Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 99. Попередні забезпечувальні заходи

Коментар до статті 1. Застосування попередніх забезпечувальних заходів, передбачених ст. 99 Кодексу, допускається за наявності підстав, що містяться в ч. 2 ст. 90 Кодексу, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, в тому числі тоді, коли виконання судового акта передбачається за межами Російської Федерації, а також з метою запобігання заподіяння значної шкоди заявнику. Перелік підстав, наведених у ч. 2 ст. 90 Кодексу, є вичерпним.
Арбітражні суди не повинні приймати забезпечувальні заходи, якщо заявник не обгрунтував причини звернення із заявою про забезпечення вимоги конкретними обставинами, що підтверджують необхідність прийняття забезпечувальних заходів, і не представив докази, що підтверджують його доводи.
Необхідно мати на увазі, що попередні забезпечувальні заходи застосовуються за заявою організації чи громадянина лише у разі подання доказів наявності у них майнових вимог. Такими доказами можуть бути, зокрема, відомості про реєстрацію права власності, комерційний контракт, виписки з особового рахунку про перерахування грошових коштів і т.д.
Заяви, які не містять вимоги майнового характеру, не можуть супроводжуватися попередніми забезпечують-тельними заходами.
Арешт на грошові кошти, що належать боржникові, накладається не так на його рахунки в кредитних установах, а на наявні на рахунках кошти в межах суми майнових вимог.
Попередні забезпечувальні заходи у вигляді заборони боржнику та іншим особам вчиняти певні дії, коли ці дії не пов'язані безпосереднім чином з предметом спору, не повинні застосовуватися.
Оцінюючи можливі негативні наслідки застосування попередніх забезпечувальних заходів, арбітражний суд повинен вчи-ють, що забезпечувальні заходи та суми зустрічного забезпечення повинні бути відповідні і адекватні заявленим майновими вимогами кредитора.
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
Відповідно до ст. ст. 90, 91 і 99 АПК РФ попередні забезпечувальні заходи можуть прийматися судом, якщо невжиття цих заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового акта, а також з метою запобігання заподіяння значи-ного збитку заявникові. При цьому забезпечувальні заходи повинні відповідати заявленим вимогам, тобто бути безпосередньо пов'язаними з предметом спору, пропорційними заявленому вимогу, необхідними і достатніми для забезпечення виконання судового акта або запобігання шкоди.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.07.2003 N 11 "Про практику розгляду арбітражними судами заяв про приня-тії забезпечувальних заходів, пов'язаних із забороною проводити загальні збори акціонерів".
Відповідно до положень розд. V АПК РФ арбітражні суди приймають попередні забезпечувальні заходи у справах за участю іноземних осіб (ст. 250 АПК РФ) з економічних спорів та інших справах, пов'язаних із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності (ч. 1 ст. 247 АПК РФ), за умови дотримання критеріїв юрисдикції, встановлених ч. 3 ст. 99 АПК РФ, і підстав для застосування таких заходів, зазначених у ч. 2 ст. 90 АПК РФ.
Див: п. 32 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
2. Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 99 АПК РФ попередні забезпечувальні заходи, спрямовані на забезпечення майнових інтересів заявника, приймаються арбітражним судом до пред'явлення позову за правилами, передбаченими гл. 8 АПК РФ, з особливостями, встановленими ст. 99 АПК РФ, а саме ч. 3 ст. 99, яка встановлює критерії підсудності відносно попередніх забезпечувальних заходів, не пов'язані із загальними підставами підсудності, передбаченими в § 2 гл. 4 АПК РФ, правилами юрисдикції по спорах за участю іноземних осіб, встановленими ст. ст. 247 - 249 гол. 32 АПК РФ або нормами міжнародних договорів; ч. 5 ст. 99, яка встановлює особливі вимоги до визначення про застосування попередніх забезпечувальних заходів; ч. ч. 7 - 10 ст. 99, визна-ляющая окремі особливості розгляду справ, за якими арбітражним судом були застосовані попередні забезпечувальні заходи. Спеціальних підстав застосування попередніх забезпечувальних заходів, відмінних від загальних підстав застосування забезпечують-тільних заходів, зазначених у ч. 2 ст. 90 АПК РФ, норми Кодексу не передбачають.
Див: п. 30 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
3. АПК РФ не передбачена подача заяви про прийняття попередніх забезпечувальних заходів в електронному вигляді. Таке заяв-ня (клопотання) може бути подано в суд тільки на паперовому носії.
Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ" Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації ".
Заява про застосування попередніх забезпечувальних заходів (забезпечення майнових інтересів заявника) відповідно до ч. 3 ст. 99 АПК РФ подається до арбітражного суду за місцем знаходження заявника або за місцем знаходження грошових коштів або іншого майна, щодо яких заявник клопочеться про вжиття заходів щодо забезпечення майнових інтересів, або за місцем порушення прав заявника.
З метою досягнення найбільшої ефективності попередніх забезпечувальних заходів заявник має право вибрати компетентний арбітражний суд згідно з ч. 3 ст. 99 АПК РФ. Арбітражний суд має право відмовити в застосуванні попередніх забезпечувальних заходів, якщо їх застосування іншим компетентним судом відповідно до ч. 3 ст. 99 АПК РФ більш ефективно (майно - об'єкт забезпечення знаходиться в юрисдикції іншого суду, юридична особа, у зв'язку з діяльністю якого приймаються забезпечувальні заходи, зарегіст-рировать в іншому суб'єкті Російської Федерації, контрафактна продукція реалізується в юрисдикції іншого суду тощо).
При визначенні компетенції виходячи з ч. 3 ст. 99 АПК РФ слід враховувати, зокрема, характер забезпечуваного вимоги, вид истребуемой заходи, її исполнимость в рамках юрисдикції даного суду з урахуванням термінового характеру забезпечувальних заходів, а також час, необхідний для реалізації клопотання про попередні забезпечувальних заходи в іншому компетентному суді.
Заява про застосування попередніх забезпечувальних заходів за місцем знаходження заявника може бути обумовлено необ-ність застосування конкретних заходів у разі, якщо їх невжиття може спричинити непереборні наслідки для заявника, пов'язані із заподіянням значного збитку. Арбітражний суд має право відмовити в задоволенні заяви про застосування попередніх забезпечувальних заходів, поданого за місцем знаходження заявника, якщо відомо місце знаходження боржника або його майна чи грошових коштів, і застосування заходів судом, обраним на підставі даних критеріїв, буде більш ефективним.
Застосування попередніх забезпечувальних заходів за місцем знаходження майна боржника обгрунтовано за умови знаходження в рамках юрисдикції суду значного обсягу майна, за рахунок якого може бути забезпечено майнове вимога заявника або його істотна частина.
Див: п. 31 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів"; п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію Арбітражного процессу-ального кодексу Російської Федерації ".
4. Відповідно до ч. 5 ст. 99 Кодексу у визначенні про забезпечення майнових інтересів суд встановлює строк, що не перевищувати 15 днів з дня винесення ухвали , для подання позовної заяви за вимогою, у зв'язку з яким судом було вжито заходів щодо забезпечення майнових інтересів заявника. Якщо після його закінчення заявником не представлені докази подання позовної заяви до суду, арбітражного суду, третейський суд чи інший суд, то арбітражний суд, який виніс визначення про забезпечення майнових інтересів, скасовує попередні забезпечувальні заходи. Доказом подання позовної заяви можуть бути копія судового акта відповідного суду про прийняття позовної заяви до провадження або відмітка цього суду на копії позовної заяви, поданої до суду.
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
5. Згідно ч. 7 ст. 99 Кодексу позовна заява подається заявником до арбітражного суду, який виніс ухвалу про забез-чении майнових інтересів, чи інший суд. При цьому слід мати на увазі, що позовна заява подається до арбітражного суду, який виніс ухвалу про забезпечення майнових інтересів, тільки у випадках, коли справа підсудна цьому арбітражному суду відповідно до положень § 2 гл. 4 Кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.
Див: п. 13 Постанови Пленуму ВАС РФ від 09.12.2002 N 11 "Про деякі питання, пов'язані з введенням в дію арбітражних процесуального кодексу Російської Федерації".
6. У разі, якщо заявником у встановлений судом строк не подано позовну заяву з вимогою до відповідача, у зв'язку з яким арбітражним судом прийняті попередні забезпечувальні заходи, або якщо набрав законної сили судовим актом ар-арбітражного суду в задоволенні цих вимог відмовлено (ч. 10 ст. 99 АПК РФ), організація або громадянин, яким забезпечувальними заходами завдані збитки, має право вимагати від заявника їх відшкодування, у тому числі за рахунок зустрічного забезпечення.
В такому випадку зацікавлена особа має право звернутися до арбітражного суду з клопотанням про застосування забезпечувального заходу за рахунок раніше наданого зустрічного забезпечення в забезпечення вимог про стягнення збитків одночасно з поданням такої позовної вимоги або в порядку попереднього забезпечення.
Якщо таке клопотання надійшло до арбітражного суду до заяви позовних вимог про відшкодування збитків і визнано судом обгрунтованим, арбітражний суд приймає забезпечувальну міру і встановлює строк для подання позову. Якщо позовні вимоги у встановлений строк не заявлені, арбітражний суд скасовує зустрічне забезпечення і забезпечувальну міру в порядку, встановленому ч. 8 ст. 99 АПК РФ.
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 99. Попередні забезпечувальні заходи "
 1. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  Коментар до статті 1. Арбітражним судам слід враховувати, що відповідно до ч. 2 ст . 90 АПК РФ забезпечувальні заходи допускаються на будь-якій стадії арбітражного процесу, в тому числі в період призупинення провадження у справі. У цей період особи, що у справі, має право звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій, передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі скасування
 2. Стаття 144. Скасування забезпечення позову
  1. При прийнятті рішення про скасування забезпечувальних заходів суд не зв'язаний клопотанням відповідача і повинен не тільки враховувати, відсутні чи обставини , що послужили підставами для прийняття забезпечувальних заходів, але також з'ясовувати, чи згоден присутній у судовому засіданні позивач з клопотанням відповідача про скасування зазначених заходів, якщо вони були прийняті судом за клопотанням позивача. Про свою згоду
 3. Стаття 250 . Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації щодо застосування забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає спеціальну норму щодо застосування російськими арбітражними судами забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб. 2. Застосування забезпечувальних заходів щодо іноземних осіб регулюється міжнародними договорами або грунтується на принципах взаємності. Так, згідно зі ст. 4 Угоди Урядів держав -
 4. Стаття 143. Заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову
  1. Із заявою про заміну одних заходів забезпечення позову іншими забезпечувальними заходами в суд вправі звернутися будь-яка особа, яка бере участь у справі. Зокрема, відповідне клопотання може бути подано відповідачем, коли прийнятими заходами невиправдано ущемляються його права або йому можуть бути завдані збитки, яких можна уникнути в результаті заміни забезпечувальних заходів. Позивач і інші що у
 5. Забезпечувальні заходи
  За відсутності угоди сторін про інше склад арбітражу може на прохання будь-якої сторони розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета спору, які він вважає необхідними. Склад арбітражу може зажадати від будь-якої сторони надати належне забезпечення у зв'язку з прийнятими забезпечувальними заходами. Такого
 6. Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
    Коментар до статті Відповідно до ст. 100 АПК РФ правила про забезпечення позову, передбачені гол. 8 Кодексу, застосовуються при забезпеченні виконання судових актів. Згідно ч. 7 ст. 182 АПК РФ арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненої до негайного виконання, за правилами, встановленими гл. 8 АПК РФ. При цьому
 7. Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід другий
    Коментар до статті 1. Підставою для заміни однієї забезпечувальний захід інший є клопотання позивача або відповідача, який вважає, що винесена ухвала про вжиття забезпечувальних заходів недостатньо ефективно забезпечує його права або невиправдано їх утискає. Закон не ставить можливість заміни однієї забезпечувальний захід інший в залежність від зміни будь-яких обставин справи.
 8. Стаття 145. Оскарження ухвал суду про забезпечення позову
    1. Надане ч. 1 коментованої статті особам, бере участі у справі, право оскарження всіх ухвал суду про забезпечення позову в рівній мірі поширюється на ухвали про прийняття заходів щодо забезпечення позову, про відмову в забезпеченні позову, про заміну одних забезпечувальних заходів іншими або про відмову в такій заміні, на ухвалу про скасування забезпечення позову або про відмову в їх скасування.
 9. Стаття 97. Скасування забезпечення позову арбітражним судом
    Коментар до статті 1. Скасування забезпечення позову здійснюється в судовому засіданні. Ініціатором скасування можуть бути особи, що у справі, а також інші зацікавлені особи, чиї права і законні інтереси порушені застосуванням забезпечувальних заходів. Главою 25.3 НК РФ не передбачена сплата державного мита при заяві клопотань про скасування забезпечення позову. Скасування забезпечення позову
 10. Стаття 225.6. Забезпечувальні заходи арбітражного суду з корпоративних спорів
    Коментар до статті 225.См.: коментар до гл. 8 АПК РФ. Див також: Постанови ФАС Волго-Вятського округу від 16.02.2010 по справі N А82-16802/2009; ФАС Східно-Сибірського округу від 15.12.2011 N А10-1096/2011, від 22.07.2011 N А10-499/2011, від 17.03.2011 N А19-19360/10; ФАС Московського округу від 16.01.2012 N А40-96771/10-45-711, і
 11. Стаття 92. Заява про забезпечення позову
    Коментар до статті 1. Згідно ч. 1 ст. 92 АПК РФ заяву про забезпечення позову може бути подано в арбітражний суд не тільки одночасно з позовною заявою, але і в процесі провадження у справі до прийняття судового акта, яким закінчується розгляд справи по суті. Див: п. 19 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами забезпечувальних заходів".
© 2014-2022  yport.inf.ua