Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

Конституціоналізм, конституційність

Бєлкін А.А. Конституційність і публічна влада / / Проблеми забезпечення конституційної законності як функції публічних структур: Зб. статей. - М.: Манускрипт. 1997.
Єременко Ю.П. Поняття і система соціалістичного конституціоналізму / / Правопорядок та правовий статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві у світлі Конституції СРСР 1977 року. - Саратов: 1980.
Ільїн І.А. Про монархії і республіці / / Питання філософії. - 1991. N 3.
Історія буржуазного конституціоналізму XVII-XVIII ст. - М.: Наука. 1983.
Історія буржуазного конституціоналізму XIX століття / Відп. ред. B.C.Нерсесянц. - М.: Наука. 1986.
Кабиш В.Т., Пряхина Т.М. Теоретичні проблеми російського конституціоналізму / / Вісник Саратовської державної академії права: вип. 2. - 1995.
Крусс В. Конституціоналізм і філософія права: до постановки проблеми / / Право і життя. - 1998. N 15.
Мартиненко П.Ф. Про поняття соціалістичного конституціоналізму та розвитку його зовнішньополітичних аспектів у нових радянських конституціях / / Вісник Київ. ун-та.: Юрид. науки: Вип.20. - Київ: 1979.
Медушевский А.Н. Демократія і авторитаризм: Російський конституціоналізм у порівняльній перспективі. - М.: Російська політична енциклопедія (РОСПЕН). 1997.
Неліп М.І. Критика буржуазних концепцій про радянське конституционализме: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Київ: 1987.
Практика буржуазного конституціоналізму. - М.: 1982.
Пряхина Т.М. Теоретичні проблеми формування принципу конституційності / / Вісник Сарат. державної реєстрацiї. академії права: Вип. 3. - 1998.
Російський конституціоналізм: проблеми та рішення (матеріали міжнародної конференції). - К.: Ін-т держави і права РАН. 1999.
Скуратов Ю.І. Радянський конституціоналізм: поняття і структура / / Правопорядок та правовий статус особистості в розвиненому соціалістичному суспільстві у світлі Конституції СРСР 1977 року. - Саратов: 1980.
Сучасний буржуазний конституціоналізм в теорії і на практиці: Межвуз. СБ науч. праць. - Свердловськ: 1985.
Сучасний конституціоналізм (за матеріалами радянсько-британського симпозіуму) / Ін-т держави і права АН СРСР; Ред. колегія: Е.К.Глушко, А.Е.Козлов, Ю.Л.Шульженко. - М.: 1990.
Степанов І.М. Соціалістичний конституціоналізм: сутність, досвід, проблеми / / Рад. держава і право. - 1987. N 10.
Степанов І.М. Грані російського конституціоналізму / / Конституційний лад Росії: вип. 1. - М.: 1992.
Степанов І.М. Уроки і парадокси російського конституціоналізму: Нарис-есе. - М.: Манускрипт. 1996.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Конституціоналізм, конституційність "
 1. 4.4.1. Конституційні ідеї
  конституціоналізму складають конституційні ідеї. Їх може бути багато. Спробуємо назвати головні, хоча не виключаємо докору - щось може бути упущено. Але тим не менш. По-перше, перш за все конституціоналізм є там, де головне не в наявності тексту Конституції - хоча архіважливо, що все ж він є (про це трохи пізніше), - а в глибокому шануванні пов'язаності держави і суспільства правом,
 2. 4.4. Конституціоналізм
  конституціоналізм? Для цього перш слід з'ясувати, що таке конституціоналізм. До проблематики конституціоналізму зверталися автори в радянський час * (269), є й деякі сучасні роботи * (270). Що ж таке конституціоналізм? На думку І.М.Степанова, висловлену ним в роботі 1996 р., в широкому сенсі це явище охоплює теорію Конституції, історію і практику розвитку тієї чи іншої
 3. Додаток Бібліографія з питань Конституції
  конституційність Конституції та статути суб'єктів Російської Федерації (загальні питання, окремі
 4. 4.4.2. Нормативно-правовий фундамент
  конституціоналізму, як уже сказано, є наявність нормативно-правового фундаменту. Проявляється дана вимога в декількох напрямках. Насамперед, в умовах нашої країни раціональніше всього говорити про користь наявності самого офіційного тексту Конституції. Важко забезпечувати реалізацію названих вище конституційних ідей, якщо замість єдиного тексту з'являються розрізнені рішення.
 5. Конституційне регулювання
  конституціоналізм: проблеми та рішення (матеріали міжнародної конференції). - К.: Ін-т держави і права РАН. 1999. Юдін Ю.О. Предмет і межі конституційного регулювання / / Російський конституціоналізм: проблеми та рішення (матеріали міжнародної конференції). - К.: Ін-т держави і права РАН.
 6. 4.4.3. Політичний режим
  конституціоналізму є наявність певного фактичного політичного режиму, адекватного конституції. Зрозуміло, тут треба відразу уточнити, про що йде мова. Може бути очевидна реакційна конституція і відповідний їй політичний режим. Ні про яке конституционализме в даному випадку говорити не можна. Ми припускаємо інше: демократичну конституцію і що випливає з неї політичний
 7. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин , їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 8. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 9. Контрольні питання
  конституціоналізму БССР в передвоєнний період . Загальна характеристика Конституцій 1927 і 1937
 10. Контрольні запитання до розділу 2
  конституціоналізму. 3. Основні риси конституцій зарубіжних країн. 4. Класифікація конституцій по різних підставах. 5. Поняття конституції юридичної й фактичної. 6. "Жива" Конституція. 7. Принципові відмінності і схожість писаної і неписаної конституцій. 8. Плюси і мінуси жорсткості конституцій. 9. Референдум як спосіб прийняття конституції. 10. Який порядок прийняття
 11. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч. тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
© 2014-2022  yport.inf.ua