Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне право → 
Кримінально-процесуальне право
Кримінально-процесуальне право
О.Я. Баєв Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник 2003
Дане видання - певний підсумок багаторічного дослідження автором системних науково-практичних проблем тактики кримінального переслідування і професійного захисту від нього.
У пропонованій читачеві першій частині цієї роботи розглянуто комплекс науково-практичних проблем криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих слідчих дій.
Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної юстиції.
Г.А.Жіліна Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) 2010
Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 5-е вид., перераб. і доп. - Проспект, 2010 г.редакція Жиліна Г.А.
А.В. Діамантів КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 2011
У постатейному коментарі розкривається зміст норм ДВК РФ, дається тлумачення дефініцій, використовуються в законі. Особливістю видання є широке використання практики Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду РФ і Верховного Суду РФ з питань, пов'язаних з виконанням кримінального покарання, порядком та умовами його відбування. Пропоноване видання орієнтоване, в першу чергу, на осіб, які професійно займаються питаннями, пов'язаними з виконанням кримінального покарання: співробітників кримінально-виконавчої системи, дисциплінарних військових частин, суддів і прокурорів. Представляється, що коментар може бути корисний також і в сфері правозахисту: працівникам апаратів уповноваженого, адвокатам, правозахисникам та іншим особам. Дане видання може стати в нагоді і самим засудженим, а також їх родичам. І, нарешті, коментар може становити інтерес для викладачів і вчених, аспірантів та студентів навчальних закладів юридичного профілю.
B.I. Тертішніков Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар 2007
У десятому віданні науково-практичного коментаря на підставі наукового АНАЛІЗУ норм Цивільного процесуального права, з урахуванням останніх его змін, Концепції Вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейськіх стандартів, урядових постанов та матеріалів судової практики коментуються статьи нового ЦПК України. У Цій Книзі роз'яснюються питання ЦИВІЛЬНОЇ юрісдікції, порядку Відкриття справи, ее підготовкі и РОЗГЛЯДУ, а такоже апеляційного и касаційного переглядів судових РІШЕНЬ. Автор Аналізує деякі ускладнення, Які могут вінікнуті у правозастосовніків, предлагает Варіанти Вирішення ціх проблем та Можливі напрямки Подолання питань комерційної торгівлі неузгодженостей между окрем нормами нового ЦПК.
До коментарів додані деякі необхідні для судочинства закони, решение Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України.
Коментар розрахованій на працівніків суду и правоохороних органів, юрісконсультів, адвокатів, вікладачів и студентов Вищих юридичних закладів, а такоже на широку коло чітачів.
Перше видання коментаря здійснене у 1996 году. Автор щиро вдячний своим читачам, Яким ставши біля нагоді 55-тисячний тираж попередніх видань. Автор такоже завдячує професору московської Юридичної академії Олександру Тімофійовічу Боннєру за рецензію и доброзічліві зауваження, что допомоглі Йому в підготовці цієї книги.
Ю.В. Чуфаровский Юридична психологія. Навчальний посібник. 1997
Навчальний посібник підготовлено видатним російським психологом-правознавцем професором Юрієм Валентиновичем Чуфаровский відповідно до програми курсу «Юридична психологія» для вищих навчальних закладів.
У книзі розкрито теоретичні аспекти науки, основний упор зроблений автором на практичне застосування психологічних знань у повсякденній діяльності юристів.
Для студентів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів, викладачів юридичних та психологічних вузів.
Верховна Рада України / Верховна Рада України Кримінальний процесуальний кодекс України 2012
Нова редакція кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 року / Нова редакція Кримінального процесуального кодексу України 2012 року.
Я.І. Гилинский Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». 2004
У книзі викладаються теоретичні основи та історія формування Девиантология - соціології девіантності та соціального контролю. Докладно розглядаються основні форми девіантності - злочинність, корупція, тероризм, наркотизм, пияцтво і алкоголізм, самогубства, проституція, сексуальні відхилення, соціальна творчість та ін, а також теорія та основні напрямки соціального контролю над девиантностью. Широко використана вітчизняна та зарубіжна література.
Книга розрахована на фахівців - юристів, соціологів, політологів, психологів, а також широку читацьку аудиторію. Може бути використана як навчальний посібник з курсу «Соціологія девіантності та соціального контролю», а також при вивченні кримінології, загальної соціології, політології, психології.
А. Гетьман Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. 2012
У Науково-практичному Коментарі роз'яснюються норми нового кримінального процесуального кодексу України з урахуванням норм Констнтуіії України, других законодавчо, міжнародно-правових документів, РІШЕНЬ Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, роз'яснень, что містяться в постановив Пленуму Верховного Суду України та Вищих спеціалізованіх судів.
Коментар буде корисностей спеціалістам, студентам, громадянам, Які цікавляться харчуванням Правосуддя.
Президент Російської Федерації Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 2013
Прийнятий
Державною Думою
18 грудня 1996
Схвалений
Радою Федерації
25 грудня 1996
(в ред. Федеральних законів від 08.01.1998 N 11-ФЗ, від 21.07.1998 N 117-ФЗ,
від 24.07.1998 N 125-ФЗ, від 16.03.1999 N 49-ФЗ, від 09.03.2001 N 25-ФЗ,
від 20.03.2001 N 26-ФЗ, від 19.06 .2001 N 85-ФЗ, від 11.06.2003 N 75-ФЗ,
від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 22.08.2004 N 122 - ФЗ,
від 04.11.2004 N 129-ФЗ, від 01.02.2005 N 1-ФЗ, від 01.04.2005 N 28-ФЗ,
від 01.04. 2005 N 29-ФЗ, від 09.05.2005 N 46-ФЗ, від 09.05.2005 N 47-ФЗ,
від 05.01.2006 N 8-ФЗ, від 09.01.2006 N 12-ФЗ , від 03.04.2006 N 46-ФЗ,
від 02.05.2006 N 58-ФЗ, від 30.12.2006 N 273-ФЗ, від 06.06.2007 N 91-ФЗ,
від 19.07.2007 N 142-ФЗ, від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 24.07.2007 N 214-ФЗ,
від 02.10.2007 N 225-ФЗ, від 01.12.2007 N 299-ФЗ, від 03.04.2008 N 40-ФЗ,
від 14.07.2008 N 112-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 08.11.2008 N 194-ФЗ,
від 03.12.2008 N 235-ФЗ, від 22.12.2008 N 261-ФЗ, від 22.12.2008 N 271-ФЗ,
від 14.02.2009 N 23-ФЗ, від 03.06.2009 N 106-ФЗ, від 03.06.2009 N 111-ФЗ,
від 19.07.2009 N 191-ФЗ, від 17.12.2009 N 325 -ФЗ, від 27.12.2009 N 377-ФЗ,
від 21.02.2010 N 16-ФЗ, від 29.03.2010 N 33-ФЗ, від 29.03.2010 N 36-ФЗ,
від 05.04.2010 N 46-ФЗ, від 05.04.2010 N 56-ФЗ, від 01.07.2010 N 132-ФЗ,
від 28.12.2010 N 404 - ФЗ, від 07.02.2011 N 4-ФЗ, від 07.02.2011 N 5-ФЗ,
від 06.04.2011 N 66-ФЗ, від 27.06.2011 N 159-ФЗ, від 06.11. 2011 N 294-ФЗ,
від 03.12.2011 N 378-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ, від 29.02.2012 N 14-ФЗ,
від 01.04.2012 N 25-ФЗ, від 03.05.2012 N 45-ФЗ, від 01.12.2012 N 208-ФЗ,
від 30.12.2012 N 304-ФЗ, від 30.12.2012 N 313-ФЗ, від 05.04.2013 N 59-ФЗ,
від 07.06.2013 N 121-ФЗ)
В.А. Гуреєв Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" 2010
Коментар до Федеральним законом від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" (в ред. Федеральних законів від 07.11.2000 N 135-ФЗ, від 29.06.2004 N 58-ФЗ, від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 03.03.2007 N 29-ФЗ, від 22.07.2008 N 132-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 25.12.2008 N 280-ФЗ, від 19.07.2009 N 194-ФЗ)
Видання являє собою постатейний коментар, в рамках якого автором наводиться роз'яснення змісту Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" з урахуванням Федерального закону від 19 липня 2009 р. N 194-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону "Про судових приставів", а також законодавства про державну службу, про протидію корупції та про виконавче провадження
Представлений коментар поряд з самим законом включає докладний аналіз підзаконних нормативних правових актів, присвячених діяльності судових приставів, практики їх застосування
Книга призначена для судових приставів, суддів, прокурорів, адвокатів, а також викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів і факультетів
1 2
© 2014-2022  yport.inf.ua