Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).

Факультативний об'єкт злочину - закон-ні інтереси і права особистості.
Об'єктивна сторона злочину полягає у розголошенні даних попереднього розслідування особою, попереджений-ним у встановленому законом порядку про неприпустимість їх раз-ошення, якщо воно вчинене без згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Розголошення полягає в доведенні відомостей, що стосуються будь-якого процесуального дії або дій чи наявних у справі даних про розслідування, до третьої особи. Воно стосується тільки відомостей, що відносяться до перед-ньо розслідуванню. Розголошення може бути здій-влено в будь-якій формі: усній, письмовій, аудіо-або відеоза-писи, через засоби масової інформації тощо
Слідчий попереджає свідка, потерпілого, поня-
тих, перекладача, експерта, захисника, інших осіб, що беруть участь

при провадженні слідчого дії, про неприпустимість раз-ошення відомостей, які стали їм відомі у процесі роз-слідування. Таке попередження належно оформляється: з осіб береться підписка з попередженням про кримінальну відпові-ності за розголошення даних попереднього розслідування. Якщо особи, попереджені згідно ст. 161 КПК РФ, наруша-ють заборона, розголошуючи інформацію про розслідування без згоди уповноважених осіб, або повідомляють не в тому обсязі, в якому слідчий або дізнавач визнали це можливим, то в їхніх діях є ознаки злочину, передбаченого ст. 310 КК.
Злочин має формальний склад, є закінчено-ним з моменту, коли відомості про розслідування стають дос-тояніе третьої особи. При цьому третя особа повинна усвідомлювати сенс розголошувати відомості. Якщо ж не сприймає інфор-мацію внаслідок стану здоров'я, віку та ін, то можна говорити тільки про замах на злочин.
З суб'єктивної сторони злочин скоюється з пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину - спеціальний: особа, яка досягла 16 років і належним чином попереджене про неприпустимість раз-ошення даних попереднього розслідування. У кримінально-процесуальному законодавстві (ст. 161 КПК РФ) в загальній формі йдеться про учасників кримінального судочинства, у кото-яких може бути взята підписка про неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування. Тому, мабуть, суб'єктів незалежно єктами такого злочину можуть бути й інші особи, в приватно-сти, співробітники засобів масової інформації, був присутній-рілі при виробництві слідчої дії, за умови, що у них була взята відповідна підписка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК). "
 1. Стаття 310. Розголошення даних попереднього розслідування Коментар до статті 310
  Основним об'єктом розголошення даних попереднього розслідування є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта можуть виступати інтереси особистості. Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що несанкціоноване оприлюднення даних попереднього розслідування може істотно вплинути на інтереси правосуддя: обвинувачений може сховатися від слідства і суду,
 2. 4. Злочини, що перешкоджають виконанню працівниками правоохоронних органів їх обов'язків по здійсненню цілей і завдань правосуддя
  Безпосереднім об'єктом злочинів, що входять в цю групу, є нормальне функціонування судових і слідчих органів щодо здійснення правосуддя, а також охоронювані і гарантуються законом права та інтереси громадян. У ст. 311 КК охороняються права та інтереси судді, учасників кримінального процесу та їх близьких при розгляді кримінальних справ. Перешкоджання здійсненню правосуддя
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  Відповідно до Конституції РФ (ст. 118) правосуддя в Україні здійснюється тільки судом. Органи правосуддя відіграють важливу роль у здійсненні функцій охорони та зміцнення законності в боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями. Їх діяльність спрямована на охорону прав і свобод людини і громадянина, власності, довкілля, конституційного ладу країни. В системі владних
 4. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
 5. Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад Коментар до статті 307
  Основним об'єктом даного злочину виступають інтереси правосуддя. Додатковий об'єкт - права і інтереси особистості, інтереси юридичної особи. Суспільна небезпека розглядуваного посягання на інтереси правосуддя полягає в тому, що спотворення істини в свідченнях свідка, потерпілого чи фахівця, висновку експерта або перекладі перешкоджають встановленню істини у кримінальній
 6. § 2. Загальні положення тактики обшуку і виїмки
  Виробництво обшуку і виїмки регламентується наведеними вище ст. ст. 182-184 КПК. І що випливає з їх аналізу перших питання, що має криміналістичне значення, наступний: що розуміти під підставами для виробництва обшуку? Тут ми маємо на увазі не процесуальні підстави (наявність постанови, а в разі обшуку і виїмки в житлі - санкції суду; до 1 січня 2004 р. - прокурора і т. д.), а
 7. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
 8. 36.6. Організація управління видавничою справою та засобами масової інформації
  Загальні основи видавничої справи, регулювання порядку організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи визначає Закон України від 5 червня 1997 «Про видавничу справу» 2. Видавнича справа - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та
 9. Порядок розгляду скарги прокурором
  . Прокурор в силу ст. 1 Федерального закону від 17.01.1992 № 2201-1 «Про прокуратуру Російської Федерації» (в ред. Від 22.08.2004) та ч. 1 ст. 37 КПК здійснює нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство. Одна з форм реалізації прокурором цієї функції - розгляд ним скарг на дії і рішення, прийняті в ході
 10. § 1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності
  Попереднє слідство - це процес, метою якого є відновлення минулого події злочину по слідах, виявленим слідчим у сьогоденні. Основним визначальним компонентом психологічної структури діяльності слідчого є її пізнавальна діяльність по збиранню і дослідженню найрізноманітніших фактів, на підставі яких їм повністю відновлюється
© 2014-2022  yport.inf.ua