Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Початковий етап розслідування вимагань

При зверненні потерпілого до правоохоронних органів із заявою про скоєний в відносно нього невідомими особами вимаганні потрібна попередня перевірка. За підсумками її проведення можуть бути отримані відомості, що вимагають здійснення оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб вимагачів.
Оперативно-розшукові заходи орієнтуються на докладний опитування заявника, складання фоторобота, перевірку даних про спосіб вчинення злочину за криміналістичним обліками, вивчення зведень, орієнтувань, архівних кримінальних справ з метою виявлення аналогічних злочинів, на організацію заходів з прослуховуванню телефонних переговорів і т.д. Перевірка можлива і щодо особи потерпілого, його діяльності. Коли вимагачі відомі, здійснюється збір інформації про них і про їхні зв'язки.
При прийнятті рішення про порушення кримінальної справи типовими є наступні слідчі ситуації.
Перша - потерпілий звернувся із заявою про скоєний вимаганні, не виконавши вимог злочинців. Послідовність дій при цьому така: допит заявника; прослуховування телефонних переговорів; підготовка операції з затримання вимагачів на гарячому, здійснювана у взаємодії з оперативними підрозділами; затримання вимагачів; особистий обшук затриманих; огляд предметів вимагання; огляд місця події; допит підозрюваних (обвинувачених); обшуки ; очні ставки, призначення і виробництво судових експертиз.
Друга ситуація пов'язана з надходженням заяви від потерпілого після передачі вимагав майна. Дана ситуація має різновиди в залежності від того, відомі чи ні особистості злочинців, а також чи є вимагання систематичним або одноразовим. Послідовність проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів залежить від встановлення особи здирників і їх затримання. Планування слідчих дій аналогічно першій ситуації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Початковий етап розслідування вимагань "
 1. Стаття 163. Вимагання Коментар до статті 163
  1. Вимагання як посягання на чуже майно з об'єктивних і суб'єктивних ознаками мало чим відрізняється від насильницьких форм розкрадання - розбою і грабежу, поєднаного з насильством. Вимагання посягає не тільки на власність, але і на майнові права (спадкові, житлові тощо) і служить способом заволодіння чужим майном. 2. Об'єктивна сторона вимагання
 2. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
 3. РОЗДІЛ П'ЯТИЙ Глава перша. ПЕРІОД неписані правила ПОВЕДІНКИ - JUS NON SCRIPTUM
  Юрист Помона (30) вказує на два найдавніших етапу в розвитку римських норм поведінки. Перший етап відноситься до періоду до виникнення держави, коли ще не існувало класового розшарування римського суспільства. Тоді норми поведінки не мали правового значення, а були звичайними правилами поведінки. Другий (правовий) етап розпочався з класовим розшаруванням римського суспільства і появою
 4. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 5. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 6. Стаття 229. Розкрадання або вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин Коментар до статті 229
  1. Коментована стаття передбачає відповідальність за придбання наркотичних засобів або психотропних речовин шляхом крадіжки, грабежу, розбою, шахрайства, привласнення, розтрати та вимагання, у тому числі в осіб, які володіють ними незаконно. 2. У справах про вимагання наркотичних засобів або психотропних речовин потерпілими поряд з громадянами, які володіють ними, можуть бути особи,
 7. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті Стаття, що передбачає умови, за наявності яких складається акт про нещасний випадок, встановлює вимоги до змісту такого акта і порядок його видачі потерпілому, а при нещасному випадку зі смертельним результатом - особам, які перебували на утриманні загиблого, або особам, які перебували з ним у близькій спорідненості, а також термін, протягом якого роботодавець
 8. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  1. У випадках розбіжностей, що виникли між членами комісії в ході розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої думки, яке
 9. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Срокі розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких
 10. Класифікація прав і обов'язків сторін
  . Зміст договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску"
 11. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  Коментар до статті Розбіжності, які виникали з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду та
 12. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  Коментар до статті 229.Незавісімо від терміну давності нещасного випадку коментована стаття наділяє державного інспектора праці правом проводити додаткове розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні
 13. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити розслідування комісією причин і обставин нещасного випадку протягом трьох днів. Разом з тим в коментованій статті передбачено й інші строки. Зокрема, при нещасному випадку зі смертельним результатом встановлений термін розслідування 15 днів. Положення про особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях,
 14. Стаття 1494. Пріоритет товарного знака
  1. Пріоритет товарного знака встановлюється за датою подання заявки на товарний знак у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності. 2. Пріоритет товарного знака за заявкою, поданою заявником відповідно до пункту 2 статті 1502 цього Кодексу (виділеної заявці) на основі іншої заявки цього заявника на те саме позначення (первісної заявки),
 15. 1. Формування африканської правової сім'ї
  Африканська правова родина охоплює правові процеси uW величезному континенті. У результаті особливостей історичного розвитку право африканських держав, котрі надбали національну незалежність в результаті розпаду колоніальної системи, поєднується на порозі XXI сторіччя з елементами старого, з релігійним правом (мусульманським, індуським), звичайним правом, яке BCJJ ще діє в
 16. Стаття 221. Розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин Коментар до статті 221
  1. Про основному безпосередньому об'єкт і предмет злочину див. коментар до ст. 220 КК РФ. Додатковим безпосереднім об'єктом у даному злочині є відносини власності. 2. Об'єктивну сторону злочину утворює розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин. Розкрадання полягає у вчиненні з корисливою метою протиправного
 17. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  § 2. Слідчі ситуації і планування
 18. Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).
  Факультативний об'єкт злочину - закон-ні інтереси і права особистості. Об'єктивна сторона злочину полягає у розголошенні даних попереднього розслідування особою, попереджений-ним у встановленому законом порядку про неприпустимість їх раз-ошення, якщо воно вчинене без згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Розголошення полягає в доведенні відомостей, що стосуються
© 2014-2022  yport.inf.ua