Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відношенні

Як зазначалося, згідно зі ст. 6 Конституції, Республіка Польща гарантує свободу господарської діяльності незалежно від форм власності. Обмеження цієї свободи можуть бути визначені тільки законом. Республіка охороняє власність і право її спадкування (ст. 7). Вилучення власності допускається тільки в публічних цілях і при належному відшкодуванні. На жаль, Конституція замовчує, яким принципам має відповідати відшкодування, щоб вважатися належним.
Як бачимо, Конституція стосовно регулювання економічних відносин дуже лапідарно. Те ж загалом можна сказати і про конституційному регулюванні відносин соціальних.
Частина 3 ст. 78 Конституції зобов'язує республіку зміцнювати становище жінок в суспільстві, особливо матерів і професійно працюючих. Відповідно до ст. 79 шлюб, материнство і сім'я знаходяться під заступництвом і охороною республіки. Багатодітні сім'ї держава оточує особливою турботою. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей чесними громадянами, усвідомлюють свої обов'язки. Діти, народжені поза шлюбом, мають ті ж права, що й народжені у шлюбі. Піклуючись про благо сім'ї, республіка прагне до поліпшення становища з житлом, розвиває і підтримує за участі громадян різні форми житлового будівництва, особливо кооперативного, піклується про раціональне використання житлових фондів.
Особливо дбайливе заступництво республіка повинна надавати вихованню молоді, якій слід забезпечити найширші можливості розвитку, створювати умови для активної участі в суспільному, політичному, господарського і культурного життя, формуючи у молоді почуття спільної відповідальності за розвиток вітчизни (ст. 80), оточувати всебічної турботою ветеранів воєн за національне і соціальне визволення (ст. 76).
Згідно ст. 74, республіка повинна піклуватися про всебічний розвиток науки, що служить нації і спирається на досягнення передової людської думки і прогресивної польської думки, літератури і мистецтва, що відображають потреби і сподівання нації, що відповідають найкращим прогресивним традиціям польського творчості (ст. 75). Ці ідеологеми, звичайно, відсутні в новій Конституції, бо вже сьогодні те, що укладачі чинного тексту Конституції вважали прогресивним і передовим, таким не вважається, а оцінюється з протилежним знаком. Та й на державу, що перестало бути тоталітарним, покладати такого роду завдання навряд чи варто.
Та ж доля спіткає і норму ст. 77, згідно з якою республіка особливою турботою оточує творчу інтелігенцію - працівників науки, освіти, літератури і мистецтва, а також піонерів технічного прогресу, раціоналізаторів та винахідників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Конституційно-правове регулювання економічних, соціальних і духовно-культурних відношенні "
 1. 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  конституційним правом в найменшій мірі в порівнянні з іншими підсистемами суспільного ладу. Це й зрозуміло: адже йдеться по суті про внутрішній світ людини. Тільки тоталітарні режими претендують на повний контроль і над цією сферою життя суспільства, в демократичному ж суспільстві людина самоцінна і автономний і його внутрішній світ належить йому одному. Завдання держави і права,
 2. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  економічних, соціальних і культурних прав і свобод складають найбільшу категорію. Виносячи їх, Конституційний Суд керувався принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 3. Розділ II. Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих, політичних, економічних, соціальних і культурних прав і свобод
  економічних, соціальних і культурних прав і
 4. 1. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА
  конституційно-правових інститутів, що належать до економічної
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційно-правовий інститут економічної системи? 3. У чому відмінність між публічною і приватною власністю? У яких формах виступають обидва типи власності? Чи може орган публічної влади бути приватним власником? А посадова особа? 4. У чому полягає соціальна функція власності? 5. Порівняйте конституційне регулювання економічних відносин в Конституції КНР (з
 6. Конституційне регулювання
  конституційного регулювання / / Журнал російського права. - 1997. N 2. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: БЕК. 1994. Коментар до Конституції Російської Федерації. - М.: Фонд "Правова культура". 1996. Кузнєцов І.М. Про способи конституційного регулювання суспільних відносин в соціалістичних країнах / / Праці ВНДІ радянського законодавства: т. 6 . - М.: 1976. Ломовский
 7. Глава Основні віхи конституційного розвитку Росії
  конституційний розвиток Росії, треба враховувати все вищесказане. І конкретно важливий ще один момент: не можна зводити конституційний розвиток в нашій країні лише до появи актів, формально іменованих конституціями. Слід враховувати сукупності актів конституційного рівня і значення: виходячи зі сказаного вище, - вони разом представляли образ конституції для свого етапу. З урахуванням цього можна
 8. 3. Конституційне регулювання духовно-культурних відносин
  конституційні принципи. До відання Конфедерації віднесено відкриття та утримання університету та інших вищих навчальних закладів; вона може це робити, але не зобов'язана. Кантони ж зобов'язані піклуватися про достатній первинному навчанні, яке повинне знаходитися під виключним державним керівництвом. Первинне навчання обов'язково і в публічних школах безкоштовно. Відвідування публічних шкіл не Обов'язок держав співробітничати один з одним відповідно до Статуту
 9. економічних і соціальних систем, в різних областях міжнародних відносин з метою підтримання міжнародного миру та безпеки і сприяння міжнародній економічній стабільності і прогресу, загальному добробуту народів та міжнародного співробітництва, вільного від дискримінації, що має у своїй основі такі відмінності. З цією метою: a) держави співпрацюють з іншими
  22. Права і свободи особистості в РФ
 10. економічні, особисті та культурні. Політичні права і свободи особистості - це можливості людини у державній та суспільно-політичного життя. До них відносяться: право на об'єднання; свобода мітингів, походів, демонстрацій; право обирати і бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування; право на рівний доступ до будь-яких державних посад і ін
  4. РЕЛІГІЯ
 11. конституційне право не може ігнорувати релігію. Релігія зазвичай тісно пов'язана з церквою, яка представляє собою здебільшого ієрархічну структуру, позбавлену демократичних ознак і призначену для задоволення релігійних потреб віруючих. На практиці церква нерідко виходить за ці рамки і очолює або направляє руху віруючих, що переслідують політичні цілі.
  конституционное право не может игнорировать религию. Религия обычно тесно связана с церковью, которая представляет собой большей частью иерархическую структуру, лишенную демократических признаков и предназначенную для удовлетворения религиозных потребностей верующих. На практике церковь нередко выходит за эти рамки и возглавляет или направляет движения верующих, преследующие политические цели.
© 2014-2022  yport.inf.ua