Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 84. Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору

1. Коментована стаття передбачає випадки припинення трудового договору при порушенні правил його укладення (див. п. 11 ст. 77 ТК і коммент. До нього). Перелік підстав не носить вичерпного характеру, федеральними законами можуть бути передбачені й інші підстави.
2. Укладення трудового договору в порушення суду про позбавлення даної особи права займати певні посади або займатися певною діяльністю (наприклад, лікарської, педагогічної - див. ст. 47 КК) тягне за собою припинення такого трудового договору. Позбавлення таких прав встановлюється на певні терміни. Тому коментована стаття застосовується тільки в рамках встановлених вироком суду термінів.
3. Порушенням визнається укладення трудового договору на виконання роботи, противопоказанной працівникові за станом здоров'я відповідно до медичного висновку. Такий висновок має бути видано органом (установою), до компетенції якого входить видача такого роду висновків (наприклад, федеральні державні установи медико-соціальної експертизи, клініко-експертні комісії).
4. Відсутність у працівника документів про спеціальну освіту (його кваліфікації), необхідних для даної роботи. Наприклад, до педагогічної діяльності допускаються особи, які мають освітній ценз (див. ст. 331 ТК і коммент. До неї); вищу або середню медичну (фармацевтичну) освіту необхідно мати особам, які займаються медичною або фармацевтичною діяльністю (див. ст. 54 Основ законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян, затверджених постановою Верховної Ради РФ від 22.07.1993 N 5487-1 (в ред. від 28.09.2010) * (116)).
Необхідно звернути увагу на п. 10 постанови Пленуму ВС РФ від 17.03.2004 N 2, відповідно до якого роботодавець має право пред'явити до особи, що претендує на вакантну посаду або роботу, і інші вимоги, обов'язкові для укладення трудового договору в силу прямого припису федерального закону, або які необхідні на додаток до типових або типовим професійно-кваліфікаційним вимогам у силу специфіки тієї чи іншої роботи (наприклад, володіння однією або кількома іноземними мовами, здатність працювати на комп'ютері).
5. Відповідно до коментарів статтею працівник звільняється, якщо трудовий договір з ним був укладений в порушення рішення суду, органу посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, про дискваліфікацію або позбавлення спеціального права, що тягне за собою неможливість виконання працівником обов'язків за трудовим договором (см . п. 8, 9 ст. 83 ТК і коммент. до них). Такі рішення вимагають негайного виконання, отже, припинення трудового договору перш за все обумовлено необхідністю виконання призначеного покарання.
Відповідно до нової редакції цієї статті порушення при укладенні трудового договору встановлених федеральними законами обмежень, заборон і вимог, що стосуються залучення до трудової діяльності громадян, звільнених з державної або муніципальної служби, є підставою для припинення трудового договору (см . ст. 64.1 ТК).
6. Новий шостий абзац ч. 1 коментованої статті вводить ще одну підставу припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених трудовим законодавством правил його укладення. Слід мати на увазі, що звільнення по цій підставі проводиться, якщо таке порушення правил прийому виключає можливість продовження роботи. У цьому випадку працівника звільняють, якщо судовий акт, що вступив в законну силу, заборонив йому виконання даного виду діяльності.
7. Частина 2 коментованої статті встановлює гарантії при звільненні працівників з підстав, що містяться в ч. 1 вказаної статті, які полягають в обов'язки роботодавця запропонувати працівникові іншу наявну в нього роботу. Переклад працівника на нову роботу можливий з її письмової згоди та за тими ж правилами, що містяться в ч. 2 ст. 83 ТК.
8. Якщо порушення правил укладення трудового договору допущено не з вини працівника, то його звільнення відповідно до п. 11 ст. 77 ТК передбачає виплату йому вихідної допомоги у розмірі середнього місячного заробітку. Однак якщо буде встановлено, що порушення зазначених правил було допущено з вини працівника, то роботодавець не зобов'язаний пропонувати працівникові іншу роботу і виплачувати йому вихідну допомогу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 84. Припинення трудового договору внаслідок порушення встановлених цим Кодексом або іншим федеральним законом правил укладення трудового договору "
 1. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна розділити на чотири групи залежно від
 2. 3. Трудова книжка
  припинення строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового кодексу РФ". Винятком з цього правила будуть випадки, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не зажадала їх припинення. У цій ситуації трудовий договір буде перекваліфікований в договір,
 3. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини) , але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті трудового договору, має бути відображено і в
 4. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 5. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  статтями). Поряд із зазначеними підставами припинення трудового договору, з особою, яка працює за сумісництвом за трудовим договором, укладеним на невизначений термін, відповідно до нової редакції ст. 288 ТК, трудовий договір може бути припинений у випадку прийому на роботу іншої особи, для якого ця робота буде основною. При цьому слід мати на увазі, що неодмінною
 6. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійним спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших умов. Поряд із загальними для деяких категорій працівників встановлені додаткові
 7. Стаття 352. Припинення застави
  припиненням забезпеченого заставою зобов'язання; 2) на вимогу заставодавця при наявності підстав, передбачених пунктом 3 статті 343 цього Кодексу; 3) у разі загибелі закладеної речі або припинення заставленого права, якщо заставодавець не скористався правом , передбаченим пунктом 2 статті 345 цього Кодексу; 4) у разі реалізації (продажу) закладеного майна з метою
 8. 4. Оформлення розірвання трудового договору та виплати працівнику
  припинення (розірвання) трудового договору (звільнення) "вказують: у зв'язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації з підстав п. 3 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ. Аналогічна запис вноситься до трудової книжки працівника та особисту картку. При звільненні по даній підставі
 9. Коментар до статті 14.23
  припиненню внаслідок порушення встановлених Трудовим кодексом РФ правил його укладення (п. 11 ст. 77, ст. 84 Трудового кодексу РФ). 5. Правові наслідки припинення трудового договору з дискваліфікованим фізичною особою, обумовлені набрав законної сили постановою судді про призначення адміністративного покарання, визначені ч . 1 ст. 3.11 КоАП, порядок виконання зазначеного
 10. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  припинення трудового договору. На відміну від розірвання трудового договору з ініціативи працівника та розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим,
 11. Стаття 208 . Підстави припинення учнівського договору
  припинення учнівського договору, що може вироблятися з підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського договору можуть бути також передбачені при його
© 2014-2022  yport.inf.ua