Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 5. Укладення договору. Представництво

1. Процес укладання договору в Римі був неоднаковий в залежності від того, про який договір йшла мова. Так, найважливіший вербальний контракт (стипуляция) припускав в якості необхідної умови дійсності договору, щоб ініціатива йшла від кредитора у формі питання до боржника: "обіцяєш чи сплатити мені стільки-то?"; Після відповідного від-
та боржника договір вважався укладеним. В інших договорах процес укладення може починатися і з Сторони боржника, наприклад, знаючи, що Тіцію необхідно кудись помістити на місяць деякі з його речей, Люций сам викликається прийняти їх на зберігання. Так чи інакше, але одна із сторін робила пропозицію укласти договір (так званий офферта), а інша - приймала зроблену їй пропозицію (так званий акцепт). Якщо договір не кон-сенсуального, то крім досягнутого таким шляхом угоди сторін необхідно було або виконати необхідну форму (письмовий контракт), або принаймні (при реальних контрактах) передати річ, складову предмет договору.
2. У римському праві, навіть на останніх стадіях його розвитку, діяло правило, що договір укладається особисто сторонами; хто не брав участь у встановленні обязательственной зв'язку, на того дію зобов'язання не поширюється. Навіть розвиненому римському праву не було відомо в якості загального правила те, що в сучасному праві називають укладанням договорів через представника, коли одна особа (представник) укладає угоду від імені та за рахунок іншої особи (яку представляють), так що всі юридичні наслідки (права і обов'язки) лягають на яку представляють. У більш давню ж епоху укладення договору через представника було просто неприпустимим. Особистий характер зобов'язального правового відносини розумівся так широко і прямолінійно, що і укладення зобов'язального договору мало відбуватися особисто сторонами. Такий погляд породжувався усіма соціально-економічними відносинами древнереспубліканского періоду.
Господарство по суті залишалося ще натуральним; мінові відносини тільки-тільки починали зав'язуватися, хоча і доводилося дещо купувати для свого господарства, здавати або наймати окремі речі в тимчасове користування, але все це зрідка, так що римський paterfamilias міг без особливих труднощів укласти необхідні договори особисто. Територія держави була невелика, що в свою чергу полегшувало приватне висновок тих небагатьох договорів, які були потрібні окремим господарствам. Дуже важливе значення мало, далі, та обставина, що за договорами, що укладаються підвладними римського домовладики і його рабами, права (а пізніше - і обов'язки) купувалися самим домовладики (див. вище, розд. IV, § 4, п. 4). Завдяки всьому цьому в ту пору потреба у представництві не давала себе знати.
Підвладні представниками не були. Права за укладеними ними договорами купувалися домовладики незалежно від того, чи була спрямована на такий наслідок воля підвладного, тоді як необхідною умовою представництва є воля представника укласти договір від імені та за рахунок яку представляють. Відповідальність за договорами, залюченним підвладним, лежить в першу чергу на самому підвладному, і тільки в якості додаткового (поряд з ним) боржника зізнавався домовладика і то не завжди в повному розмірі; представник же не набуває по заключаемому ним договором ні прав, ні обов'язків.
У міру розширення Римської держави і перетворення його в середземноморську торгову державу стала сильнішою позначатися потреба в інституті представництва (в точному сенсі) при укладанні договорів. Однак і тоді представництво з безпосередньою дією (тобто з виникненням прав та обов'язків за договором представника відразу в особі представляють) було допущено не у вигляді загального правила, а лише як виняток (наприклад, було допущено укладання через представника договору позики)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5 . Укладення договору. Представництво "
 1. 1. Порівняльне правознавство та міжнародне публічне право
  укладанням договорів та представництвом держави, більш менш задовільні, то вони явно недостатні, коли справа стосується реального процесу дії міжнародних норм через національні правові системи. Вплив порівняльного правознавства на міжнародне право полягає в тому, щоб представити в розпорядження останнього інструментарій, який дозволяє вивчити передумови і
 2. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  укладення угод про взаємодію та координації діяльності; взаємного представництва сторін; прийняття спільних нормативно-правових актів; передачі частини своїх повноважень відповідно до Конституції РФ, федеральним і регіональним законодавством. Реалізація законодавчої ініціативи представницькими органами місцевого самоврядування в законодавчому (представницькому)
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  висновок під варту, щодо яких винесено обвинувальний вирок суду або не пов'язаний з позбавленням волі, або передбачає позбавлення волі, але на день голосування ще не вступив в законну силу. 6. Не можуть реєструватися як кандидатів громадяни РФ, щодо яких набуло чинності рішення суду про позбавлення їх права займати державні та (або) муніципальні
 4. § 2. Місцева адміністрація
  висновків на юридичні документи; підготовка проектів нормативних правових актів; представництво інтересів адміністрації в судових органах та ін Організаційний (організаційно-аналітичний) відділ. Перед ним стоять завдання організаційного забезпечення діяльності місцевої адміністрації. Це передбачає розробку проектів планів організаційних заходів, поточних і перспективних планів
 5. § 1. Поняття і види підприємців
  ув'язнені підприємцем, презюмують пов'язаними з його підприємницькою діяльністю та Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 48 кваліфікуються як торгові, тобто підпорядковуються спеціальному режиму правового регулювання. Висновок про існування такої презумпції заснований на тому, що відносини між
 6. § 2. Створення комерційних організацій
  висновок про достовірність їх фінансової звітності; декларації про доходи засновників - фізичних осіб; анкети кандидатів на посади керівників кредитної організації. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 64 Органи державної реєстрації не має права вимагати інші документи крім зазначених у законі, в
 7. § 4. Акціонерні товариства
  висновок спеціальних угод. Питання, які зазвичай розглядаються на загальних зборах, це: придбання та викуп товариством розміщених акцій; а також участь АТ у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій. Слід мати на увазі, що компетенція загальних зборів обмежена законодавцем, воно не вправі розглядати і приймати рішення з питань,
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту
 9. § 2. Розрахунки і кредитування
  укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на рівності, автономії волі і
 10. § 5. Доручення
  укладення угод з цінними паперами. У таких випадках використовується інститут представництва. Якщо представництво має місце при веденні справ недієздатних осіб, то воно грунтується на законі. У всіх інших випадках представництво базується на договорі. Здійснення договірного представництва засноване перш за все на договорі доручення. »Правова регламентація договору доручення
© 2014-2022  yport.inf.ua