Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "З" п. 1

46. По суті, коментована норма права надає відстрочку чотирьом категоріям громадян:
1) закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і проходять службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, федеральних органах податкової поліції та митних органах Російської Федерації - на час служби в цих органах;
2) навчаються в освітніх установах зазначених органів або закінчили дані освітні установи та отримав спеціальні звання, - на час служби в цих органах (як випливає зі змісту норми, освітні установи зазначених органів не обов'язково повинні бути установами вищої професійної освіти);
3) особам, які не мають середньої або вищої професійної освіти, призначеним на посади рядового чи начальницького складу органів внутрішніх справ до 1 квітня 2005 р., - на час служби в цих органах;
4) особам, які не мають середньої або вищої професійної освіти, на посади рядового чи начальницького складу Державної протипожежної служби та установ і органів кримінально-виконавчої системи до 1 січня 2005 р., - на час служби в цих органах і установах.
47. Для отримання відстрочки першою категорією громадян необхідно в сукупності дотримання наступних умов:
- закінчення державного або муніципального, або що має державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавного освітня установа вищої професійної освіти (докладніше див пп . 12-13 коментаря до подп. "б" п. 1 ст. 22);
- проходження служби в зазначених органах.
48. Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації затверджено постановою Верховної Ради Російської Федерації від 23 грудня 1992 р. N 4202-I).
Співробітниками органів внутрішніх справ Російської Федерації є громадяни Російської Федерації, що складаються на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ або в кадрах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, яким у встановленому вищезазначеним Положенням порядку присвоєно спеціальні звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
Громадянам Російської Федерації, призначеним на посади рядового і начальницького складу в органах внутрішніх справ, присвоюються такі спеціальні звання:
а) рядовий склад:
рядовий міліції, рядовий внутрішньої служби, рядовий юстиції;
б) молодший начальницький склад:
молодший сержант міліції, молодший сержант внутрішньої служби, молодший сержант юстиції;
сержант міліції, сержант внутрішньої служби, сержант юстиції;
старший сержант міліції, старший сержант внутрішньої служби, старший сержант юстиції;
старшина міліції, старшина внутрішньої служби, старшина юстиції;
прапорщик міліції, прапорщик внутрішньої служби, прапорщик юстиції;
старший прапорщик міліції, старший прапорщик внутрішньої служби, старший прапорщик юстиції ;
в) середній начальницький склад:
молодший лейтенант міліції, молодший лейтенант внутрішньої служби, молодший лейтенант юстиції;
лейтенант міліції, лейтенант внутрішньої служби, лейтенант юстиції;
старший лейтенант міліції, старший лейтенант внутрішньої служби, старший лейтенант юстиції;
капітан міліції, капітан внутрішньої служби, капітан юстиції;
г) старший начальницький склад:
майор міліції, майор внутрішньої служби, майор юстиції;
підполковник міліції, підполковник внутрішньої служби, підполковник юстиції ;
полковник міліції, полковник внутрішньої служби, полковник юстиції;
д) вищий начальницький склад:
генерал-майор міліції, генерал -майор внутрішньої служби, генерал-майор юстиції;
генерал-лейтенант міліції, генерал-лейтенант внутрішньої служби, генерал-лейтенант юстиції;
генерал-полковник міліції, генерал -полковник внутрішньої служби, генерал-полковник юстиції.
Спеціальні звання від рядового юстиції до старшини юстиції присвоюються слухачам і курсантам очних відділень навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, які готують фахівців для слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
Звання начальницького складу органів внутрішніх справ є довічними. При припиненні служби до наявного спеціальним званням додаються слова "у відставці".
49. Федеральним законом від 25 липня 2002 р. N 116-ФЗ дію зазначеного Положення поширено на осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які переходять на службу до Державної протипожежну службу МНС Росії, а також на осіб, знову надходять на службу в Державну протипожежну службу, до прийняття федерального закону, що регулює проходження служби в Державній протипожежній службі МНС Росії.
50. В органах кримінально-виконавчої системи проходження служби регулюється також вищезгаданим Положенням з урахуванням вимог наказу Міністерства юстиції Російської Федерації "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації в установах і органах кримінально-виконавчої системи" від 6 червня 2005 р . N 76.
51. В органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин проходження служби регулюється Положенням про правоохоронну службу в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, затвердженим Указом Президента Російської Федерації від 5 червня 2003 р. N 613, а також наказом Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків "Про затвердження Інструкції про порядок прийому на службу, випробування при прийнятті на службу, призначення на посади, укладання контрактів про службу, звільнення з посад та присвоєння спеціальних звань в органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин" від 3 травня 2005 р. N 144.
Громадянам, прийнятим на службу в органи наркоконтролю, і співробітникам присвоюються такі спеціальні звання:
1) молодшого начальницького складу:
прапорщик поліції;
старший прапорщик поліції;
2) середнього начальницького складу:
молодший лейтенант поліції;
лейтенант поліції;
старший лейтенант поліції;
капітан поліції;
3) старшого начальницького складу:
майор поліції;
підполковник поліції;
полковник поліції;
4) вищого начальницького складу:
генерал-майор поліції;
генерал-лейтенант поліції;
генерал-полковник поліції;
генерал поліції.
При звільненні співробітника зі служби в органах наркоконтролю з правом отримання пенсії до спеціальним званням додаються слова "у відставці".
52. У митних органах Російської Федерації проходження служби регулюється Федеральним законом "Про службу в митних органах Російської Федерації" від 21 липня 1997 р. N 114-ФЗ.
Посадовими особами митних органів Російської Федерації є громадяни, що займають посади в зазначених органах, яким у встановленому порядку присвоєно спеціальні звання або кваліфікаційні розряди.
Посади, які займає співробітниками митних органів, і відповідні цим посадам спеціальні звання поділяються на такі групи:
1) молодший склад: прапорщик митної служби, старший прапорщик митної служби;
2) середній начальницький склад: молодший лейтенант митної служби, лейтенант митної служби, старший лейтенант митної служби, капітан митної служби;
3) старший начальницький склад: майор митної служби, підполковник митної служби, полковник митної служби;
4) вищий начальницький склад: генерал-майор митної служби, генерал-лейтенант митної служби, генерал-полковник митної служби, дійсний державний радник митної служби Російської Федерації .
53. Відповідно до підп. "З" п. 2 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді питання про надання громадянину відстрочки на підставі, передбаченій коментованій нормою, в призовну комісію представляються оригінали наступних документів:
- диплом про вищу професійну освіту відповідної спрямування;
- довідка з місця роботи (навчання), завірена печаткою та підписом керівника відповідної установи або органу та печаткою цієї установи або органу;
- виписка з наказу про присвоєння громадянину спеціального звання.
З 1 січня 2008 коментована норма діятиме в такій редакції: "що надійшов на службу в органи внутрішніх справ, Державну протипожежну службу, установи та органи кримінально-виконавчої системи, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин та митні органи Російської Федерації безпосередньо після закінчення освітніх установ вищої професійної освіти зазначених органів та установ відповідно, за наявності у них спеціальних звань - на час служби в цих органах і установах ". Таким чином, юридично значущим обставиною при наданні даної відстрочки буде відомча приналежність навчального закладу, який закінчив громадянин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до подп. "з" п. 1 "
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
  підпункту розкладу хвороб), "Б", показник призначення (відповідно до розділу "а" ТДТ); стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "В"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д", б) в аркуші медичного огляду
 2. Коментар до подп. "Б" п. 1
  підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини. 10. При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації громадянин зобов'язаний з'явитися у двотижневий термін з дня виключення зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік
 3. Коментар до подп. "В" п. 1
  підпис. Посвідчення знищується в установленому порядку, про що складається акт. 16. Основним документом обліку проходження громадянином альтернативної цивільної служби є облікова картка. Громадянин, звільнений з альтернативної цивільної служби, зобов'язаний у двотижневий з дня звільнення строк з'явитися до військового комісаріату для постановки на військовий облік. При постановці на військовий
 4. Коментар до подп. "Г" п. 1
  подп. "Б" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, призовної комісії при розгляді питання про звільнення громадянина від виконання військового обов'язку представляються оригінали наступних документів: для громадянина, що пройшов військову службу в іншій державі, - виписка з облікового військового
 5. Коментар до подп. "А" п. 2
  підписується головою Вищої атестаційної комісії (або його заступником) і головним вченим секретарем Вищої атестаційної комісії та засвідчується гербовою печаткою Вищої атестаційної комісії. Диплом кандидата наук оформляється у Вищій атестаційній комісії, підписуються головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради, де відбувався захист дисертації, і завіряється
 6. Коментар до подп. "Б" п. 2
  коментаря до ст.
 7. Коментар до подп. "А" п. 3
  подп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, визнається не підлягає заклику на військову службу громадянин, який відбуває покарання у вигляді обов'язкових робіт, щодо якої військовим комісаріатом отримано повідомлення федерального суду про набрання вироком чинності . 62. Відповідно до ст. 50 КК
 8. Коментар до подп. "Б" п. 3
  70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 9. Коментар до подп. "В" п. 3
  подп. "8" ст. 5 КПК РФ дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим), у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково. Відповідно до п. 3 ст. 223 КПК РФ дізнання провадиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. За
 10. Коментар до подп. "А" п. 1
    коментаря до ст. 23. 6. Відповідно до п. 10 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при постановки на військовий облік та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян, поставлених на військовий облік, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я
© 2014-2022  yport.inf.ua