Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Том 4. Частина Особлива: країни Америки та Азії, 2001 - перейти до змісту підручника

5. Конституційна рада

Статус цього органу регулюється Конституцією та Указом Президента республіки, що має силу конституційного закону, "Про Конституційний раді" від 29 грудня 1995 р.
Компетенція. Згідно ст. 72 Конституції Конституційний рада:
- вирішує в разі спору питання про правильність проведення виборів Президента республіки, депутатів Парламенту і проведення республіканського референдуму,
- перевіряє до підписання Президентом конституційність ухвалених Парламентом законів,
- перевіряє до ратифікації відповідність Конституції міжнародних договорів республіки,
- дає офіційне тлумачення норм Конституції,
- дає висновки про дотримання встановлених конституційних процедур при достроковому звільненні Президента від посади через хворобу і при його відмову від посади.
Крім того, Конституційна рада розглядає звернення судів про відповідність Конституції підлягають застосуванню нормативних актів у випадках, якщо суд вбачатиме, що закон або інший нормативний правовий акт, який підлягає застосуванню, ущемляє закріплені Конституцією права і свободи людини і громадянина (ч. 2 ст. 72, ст. 78).
Відповідно до п. 11 ст. 53 Конституції Конституційний рада направляє Парламенту щорічні послання про стан конституційної законності в республіці. Крім того, на вимогу Президента Голова Конституційного ради зобов'язаний представити йому інформацію з того ж питання (ст. 19 Указу). Водночас законодавчі вказівки з приводу реакції Парламенту на стан конституційної законності відсутні як у Конституції, так і в Указі. У Регламенті Парламенту від 20 травня 1996 встановлено, що щорічні послання Конституційного ради про стан конституційної законності в країні приймаються ним до відома.
Закони та міжнародні договори, відповідно до статті 74 Конституції, визнані що не відповідають Конституції Республіки Казахстан, не можуть бути підписані або, відповідно, ратифіковані і введені в дію. Закони та інші нормативні правові акти, визнані ущемляють закріплені Конституцією права і свободи людини і громадянина, скасовуються і не підлягають застосуванню.
Рішення Конституційного ради набирають чинності з дня їх прийняття, є загальнообов'язковими на всій території республіки, остаточними і оскарженню не підлягають. Водночас Конституція містить досить оригінальне становище щодо дії рішень Конституційного ради. Проти його рішення в цілому або в частині можуть бути внесені заперечення Президента республіки, які долаються 2/3 голосів від загального числа членів Конституційної ради. У разі неподолання заперечень рішення Конституційного ради вважається неприйнятим (ч. 4 ст. 73). Однак Конституція не говорить про те, як же все-таки дозволяється в даній ситуації розглянутий питання.
Формування та статус членів. Конституційна рада Республіки Казахстан складається з 7 членів, повноваження яких тривають 6 років. Перепризначення не заборонено. Члени Конституційної ради призначаються з дотриманням принципу поділу влади (принаймні, системи стримувань і противаг) і принципу часткової змінюваності кадрів. Голова та два члени Конституційної ради призначаються Президентом республіки, два члени - головою Сенату і два - головою Мажилісу. Половина членів Конституційної ради оновлюється кожні три роки. Довічними членами Конституційної ради складаються по праву екс-президенти республіки. Голова нарівні з іншими членами Конституційного ради бере участь у голосуванні з питань, що розглядаються, і в разі поділу голосів порівну його голос вирішує.
На додаток до конституційних норм Указ "Про Конституційний раді Республіки Казахстан" конкретизує кваліфікаційні вимоги, пропоновані до членів цього органу. Кандидат у члени Конституційної ради повинен бути громадянином республіки не молодше 30 років, які проживають на території Казахстану, які мають вищу юридичну освіту і стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше п'яти років. Особа, призначена на посаду члена Конституційної ради, приносить присягу.
Посада голови та члена Конституційної ради несумісна з депутатським мандатом, заняттям інших оплачуваних посад, крім викладацької, наукової або іншої творчої діяльності, здійсненням підприємницької діяльності, входженням до складу керівного органу чи наглядової ради комерційної організації.
Конституція встановлює дещо незвичний спосіб забезпечення недоторканності членів Конституційної ради, при якому вирішує це питання інша гілка влади. Як встановлено в ч. 5 ст. 71, голова та члени Конституційного ради протягом строку своїх повноважень не можуть бути заарештовані, піддані приводу, заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, притягнуті до кримінальної відповідальності без згоди Парламенту, крім випадків затримання на місці злочину або вчинення тяжких злочинів.
Процедура. Відповідно до ст. 72 Конституції Конституційна рада не вправі розглядати питання і виносити щодо них рішення за своєю власною ініціативою. Він може це робити тільки за зверненням Президента республіки, голови Сенату, голови Мажилісу, не менше 1/5 від загального числа депутатів Парламенту, Прем'єр-міністра.
Згідно ст. 73 Конституції у разі звернення до Конституційного рада по спорах про правильність проведення виборів або референдуму вступ на посаду Президента, реєстрація обраних депутатів або підведення підсумків референдуму припиняються. Те ж відноситься до підписання законів або ратифікації міжнародних договорів.
Конституційна рада виносить своє рішення протягом місяця з дня надходження звернення. Цей термін на вимогу Президента може бути скорочений до 10 днів, якщо питання не терпить зволікання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Конституційний рада "
 1. 2. Державні органи
  ВАС РФ, Вищий Арбітражний Суд РФ - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації; ЗС РФ, Верховний Суд РФ - Верховний Суд Російської Федерації; Конституційний Суд, Конституційний Суд РФ - Конституційний Суд Російської Федерації; Мінфін - Міністерство фінансів; МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Уряд РФ - Уряд Російської Федерації; Президент РФ -
 2. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  конституційні принципи судоустрою в Росії, Німеччині та Іспанії. 9. Які принципи судового процесу містяться в конституціях Росії, Франції, Болгарії? 10. Чим відрізняється адміністративна юрисдикція від адміністративної юстиції? 11. Чому французький Конституційна рада не можна вважати конституційним судом? 12. Чим конституційне судочинство відрізняється від цивільного і
 3. Контрольні питання і завдання
  конституційного регулювання прав і свобод у Франції? Порівняйте цей інститут з аналогічними інститутами інших країн, включаючи Росію. Зіставте перелік конституційних прав і свобод, їх формулювання, гарантії, зробіть висновки. 3. За якою системою обираються палати Парламенту, Президент, місцеві ради, мери? Яке потрібно у відповідних випадках більшість голосів? Порівняйте з порядком
 4. 4. Конституційна рада
  конституційністю органічних законів і регламентів палат Парламенту, а також факультативного попереднього контролю конституційності звичайних законів. Оголошене неконституційним положення не може бути ні промульгірован, ні введено в дію. Якщо положення закону, визнане неконституційним, невіддільне від закону, такий закон не може промульгірован. В іншому випадку Президент
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  конституційне (державне) право »? 2. Чим конституційне право відрізняється за своїм предмету і методу від інших галузей права? 3. Як будується система конституційного права? 4. Які характер і особливості конституційно-правових відносин? 5. У чому специфіка джерел конституційного права? 6. Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій
 6. Контрольні запитання до розділу 1
  конституційне право ". 2. Конституційне право як галузь національного права. 3. Поняття конституційно-правових відносин, їх види. 4. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 5. Основні джерела конституційного права зарубіжних країн. 6. Основні тенденції розвитку конституційного
 7. 8. Генеральна рада судової влади
  рада судової влади не є судовим органом, його можна вважати керівним органом судово-прокурорського співтовариства. Конституційне визначення цього органу говорить про його значення. Детальніше його статус було врегульовано спочатку Органічним законом про Генеральній раді судової влади 1980 р., а потім кн. II Органічного закону про судову владу 1985 Прийняття останнього акту в
 8. Висновок
  Діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь з моменту його створення становить величезний інтерес не тільки для практики, а й для розвитку наукових уявлень про право. Конституційний Суд самим безпосереднім чином впливає на правову систему нашої держави, все більше наближаючи її до стандартів, які склалися в країнах з давніми демократичними традиціями, стверджуючи
 9. Контрольні запитання до розділу 8
  конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних судів. 12. Форми здійснення контролю за конституційністю
 10. Глава Рада Міністрів РФ
  Стаття 88. Вищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади Рада Міністрів (уряд) РФ є найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади РФ. Голова Ради Міністрів РФ обирається Верховною Радою РФ на спільному засіданні Ради Республіки і Федеральної Ради за пропозицією Президії Верховної Ради РФ з числа кандидатів,
 11. 5. Державна рада
  конституційності актів виконавчої влади. На цій стороні його компетенції ми зупинимося нижче при розгляді судової системи. З іншого боку, Державна рада - «привілейований радник» Уряду. Згідно ст. 38 і 39 Конституції, він дає обов'язкові попередні висновки на урядові законопроекти, на проекти ордонансов, що видаються в порядку делегованого
© 2014-2022  yport.inf.ua