Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 2010 - перейти к содержанию учебника

Загальні положення до розділу


Розділ XIII КК об'єднує у своїй більшості склади «наркотичних» злочинів. До їх характеристики і буде прикута увага.
1. Суспільна небезпека злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів визначається, насамперед, поширенням та згубним впливом наркоманії і токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до поступового занепаду, деградації особистості. Наркоманія та незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів належать до глобальних проблем сучасності. Цим явищам притаманний надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлений тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення, економіки та суспільства в цілому.
Між наркоманією і злочинністю існує тісний взаємозв'язок. Він характеризується вчиненням наркоманами та іншими особами «наркотичних» злочинів з метою заволодіння цими засобами і речовинами для їх вживання та/або розповсюдження, вчиненням значної кількості злочинів під безпосереднім впливом наркотиків і психотропних речовин на психіку і волю їхніх споживачів (у стані наркотичного або токсичного сп'яніння, абстиненції), віктимним характером поведінки наркоманів (часом вони самі стають жертвами злочинів).
Наркологічна ситуація в Україні є надзвичайно складною, щороку погіршується і, зрештою, становить реальну загрозу генофонду нації, забезпеченню правопорядку, національній безпеці України.
Запобіганню аналізованим злочинам слугує, зокрема, антинаркотичне законодавство. Так, Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» регулюються суспільні відносини у сфері обігу в Україні цих засобів і речовин, визначаються порядок, умови та особливості здійснення діяльності, пов'язаної з таким обігом. При цьому, згідно з ч. З ст. З цього Закону, у разі, коли міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж передбачені законодавством про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, застосовуються правила міжнародного договору. Законом України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено систему заходів, спрямованих проти незаконного обігу цих засобів і речовин, повноваження відповідних державних органів щодо протидії такому обігу, у т. ч. щодо контрольованої поставки та оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2. Родовий об'єкт злочинів цієї категорії - здоров'я населення.
Найголовнішим об'єднуючим началом цих злочинів в одну групу посягань на здоров'я населення є їх здатність завдавати однорідну шкоду (чи створювати небезпеку заподіяння такої шкоди) у вигляді поширення наркоманії і токсикоманії серед невизна- ченого кола осіб шляхом незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. Відомості про предмет злочинів, пов'язаних з наркотиками, міститься передусім у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі у цьому розділі - Перелік). Такий Перелік - це згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І-IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР. Перелік затверджується КМ за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я (Комітету з контролю за наркотиками, далі - Комітет) і публікується в офіційних друкованих виданнях.
Перелік складено з урахуванням положень і вимог відповідних міжнародних конвенцій та протоколів ООН. Цей документ постійно вдосконалюється як за змістом, так і за формою відповідно до змін у законодавстві та вимог практики. Нині чинним є Перелік, затверджений постановою КМ від 6 травня 2000 р. № 770 (згідно з постановою КМ № 518 від 4 червня 2008 р. отруйний лікарський засіб трамадол включено до списку № 1 (наркотичні засоби, обіг яких обмежено) таблиці II Переліку). Останні зміни до Переліку внесені постановою КМ № 1298 від 2 грудня 2009 р.
Треба мати на увазі, що при вирішенні питання про кримінальну відповідальність особи застосовується той Перелік, що був чинним на момент вчинення відповідного злочину.
Згідно з передбаченими законодавством заходами контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів їх занесено в Переліку до чотирьох таблиць. В основі такої класифікації - врахування доцільності використання у медичній практиці зазначених засобів і речовин та ступінь небезпечності для здоров'я людини, яку вони можуть становити у разі зловживання ними.
Таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені відповідно до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні заборонено, а також рослини, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини (мак снотворний і коноплі), внесені до списку № 3. Використання особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин допускається лише в експертній й оперативно-розшу- ковій діяльності та в наукових і навчальних цілях, а культивування та/або використання маку снотворного і конопель - для промислових цілей та за умов, визначених законодавством.
Таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, внесені відповідно до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством. Ці засоби і речовини становлять значну небезпеку в разі зловживання ними, але, з урахуванням їх терапевтичної цінності, можуть використовуватись у медичних цілях. Для засобів і речовин, внесених до обох списків Таблиці II, передбачено однакові заходи контролю.
Таблиця III містить наркотичні засоби і психотропні речовини, внесені відповідно до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких допускаються вилучення деяких заходів контролю згідно із законодавством. Це окремі препарати, що містять наркотичні засоби (список № 1) і психотропні речовини (список № 2),- вони становлять меншу небезпеку в разі їх вживання, порівняно із засобами і речовинами Таблиці II, і мають більш широке терапевтичне застосування. Для них передбачено також однакові заходи контролю.
Таблиця IV містить прекурсори, включені до списків N2 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю згідно із законодавством. До списку № 1 включені хімічні речовини та їх солі, під час переробки яких одержують синтетичні наркотичні засоби або психотропні речовини, до списку № 2 - розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового або побутового призначення, які використовуються в процесі виробництва чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин. Стосовно прекурсорів встановлені різні заходи контролю - більш суворі щодо речовин, включених до списку № 1.
В узагальненому вигляді предмет злочинів, пов'язаних з наркоманією, становлять:
1) наркотичні засоби (статті 305, 307, 308, 309);
2) психотропні речовини (статті 305, 307, 308, 309);
3) прекурсори (статті 305, 311,312);
4) снотворний мак чи коноплі (ст. 310);
5) кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою їх відмивання; кошти і майно, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що використовуються з метою його продовження (ст. 306);
6) документи (підроблені чи незаконно одержані) на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318);
7) рецепт (незаконно виданий) на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319);
8) обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 313);
9) місце (кубло, притон) та приміщення для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317) чи вживання одурманюючих засобів (ст. 322).
В окремих злочинах наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги є не предметом, а знаряддям вчинення злочину (ст. 314) або засобом вчинення злочину (ст. 316).
Наркотичні засоби - це речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, що внесені до Переліку. До них належать: героїн, канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу, макова солома, концентрат з макової соломи, опій, кустарно виготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину тощо. Систематичне вживання наркотичних засобів призводить до захворювання на наркоманію. Про поняття наркоманії див. коментар до ст. 96.
Психотропні речовини - це речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, що внесені до Переліку. До них належать, наприклад, ЛСД, мескалін, тетра- гідроканнабінол. Систематичне вживання психотропних речовин також викликає захворювання на наркоманію.
До наркотичних засобів і психотропних речовин належить значна кількість лікарських засобів. Під час проведення досліджень зі створення нового фармацевтичного препарату, як правило, визначається і вивчається ряд продуктів, що мають подібні властивості, але дещо відрізняються за своєю молекулярною структурою. Це так звані аналоги. Після тривалих перевірок лікарським засобом визнають продукт, який є найбільш ефективним для конкретних випадків і має найменший побічний ефект. Наркотичні засоби й психотропні речовини, за обігом яких встановлено національний і міжнародний контроль, визначаються за міжнародними назвами та хімічними формулами. Водночас їх аналоги, які мають подібні властивості, не затверджуються як наркотичні засоби чи психотропні речовини міжнародними конвенціями ООН і не використовуються в торгівлі. А тому в багатьох випадках дії з ними не контролюються ані національним законодавством, ані міжнародними договорами у сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків. Поява таких аналогів у незаконному обігу серйозно ускладнює контроль за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. З урахуванням цього на території України заборонено обіг аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 і 20 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють.
Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - це
внесені до Переліку речовини, що використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин. Наприклад, етиловий ефір, ацетон, ефедрин, ангідрид оцтової кислоти, соляна і сірчана кислоти.
Для встановлення виду, назви і властивостей наркотичного засобу, психотропної речовини, їх аналога чи прекурсора, походження, способу виготовлення чи переробки цих засобів і речовин, а також належності рослини до культур, які містять наркотичні засоби, необхідні спеціальні знання. Тому у справах даної категорії обов'язково має бути висновок експерта з цих питань.
4. Об'єктивна сторона більшості злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів відзначається тією особливістю, що диспозиції кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за дані злочини, є бланкетними - їх зміст визначається не тільки цими нормами, а й актами інших галузей права.
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, внесених до Переліку, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, внесених до Переліку, що дозволяються і контролюються згідно із Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».
Встановлений Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» правовий режим обігу зазначених засобів і речовин конкретизується багатьма іншими нормативно-правовими актами - інструкціями, положеннями, правилами тощо.
Згідно зі згаданим Законом, міжнародними договорами України та іншими нормативно-правовими актами в Україні встановлено зокрема такі заходи державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: затверджено вичерпний Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України; запроваджено обов'язкове ліцензування відповідних видів діяльності, систему дозволів у цій сфері та контроль за дотриманням дозвільних документів, а також визначено: невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обігу; основні умови, вимоги, правила і систему заходів, пов'язаних з обігом зазначених засобів і речовин; порядок і умови формування державного замовлення на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори; порядок культивування, використання снотворного маку і конопель для промислових цілей; порядок здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів; порядок і умови ввезення в Україну, вивезення за її межі (імпортно-експортні операції), транзиту і перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на її території; порядок їх обліку (інвентаризація і складання балансів) та порядок реєстрації всіх операцій з ними; порядок звітності про діяльність у сфері їх обігу; порядок передачі та знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також обладнання для їх виготовлення.
Така ретельна і всебічна регламентація обігу зазначених засобів та речовин і визначає його особливий правовий режим. Різноманітні порушення цього режиму утворюють, як правило, об'єктивну сторону злочинів, що є складовою незаконного обігу наркотичних засобів.
Незаконність зазначених вище діянь, що становлять зміст обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів означає, що такий обіг здійснюється з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Протиправна сутність цих діянь полягає у тому, що вони вчиняються поза державним замовленням, пов'язані із задоволенням немедичних потреб у наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, або створенням умов, які сприяють потраплянню їх до осіб, котрі займаються нелегальною торгівлею чи зловживають ними. Перелічені діяння вважаються незаконними у разі їх вчинення суб'єктами, які взагалі не мають на це права або ж реалізують його з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Діяльність, пов'язана з обігом особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин (наприклад, героїн, ЛСД), на території України взагалі заборонена, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених законодавством.
За загальним правилом, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, внесених до таблиці II і III Переліку, та прекурсорів, внесених до таблиці IV Переліку, здійснюється юридичними особами всіх форм власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено законодавством. Такі ліцензії видаються Комітетом юридичним особам за наявності у них відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності. Ліцензія видається на п'ять років і лише юридичній особі, до складу керівників якої включений спеціаліст, який має професійну підготовку, що відповідає виду ліцензованої діяльності.
За медичними показаннями громадянам дозволяється зберігати і перевозити певні наркотичні засоби і психотропні речовини, придбані ними лише за рецептом лікаря.
До незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів належать також певні дії, передбачені КАП: незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44); невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки (ст. 106-1); незаконні посів та вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 106-2).
5. Згідно із законом суб'єктом більшості злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів визнаються особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Винятком є заволодіння цими засобами або речовинами шляхом крадіжки (ч. 1 ст. 30$), грабежу, вимагання (ст. 308), розбою (ч. З ст. 308) - кримінальна відповідальність за них настає з 14-ти років (див. ч. 2 ст. 22).
При вчиненні окремих злочинів цієї групи із залученням неповнолітнього або малолітнього (частини 2 і 3 ст. 307, ч. З ст. 309, ч. 2 ст. 317) та щодо малолітнього (ч. З ст. 307) або неповнолітнього (ч. 2 ст. 315, статті 323, 324) суб'єктом може бути лише повнолітня особа.
Низка «наркотичних» злочинів може бути вчинена лише спеціальним суб'єктом (ч. 2 статей 308, 312; ст. 313 - у разі заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, прекурсорами або відповідним обладнанням шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; статті 319, 320). Привласнення наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може бути вчинено лише особою, якій вони були ввірені чи перебували у її віданні у зв'язку з її професійною діяльністю (статті 308, 312, 313).
Аналізовані злочини нерідко вчиняються особами, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами і хворіють на наркоманію чи токсикоманію. Для встановлення цих обставин та вирішення питання про можливість застосування до засудженого примусового лікування обов'язково призначається судово-медичне осві- дування обвинуваченого чи судово-психіатрична або наркологічна експертиза. Про поняття примусового лікування див. коментар до ст. 96.
6. Суб'єктивна сторона злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів характеризується умисною формою вини. Лише порушення встановлених правил обігу цих засобів і речовин (ст. 320) може вчинятися як умисно, так і необережно.
7. Окремі склади злочинів мають специфічні кваліфікуючі ознаки, пов'язані з особливостями предмета злочину,- великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини.
Великі й особливо великі розміри наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - це кількісні параметри предмета окремих злочинів розглядуваної категорії. Згідно з приміткою до ст. 305 КК ці розміри визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я. При вирішенні питання про розміри предмета аналізованих злочинів необхідно керуватися Таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу (далі - Таблиці). Наприклад, великим розміром визнається така кількість наркотичних засобів: героїну - від 1 до 10 г, гашишу (анаші) - від 40 до 500 г, кокаїну - від 1 до 15 г, макової соломи висушеної від 1 до 5 кг, макової соломи невисушеної - від 5 до 25 кг. Відповідно кількість наведених видів наркотиків, що перевищує верхню межу великого розміру, визнається особливо великим розміром.
Треба мати на увазі, що Таблиці є своєрідним орієнтиром передусім для оперативних працівників та органів досудового розслідування у процесі виконання ними своїх службових обов'язків. Однак остаточно питання щодо розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, поряд з іншими питаннями (стосовно виду, способу виготовлення - кустарний чи промисловий, джерела походження тощо), у кожній кримінальній справі вирішується на підставі висновку судово-біологічної та, за необхідності, судово- медичної (токсикологічної) експертизи з урахуванням нормативних положень Таблиць.
Розміри аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин Комітетом не визначені, не існує і будь-якого переліку таких речовин. За встановлення факту незаконного обігу аналога певного наркотичного засобу або психотропної речовини, його розмір так само має визначатись експертним шляхом. При цьому, очевидно, саме Таблиці слугуватимуть нормативним орієнтиром для експертної, слідчої і судової практики.
Вирішуючи питання про кваліфікацію дій винного у випадках, коли вони були пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами різних видів, розмір цих засобів (речовин) визначається виходячи з їх загальної кількості. Якщо ж поряд із такими засобами й речовинами предметом злочину був ще й прекурсор, об'єднувати їх кількість із кількістю останнього не можна. Можна складати лише кількість прекурсорів різних видів.
Таблиці узгоджено із списками відповідних таблиць наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, тобто з Переліком. Вони розроблені на підставі даних про небезпечність для здоров'я та життя людини відповідних доз наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, про максимально допустимі разові та добові дози вживання наркотичних (психотропних) лікарських засобів, частоту їх застосування в лікувальній практиці, а також з урахуванням: особливостей фармакологічної дії речовин; шляхів отримання цих засобів і речовин.
Особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини - це внесені до списків № 1 і № 2 таблиці І Переліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які є особливо небезпечними для здоров'я населення. Згідно з КК дії з ними утворюють кваліфікуючу ознаку злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. З ст. 313, ч. З ст. 314, і характеризують якісні параметри предмета відповідного злочину - при цьому враховано ступінь небезпечності зазначених засобів і речовин для здоров'я та життя людини, яку вони можуть становити у разі зловживання ними.
8. Статті 307, 309 і 311 містять заохочувальні норми, якими передбачені спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. Вони мають свої особливості і тому розглядаються безпосередньо при коментуванні цих статей.
Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. Ратифікована СРСР 10 січня 1964 р.
Конвенція про психотропні речовини 1971 р. Ратифікована СРСР 27 жовтня 1978 р.
Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. Ратифікована Україною 25 квітня 1991 р.
Угода про незаконний обіг на морі, укладена на виконання статті 17 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин 1995 р. Ратифікована Україною 15 листопада 2006 р.
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у редакції від 22 грудня 2006р.
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р.
Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки. Затверджена розпорядженням КМ N2 26-р від 24 січня 2002 р.
Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки. Затверджена постановою КМ№ 877 від 4 червня 2003 р.
Постанова КМ «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»» N2 1339 від 21 листопада 2007р.
Порядок провадження діяльності, пов 'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом. Затверджений постановою КМ N2 589 від З червня 2009 р.
Постанова КМ N2 1129 від 27 грудня 2008 р. «Про порядок придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин, для промислових цілей».
Положення про Комітет з контролю за наркотиками. Затверджено постановою КМ М? 1446 від 11 вересня 2003 р.
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМ N2 770 від 6 травня 2000 р.
Постанова КМ N2 1298 від 2 грудня 2009 р. «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
Порядок здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Затверджений постановою КМ N2 58 від 18 січня 2003 р.
Порядок зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу. Затверджений постановою КМ N2 422 від 7 травня 2008 р.
Порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів. Затверджений постановою КМ N2 366 від 17 квітня 2008 р.
Порядок використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині. Затверджений постановою КМ N2 334 від 9 квітня 2008 р.
Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах. Затверджена постановою КМ№ 1203 від 10 жовтня 2007р.
Порядок перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин. Затверджений постановою КММ2 1307 від 8 листопада 2007р.
Перелік прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині. Затверджений постановою КМN2 1201 від 10 жовтня 2007р.
Перелік обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю. Затверджений постановою КМ N2 140 від 5 березня 2008 р.
Правила проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю. Затверджені постановою КММ2 211 від 19 березня 2008 р.
Умови запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджені постановою КМ№ 1026 від 26 листопада 2008 р.
Перелік пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМ N2 1950 від 25 грудня 2002 р.
Порядок використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин. Затверджений постановою КМN9 831 від 29 липня 2009 р.
Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу. Затверджені наказом МОЗ № 188 від 1 серпня 2000 р.
Критерії віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів. Затверджені наказом МОЗ N9 210 від 14 травня 2003 р.
Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоровя України. Затверджений наказом МОЗ № 356 від 18 грудня 1997р.
Порядок ліцензування діяльності, пов 'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМN9 1387 від 5 грудня 2007р.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджені наказом ДКРПП і МОЗ № 39/66 від 20 лютого 2001 р.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей. Затверджені наказом ДКРПП і МАП N9 92/173 від 21 червня 2001 р.
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування та використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей. Затверджені наказом ДКРПП і МАП N° 100/343 від 18 вересня 2003 р.
Порядок видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений постановою КМ№ 146 від 3 лютого 1997р.
Інструкція про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджена наказом СБУ і МОЗ N9 224/350 від 23 вересня 2002 р.
Порядок проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Затверджений наказом МОЗ N9 86 від 16 лютого 2004р.
Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів списку N9 1 таблиці II Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. N9 770. Затверджений наказом МОЗ N9 202 від 23 квітня 2007р.
Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку N9 2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. N9 770. Затверджений наказом МОЗ N.я 202 від 23 квітня 2007р.
Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість прекурсорів списку N9 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. N9 770. Затверджений наказом МОЗ N9 202 від 23 квітня 2007р.
Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять комбінації малої кількості наркотичних засобів списку N9 1 таблиці II, психотропних речовин списку N2 2 таблиці III, прекурсорів списку N9 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р. N9 770. Затверджений наказом МОЗ N9 202 від 23 квітня 2007р.
Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпечними для здоров'я в разі зловживання ними. Затверджений наказом МОЗ N9 172 від 20 вересня 1995 р.
Інструкція про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту. Затверджена наказом Державного комітету медичної та мікробіологічної промисловості України N9 41 від 2 квітня 1999 р. Порядок знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини. Затверджений постановою КМ № 299 від 28 березня 2001 р.
Порядок знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин. Затверджений постановою КМN2 743 від 1 червня 2002 р.
Правила проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Затверджені наказом МОЗ і МОПС N2 67/59 від 19 березня 1999р.
Порядок розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави. Затверджений наказом МОЗ, МОПС, Державного комітету медичної та мікробіологічної промисловості України, ДДВМ N2 41 від 2 квітня 1999 р.
Інструкція про порядок знищення вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, використання яких у законному обігу визнано недоцільніш, а також обладнання для їх виготовлення. Затверджена наказом МВС, СБУ, ГП, МОЗ, МЮ, ВСУ N2 437 від 27 червня 1995р.
Вимоги до об 'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин. Затверджені наказом МВС N2 216 від 15 травня 2009 р.
Постанова ПВС N2 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
Постанова ПВС N2 16 від 18 грудня 2009 р. «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».
Постанова ПВС N2 8 від 3 червня 2005 р. «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Загальні положення до розділу"
 1. Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин
  положення до розділу XIII Особливої частини КК. Поняттям інших одурманюючих речовин охоплюються психотропні речовини (їх поняття визначено також у Загальних положеннях до розділу XIII Особливої частини КК), різноманітні токсичні речовини промислового, побутового та іншого призначення (бензин, дихлофос, лаки, фарби тощо), деякі прекурсори (про поняття останніх див. Загальні положення до розділу
 2. Загальні положення до розділу
  загальні підстави конкретизуються стосовно окремих видів звільнення від покарання та його відбування. Передбачені КК види звільнення від покарання та його відбування за характером звільнення можна поділити на такі: 1) звільнення від покарання: а) щодо особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74); б) внаслідок втрати особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74);
 3. Загальні положення до розділу
  положеннями, викладеними в інших розділах Загальної та Особливої частин КК. Конституція України (статті 51-52). Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. Ратифікована Україною 27 лютого 1991 р. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р. Постанова ПВС № 15 від 16 квітня 2004 р. «Про практику застосування судами законодавства у справах про злочини
 4. Стаття 147. Захоплення заручників
  положення до розділу XVII Особливої частини КК. 5. Кваліфікованими видами розглядуваного злочину є: 1) вчинення його щодо неповнолітнього; 2) вчинення його організованою групою; 3) захоплення або тримання особи як заручника, поєднане з погрозою знищення людей; 4) спричинення ним тяжких наслідків. Про поняття неповнолітній, організована група, погроза, знищення людей див. коментар, відповідно,
 5. Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  положення до розділу XVII Особливої частини КК, а про поняття групи осіб за попередньою змовою - коментар до ст. 28. Якщо переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків або за критику вчиняється однією особою, яка не є службовою, вчинене за наявності підстав може бути визнано умисним перешкоджанням законній професійній діяльності і кваліфіковане за ч. 1 с. 171 або іншим злочином,
 6. Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав
  положення до розділу XVII Особливої частини КК і коментар до ст. 364. 8. Відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 2 ст. 432 ЦК України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення про знищення: товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності; матеріалів та знарядь, які використовувались переважно для виготовлення товарів з
 7. Стаття 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
  положення про те, що «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно», поширюється на всі такі заклади, які перебувають у державній (незалежно від відомчого підпорядкування) або комунальній власності і фінансуються з бюджетів будь-якого рівня. Незаконною слід визнавати вимогу оплати за надання медичної допомоги, яка має місце у випадку, коли така
 8. Стаття 189. Вимагання
  положеннях до цього розділу. 3. З об'єктивної сторони вимагання характеризується двома взаємопов'язаними діями: 1) пред'явленням майнової вимоги; 2) погрозою застосування насильства, знищення або пошкодження майна, заподіяння іншої шкоди. Вимога як ознака вимагання означає викладену в рішучій формі пропозицію винного до потерпілого (власника, особи, у віданні чи під охороною яких перебуває
 9. Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  положення до розділу XVII Особливої частини КК. Суб'єктом злочинів, передбачених частинами 3-5 цієї статті, може бути як особа, якій майно було ввірене чи у віданні якої воно перебувало, так і службова особа. 3. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом. 4. Кваліфікованими та особливо кваліфікованими видами привласнення, розтрати майна або заволодіння
 10. Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності
  положення до розділу XVII Особливої частини КК. Поняття великої матеріальної шкоди визначене у примітці до ст. 206. Під іншими тяжкими наслідками у цій статті слід розуміти, зокрема, смерть або самогубство потерпілого чи близької йому особи, заподіяння смерті, тяжких тілесних ушкоджень чи великої матеріальної шкоди сторонній особі, припинення роботи підприємства, установи чи організації, вимушене
© 2014-2022  yport.inf.ua