Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
С.А. Авакьян. Конституція Росії - природа, еволюція, сучасність, 2000 - перейти до змісту підручника

4.4.1. Конституційні ідеї

передумова конституціоналізму складають конституційні ідеї. Їх може бути багато. Спробуємо назвати головні, хоча не виключаємо докору - щось може бути упущено. Але тим не менш.
По-перше, перш за все конституціоналізм є там, де головне не в наявності тексту Конституції - хоча архіважливо, що все ж він є (про це трохи пізніше), - а в глибокому шануванні пов'язаності держави і суспільства правом, законом.
По-друге, конституціоналізм полягає у впровадженні в суспільну свідомість і буття людей ідеї високого авторитету людської особистості, поваги її гідності.
По-третє, конституціоналізм означає участь безпосередньо народу у здійсненні функцій влади, не просто наявність певних державних органів, але демократичний порядок їх формування, загальну підпорядкованість інтересам народу діяльності цих органів.
По-четверте, конституціоналізм - це і наявність процесуальних механізмів захисту прав і свобод громадян, діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, створення та участі в державно-політичних справах громадських об'єднань.
По-п'яте, конституціоналізм є і суспільна свідомість, побудоване на переконаності в необхідності і користь інститутів влади і державних законів, їх оформляють, можливості досягнення соціальної справедливості та захисту обгрунтованих інтересів за допомогою своїх дій і кроків влади, заснованих на нормах права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.4.1. Конституційні ідеї "
 1. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин , їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 2. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 3. Конституційний закон
  конституційного закону (теоретичні аспекти): Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Алма-Ата: 1991. Миронов О.О., Шафір М.А. Конституція РСР і конституційні закони / / Державно-правові проблеми реалізації Радянської Конституції: Межвуз. СБ науч . тр. - Свердловськ: 1987. Морозова Л.А. Конституційні закони в радянській правовій системі / / Рад. держава і право. - 1982. N 10. Стовповая Н.В. Про
 4. § 4 . Проголошення рішення Конституційного Суду
  Рішення Конституційного Суду проголошуються в його засіданні у строки, встановлені Конституційним Судом відповідно до цього законом, вони є остаточними оскарженню і опротестування не підлягають. Конституційний Суд має право після оголошення рішення виправити допущені в ньому неточності в найменуваннях і позначеннях, описки, лічильні та інші помилки редакційного характеру.
 5. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних прав та
 6. Список літератури
  ідеї. Вип. 4. М., 1995. 17. Оксамитний В.В. Правомірне поведінка особистості: Автореф. дис ... д-ра юрид. наук. Київ, 1990. 18. Основи конфліктології : Навчальний посібник / За ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1997. 19. Злочин і кара в Англії, США, Франції, ФРН, Японії. М., 1991. 20. Шабуров А.С. Соціальна відповідальність особистості в умовах перебудови. Свердловськ, 1990. 22. Шон Д.Г.
 7. Контрольні питання до розділу 15
  конституційного ладу постсоціалістичних держав. 3. Особливості конституційного закріплення прав і свобод особистості. 4. Питання конституційної економіки в постсоціалістичних державах. 5. Конституційні засоби забезпечення дії та захисту конституцій. 6. Форми правління в постсоціалістичних державах. 7. Інститут президентської влади. 8. Правовий статус
 8. Контрольні питання до глави 13
  конституційна економіка ". 2. Основні риси конституційної регламентації власності. 3. Регламентація в конституціях питань оподаткування. 4. Вимоги, що пред'являються конституціями до бюджету. 5. Особливості конституційно-правового статусу центральних банків. 6. Критерії незалежності центральних банків. 7. Механізми економічної інтеграції у федеративних
 9. Велико теоретичне і практичне значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн.
  Конституційної ідеї правової держави в Російській
 10. § 4. Законодавство про судовий конституційний контроль в Республіці Білорусь
  конституційного правосуддя з урахуванням предмета контролю, остаточності прийнятих рішень, особливостей кола учасників процесу, об'єктивно зумовлюють надання значної самостійності Конституційному Суду у визначенні правил своєї внутрішньої діяльності. Цілком справедливо зазначає Л.В. Лазарєв, що Регламент Конституційного Суду є таким же нормативним
 11. § 5. Опублікування рішення
  Висновку Конституційного Суду підлягають обов'язковому офіційному опублікуванню у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь. Рішення публікуються також у "Віснику Конституційного Суду Республіки Білорусь". Висновку Конституційного Суду не пізніше ніж у триденний строк з дня їх проголошення направляються Президенту Республіки Білорусь, Палаті представників і Раді
 12. 4.4. Конституціоналізм
  конституціоналізм? Для цього перш слід з'ясувати, що таке конституціоналізм. До проблематики конституціоналізму зверталися автори в радянський час * (269), є й деякі сучасні роботи * (270). Що ж таке конституціоналізм? На думку І.М.Степанова, висловлену ним в роботі 1996 р., в широкому сенсі це явище охоплює теорію Конституції, історію і практику розвитку тієї чи іншої
 13. Висновок
  Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь з моменту його створення становить величезний інтерес не тільки для практики, а й для розвитку наукових уявлень про право. Конституційний Суд самим безпосереднім чином впливає на правову систему нашої держави, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи
 14. 25.2.7. Звернення до Конституційного Суду Російської Федерації
  конституційного закону «Про Конституційний Суд Російської Федерації» громадяни та їх об'єднання вправі звернутися до КС РФ зі скаргою про визнання неконституційним закону або окремих його положень, якщо: а) цим законом порушені їхні права і свободи, б) цей закон застосований або підлягає застосуванню в конкретній справі. Таким чином, платник податків, який вважає свої права порушеними тим чи
 15. § 1. Види рішень Конституційного Суду Республіки Білорусь
  конституційності нормативних актів, про тлумачення раніше прийнятих висновків, про їх перегляд. Про початок провадження у справі Конституційним Судом приймається рішення. Послання Конституційного Суду про стан конституційної законності приймається також шляхом рішення. Поряд з ними як особливий вид рішень можуть прийматися запити і вимоги до державних органів, посадових осіб, які
 16. Стаття 19
  ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних
 17. Введення
  конституційного контролю за відповідністю Основному Закону країни нормативних правових актів. Конституційний Суд Республіки Білорусь покликаний захищати правові цінності, забезпечувати верховенство Конституції в ім'я головної мети, для якої створюється держава, служити людям, затверджувати їх права, свободи, а коли це необхідно, то і сприяти належному виконанню покладених
 18. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
 19. Стаття 89. Використання в доведенні результа-тов оперативно-розшукової діяльності
  конституційно-правовому сенсі статті 90 см. Постанова Конституційного Суду РФ від 21.12.2011 N
© 2014-2022  yport.inf.ua