Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 3. Законодавство про судочинство в ар-арбітражного судах

Коментар до статті 1. Будь-які повноваження судів можуть визначатися тільки федеральним законодавцем.
2. Порядок судочинства (в тому числі підвідомчість спорів) у арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією РФ, Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації", Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській Федерації", АПК РФ і прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами.
Див, наприклад: Постанови КС РФ від 07.06.2000 N 10-П "У справі про перевірку конституційності окремих положень Кон-статиці Республіки Алтай і Федерального закону" Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконай-них органів державної влади суб'єктів Російської Федерації ", від 01.02.1996 N 3-П" У справі про перевірку конституційності ряду положень Статуту - Основного Закону Читинської області ".
3. Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила судочинства, ніж ті, які перед-бачено законодавством Російської Федерації, то застосовуються правила міжнародного договору.
Див, наприклад: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Феде-рації щодо питань арбітражного процесу".
4. Судочинство в арбітражних судах здійснюється відповідно до федеральними законами, що діють під час раз-рішення спору та розгляду справи, вчинення окремої процесуальної дії, в тому числі шляхом подання відповідних докумен-тів, або виконання судового акта.
Див: п. 1 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації в редакції Федерального закону від 27.07.2010 N 228-ФЗ "Про внесення змін до Арбітражного процес-суального кодекс Російської Федерації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 3. Законодавство про судочинство в ар-арбітражного судах "
 1. Стаття 9. Мова цивільного судочинства
  Коментар до статті Коментар до частини 1. § 1. Судочинство і діловодство в Конституційному Суді Російської Федерації, Верховному Суді Російської Федерації, Вищому Арбітражному Суді Російської Федерації, інших федеральних арбітражних судах, військових судах, а також діловодство в правоохоронних органах Російської Федерації ведеться державною мовою Російської Федерації.
 2. Стаття 57. Перекладач
  Коментар до статті Правила ст. 57 АПК РФ забезпечують виконання положень ст. 12 АПК РФ про мову судочинства в арбітражних судах. Підстави та порядок виплати грошових сум перекладачам регламентуються ст. ст. 107 - 109 АПК
 3. Стаття 138. Примирення сторін
  Коментар до статті 1. З метою примирення сторін у відповідності зі ст. 138 АПК РФ арбітражний суд має право при винесенні ухвали про забезпечувальні заходи запропонувати сторонам врегулювати відносини за допомогою примирення, в тому числі з висновків-ням мирової угоди за правилами гл. 15 АПК РФ, а також рекомендувати відповідачу представити арбітражного суду свої пояснення по суті
 4. Стаття 9. Мова цивільного судочинства
  1. Дотримання правил про мову судочинства має істотне значення для реалізації процесуальних прав осіб, що у справі, всебічного і повного дослідження доказів і встановлення обставин справи в умовах змагального процесу, винесення законного і обгрунтованого рішення. Порушення цих правил є безумовною підставою для скасування рішення суду (п. 3 ч. 2 ст. 364
 5. Стаття 11.10. Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів на суднах водного транспорту, а також на маломірних судах
  Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів при посадці на судна, на шляху прямування і при їх висадці з суден водного транспорту або з маломірних суден - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами
  Коментар до статті Положення ст. 1 випливає із загального принципу правосуддя, згідно з яким належним судом для роз-гляду справи визнається суд, який створений та діє на підставі закону (ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини), що передбачає закріплення в Конституції РФ і прийнятому відповідно з нею законі правомочностей різних судів. Даний принцип лежить в основі
 7. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, має право при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
 8. Стаття 4.7. Відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих адміністративним правопорушенням
  1. Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди . Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. 2. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається
 9. Стаття 107. Грошові суми, що підлягають виплаті екс-Перт, фахівцям, свідкам і перекладачам
  Коментар до статті Статті 55 - 57 АПК РФ закріплюють обов'язок експерта, свідка, перекладача з'явитися за викликом до ар-арбітражного суду. Частина перша коментованої статті містить гарантію відшкодування тих витрат, які були понесені у зв'язку з явкою в суд. У коментованій статті говориться не про витрати, які сторона, що програла повинна компенсувати виграла, а тих рас-ходах, які
 10. Стаття 11.10. Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів на суднах водного транспорту, а також на маломірних судах
  Порушення правил забезпечення безпеки пасажирів при посадці на судна, на шляху прямування і при їх висадці з суден водного транспорту або з маломірних суден - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  1. Після роз'яснення перекладачеві його обов'язків, заходів процесуальної та кримінальної відповідальності за їх невиконання та після попередження про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад він негайно приступає до виконання своєї процесуальної функції з перекладу з мови судочинства і на мову судочинства процедури розгляду та вирішення справи. Пріоритетність дій
 12. Стаття 18. Формування складу суду
  Коментар до статті 1. Заміна судді або одного із суддів допускається у випадках, передбачених ч. 3 ст. 18 АПК РФ. Перелік цих підстав є вичерпним. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 25.07.2011 N 18168/10. Така заміна проводиться з дотриманням вимог ст. 18 АПК РФ і встановленого в суді порядку розподілу справ. Питання про заміну судді або одного із суддів,
 13. Стаття 421. Підстави для скасування рішення третейського суду
  1. Перелік підстав для скасування судом рішення третейського суду, передбачений ч. 2 і 3 ст. 421 ЦПК, є вичерпним. За підстав, зазначених у ч. 2 коментованої статті, рішення третейського суду може бути скасовано, якщо сторона, яка звернулася із заявою, надасть суду докази їх наявності. За підставами ж, передбаченим ч. 3 ст. 421 ЦПК, рішення скасовується в будь-якому випадку
 14. Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 190 АПК РФ антимонопольний орган має право укладати угоди у справах про ос-рюванням його рішень та приписів, в тому числі угоди про обставини справи, що розглядається. Предметом такої угоди, укладеного на підставі ст. 70 АПК РФ, може бути в тому числі обгрунтування розміру частки господарюючого суб'єкта на товарному ринку, обмеження
 15. Історичні особливості розвитку інституту судових приставів
  В історичних документах, підписаних Імператором Олександром в Царському Селі 20 листопада 1864 говориться, що повинна бути правда і милість царювати в судах, "в Росії суд швидкий, правий, ласкавий і рівний для всіх підданих наших, піднести судову владу, дати їй належну самостійність і взагалі затвердити в народі нашому то повага до закону, без якого неможливо суспільний
 16. Стаття 17.4. Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи за поданням судді
  Залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або подання судді чи невжиття заходів щодо усунення зазначених у визначенні або поданні порушень закону - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N 116-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Федеральний закон від 02.01.2000
 17. Стаття 3. Законодавство про судочинство в арбітражних судах
  Коментар до статті 1 . Судочинство в арбітражних судах являє собою врегульовану арбітражним процесуальним законодавством діяльність суду, осіб, що беруть участь у справі, та інших учасників процесу, спрямовану на розгляд і вирішення спорів, що виникають із цивільних, а у випадках, передбачених законом, з інших, у тому числі публічних , відносин. Не можна не відзначити, що
 18. Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  Коментар до статті 1. Стаття 237 АПК РФ визначає вимоги, що пред'являються до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а також наслідки їх недотримання. Наявні відмінності в переліку документів, які додаються до заяви, порівняно з ст. 45 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" і ст. 35 Закону РФ "Про
© 2014-2022  yport.inf.ua