноправності сторін, реалізацію особами, що у справі, наявних у них в силу ст. 35, 344 ЦПК прав знайомитися зі скаргою, поданням і доданими до них письмовими доказами, давати свої пояснення з ним, у тому числі в письмовій формі. Копії
 5. Стаття 27. Докази. Оцінка доказів
    1. У цілях цього Кодексу доказами у справі про дисциплінарне порушення визнаються будь-які фактичні дані, на основі яких приймається рішення про наявність або відсутність дисциплінарного порушення та інших обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. 2. Доказами у справі про дисциплінарне порушення відповідно до цього Кодексу визнаються: 1)
 6.  Стаття 71. Письмові докази
    Стаття 71. Письмові
 7.  Стаття 72. Повернення письмових доказів
    Стаття 72. Повернення письмових
 8. 10. Докази в дисциплінарному провадженні
    Докази в дисциплінарному провадженні мають надзвичайно важливе значення. З їх допомогою встановлюється істина по дисциплінарній справі і приймається рішення дисциплінарних органів саморегулівної організації. Дисциплінарними кодексами СРО може бути встановлено, що доказами у справі про дисциплінарне порушення визнаються будь-які фактичні дані, на основі яких приймається
 9. Стаття 184. Огляд на місці
    1. Якщо письмові докази або їх копії неможливо долучити до матеріалів справи, а письмові і речові докази доставити в судове засідання, процедура судового розгляду повинна включати їх огляд і дослідження судом за місцем їх знаходження або в іншому визначеному судом місці. Досліджувані таким чином письмові і речові докази повинні бути в межах
 10. Стаття 73. Речові докази
    1. Як речові докази у цивільних справах використовуються самі різні предмети матеріального світу (автомашини, будови, меблі, підроблений документ, продукти харчування тощо). Вони виступають засобами доказування в силу наявності у них певних якостей, залишених на них знаків, слідів. Речові докази формуються шляхом впливу зовнішніх факторів на вигляд,
© 2014-2022  yport.inf.ua