Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 96. Робота в нічний час

Нічний час - час з 22 години до 6 годин.
Тривалість роботи (зміни) у нічний час скорочується на одну годину без подальшого відпрацювання.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Чи не скорочується тривалість роботи (зміни) у нічний час для працівників, яким встановлено скорочену продовж -ність робочого часу, а також для працівників, прийнятих спеціально для роботи в нічний час, якщо інше не передбачено колективним договором.
Тривалість роботи в нічний час зрівнюється з тривалістю роботи в денний час у тих випадках, коли це необхідно за умовами праці, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем. Список вказаний-них робіт може визначатися колективним договором, локальним нормативним актом.
До роботи в нічний час не допускаються: вагітні жінки; працівники, які не досягли віку вісімнадцяти років, за винятком-ням осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні художніх творів, та інших категорій працівників у відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами. Жінки, що мають дітей віком до трьох років, інваліди, працівники, маю-щие дітей-інвалідів, а також працівники, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновків-ням, виданим у порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, матері та батьки, що виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років, а також опікуни дітей зазначеного віку можуть при-тися до роботи в нічний час тільки з їхньої письмової згоди і за умови, якщо така робота не заборонена їм за станом здоровяя відповідно до медичного висновку. При цьому зазначені працівники повинні бути в письмовій формі ознайомлені зі своїм правом відмовитися від роботи в нічний час.
(В ред. Федеральних законів від 24.07.2002 N 97-ФЗ, від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Порядок роботи в нічний час творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле-і ві-деос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконавчої-нении (експонуванні) творів, у відповідності з переліками робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються Пра-вітельством Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відношень, може встановлюватися колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором.
(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 28.02.2008 N 13-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 96. Робота в нічний час "
 1. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  Коментар до статті 1. Нічним вважається час з 22 години до 6 години ранку. 2. Робота в нічний час (див. коментар. До ст. 96) оплачується у підвищеному розмірі. Оплата здійснюється шляхом встановлення доплат. Розміри доплат встановлюються колективним договором, локальним нормативним актом, який приймається з урахуванням думки представницького органу працівників, або трудовим договором. В якості
 2. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  1. Нічним вважається час з 22 до 6 годин (ст. 96 ТК). Підвищена оплата роботи в цей період забезпечується шляхом застосування доплат за роботу в нічний час. Розміри доплат за роботу в нічний час не можуть бути нижче розмірів встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. За правилами, встановленими статтею коментарів,
 3. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  Коментар до статті 1. Стаття, що закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного ув'язненням. 2. Заборона направляти вагітних жінок в
 4. Стаття 96. Робота в нічний час Нічний час - час з 22 години до 6 годин.
  1. Тривалість нічної праці, встановлена статтею коментарів, цілком відповідає міжнародній нормі (див., наприклад, Конвенцію МОТN 171 "Про нічну працю" (1990 р.)). 2. Нічний працю несприятливо відбивається на стані здоров'я, тому тривалість робочої зміни скорочується на годину. Виняток становлять працівники, які мають право на скорочений робочий час, і працівники,
 5. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  Коментар до статті 1. На працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу,
 6. Стаття 96. Робота в нічний час
  Коментар до статті 1. Коментована стаття визначає період часу, який вважається нічним (з 22 годин до 6 годин), встановлює правила скорочення тривалості роботи та порядок притягнення до роботи в нічний час окремих категорій працівників. 2. Нічний вважається зміна, в якій більше половини її тривалості припадає на нічний час (подп. "а" п. 9 Постанови ЦК КПРС,
 7. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні в службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  1. Коментована стаття закріплює гарантії, що поширюються на вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до трьох років; матерів і батьків, які виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років; працівників, що мають дітей-інвалідів та працівників, які здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку. Безумовний заборону на залучення до
 8. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  Режим роботи, тобто тривалість щоденної роботи, перерв для відпочинку та харчування, поділ робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. до них). При використанні особливого режиму робочого часу
 9. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  1. На відміну від ст. 177 КЗпП ТК заборонив неповнолітнім не тільки нічні, понаднормові роботи та роботи у вихідні дні, а й напрямок працівників у віці до 18 років у службові відрядження та їх залучення до роботи в неробочі святкові дні. Заборона на використання праці неповнолітніх в надурочний час, нічний час, вихідні та неробочі святкові дні означає, що такі
 10. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників . До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 11. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Заборона в якості загального правила направляти працівників молодше 18 років у службові відрядження поширюється і на відрядження в тій же місцевості, коли є можливість щодня повертатися додому. 2. Понаднормової щодо неповнолітніх працівників визнається робота, виконувана понад встановленої в організації тривалості щоденної роботи (зміни), з
© 2014-2022  yport.inf.ua