Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Глава Економічні, соціальні та культурні права громадян

Стаття 45. Право на працю
Громадяни Російської Федерації мають право на працю, включаючи свободу трудового договору, вибору професії та роду занять відповідно зі своїми бажаннями, здібностями та спеціальною підготовкою, право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни, на соціальний захист від безробіття.
Винагорода працівника за працю встановлюється відповідно до суспільною значимістю і результатами праці і не може бути нижче встановленого державою прожиткового мінімуму, забезпечує гідний рівень життя і побуту працівника і його сім'ї. Держава сприяє утвердженню принципу рівної оплати за рівну працю.
Держава вживає заходів щодо забезпечення повної зайнятості населення, створює нові робочі місця за рахунок розширення сфери виробництва та обслуговування, здійснює програми професійно-технічної орієнтації, навчання та перепідготовки працівників з урахуванням суспільних потреб.
Обмеження професійної трудової діяльності за політичними, національними, релігійними та іншими мотивами не допускаються.
Стаття 46. Право власності та успадкування
Громадяни Російської Федерації мають право на власність. Недоторканність власності громадян і право її спадкування гарантуються. При спадкуванні стягується прогресивний податок.
Використання майна, що перебуває у власності громадян, не повинно завдавати шкоди екологічному середовищі, порушувати права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб і держави.
Громадяни мають право на відшкодування шкоди, заподіяної їм економічною політикою держави.
Стаття 47. Право на відпочинок
Кожен працівник має право на відпочинок. Працюючим за наймом гарантуються встановлені законом тривалість робочого тижня, що не перевищує 40 годин, щотижневі вихідні дні, святкові дні, оплачувану щорічну відпустку, скорочений робочий день для ряду професій, робіт і окремих категорій працівників.
Держава сприяє встановленню нормальних умов відпочинку для працівників сільськогосподарського виробництва, отримання щорічних оплачуваних відпусток та додаткових оплачуваних вихідних днів відпочинку за сезонні переробки.
Кадрові військовослужбовці також мають право на щорічну оплачувану відпустку.
Стаття 48. Право на охорону здоров'я
Кожен громадянин Російської Федерації має право на охорону здоров'я, безплатне користування державними медичними установами.
Держава вживає заходів, спрямованих на підвищення якості медичних послуг. Дітям, інвалідам і пенсіонерам надаються безкоштовні путівки в державні лікувально-оздоровчі та лікувально-спортивні заклади, включаючи спеціалізовані санаторії для гостро потребують лікування; видаються безкоштовні ліки за рецептами лікарів для хворих дітей дошкільного та шкільного віку, а також інвалідів і пенсіонерів.
Стаття 49. Право на освіту
Громадяни Російської Федерації мають право отримати загальне та спеціальне освіту в державних школах, середніх та вищих навчальних закладах. Учням середніх, спеціальних та вищих навчальних закладів надаються державні стипендії та пільги. Учні шкіл забезпечуються безкоштовним харчуванням і безкоштовними підручниками.
Держава допускає діяльність шкіл та навчальних закладів, що засновуються громадськими організаціями на законних підставах.
Особам з психічними та фізичними вадами держава забезпечує безкоштовне навчання та професійну підготовку через спеціальні школи та училища.
Стаття 50. Право на житло
Громадяни Російської Федерації мають право на житло.
Держава гарантує справедливий розподіл і безкоштовне надання квартир з державного фонду всім нужденним громадянам Російської Федерації з встановленим санітарним нормам при стабільній і невисокою квартирній платі; всіляко сприяє розвитку індивідуальної та кооперативного житлового будівництва.
Умови найму, передачі або продажу житла визначаються житловим законодавством Російської Федерації.
Ніхто не може бути безпідставно позбавлений житла.
Стаття 51. Право на соціальне забезпечення
Громадяни Російської Федерації мають право на соціальне забезпечення в старості, при інвалідності, в разі хвороби, народження дитини, а також безробіття. Це право забезпечується обов'язковим соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків державних та інших організацій і окремих громадян.
Пенсії, допомоги та інші види соціальної допомоги повинні забезпечувати рівень життя громадян не нижче прожиткового мінімуму.
Стаття 52. Екологічні права та обов'язки
Громадяни Російської Федерації мають право на безпечне довкілля. Держава забезпечує умови для здійснення цього права.
Збиток, заподіяний громадянинові, його здоров'ю або майну неправомірними діями у сфері природокористування, підлягає відшкодуванню.
Приховування або перекручення посадовими особами інформації про екологічні правопорушення переслідуються за законом.
Громадяни Російської Федерації зобов'язані берегти навколишнє середовище.
Стаття 53. Користування досягненнями культури
Громадяни Російської Федерації мають право користуватися досягненнями культури, брати участь у культурному житті. Це право забезпечується широкою мережею державних закладів культури, безплатним користуванням бібліотеками, невисокою платою за відвідування музеїв та інших закладів культури, наданням пільг дітям, інвалідам та пенсіонерам.
Турбота про збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що мають культурну цінність, - обов'язок громадянина Російської Федерації.
Стаття 54. Свобода творчості, дослідження та викладання
Громадянам Російської Федерації гарантується свобода художньої, наукової і технічної творчості, дослідження та викладання. Закон охороняє майнові та інші права авторів наукових і художніх творів, наукових відкриттів, винаходів, дослідників і викладачів.
Зазначені права не можуть бути використані на шкоду охоронюваним законом інтересам інших осіб і суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава Економічні, соціальні та культурні права громадян "
 1. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 2. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 3. Стаття 22
  економічної, соціальної та культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 4. Глава 19. Державний план економічного і соціального розвитку РРФСР
  економічного і соціального розвитку РРФСР є складовою частиною державного плану економічного і соціального розвитку СРСР. Примітка: частина перша статті 152 виключена 21.04.1992 р. Поточні та перспективні державні плани економічного і соціального розвитку РРФСР мають на меті забезпечення комплексного економічного і соціального розвитку на території республіки в
 5. Конституція Російської Федерації
  економічні права і свободи (ст.ст. 13 - 21) Глава 4. Політичні права і свободи (ст.ст. 22 - 28) Глава 5. Захист прав і свобод (ст.ст. 29 - 40) Розділ другий. Держава (ст.ст. 41 - 58) Глава 6. Основи конституційного ладу (ст.ст. 41 - 48) Глава 7. Державний устрій (ст.ст. 49 - 53) Глава 8. Особливі форми державного управління (ст.ст. 54 - 55) Глава 9. Правова
 6. Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
  економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
 7. 22. Права і свободи особистості в РФ
  економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
 8. II. Держава і особистість
  глава 5 "Громадянство РРФСР. Рівноправність громадян та глава 6" Основні права, свободи і обов'язки громадян РРФСР "були замінені текстом в новій редакції: глава 5" Права і свободи людини і громадянина " і глава 6 "Обов'язки громадян Російської Федерації". Нижче наводяться спочатку первісна редакція глав 5 і 6 із змінами до 21.04.1992 р., а потім - редакція 21.04.1992
 9. Принцип суверенної рівності держав
  економічного, соціального, політичного або іншого характеру. Зокрема, поняття суверенної рівності включає такі елементи: a) держави юридично рівні; b) кожна держава користується правами, властивими повному суверенітету; c) кожна держава зобов'язана поважати правосуб'єктність інших держав; d) територіальна цілісність і політична незалежність держави
 10. Стаття Різноманіття економічної діяльності
  економічної діяльності, підприємництва та праці, різноманітність і рівноправність форм власності, їх рівна правовий захист , добросовісна конкуренція і суспільна користь. (2) У Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, єдина грошова одиниця, вільне переміщення товарів, послуг, капіталів, трудових ресурсів. Окремі тимчасові обмеження на їх
 11. 5.7. Юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян
  економічних, політичних, ідеологічних і юридичних заходів, що забезпечують реалізацію прав, обов'язків і відповідальності громадян у сфері державного управління. Існують економічні, політичні, ідеологічні (культурно-моральні) і спеціальні юридичні гарантії адміністративно-правового статусу громадян. Економічні гарантії - стан розвитку економічної сфери
 12. Розділ VIII. Адміністративно-правове забезпечення управління соціально-культурною сферою
  соціально-культурної
 13. Конституція Російської Радянської Федерації
  соціальні та культурні (ст.ст. 45 - 54) права громадян Глава 8. Політичні права, свободи (ст.ст. 55 - 64) і обов'язки громадян Глава 9. Колективні права громадян (ст.ст. 65 - 70) Розділ III. Федеративний устрій (ст.ст. 71 - 73) Глава 10. Російська Федерація - багатонаціональна (ст.ст. 71 - 73) федеративна держава Розділ IV. Організація державної влади в РФ (ст.ст. 74
 14. 16.7. Види адміністративних правопорушень
  економічній сфері, вчинені в адміністративно-політичній сфері, вчинені в соціально -культурній сфері. Залежно від родового об'єкта посягання: посягають на державний порядок, на громадський порядок, на громадську безпеку, на права громадян і здоров'я населення, на власність, на встановлений порядок управління, на інші об'єкти. Залежно від
 15. 7.3. Система прав і свобод людини і громадянина
  економічні та культурні. Серед основних прав особисті висуваються на перший план. Цим держава підкреслює їх соціальну значимість, що пояснюється, очевидно, характером первісної боротьби проти державної влади саме за їх здійснення. Конституції радянського суспільства були націлені на забезпечення соціально-економічних прав та їх гарантії. Це виникало з панування
© 2014-2022  yport.inf.ua