Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: «Проспект», 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Криміналістична характеристика вимагання

Вимагання як один з видів злочинів проти власності, не будучи формою розкрадання, становить підвищену суспільну небезпеку у зв'язку з посяганням не лише на власність, а й на життя і здоров'я потерпілого.
Виділяють такі види вимагання: скоєне одинаками або ж, що найбільш характерно для молодіжного середовища, групами з 2-3 осіб без здійснення підготовчих заходів, з раптово виникли умислом. Таке вимагання прийнято відносити до простого. Його здійснюють переважно особи віком від 16 до 20 років. Освітньої рівень представлений середнім або ж середньою спеціальною освітою. Це можуть бути також учні, в тому числі і школярі. Просте вимагання скоюється групами від 2 до 5 осіб. У групах немає чіткої організації та розподілу ролей, але іноді беруть участь особи, старші за віком, мають судимості і є лідерами в молодіжному середовищі.
Жертвами здирників часто стають випадкові особи, вибір заснований не на їх високий матеріальний добробут, а на фізичній і моральній слабкості, яку вимагач і сподівається використати, впливаючи погрозами на потерпілого, прагнучи залякати свою жертву, зламати її волю. Потерпілі можуть бути знайомі зі злочинцями в силу спільного навчання, роботи і т.д.
Спосіб вчинення такого вимагання не відрізняється складністю і полягає у вимозі грошей або матеріальних цінностей під загрозою фізичного насильства або ж пошкодження майна. Як підкріплення достовірності загрози можуть послідувати побої, фактичне знищення майна.
Предметом простого вимагання є суми грошей, зазвичай не надто значні. Це можуть бути також будь-які особисті речі (годинники, мобільні телефони, запальнички, аудіотехніка і т.д.).
Місце вчинення злочину залежить від ступеня знайомства потерпілого з вимагачами. Якщо таке знайомство має місце, то вимоги найчастіше пред'являються в місцях навчання, проживання. В інших випадках вимоги можуть пред'являтися за місцем роботи потерпілого. Час скоєння конкретних злочинів переважно припадає на ранкові і денні години.
Наступний вид вимагання - так зване кваліфіковане, його роблять групи злочинців, що володіють деякими ознаками організованості. При здійсненні ними вимагань має місце підготовка, а самі групи мають деякою стійкістю і можуть існувати в постійному складі певний проміжок часу.
Кваліфіковане вимагання здійснюють переважно особи віком від 18 до 35 років з тим же освітнім рівнем, що і в першому випадку. Даний вид вимагання скоюється групами. Здійснюють кваліфіковане здирство групи мають ознаки організації, які проявляються у розподілі ролей у процесі здійснення злочинній діяльності. При вчиненні кваліфікованого вимагання в групу можуть входити від 3 до 7 чоловік.
Здійсненню кваліфікованого вимагання передує проведення підготовчих заходів щодо збору інформації про передбачувану жертві. Потерпілі стають такими в силу наявності певного рівня матеріального добробуту, в зв'язку з займаною посадою чи здійснюваної діяльністю. Передача вимог здійснюється переважно при особистому контакті, по телефону, письмово, через третіх осіб. Вимоги пов'язані з виплатами певних грошових сум або ж відрахуванням певного відсотка від прибутку. В абсолютній більшості випадків вимоги носять одноразовий характер і супроводжуються погрозами застосування фізичного насильства різного ступеня аж до погроз вбивством відносно потерпілих, їхніх близьких. Підкріплюються загрози демонстрацією зброї. Для даного виду вимагання характерні вчинення захоплення заручників з числа рідних чи близьких потерпілого або ж вивіз самої жертви для пред'явлення вимог.
Третій вид вимагання скоюється високоорганізованими групами злочинців, що займаються даним видом злочинної діяльності в якості основного або одного з основних і входять як структурного елементу в організовану злочинність.
Організоване вимагання скоюється особами від 17 до 35 років, причому це вік безпосередніх виконавців злочину. Серед осіб, що виконують інші функції у групі, вік коливається від 30 до 50 років. Організоване вимагання скоюють особи, що мають як середня спеціальна, так і вища освіта. Члени організованих груп мають постійне місце роботи, очолюють різні комерційні структури, займаються приватним бізнесом.
Такі групи відрізняються високим рівнем організованості. У них існує чіткий розподіл ролей. Організовані групи нижчого рівня можуть складатися з 3-5 осіб, а більш організовані включають від 10-15 до 40-60 членів. Організоване вимагання може здійснюватися і об'єднанням до 60-80 чоловік. У структуру даних злочинних груп входять: лідери - організатори, що представляють інтелектуальне ядро; аналітичний центр; група розвідки; групи бойовиків, очолюваних керівниками; тримач єдиної "каси"; безпосередні виконавці, а також групи прикриття, що складаються з корумпованих представників органів влади, адвокатів, обслуговуючих організовані злочинні співтовариства.
При організованому вимаганні жертва вибирається з урахуванням її матеріального становища і наявності обставин, що дозволяють виключити можливість звернення потерпілого до правоохоронних органів. При цьому збирається інформація про родичів і близьких передбачуваної жертви.
Для організованого вимагання можна виділити види загроз, застосовуваних тільки щодо підприємців: заборона здійснення підприємницької діяльності та отримання кредитів або інших грошових коштів. Загрози можуть передаватися усно, письмово, через посередників, по телефону, через комп'ютерні засоби зв'язку.
Предмет вимагання, вчиненого організованими групами, - це значні грошові суми (як правило, вони складають 20-25% від одержуваної особою прибутку), а найголовніша відмінна риса - грошові виплати носять не разовий, а постійний, систематичний характер. При скоєнні організованого здирства предмет може мати майнове вираз, це можуть бути також різні майнові права.
Місце вчинення злочину залежить від виду вимагання та способу його вчинення. Такими місцями можуть бути: місце проживання або роботи жертви, вулиця, місця відпочинку, дачі, турбази, машини, лісопарки, пустирі, будови, покинуті будівлі, інші нежитлові приміщення та інші місця, недоступні для спостереження. У деяких випадках ці місця бувають спеціально підготовлені й оснащені для утримання і тортур жертви.
Час вчинення вимагання залежить в першу чергу від предмета посягання, місця скоєння та кримінальної ситуації. Тимчасові рамки даної злочинної діяльності в 80% випадків обмежуються денним періодом. Якщо вимога передачі майна здійснюється за місцем проживання, то це переважно вечірні години. Передача вимоги за місцем роботи відбувається в ранковий або післяобідній час.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Криміналістична характеристика вимагання "
 1. Криміналістична характеристика
  криміналістично значущих ознаках злочинів даного виду (групи), що відображає закономірні зв'язки між ними, що сприяє діагностиці слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висуненню і перевірці слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 2. Криміналістична фотографія
  криміналістичної техніки, що представляє собою сукупність наукових положень і розроблених на їх основі фотографічних методів і засобів, використовуваних для зйомки і дослідження криміналістичних об'єктів, в систему якої входять оперативна і дослідницька фотографія, що розрізняються за сферами
 3. Криміналістичне оружиеведение
  криміналістичної техніки, що вивчає історію зародження і розвитку, основні принципи дії і конструктивні вирішення різних видів зброї, специфіку взаємодії з навколишнім середовищем, що протікають при цьому процесів відображення, а також розробляє методи і засоби криміналістичного дослідження цих об'єктів в цілях отримання доказової і орієнтує інформації для
 4. Криміналістична одорология
  криміналістичної техніки, присвячена роботі з запаховими слідами, яка спирається на положення одорологии - вчення про природу і механізм утворення запахів, про способи їх розпізнавання і
 5. Криміналістична реєстрація
  криміналістичної техніки, що вивчає ознаки об'єктів і розробляє систему наукових положень і технічних засобів для обліку, накопичення та організованого використання інформації про об'єкти, що потрапляють в сферу судочинства, з метою розслідування та попередження
 6. § 1. Криміналістична характеристика злочинів проти власності
  характеристика злочинів проти
 7. Криміналістична техніка
  криміналістично значимої інформації про розслідуваних злочинах, а також технічних засобів і способів попередження злочинних
 8. Техніко-криміналістичне дослідження документів
  криміналістичне дослідження документів - галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності виникнення і руху інформації про матеріальних носіях будь-яких відомостей, засобах, методах і прийомах їх дослідження з метою встановлення обставин, що мають значення для розкриття, розслідування та попередження
 9. Криміналістична тактика
  криміналістичнозначимої
 10. Криміналістична фоноскопія
  криміналістичної техніки, що вивчає закономірності формування звукової інформації, її відображення за допомогою технічних засобів, що розробляє на цій основі ефективні прийоми і методи її використання в цілях ідентифікації та діагностики джерела звуків, а також засобів фіксації звукових сигналів, записаних на плівку, дискету або інший сучасний носій
 11. Криміналістична ідентифікація
  Криміналістична ідентифікація - це процес встановлення тотожності об'єкта самому собі на основі вивчення його
 12. Криміналістична версія
  Криміналістична версія - це науково і фактично обгрунтоване припущення слідчого (або іншого уповноваженої на те суб'єкта) про сутність або окремих обставин досліджуваної події, що вимагає
 13. Трасологія
  криміналістичне вчення про сліди - галузь криміналістичної техніки, що вивчає закономірності виникнення матеріально фіксованих слідів злочину, що розробляє засоби та методики їх виявлення, вилучення і
© 2014-2022  yport.inf.ua