Головна
ГоловнаПриродоресурсове , аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Цілі водокористування

Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренаж-них вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей.
(В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 37. Цілі водокористування"
 1. Стаття 14. Термін договору водокористування
  1. Граничний термін надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування не може становити більше ніж двадцять років. 2. Договір водокористування, укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається за-укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору
 2. Стаття 12. Договір водокористування
  1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого само-врядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачеві водний об'єкт або його частина у користування за плату. 2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Стаття 13. Зміст договору водокористування
  1. Договір водокористування повинен містити: 1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;
 5. Стаття 16. Укладення договору водокористування
  1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом. 2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у разі, якщо є декілька
 6. Стаття 8.14. Порушення правил водокористування
  1. Порушення правил водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2.
 7. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст. 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 8. Стаття 8.14. Порушення правил водокористування
  1. Порушення правил водокористування при заборі води, без вилучення води і при скиданні стічних вод у водні об'єкти - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на осіб, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від однієї тисячі п'ятисот
 9. Коментар до статті 8.14
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під користуванням водними об'єктами (водокористуванням) розуміється юридично обумовлена діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана з використанням водних об'єктів. Використання водних об'єктів без застосування споруд, технічних засобів і пристроїв (загальне водокористування) може здійснюватися громадянами та юридичними особами без отримання
 10. Стаття 31. Державний водний реєстр
  1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах-тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах. 2. У державному водному
© 2014-2022  yport.inf.ua