Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Початковий етап розслідування крадіжок

На початковому етапі розслідування крадіжок, як правило, виникають наступні типові слідчі ситуації:
1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку;
2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості;
3) підозрювані особи затримані на місці злочину.
Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка мала місце; крадіжки не було, в наявності сумлінне оману заявника; крадіжка інсценована. Одночасно з ними будуються приватні версії: про особи підозрюваних, про спосіб крадіжки, про місця можливого приховання і збуту викраденого майна та ін Надалі складається узгоджений план розкриття і розслідування крадіжки, в якому в логічній послідовності планується проведення невідкладних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, спрямованих на перевірку загальних і приватних версій.
У ситуації повної відсутності інформації про осіб, які вчинили крадіжку, в плані передбачається виробництво первинних слідчих дій: огляд місця події; допит потерпілих; допит матеріально відповідальних осіб; допит осіб, першими які виявили ознаки крадіжки; допит осіб , що відповідають за охорону викраденого майна; допит інших обізнаних осіб; призначення необхідних судових експертиз. При розслідуванні крадіжок державного, муніципального або іншого громадського майна після огляду місця події об'єкт опечатується і негайно призначається інвентаризація залишилися матеріальних цінностей.
Одночасно з плануванням первинних слідчих дій передбачається проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, які вчинили крадіжку, на розшук викраденого майна і встановлення інших обставин розслідуваної події.
До невідкладних оперативно-розшуковим заходам відносяться: встановлення потерпілих, матеріально відповідальних осіб, які відповідають за збереження викраденого майна, осіб, які виявили крадіжку; отримання пояснень про час скоєнні крадіжки, кількості і ознаках викраденого майна, про прикмети підозрюваних осіб та інших обставин розслідуваної події; організація загороджувальних заходів на залізничних і річкових вокзалах, в аеропортах, на рубіжних постах ГИБДД; орієнтування особового складу органу міліції, сусідніх територіальних і транспортних органів внутрішніх справ про скоєну крадіжку та прикмети викраденого майна; обхід блізрасположенних житлових будинків і установ з метою встановлення можливих свідків крадіжки; перевірка місць можливого збуту і зберігання викраденого майна (скупних магазинів, ринків, ломбардів, камер зберігання та інших місць); перевірка причетності до скоєння крадіжки осіб, раніше судимих за аналогічні злочини, і в першу чергу тих , які працюють або раніше працювали на даному об'єкті; спостереження за поведінкою осіб, схильних до скоєння злочинів, перевірка їх причетності до досконалої крадіжці; постановка викрадених номерних речей на криміналістичний облік; встановлення підозрюваних осіб з використанням обліку за способом вчинення злочину; використання інших оперативних можливостей органів дізнання.
У ситуації коли особа, підозрювана у скоєнні крадіжки, відомо, але не затримана, крім первинних слідчих дій, характерних для першої ситуації, в плані передбачаються: затримання підозрюваного і його особистий обшук; допит затриманого; обшук за місцем його проживання і роботи; огляд вилученого під час обшуку викраденого майна; пред'явлення для впізнання підозрюваного та вилученого майна.
У третій типовою слідчої ситуації, коли особа, підозрювана у скоєнні крадіжки, затримано на місці злочину або ж відразу після його вчинення, в плані розслідування передбачається проведення таких слідчих дій: особистий обшук затриманого; допит підозрюваного; огляд місця події; обшук за місцем проживання і роботи підозрюваного; огляд вилученого викраденого майна; допит потерпілих, свідків; пред'явлення для впізнання потерпілим і свідкам затриманого і викраденого майна; призначення судових експертиз.
Оперативно-розшукові заходи в ситуації, що розглядається в основному спрямовані на вивчення особистості затриманого, на виявлення його злочинних зв'язків, встановлення інших фактів кримінальної діяльності підозрюваного. Таким чином, кожній типовою слідчої ситуації притаманний свій специфічний алгоритм розслідування, в кожному конкретному випадку програма (алгоритм) розслідування підлягає необхідної коригуванню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Початковий етап розслідування крадіжок "
 1. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або родича загиблого (їх законного представника) з
 2. РОЗДІЛ П'ЯТИЙ Глава перша. ПЕРІОД неписані правила ПОВЕДІНКИ - JUS NON SCRIPTUM
  етапу в розвитку римських норм поведінки. Перший етап відноситься до періоду до виникнення держави, коли ще не існувало класового розшарування римського суспільства. Тоді норми поведінки не мали правового значення, а були звичайними правилами поведінки. Другий (правовий) етап розпочався з класовим розшаруванням римського суспільства і появою держави. Цей етап відповідає періоду римського
 3. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування
 4. Планування розслідування
  етапного рішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 5. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом (в т.ч. групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним результатом), комісія складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку за встановленою формою у двох примірниках, які мають рівний юридичною силою, які підписуються
 6. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке долучається до матеріалів розслідування нещасного випадку. Особливу
 7. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування
 8. Класифікація прав і обов'язків сторін
  початкові і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску" підприємства. Відкриття нового підприємства і перші місяці його роботи - найбільш складний етап для підприємця, оскільки він повинен адаптувати наявні ресурси, організувати
 9. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін . розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законного представника або іншої довіреної особи), про незгоду
 11. Початковий етап розслідування вимагань
  При звернення потерпілого до правоохоронних органів із заявою про скоєний відносно нього невідомими особами вимаганні потрібна попередня перевірка. За підсумками її проведення можуть бути отримані відомості, що вимагають здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб вимагачів. Оперативно-розшукові заходи орієнтуються на докладний опитування заявника,
 12. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  розслідування комісією причин і обставин нещасного випадку протягом трьох днів. Разом з тим в коментованій статті передбачено й інші строки. Зокрема, при нещасному випадку зі смертельним результатом встановлений термін розслідування 15 днів. Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях, затверджене постановою Мінпраці
© 2014-2022  yport.inf.ua