Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
Наступна »
О.В.Шіло. Правові отношения батьків та дітей, 2002 - перейти до змісту підручника

Вступ.

Об'єктом сімейного права є регулювання майново та особістів немайновіх взаємовідносін, прот Це не зовсім звічайні майнові та Особисті отношения, смороду відрізняються за своим характером та мают ряд Особливе. Сімейно-правові взаємовідносіні характерні своими ДЖЕРЕЛО, до них відносяться правові отношения батьків та дітей.
Если цівільні правовідносини вінікають, як правило, з договорів, то шлюбно-Сімейні отношения вінікають Зі спорідненості, шлюбу, усиновлення и ВСІ майнові отношения віплівають з особіст. ЦІ правовідносини пов'язують НЕ сторонніх, а близьким ОСІБ - родічів, подружжя.
У Першу Черга Сімейні правовідносини - це Особисті немайнові и позбав в одному черго смороду є майново. Майнові правовідносини віплівають з особіст. Є родінність, є шлюб - є майнові отношения. А в цівільному праві 99,9% взаємовідносін - це майнові отношения.
Сімейні права та Сімейні обов'язки НЕ можна відчужуваті, передаваті, купуваті, продавать чі даруваті. Причому не Тільки Особисті, альо й майнові. Чи не можна, Наприклад, Передат право на одержании аліментів або ж на виховання дітей. А в цівільному праві почти ВСІ майнові отношения легко передаються. Наприклад, право на одержании спадщини.
Звітність, пам'ятати, что Сімейні правовідносини регулюються окремим Кодексом про шлюб та сім'ю України, что БУВ перший чинний в Нашій Країні.
Процес РОЗГЛЯДУ сімейних справ відрізняється від цивільних справах, та й Виконання РІШЕНЬ такоже Суттєво відрізняється. За справ про передачу дитини на виховання іншій з подружжя НЕ можна так легко Виконати решение, як решение про відібрання годинника.
Сімейно-Шлюбні взаємовідносіні в Україні в багатьох випадка регулюються нормами моралі, а не Тільки правовими нормами, и це характерно Тільки для сімейного права.
Все це Дає Підстави розглядаті Цю галузь права як спеціфічну, самостійну, что має об'єктом Особисті та майнові отношения, Які вінікають на грунті шлюбу, родінності та усиновлення, правовідносини между батьками та дітьми. Змінілося положення правовідносін дітей и батьків у зв'язку з Прийняття сімейного законодавства.
Визначи мета Дослідження зумов постановку и розв'язання таких Завдання:
- дослідіті джерела ВИНИКНЕННЯ прав та обов'язків батьків та дітей;
- Розглянуто правовий статус батьків та дітей;
- дослідіті майнові та немайнові права батьків та дітей, Розкрити Зміст;
- проаналізуваті законодавство України;
Звертаючись тема дуже цікава.
Основна мета курсової роботи Полягає у аналізі правових відносін батьків та дітей.
Перед автором стояти Важливі Завдання, Які полягають в характерістіці правових відносін батьків та дітей, аналізі їх правового статусу.
Об'єктом Дослідження є права та обов'язки батьків та дітей, їх детальна характеристика.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ. "
 1. § 3. Муніципальні вибори.
  Муніципальні вибори - це вибори, що проводяться з метою обрання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Гарантії виборчих прав громадян при проведенні муніципальних виборів, порядок призначення, підготовки, проведення, встановлення підсумків і
 2. § 5. Проходження муніципальної служби
  Надходження на муніципальну службу здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації про працю з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації". Порядок проходження муніципальної служби, управління муніципальної службою, вимоги до муніципальних посадам муніципальної служби визначаються статутом
 3. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  До окремих повноважень органів місцевого самоврядування можна віднести повноваження, які не настільки об'ємні, щоб утворити окремий блок норм або положення. Наприклад, органи місцевого самоврядування мають право здійснювати окремі нотаріальні дії. Однак таке право є лише фрагментом у самостійній сфері регулювання. До повноважень органів виконавчої влади належить і право
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 5. § 2. Утворення виборчих округів і виборчих дільниць
  Для проведення виборів депутатів представницьких органів місцевого самоврядування утворюються одномандатні і (або) багатомандатні виборчі округи. На багатомандатний округ може припадати до п'яти мандатів. Дане обмеження не застосовується при виборах до органу місцевого самоврядування в окрузі, утвореному в межах виборчої дільниці. Вибори голів муніципальних утворень проводяться за
 6. § 2. Прийом на муніципальну службу, підстави її припинення
  Прийом на муніципальну службу. Він здійснюється, як правило, у формі призначення, тобто укладення трудового договору з особою можливе тільки після видання уповноваженою посадовою особою наказу (розпорядження) про призначення на вакантну посаду. З громадянином після видання наказу (розпорядження) полягає або договір на невизначений термін (таким вважається договір без зазначення в ньому його
 7. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на: забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права та
 8. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
 9. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 10. § 2. Повні і командитні товариства
  Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
© 2014-2022  yport.inf.ua