Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до подп. "Б" п. 2

85. Відповідно до коментованої нормою право на відстрочку від призову надається громадянам, які отримують фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання в державних, муніципальних або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавних освітніх установах вищої професійної освіти та наукових установах, що мають ліцензії на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти, - на час навчання та захисту кваліфікаційної роботи.
86. Фундаментальну наукову, професійну освіту надає громадянам можливість підвищення рівня освіти, наукової, педагогічної кваліфікації на базі вищої професійної освіти. Дана освіта може бути отримано в аспірантурі, ординатурі і ад'юнктурі, створюваних в освітніх установах вищої професійної освіти та наукових установах (ст. 25 Закону Російської Федерації "Про освіту"). У п. 6 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у системі післявузівської професійної освіти в Російській Федерації, затвердженого наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 27 березня 1998 р. N 814, передбачено, що відкриття аспірантури здійснюється наказом Міністерства освіти Російської Федерації з видачею ліцензії після проведення ліцензійної експертизи на право ведення освітньої діяльності у сфері післявузівської професійної освіти (крім системи Російської академії наук та галузевих академій, мають державний статус).
87. До аспірантури вищих навчальних закладів, наукових установ на конкурсній основі приймаються громадяни Російської Федерації, які мають вищу професійну освіту, відповідно до Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту". Відстрочка від призову на військову службу може бути надана лише громадянам, які навчаються в аспірантурі тільки за очною формою, незважаючи на те, що навчання в аспірантурі як в очній, так і в заочній формах.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора вищого навчального закладу або керівника наукової установи, організації. При цьому аспірант щорічно атестується кафедрою (відділом, сектором, лабораторією). Якщо аспірант не виконує індивідуальний план у встановлені терміни, то він відраховується з аспірантури наказом ректора вищого навчального закладу або керівника наукової установи, організації. Водночас аспірант, відрахований з аспірантури до закінчення терміну навчання, може бути відновлений на термін, що залишився навчання наказом ректора вищого навчального закладу або керівника наукової установи, організації.
88. Особи, раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі, не мають права вторинного навчання в аспірантурі за рахунок коштів бюджету. Термін навчання в очній аспірантурі не повинен перевищувати трьох років.
Форма документа про післявузівську професійну освіту затверджена наказом Міністерства освіти Російської Федерації від 15 жовтня 1999 р. N 568 "Про затвердження зразка державного документа про післявузівську професійну освіту".
89. Відповідно до п. 1 ст. 5 Федерального закону "Про науку і державну науково-технічну політику" від 23 серпня 1996 р. N 127-ФЗ науковою організацією визнається юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, а також громадське об'єднання науковців, які здійснюють в якості основної наукову і (або) науково-технічну діяльність, підготовку наукових працівників і діють відповідно до установчих документів наукової організації.
Наукові організації поділяються на науково-дослідні організації, наукові організації освітніх установ вищої професійної освіти, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, проектно-технологічні та інші організації, що здійснюють наукову і (або) науково-технічну діяльність.
Відповідно до ст. 13 Федерального закону "Про вищу і післявузівську професійну освіту" від 22 серпня 1996 р. N 125-ФЗ в системі вищої та післявузівської професійної освіти відповідно до законодавства Російської Федерації можуть створюватися і діяти науково-дослідні та проектні інститути, конструкторські бюро, навчально- дослідні господарства, клінічні бази освітніх установ медичної освіти, дослідні станції та інші організації та установи, діяльність яких пов'язана з утворенням і спрямована на його забезпечення.
Громадянину, який одержує фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання в одному з зазначених установ, відстрочка від призову може бути надана лише за умови, що даний заклад має ліцензію на ведення освітньої діяльності за освітніми програмами післявузівської професійної освіти .
90. На практиці виникає питання про дію відстрочки від призову на військову службу у громадян, які завершили трирічний термін навчання в аспірантурі, але не встигли в цей термін захистити дисертацію. Як правило, в таких ситуаціях захист дисертації зазвичай переноситься на пізніший термін. Після видання наказу про відрахування громадянина з аспірантури з нагоди її закінчення такий громадянин втрачає статус "одержує фундаментальну наукову освіту за очною формою" і залишається здобувачем, і в цьому випадку у призовної комісії виникають підстави для вирішення питання про призов вказаної особи на військову службу.
91. Чинне законодавство не передбачає такої відстрочки від призову, як "для вступу до аспірантури". Якщо на момент ухвалення рішення призовної комісією про призов громадянина на військову службу його зарахування до аспірантури за очною формі не відбудеться, то такий заклик цілком правомірний.
92. Відповідно до підп. "Б" п. 3 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, для підтвердження права на відстрочку на підставі, передбаченій коментованій нормою, в призовну комісію представляються оригінали наступних документів:
- диплом про вищу професійну освіту;
- довідка (форма N 26), підписана керівником чи заступником керівника освітнього або наукової установи, в якій вказується дата і номер наказу про його зарахування до аспірантури освітнього або наукової установи і дата закінчення програми навчання і захисту кваліфікаційної роботи. Довідка завіряється печаткою освітнього або наукової установи.
93. З 1 січня 2008 коментована норма діятиме в такій редакції: "отримують фундаментальну наукову, професійну освіту за очною формою навчання у мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) освітніх установах вищої професійної освіти або наукових установах, що мають ліцензію на ведення освітньої діяльності по освітніми програмами післявузівської професійної освіти, - на час навчання, але не понад нормативних термінів освоєння основних освітніх програм, встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і (або) державними освітніми стандартами для післявузівської професійної освіти, і на час захисту кваліфікаційної роботи, але не більше одного року після завершення навчання за освітньою програмою післявузівської професійної освіти ".
Іншими словами, основним критерієм при ухваленні рішення про надання відстрочки на підставі, передбаченій коментованій нормою, є наявність державної акредитації та відповідної ліцензії у такої установи. Відомча приналежність такої установи не є юридично значущою обставиною.
Уточнено критерії, що пред'являються до освітніх програм - вони повинні бути встановлені законодавчими та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і (або) державними освітніми стандартами для післявузівської професійної освіти.
Новелою буде надання відстрочки від призову на термін не більше року після завершення навчання за освітньою програмою післявузівської професійної освіти, яка викликана необхідністю захисту кваліфікаційної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Коментар до подп. "б" п. 2 "
 1. Коментар до подп. "А" п. 1
  підпункту розкладу хвороб), "Б", показник призначення (відповідно до розділу "а" ТДТ); стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "В"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Г"; стаття (вказується найменування статті та підпункту розкладу хвороб), "Д", б) в аркуші медичного огляду
 2. Коментар до подп. "Б" п. 1
  підписом командира військової частини і скріплюються відбитком гербової печатки військової частини. 10. При звільненні з військової служби в запас Збройних Сил Російської Федерації громадянин зобов'язаний з'явитися у двотижневий термін з дня виключення зі списків особового складу військової частини у військовий комісаріат чи інший орган, здійснює військовий облік, за місцем проживання для постановки на військовий облік
 3. Коментар до подп. "В" п. 1
  підпис. Посвідчення знищується в установленому порядку, про що складається акт. 16. Основним документом обліку проходження громадянином альтернативної цивільної служби є облікова картка. Громадянин, звільнений з альтернативної цивільної служби, зобов'язаний у двотижневий з дня звільнення строк з'явитися до військового комісаріату для постановки на військовий облік. При постановці на військовий
 4. Коментар до подп. "Г" п. 1
  подп. "Б" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, призовної комісії при розгляді питання про звільнення громадянина від виконання військового обов'язку представляються оригінали наступних документів: для громадянина, що пройшов військову службу в іншій державі, - виписка з облікового військового
 5. Коментар до подп. "А" п. 2
  підписується головою Вищої атестаційної комісії (або його заступником) і головним вченим секретарем Вищої атестаційної комісії та засвідчується гербовою печаткою Вищої атестаційної комісії. Диплом кандидата наук оформляється у Вищій атестаційній комісії, підписуються головою і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради, де відбувався захист дисертації, і завіряється
 6. Коментар до подп. "Б" п. 2
  коментаря до ст.
 7. Коментар до подп. "А" п. 3
  подп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, визнається не підлягає заклику на військову службу громадянин, який відбуває покарання у вигляді обов'язкових робіт, щодо якої військовим комісаріатом отримано повідомлення федерального суду про набрання вироком чинності . 62. Відповідно до ст. 50 КК
 8. Коментар до подп. "Б" п. 3
  70. Відповідно до коментованої нормою не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину. Відповідно до ст. 86 КК України особа, засуджена за скоєння злочину, вважається судимою з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили до моменту погашення або зняття судимості. Судимість - це специфічне
 9. Коментар до подп. "В" п. 3
  подп. "8" ст. 5 КПК РФ дізнання - форма попереднього розслідування, здійснюваного дізнавачем (слідчим), у кримінальній справі, по якому провадження попереднього слідства необов'язково. Відповідно до п. 3 ст. 223 КПК РФ дізнання провадиться протягом 20 діб з дня порушення кримінальної справи. Цей термін може бути продовжений прокурором, але не більше ніж на 10 діб. За
 10. Коментар до подп. "А" п. 1
  коментаря до ст. 23. 6. Відповідно до п. 10 Інструкції про порядок проведення медичного огляду, обстеження (лікування) громадян Російської Федерації при постановки на військовий облік та лікувально-оздоровчих заходів серед громадян, поставлених на військовий облік, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я
© 2014-2022  yport.inf.ua