Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6. Тактика судового огляду місцевості і приміщень

Стаття 284. Огляд речових доказів
1. Огляд речових доказів проводиться в будь-який момент судового слідства за клопотанням сторін. Особи, яким пред'явлені речові докази, має право звертати увагу суду на обставини, що мають значення для кримінальної справи.
2. Огляд речових доказів може проводитися судом за місцем їх знаходження.
Стаття 287. Огляд місцевості та приміщення
1. Огляд місцевості та приміщення проводиться судом за участю сторін, а при необхідності і за участю свідків, експерта та спеціаліста. Огляд приміщення проводиться на підставі ухвали або постанови суду.
2. Після прибуття на місце огляду головуючий оголошує про продовження судового засідання і суд приступає до огляду, при цьому підсудному, потерпілому, свідкам, експертові і спеціалістові можуть бути задані питання у зв'язку з оглядом.
Нам видається, що огляд речових доказів у судовому засіданні за своєю тактиці не відрізняється від їх огляду на стадії попереднього розслідування злочинів (хіба що немає необхідності залучати до участі в ньому понятих).
Особливості ж тактики судового огляду місцевості і приміщень зумовлюються, головним чином, відповідної стадією кримінального процесу, суб'єктом, що виробляють огляд, а також цілями і завданнями, на досягнення яких спрямоване це судове дію. Якщо слідчий огляд, як правило, - невідкладна слідча дія, і проводиться він з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з'ясування обстановки події та інших обставин, що мають значення для справи,
131

то судовий огляд у більшості своїй спрямований на перевірку та оцінку вже наявних доказів шляхом безпосереднього сприйняття складом суду обстановки на місцевості або в приміщень.
Вивчення судової практики показує, що до найбільш типових ситуацій, що обумовлює необхідність судового огляду місцевості і приміщень, належать такі:
- виявлення в ході судового слідства прогалин в огляді місця події, проведеному на стадії попереднього розслідування, які можна заповнити (або спробувати заповнити) тільки шляхом безпосереднього сприйняття судом обстановки, де мало місце кримінальна подія;
- наявність істотних протиріч у показаннях підсудного (підсудних), потерпілого , свідків, що стосуються обставин вчинення або приховування злочину, які можуть бути усунені або оцінені лише при безпосередньому огляді місцевості, приміщення судом у присутності цих осіб;
- зміна показань, даних на стадії попереднього розслідування зазначеними вище особами щодо обставин скоєння злочину, якщо перевірка і оцінка об'єктивності показань можлива тільки в результаті судового огляду відповідних ділянок місцевості або приміщень.
Підготовка до судового огляду до виїзду на місце повинна включати в себе в першу чергу визначення кола осіб, яких слід до нього залучити, та забезпечення їх явки. Якщо при огляді може виникнути необхідність у реконструкції обстановки, то в підготовчий етап входить допит як свідків фахівців і понятих, які брали участь у слідчому огляді місця події (а іноді й виробляло його слідчого). Слід також ретельно продумати питання про способи фіксації ходу та результатів огляду і забезпечити його необхідними технічними засобами. Враховуючи, що судді, як правило, не мають достатнього досвіду використання таких технічних засобів, як кінокамери, відеомагнітофони, при необхідності їх застосування до участі в судовому огляді доцільно залучати відповідних фахівців (експертів експертно-криміналістичного відділу, техніків-криміналістів органів прокуратури).
Огляд потрібно починати з огляду місця події і «прив'язки» об'єктів, що підлягають детальному дослідженню, до решти території.
132

При цьому треба мати на увазі, що оскільки з моменту слідчого огляду (якщо такий проводився) проходить значний час, обстановка на місці події до початку судового огляду може істотно змінитися. Тому суд повинен з'ясувати шляхом постановки відповідних питань підсудному, потерпілому і свідкам з числа очевидців злочину та осіб, що брали участь в слідчому огляді в якості понятих і фахівців, які зміни на цьому місці відбулися. Крім того, зміни, що відбулися в обстановці, повинні бути зіставлені з даними протоколу слідчого огляду та доданими до нього схемами і фототаблиць місця події.
Якщо відбулися зміни істотні і можуть вплинути на результати судового огляду, то суд на основі зазначених вище матеріалів і свідчень повинен реконструювати обстановку, максимально наблизивши її до тієї, яка була на момент події. У протоколі судового засідання повинен знайти відображення не тільки сам факт реконструкції, але і те, в чому конкретно вона висловилася. Бажано, щоб місце судового огляду було сфотографовано до і після реконструкції, а сам процес її зафіксований шляхом кінозйомки або відеозапису. Це дасть можливість об'єктивно судити про обставини, що викликали необхідність реконструкції, і відповідно реконструйованої обстановки місця події початкової.
Після реконструкції місця події тактика судового огляду залежить від судової ситуації, що обумовило виробництво цієї дії з перевірки й оцінки доказів. Якщо необхідність його проведення викликана недоліками слідчого огляду або самим фактом його непроведення на стадії попереднього розслідування, то в цих випадках до судового огляду застосовні практично всі тактичні рекомендації, що стосуються слідчого огляду місця події.
Однак, як уже зазначалося, однією з типових ситуацій, при якій суд приймає рішення про виробництво огляду місцевості або приміщення, є виявлення суперечностей у показаннях кількох осіб (підсудних, потерпілого та ін.) Представляється, що за таких обставин суду слід використовувати тактичні рекомендації, що відносяться до дії, відомому в слідчій практиці під найменуванням «перевірка та уточнення показань на місці», природно, з урахуванням специфіки судового слідства. Ми маємо на увазі, зокрема, виробництво огляду за участю кожного підсудного окремо за відсутності інших підсудних у справі.
133

У подібних випадках доцільно після прибуття на місце огляду, оголошення судового засідання продовженим та реконструкції (при необхідності) обстановки подальший огляд виробляти роздільно з кожним з осіб, в чиїх показаннях є істотні суперечності. Для цього суд видаляє інших підсудних з місця, що підлягає огляду. Виникає питання: чи не суперечить дана тактична рекомендація ст. 287 КПК, згідно з якою судовий огляд місцевості і приміщення провадиться в присутності сторін (отже, підсудного, а також потерпілого та інших осіб, перелічених у названій статті кримінально-процесуального закону)? Ми вважаємо, що ні. Як відомо, закон допускає допит одного підсудного за відсутності іншого, коли цього вимагають інтереси встановлення істини (ст. 275 КПК). Постановка питань підсудному у зв'язку з судовим оглядом в ході судового слідства по суті є продовженням його допиту, проведеного, правда, в специфічних умовах і супроводжується в ряді випадків демонстрацією ним певних дій, пов'язаних з інкримінованих йому подією.
При розгляді кримінальної справи за обвинуваченням неповнолітніх братів П. і Т. за ч. 2 ст. 89 КК РРФСР підсудні, визнаючи себе повністю винними, давали суперечливі показання про місця та способи проникнення через паркан на територію цукрового заводу для здійснення кралею цукру, який був виявлений при обшуку в їхньому будинку. Суд, керуючись викладеними вище тактичними рекомендаціями, справив огляд місця події окремо з кожним підсудним. З'ясувалося, що П. взагалі не зміг подолати паркан названим ним способом, а Т. показав не той пролом в паркані, через який за висновками органів попереднього слідства була здійснена крадіжка. Зазначені обставини послужили підставою для направлення справи на додаткове розслідування. У ході його було встановлено, що П. і Т. обмовили себе у скоєнні крадіжки, яку насправді здійснив їх батько - робітник цукрового заводу.
На закінчення скажемо, що з урахуванням певної кримінально-процесуальним законом роллю суду в дослідженні доказів ініціатива при проведенні даної дії, що носить в суті своїй наслідковий характер, повинна надаватися тій стороні (обвинувачення чи захисту), по клопотанням якої воно проводиться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Тактика судового огляду місцевості і приміщень "
 1. § 1. Криміналістична тактика і її система
  тактика - це система наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації та планування попереднього і судового слідства, визначенню лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, і прийомів проведення окремих процесуальних дій , спрямованих на збирання і дослідження доказів, на встановлення причин і умов, що сприяли со-вершению
 2. Глава 3 Тактика слідчого огляду
  судового рішення. Якщо проживають в 71 помешканні особи заперечують проти огляду, то слідчий викличу--дає перед судом клопотання про виробництво огляду відповідно до статті 165 цього Кодексу. 6. Огляд приміщення організації проводиться у присутності представника адміністрації відповідної організації. У разі неможливості забезпечити його участь в огляді про це
 3. § 1. Слідчий огляд: поняття, сутність, види
  тактики (так у той час іменувався розглянутий розділ криміналістики) його виробництва, обмеженої лише тактикою огляду місця злочину, починалося з визначення мети цієї слідчої дії: «Метою всякого огляду місця злочину є всебічне вивчення його обстановки для з'ясування по виявлених предметів і слідами відбулося події обставин, за яких воно
 4. § 2. Загальні положення тактики слідчого огляду
  тактики, а й фіксують у собі тактичні прийоми і рекомендації, що показали свою оптимальність у всіх мислимих ситуаціях, що виникали у багаторічній прак-80 тику розслідування злочинів ', з з'ясування їх сенсу і представляється доцільним почати висвітлення тактики слідчого огляду. Цей же принцип буде покладено в основу висвітлення тактики та інших слідчих дій,
 5. § 3. Тактика огляду місця події
  тактики всіх слідчих дій, і ми його будемо дотримуватися надалі). Підготовчий етап огляду місця події в свою чергу поділяється на дві стадії: до виїзду і після прибуття на місце події. Отримавши повідомлення про подію, що вимагає невідкладного огляду місця події (зазвичай такі повідомлення в першу чергу адресуються працівникам служби «02», чергової частини
 6. § 1. Пред'явлення для впізнання: поняття, сутність, види
  тактики пред'явлення для впізнання самостійний параграф, іменований при цьому вельми своеообразно: «Акт впізнання особистості». Він починався з такої констатації: «Акт пред'явлення особистості в цілях впізнання (як бачимо, можливість пред'явлення для впізнання розглядалася тільки щодо особи і не торкалася інших об'єктів. - О. Б.) приходиться робити здебільшого в тих випадках, коли
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  тактики їх застосування, впровадження та експлуатаційного обслуговування. 25.3. Крім перерахованих у коментованому пункті 25 Федерального закону "Про поліцію" видів діяльності на виконання зазначених завдань поліція в особі підрозділів позавідомчої охорони при органах внутрішніх справ зобов'язана: - надавати інші, крім охорони майна, послуги, передбачені договорами з
 8. § 2. Психологія огляду місця події
  тактики, отримання консультацій. Він змушений діяти дуже швидко, в той же час розуміючи, що будь-яка його помилка трудноисправима, може призвести до непоправної втрати доказів. Все це породжує у слідчого підвищене почуття відповідальності, а у молодих, недостатньо досвідчених працівників нерідко виникає своєрідне стан, який можна назвати як «страх помилки». Він виражається в
 9. § 3. Психологія обшуку та затримання
  тактику обшуку і т. д. Одним з основних способів отримання під час обшуку є спостереження і аналіз його результатів. За однією із справ про великому розкраданні в момент проведення обшуку слідчий, попередньо вивчив обстановку в квартирі обвинуваченого, зауважив, що ліжечко його п'ятирічної доньки переставлена в іншу кімнату. Він звернув на це увагу матері дитини, викликавши у
 10. 15.2. Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність
  тактиці, методах і засобах здійснення оперативно-розшукової діяльності в предмет прокурорського нагляду не
© 2014-2022  yport.inf.ua