Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
Наступна »
Г.В. Смолін. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частіна.Навчальній посібник, 2008 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Набуття русски державою членства в СОТ та бажання Войти на ринок ЄС, інтеграція у Світове господарство обумовлюють необхідність забезпечення адаптації национального законодавства до європейськіх и світовіх стандартів та пріорітету правового регулювання над стіхійнімі, нерегульованімі ринковий процесами. Визначальності правовою формою та інструментом регулювання становлення и развития господарських зв'язків, а такоже засобой поєднання суспільних та державних інтересів є господарське право як засіб удосконалення господарського законодавства, утвердження правопорядку у сфере господарювання.
Перед усіма суб'єктами, котрі здійснюють господарську діяльність, підпріємніцьку чі організаційно-господарську, вінікає питання ее відповідності господарському законодавству. Оскількі незаконні господарські Операції не дають позитивних господарських НАСЛІДКІВ, усьо Набутів у результаті їх проведення у тій чи іншій ФОРМІ вілучається в дохід держави, а винні прітягуються до Юридичної відповідальності.
У зв'язку з тим, что Майбутній юрист будь-якої сфери народного господарства буде прічетнім до організації та Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ або контролюватіме ее проведення, віконуючі Службові обов'язки, ВІН винен знаті засаднічі положення господарського права. Его знання допомагають краще захістіті Захоплення держави, суб'єкта господарювання та права споживачів.
Якраз навчальна дісціпліна «Господарське право» винна Забезпечити опанування студентами и курсантами основні знання з правового регулювання суспільних відносін Щодо організації, безпосередно Здійснення, регулювання та контролю господарської ДІЯЛЬНОСТІ.
ВРАХОВУЮЧИ, что «Господарське право» є комплексною галуззя права Вивчення ее студентами и курсантами має грунтуватися на Вже одержаних ними знань з Теорії держави та права, Конституційного, адміністратівного, Цивільного та других Галузії права, что вівчаються на попередніх курсах.
У Посібнику на Основі чинного законодавства и відповідно до програми курсу Розглянуто основні правові Інститути ее Загальної Частини. Зокрема, правове регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ (принципи, методи, види), правовий статус суб'єктів господарювання, создания, реєстрація, Ліцензування, Патентування та їх Припинення ТОЩО. Розглянуто зобов'язальні отношения между суб'єктами господарювання у тому чіслі господарські договори помощью якіх опосередковуються господарські зв'язки. Віділено Можливі Правопорушення у сфере господарювання І, відповідно, Підстави, види, Функції та форми господарсько - правової відповідальності.
Запропонованій навчальний посібник підготовленій з використаних підручніків, посібніків, монографій и науково - практичних коментарів Господарський кодекс України академіка НАН України В.К. Мамутова, членів - кореспондентів АПрН України Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини, професорів А.Г. Бобкової, О.М. Віннік, Н.О. Саніахметової, О.П. Подцерковного та других.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. § 3. Муніципальні вибори.
  Вступив в силу рішення суду про позбавлення його права займати державні та (або) муніципальні посади протягом певного терміну цей громадянин не може бути зареєстрований як кандидат, якщо голосування на виборах до органів державної влади, органи місцевого самоврядування відбудеться до закінчення зазначеного терміну. Конституцією (статутом), законом суб'єкта Російської
 2. § 5. Проходження муніципальної служби
  набрав законної сили рішенням суду права займати посади муніципальної служби протягом певного терміну. Стаж муніципальної служби. У стаж муніципальної служби муніципального службовця включається час роботи на муніципальних посадах муніципальної служби, виборних муніципальних посадах і державних посадах. Включення до стажу муніципальної служби інших періодів
 3. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  Вступити їм у шлюб, якщо вони досягли віку шістнадцяти років. При безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю орган опіки та піклування має право негайно відібрати дитини у батьків (одного з них) або в інших осіб, під опікою яких він знаходиться. Органи місцевого самоврядування можуть бути стороною соціального партнерства в тих випадках, коли вони виступають в якості
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  що вступив в законну силу. 6. Не можуть реєструватися як кандидатів громадяни РФ, щодо яких набуло чинності рішення суду про позбавлення їх права займати державні та (або) муніципальні посади протягом певного терміну, якщо голосування на виборах до органів державної влади, органи місцевого самоврядування відбудеться до закінчення зазначеного терміну. Дане
 5. § 2. Утворення виборчих округів і виборчих дільниць
  набрав чинності до дня офіційного опублікування рішення про призначення виборів. По-друге, при утворенні округів на визначених законом суб'єкта Федерації територіях компактного проживання корінних нечисленних народів допустиме відхилення від середньої норми представництва виборців відповідно до закону суб'єкта Федерації може перевищувати вказану межу, але не повинно становити
 6. § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення
  набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого на застосування адміністративних стягнень; д) порушення вимог щодо охорони професійної службової діяльності (охорони праці), якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків; 4)
 7. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  набрав законної сили; засудження його до покарання, яке виключає виконання посадових обов'язків на муніципальній службі відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, а також у разі наявності судимості; відмови від проходження процедури оформлення допуску до відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану законом таємницю; наявності захворювання, що перешкоджає
 8. § 2. Джерела комерційного права
  набувають чинності відповідно до правил, передбачених Федеральним законом РФ «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів» [8]. Датою прийняття федерального закону визнається день, коли він затверджений Державною Думою в остаточній редакції, а федерального конституційного закону - день
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  вступив в дію з 1 березня 1993 Він створює правову основу для примусової або добровільної ліквідації неспроможного підприємства, якщо проведення реорганізаційних процедур економічно недоцільно або вони не дали позитивного результату. В даний час є необхідність в оновленні Закону про неспроможність (банкрутство) підприємств і приведення його у відповідність з
 10. § 2. Повні і командитні товариства
  вступили в товариство після його реєстрації. У цьому випадку передбачається, що майбутні учасники товариства повинні детально ознайомитися з особливостями цієї організаційно-правової форми та з конкретним фінансовим становищем обраної ними організації ще до моменту їх вступу в члени товариства. Досить суворі заходи відповідальності в повному товаристві поширюються і на вибулих
© 2014-2022  yport.inf.ua