Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 45. Заявники

Коментар до статті Процесуальне становище заявника практично не відрізняється від положення позивача. Саме поняття "заяви-тель" відображає специфіку вимог, з якими ця особа звертається до арбітражного суду, і особливості судочинства, що застосовуються при їх розгляді.
Зокрема, поняття "заявник" використовується для позначення особи, що звертається до арбітражного суду з заявою про уста-новлення юридичного факту, про визнання неспроможним (банкрутом), про оскарження рішень і дій органів, наділених пуб -особистими повноваженнями, та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 45. Заявники"
 1. Стаття 31. Права та обов'язки заявника
  1. Заявником є особа, яка звернулася із заявою про вчинення членом Організації дисциплінарного порушення. 2. Заявник має право: 1) знайомитися з матеріалами справи про дисциплінарне порушення, 2) давати пояснення про скоєний дисциплінарний порушення; 3) пред'являти докази і заявляти клопотання; 4) брати участь у дисциплінарному розгляді, за винятком випадків
 2. Стаття 1388. Право заявника знайомитися з патентними матеріалами
  Заявник має право знайомитися з усіма відносяться до патентування винаходів матеріалами, на які є посилання в запитах, звітах, рішеннях, повідомленнях або інших документах, отриманих ним з федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Копії запитуваних заявником у вказаному федеральному органі патентних документів направляються йому протягом місяця з дня
 3. Стаття 47. Відгук боржника на заяву про визнання боржника банкрутом
  1. Протягом десяти днів з дати отримання ухвали про прийняття заяви кредитора або заяви уповноваженого органу боржник зобов'язаний направити до арбітражного суду, конкурсного кредитору або до уповноваженого органу, а також представнику засновників (учасників) боржника та (або) власнику майна боржника - унітарного підприємства відгук на таку заяву. До відзиву боржника, який направляється в
 4. Стаття 1523. Експертиза заявки на найменування місця походження товару та внесення змін до документів заявки
  1. Експертиза заявки на найменування місця походження товару проводиться федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності. Експертиза заявки включає формальну експертизу та експертизу позначення, заявленого як найменування місця походження товару (заявленого позначення). 2. У період проведення експертизи заявки на найменування місця походження
 5. Стаття 24. Відводи
  1. Заявники та представники члена Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, має право заявляти відводи членам Дисциплінарного комітету, який розглядає справу про дисциплінарне порушення (далі - відводи). Члени Дисциплінарного комітету вправі заявити самовідвід у випадках і в порядку, встановлених цим Кодексом. 2. Підставами для відводу і самовідводу є обставини,
 6. Стаття 1436. Тимчасова правова охорона селекційного досягнення
  1. Селекційному досягненню, на яке подана заявка до федерального орган виконавчої влади з селекційним досягненням, з дня подачі заявки і до дати видачі заявнику патенту на селекційне досягнення надається тимчасова правова охорона. 2. Після отримання патенту на селекційне досягнення патентовласник має право отримати грошову компенсацію від особи, яка вчинила без
 7. Стаття 1434. Пріоритет селекційного досягнення
  1. Пріоритет селекційного досягнення встановлюється за датою надходження до федерального орган виконавчої влади з селекційним досягненням заявки на видачу патенту. 2. Якщо в один і той же день у федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням надходять дві або більше заявки на видачу патенту на один і той же селекційне досягнення, пріоритет встановлюється за більш
 8. Стаття 1497. Експертиза заявки на товарний знак і внесення змін до документів заявки
  1. Експертиза заявки на товарний знак проводиться федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності. Експертиза заявки включає формальну експертизу та експертизу позначення, заявленого в якості товарного знака (заявленого позначення). 2. У період проведення експертизи заявки на товарний знак заявник вправі до прийняття по ній рішення доповнювати, уточнювати або
 9. Стаття 1435. Попередня експертиза заявки на видачу патенту
  1. У ході попередньої експертизи заявки на видачу патенту встановлюється дата пріоритету, перевіряється наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 1433 цього Кодексу, та їх відповідність встановленим вимогам. Попередня експертиза заявки на видачу патенту проводиться протягом місяця. 2. У період проведення попередньої експертизи заявник має право з власної
 10. Стаття 1501. Відновлення пропущених термінів, пов'язаних з проведенням експертизи заявки на товарний знак
  Строки, передбачені пунктом 4 статті 1497 та пунктом 1 статті 1500 цього Кодексу і пропущені заявником, можуть бути відновлені федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності за клопотанням заявника, подане протягом шести місяців з дня закінчення цих строків, за умови підтвердження поважності причин, з яких ці терміни не були дотримані, і
 11. Стаття 162. Оскарження та перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
 12. Стаття 1439. Порядок державної реєстрації селекційного досягнення та видача патенту
  1. За відповідності селекційного досягнення критеріямохороноздатності (пункт 2 статті 1413) і при відповідності найменування селекційного досягнення вимогам статті 1419 цього Кодексу федеральний орган виконавчої влади з селекційним досягненням приймає рішення про видачу патенту на селекційне досягнення, а також складає опис селекційного досягнення і вносить
 13. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  Коментар до статті 1. Заява (подання) може бути повернуто заявнику без розгляду, якщо вона подана з порушенням встановлених вимог або у зв'язку з клопотанням заявника про його повернення (ч. 1 ст. 296 АПК РФ). Крім того, у зв'язку з встановленням Федеральним законом від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ можливості відновлення пропущеного строку на подання заяви (подання)
 14. Стаття 1496. Наслідки збігу дат пріоритету товарних знаків
  1. Якщо заявки на тотожні товарні знаки відносно співпадаючих повністю або частково переліків товарів подані різними заявниками і ці заявки мають одну і ту ж дату пріоритету, заявлений товарний знак відносно товарів, по яких вказані переліки збігаються, може бути зареєстрований тільки на ім'я одного із заявників , що визначається угодою між ними. 2. Якщо заявки на
 15. Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  1. Рішення про внесення змін або виправлень у запис акта цивільного стану повинно відповідати як загальним вимогам, що пред'являються до судових рішень, так і специфічним. Особливості вирішення по розглянутій категорії справ стосуються його резолютивної частини. У ній мають бути вказані всі реквізити запису акта цивільного стану, а також зміни або виправлення, які необхідно в
© 2014-2022  yport.inf.ua