Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 4. Законодавство про судовий конституційний контроль в Республіці Білорусь


Правовий статус Конституційного Суду визначається Конституцією (ст. 40, 59, 60, 112, 116, 122 та ін.), а також Законом "Про Конституційний Суд Республіки Білорусь "від 30 березня 1994 р. (з наступними змінами та доповненнями) та Регламентом Конституційного Суду Республіки Білорусь, прийнятим рішенням Конституційного Суду від 18 вересня 1997 (з доповненнями від 11 червня 2001 р.).
На наш погляд, абсолютно справедливо оцінюється співвідношення законодавчого регулювання і самостійності Конституційного Суду в питаннях процедури судочинства. Так, якщо жорстка законодавча регламентація процесу в інших судах з'ясовна необхідністю контролю з боку вищестоящих судових інстанцій, то специфіка конституційного правосуддя з урахуванням предмета контролю, остаточності прийнятих рішень, особливостей кола учасників процесу, об'єктивно зумовлюють надання значної самостійності Конституційному Суду у визначенні правил своєї внутрішньої діяльності . Цілком справедливо зазначає Л.В. Лазарєв, що Регламент Конституційного Суду є таким же нормативним правовим актом, приписи якого обов'язкові для сторін і всіх інших учасників процесу.
Включення Конституційного Суду Республіки Білорусь в главу, присвячену судової влади, означає його приналежність до даної гілки державної влади. Будучи особливим судовим органом, він покликаний здійснювати закріплені за ним функції і повноваження, забезпечувати верховенство і пряму дію Конституції, виступати на одному (загальнодержавному) рівні з представницькою та виконавчою гілками влади. Особливий статус Конституційного Суду підкреслюється і тим, що інші вищі органи судової влади в Конституції тільки згадуються, в ній не йдеться про їх компетенції. Компетенція Конституційного Суду визначена в основному безпосередньо в самій Конституції, що є гарантією проти зазіхання на його незалежність. Більш того, конституційні принципи і норми можуть бути розвинені в законі про Конституційний Суд Республіки Білорусь.
Адже згідно з частиною сьомою статті 116 Конституції не тільки порядок організації та діяльності, а й компетенція Конституційного Суду визначаються законом, тобто не тільки Конституцією. При цьому необхідно дотримати принаймні два важливі вимоги: 1) повноваження Конституційного Суду, закріплені в Конституції, не можуть бути обмежені законом; 2) "інші" повноваження (крім тих, що прямо передбачені в Конституції) повинні відповідати юридичною природою даного органу державної влади, тобто його юрисдикція має певні межі.
Поряд зі спеціальним законом, присвяченим визначенню статусу Конституційного Суду, в інших актах можуть міститися окремі норми, що стосуються повноважень даного органу конституційного контролю.
Інститут конституційного правосуддя, як відомо, існує в абсолютній більшості сучасних демократичних держав. Реалізація ідеї правової держави, де забезпечується верховенство права, серед головних джерел якого Конституція, вимагає наявності конституційного контролю.
У діючій в Республіці Білорусь Конституції встановлено такий порядок формування Конституційного Суду, який притаманний більшості держав. Відповідно до нього Конституційний Суд формується на паритетній основі: 6 суддів Конституційного Суду призначаються Президентом, 6 суддів обираються Радою Республіки (верхня палата Парламенту). Голова Конституційного Суду призначається з числа суддів Президентом за згодою Ради Республіки. В даний час у складі Суду 12 суддів, тобто він повністю сформований. Термін повноважень суддів - 11 років. Допускається повторне заняття посади судді.
Вхідні нині до складу Конституційного Суду судді володіють необхідним стажем роботи в юридичних службах законодавчої та виконавчої гілок влади, в Міністерстві юстиції, органах прокуратури республіки, судах загальної юрисдикції. Їх досвід практичної діяльності поєднується з теоретичною підготовкою, роботою у вищих юридичних навчальних закладах та наукових установах.
Згідно з Конституцією формується Конституційний Суд з висококваліфікованих фахівців у галузі права, які мають, як правило, вчений ступінь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Законодавство про судовий конституційний контроль в Республіці Білорусь "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  законодавства про відповідальність за випуск промисловими підприємствами недоброякісної, нестандартної або некомплектної продукції та за випуск у продаж таких товарів у торговельних підприємствах "/ / Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1985. N 3. С. 13. * (68) Див, напр.: Коментар до цивільного кодексу РФ, частині другій (постатейний) / відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1996. С. 703. * (69) У ході
 2. § 1. Еколого-правові системи країн - членів СНД
  законодавства; права громадян; ОВНС та експертиза; правоохоронний механізм; ефективність права) Право служить важливим фактором забезпечення належної навколишнього середовища. Воно покликане надавати відносинам суспільства і природи юридичний, "законний" характер. Роль правового регулювання не варто ні перебільшувати , ні применшувати: з одного боку, воля держави і суспільства не може
 3. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  законодавстві колізійних норм також виявилося не здатним створити єдиний правовий режим для міжнародних комерційних угод. Як у гол. 2, єдність колізійних норм відсутня, що часто створює хаос, що тягне непередбачуваність у визначенні застосовного права (досить послатися на policy analysis і колізійні підходи в країнах Спільного права: better law approach, best
 4. § 2. Види джерел МПП
  законодавство »на противагу поняттю« національний закон »91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін -« внутрішньодержавні джерела »92; інші в рамках категорії першого виду джерел МПП називають «внутрішні (національні) норми» 93. Незважаючи на те, що в реальному житті норми міжнародного приватного права дійсно іноді укладені в актах іншої юридичної сили,
 5. Виноски
  законодавства Росії в 1861-1881 рр.. / / Правознавство. 1979. N 3. * (18) Див: 90 років Кримінальним укладенню (матеріали конференції) / / Укр. Моск. ун-ту. Сер. Право. 1983 . N 5. * (19) Див: Загородников Н.І. Видатний російський вчений-юрист М. С. Таганцев. Навчальний посібник. М., 1992; Таганцев Н.С. Російське кримінальне право. Лекції. Частина загальна. Т . I-II. М.: Наука, 1994. * (20) Див: Підручник кримінального
 6. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  законодавства з нормами іноземних держав; норм національного кримінального права з нормами міжнародного права * (54). Б.А.Курінов, полемізуючи з ним, обгрунтовано зазначав, що більшість перерахованих видів конкуренції ставляться до іншим аспектам дії кримінального закону, наприклад до дії в часі і просторі * (55). Він визнавав два види конкуренції норм - загальної та спеціальної норми і
 7. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  законодавством Російської Федерації дані іншого засвідчує особу та ідентифікаційний номер платника податків (за його наявності). Підпис заявника на зазначеній заяві повинна бути нотаріально посвідчений. Датою подання документів при здійсненні державної реєстрації є день їх отримання реєструючим органом. Заявнику видається розписка в
 8. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  законодавства (Париж, 1931 р.) * (177). Розглядаючи питання про правові елементах поняття "тероризм", слід мати на увазі, що, з точки зору його регламентації, в кримінальному законі будь тероризм носить кримінально-правовий характер * (178). Разом з тим при криміналізації того чи іншого суспільно небезпечного діяння законодавець виходить з необхідності забезпечення охорони від злочинних
 9. § 5. Розвиток конституційного контролю - об'єктивна закономірність становлення правової держави
  законодавства. Конституційний Суд якраз і покликаний за допомогою перевірки на відповідність Конституції нормативних актів стверджувати верховенство конституційних норм та їх реальне, пряме дію. Конституційний Суд Республіки Білорусь, грунтуючись на власному досвіді, практиці роботи Європейського Суду з прав людини, органів конституційного контролю інших країн, використовуючи
 10. § 6. Компетенція Конституційного Суду Республіки Білорусь
  законодавства змін і доповнень, прийняття нових нормативних актів. Ці пропозиції підлягають обов'язковому розгляду. Конституційний Суд має право також вносити в державні органи інші пропозиції, що випливають з його компетенції. Нині в Конституції прямо не передбачено право Конституційного Суду порушувати справи за власний розсуд, чим він активно, як
© 2014-2022  yport.inf.ua