Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Повноваження представника

Коментар до статті 1. При розгляді клопотань про відмову від апеляційної скарги необхідно враховувати, що дане процесуальне дію не зазначено в ч. 2 ст. 62 АПК РФ в переліку дій, право на вчинення яких має бути спеціально ого-ворено в довіреності.
Див, наприклад: п. 33 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді справ в арбітражному суді апеляційної інстанції".
2. До довіреності на укладання угод, в тому числі і арбітражних (третейських) угод, незастосовні положення ч. 2 ст. 62 АПК РФ, що регулюють порядок надання правомочностей представнику в процесуальних відносинах. Частина 2 ст. 62 АПК РФ під-лежить застосування до випадків передачі на розгляд третейського суду такої справи, яке знаходиться на розгляді в арбітражному суді.
Див, наприклад: Постанови Президії ВАС РФ від 01.06.2010 N 18170/09 у справі N А81-4139/2009, від 12.04.2011 N 12311/10 у справі N А72-14613 / 2009.
У разі, якщо доручення наділяє представника правом на вчинення такої процесуальної дії, як оскарження су-дебного акта арбітражного суду, це означає наявність у представника повноваження на подачу скарги, в тому числі і в порядку каса- онного виробництва.
Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 21.03.2006 N 13549/05 у справі N А72-5219/04-23/297.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 62. Повноваження представника "
 1. Стаття 15
  Уживане на підставі цієї глави право регулює також відносини між представником (агентом) і третіми особами, що виникають в силу того, що представник (агент) діє в ході реалізації повноважень з перевищенням повноважень або без
 2. Повноваження представника
  . Дії представника створюють, змінюють або припиняють цивільні права та обов'язки подається лише тоді, коли вони відбуваються в межах наданих представнику повноважень. Якщо ж представник перевищує свої повноваження, представлений вільний від яких би то не було зобов'язань перед третьою особою, з якою представник вступив у правові відношення від його імені. Що ж
 3. Стаття 351. Початок розгляду справи
  Особистість з'явилися осіб встановлюється головуючим на підставі поданих документів. Такими документами можуть бути паспорт, посвідчення особи та інші офіційні документи, що дозволяють з достовірністю встановити особистість що явились. Головуючий також перевіряє повноваження представників і посадових осіб, які зобов'язані пред'явити відповідні документи,
 4. Стаття 8
  Право, яке застосовується на підставі статей 5 і 6, регулює висновок і дійсність відносин представництва, зобов'язання сторін і умови їх виконання, наслідки невиконання і припинення зазначених зобов'язань. Це право застосовується, зокрема, до: а) наявності, обсягом, зміні і припиненню повноважень представника (агента), а також наслідкам їх перевищення або порушення;
 5. Стаття 36. Представництво в справі про банкрутство
  1. Представниками громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, і організацій, що є особами, що у справі про банкрутство, або особами, що у арбітражному процесі у справі про банкрутство, можуть виступати будь-які дієздатні громадяни, які мають належним чином оформлені повноваження на ведення справи про банкрутство. 2. Повноваження керівників організацій, що діють від
 6. 11. Угоди, здійснені в результаті зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою
  Така угода оспоріма тому, що в результаті умисного змови представника однієї сторони з іншою стороною виникають несприятливі наслідки для подається. При цьому не має значення, переслідували чи обидві сторони змови або одна з них корисливу мету. Важливо те, що представник одного боку і його контрагент діяли з метою заподіяти зло пропонованого. Таке мало місце,
 7. Стаття 54. Повноваження представника
  1. Згідно з положеннями коментованої статті для вчинення представником значної частини процесуальних дій не потрібно спеціальної вказівки довірителя про це у виданій представнику довіреності, а одно в усному заяві довірителя, занесеному до протоколу судового засідання, або в його письмовій заяві, долучених до матеріалів справи. Так, представник без особливих на те
 8. Стаття 11
  У відносинах між представляють (принципалом) і третьою особою наявність і обсяг повноважень представника (агента), а також наслідки дій представника відносно виконаного або що підлягає виконанню відповідно до його повноважень регулюються внутрішнім правом держави, де в момент вчинення відповідних дій представник мав своє комерційне підприємство. Разом з
 9. Стаття 62. Повноваження представника
  Коментар до статті 1. Стаття, що регулює питання, пов'язані з повноваженнями представника в арбітражному суді. Повноваження представника можна визначити як коло дій, які представник уповноважений здійснювати від імені та в інтересах подається. Повноваження представника бувають загальними і спеціальними. Частина 1 коментованої статті регулює загальні повноваження представника;
 10. Стаття 30. Представники
  1. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, а також особа, яка заявляє про факт дисциплінарного порушення, має право захищати свої права та законні інтереси за допомогою представників. 2. Повноваження представника мають бути підтверджені одним з таких способів: - виданої в установленому порядку довіреністю; - документами, що засвідчують повноваження посадової особи
 11. Поняття довіреності
  . Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами (ч. 1 ст. 185 ЦК). Найчастіше доручення видається для підтвердження повноважень добровільного представництва. Однак якщо саме добровільне представництво має в основі договір між представляють, і представником, то видача довіреності за своєю юридичною
 12. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника чи представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 13. Стаття 182. Представництво
  1. Угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки подається. Повноваження може також випливати з обстановки, в
 14. Стаття 52. Законні представники
  1. Положення коментованої статті встановлюють спеціальні правила для випадків судового представництва в силу надання відповідних повноважень безпосередньо федеральним законом. Необхідно враховувати, що законні представники беруть участь у судочинстві не тільки коли відповідні спірні правовідносини виникли з участю законних представників, які діяли від
 15. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника чи представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 16. Стаття 17
  Повноваження посередника припиняється: а) за угодою між представляють, і посередником, б) після повного виконання угоди або угод, для здійснення яких видано повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їх
 17. Представництво
  Представництво - це відношення, відповідно до якого угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють), в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону або акта уповноваженого на те органу (державного, місцевого самоврядування), безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки подається.
 18. Поняття представництва без повноважень
  . Наявність у представника повноважень - неодмінна умова всякого представництва. У цивільному обороті зустрічаються, однак, і такі випадки, коли угоди та інші юридичні дії від імені і в інтересах одних осіб відбуваються іншими особами, які не мають на це необхідних повноважень. Іноді така ситуація виникає в чистому вигляді, коли між учасниками цивільного обороту взагалі
 19. Стаття 25.3. Законні представники фізичної особи
  1. Захист прав і законних інтересів фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, чи потерпілого, які є неповнолітніми або за своїм фізичним або психічним станом позбавлених можливості самостійно реалізувати свої права, здійснюють їх законні представники. 2. Законними представниками фізичної особи є
© 2014-2022  yport.inf.ua