Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010
Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 5-е вид., Перераб. і доп. - Проспект, 2010 г.редакція Жиліна Г.А.
Розділ I. Загальні положення
Глава 1. Основні положення
Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство
Стаття 2. Завдання цивільного судочинства
Стаття 3. Право на звернення до суду
Стаття 4. Порушення цивільної справи в суді
Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
Стаття 6. Рівність всіх перед законом і судом
Стаття 7. Одноосібне і колегіальний розгляд цивільних справ
Стаття 8. Незалежність суддів
Стаття 9. Мова цивільного судочинства
Стаття 10. Гласність судового розгляду
Стаття 11. Нормативні правові акти, що застосовуються судом при вирішенні цивільних справ
Стаття 12. Здійснення правосуддя на засадах змагальності та рівноправності сторін
Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
Глава 2. Склад суду. Відводи
Стаття 14. Склад суду
Стаття 15. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі
Стаття 16. Підстави для відводу судді
Стаття 17. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
Стаття 18. Підстави для відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 19. Заяви про самовідводи та про відводи
Стаття 20. Порядок вирішення заяви про відвід
Стаття 21. Наслідки задоволення заяви про відвід
Глава 3. Підвідомчість і підсудність
Стаття 22. Підвідомчість цивільних справ судам
Стаття 23. Цивільні справи, підсудні мировому судді
Стаття 24. Цивільні справи, підсудні районному суду
Стаття 25. Цивільні справи, підсудні військовим судам і іншим спеціалізованим судам
Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
Стаття 27. Цивільні справи, підсудні Верховному Суду Російської Федерації
Стаття 28. Пред'явлення позову за місцем проживання або місцем знаходження відповідача
Стаття 29. Підсудність за вибором позивача
Стаття 30. Виключна підсудність
Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
Стаття 32. Договірна підсудність
Стаття 33. Передача справи, прийнятого судом до свого провадження, в інший суд
Глава 4. Особи, що у справі
Стаття 34. Склад осіб, що у справі
Стаття 35. Права та обов'язки осіб, що у справі
Стаття 36. Цивільна процесуальна правоздатність
Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність
Стаття 38. Сторони
Стаття 39. Зміна позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода
Стаття 40. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
Стаття 41. Заміна неналежного відповідача
Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Стаття 44. Процесуальне правонаступництво
Стаття 45. Участь у справі прокурора
Стаття 46. Звернення до суду на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб
Стаття 47. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування для дачі висновку по справі
Глава 5. Представництво в суді
Стаття 48. Ведення справ у суді через представників
Стаття 49. Особи, які можуть бути представниками в суді
Стаття 50. Представники, які призначаються судом
Стаття 51. Особи, які не можуть бути представниками в суді
Стаття 52. Законні представники
Стаття 53. Оформлення повноважень представника
Стаття 54. Повноваження представника
Глава 6. Докази і доказування
Стаття 55. Докази
Стаття 56. Обов'язок доведення
Стаття 57. Подання та витребування доказів
Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження
Стаття 59. Належність доказів
Стаття 60. Допустимість доказів
Стаття 61. Підстави для звільнення від доказування
Стаття 62. Судові доручення
Стаття 63. Порядок виконання судового доручення
Стаття 64. Забезпечення доказів
Стаття 65. Заява про забезпечення доказів
Стаття 66. Порядок забезпечення доказів
Стаття 67. Оцінка доказів
Стаття 68. Пояснення сторін і третіх осіб
Стаття 69. Свідчення свідків
Стаття 70. Обов'язки і права свідка
Стаття 71. Письмові докази
Стаття 72. Повернення письмових доказів
Стаття 73. Речові докази
Стаття 74. Зберігання речових доказів
Стаття 75. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
Стаття 76. Розпорядження речовими доказами
Стаття 77. Аудіо-і відеозаписи
Стаття 78. Зберігання та повернення носіїв аудіо-і відеозаписів
Стаття 79. Призначення експертизи
Стаття 80. Зміст ухвали суду про призначення експертизи
Стаття 81. Одержання зразків почерку для порівняльного дослідження документа та підпису на документі
Стаття 82. Комплексна Експертів
Стаття 83. Комісійна експертиза
Стаття 84. Порядок проведення експертизи
Стаття 85. Обов'язки і права експерта
Стаття 86. Висновок експерта
Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
Глава 7. Судові витрати
Стаття 88. Судові витрати
Стаття 89. Пільги щодо сплати державного мита
Стаття 90. Підстави та порядок надання відстрочки або розстрочки сплати державного мита
Стаття 91. Ціна позову
Стаття 92. Доплата державного мита
Стаття 93. Підстави і порядок повернення або заліку державного мита
Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи
Стаття 95. Грошові суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам
Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам
Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам
Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами
Стаття 99. Стягнення компенсації за втрату часу
Стаття 100. Відшкодування витрат на оплату послуг представника
Стаття 101. Розподіл судових витрат при відмові від позову і укладення мирової угоди
Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат
Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи
Стаття 104. Оскарження ухвали суду з питань, пов'язаних із судовими витратами
Глава 8. Судові штрафи
Стаття 105. Накладення судових штрафів
Стаття 106. Додавання або зменшення судового штрафу
Глава 9. Процесуальні терміни
Стаття 107. Обчислення процесуальних строків
Стаття 108. Закінчення процесуального строку
Стаття 109. Наслідки пропуску процесуальних строків
Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
Стаття 111. Продовження процесуальних строків
Стаття 112. Відновлення процесуальних строків
Глава 10. Судові повідомлення і виклики
Стаття 113. Судові повідомлення і виклики
Стаття 114. Зміст судових повісток та інших судових сповіщень
Стаття 115. Доставка судових повісток та інших судових сповіщень
Стаття 116. Вручення судової повістки
Стаття 117. Наслідки відмови від прийняття судової повістки чи іншого судового повідомлення
Стаття 118. Зміна адреси під час провадження у справі
Стаття 119. Невідомість місця перебування відповідача
Стаття 120. Розшук відповідача
Розділ II. Виробництво в суді першої інстанції
Підрозділ I. Наказне провадження
Глава 11. Судовий наказ
Стаття 121. Судовий наказ
Стаття 122. Вимоги, за якими видається судовий наказ
Стаття 123. Подача заяви про винесення судового наказу
Стаття 124. Форма і зміст заяви про винесення судового наказу
Стаття 125. Підстави для відмови у прийнятті заяви про винесення судового наказу
Стаття 126. Порядок винесення судового наказу
Стаття 128. Повідомлення боржника про винесення судового наказу
Стаття 129. Скасування судового наказу
Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу
Підрозділ II. Позовна виробництво
Глава 12. Пред'явлення позову
Стаття 131. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 132. Документи, що додаються до позовної заяви
Стаття 133. Прийняття позовної заяви
Стаття 134. Відмова у прийнятті позовної заяви
Стаття 135. Повернення позовної заяви
Стаття 136. Залишення позовної заяви без руху
Стаття 137. Пред'явлення зустрічного позову
Стаття 138. Умови прийняття зустрічного позову
Глава 13. Забезпечення позову
Стаття 139. Підстави для забезпечення позову
Стаття 140. Заходи щодо забезпечення позову
Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову
Стаття 142. Виконання ухвали суду про забезпечення позову
Стаття 143. Заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову
Стаття 144. Скасування забезпечення позову
Стаття 145. Оскарження ухвал суду про забезпечення позову
Стаття 146. Відшкодування відповідачу збитків, завданих забезпеченням позову
Глава 14. Підготовка справи до судового розгляду
Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду
Стаття 148. Завдання підготовки справи до судового розгляду
Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду
Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
Стаття 151. З'єднання і роз'єднання кількох позовних вимог
Стаття 152. Попереднє судове засідання
Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду
Глава 15. Судовий розгляд
Стаття 154. Строки розгляду і вирішення цивільних справ
Стаття 155. Судове засідання
Стаття 156. Головуючий у судовому засіданні
Стаття 157. Безпосередність, усність і безперервність судового розгляду
Стаття 158. Порядок у судовому засіданні
Стаття 159. Заходи, що застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні
Стаття 160. Відкриття судового засідання
Стаття 161. Перевірка явки учасників процесу
Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
Стаття 163. Видалення свідків із зали судового засідання
Стаття 164. Оголошення складу суду і роз'яснення права самовідводу і відводу
Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків
Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 167. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників
Стаття 168. Наслідки неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
Стаття 169. Відкладення розгляду справи
Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
Стаття 171. Роз'яснення експертові і спеціалістові їх прав і обов'язків
Стаття 172. Початок розгляду справи по суті
Стаття 173. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і мирова угода сторін
Стаття 174. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів
Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
Стаття 177. Порядок допиту свідка
Стаття 178. Використання свідком письмових матеріалів
Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
Стаття 180. Оголошення показань свідків
Стаття 181. Дослідження письмових доказів
Стаття 182. Оголошення і дослідження листування і телеграфних повідомлень громадян
Стаття 183. Дослідження речових доказів
Стаття 184. Огляд на місці
Стаття 185. Відтворення аудіо-чи відеозапису і її дослідження
Стаття 186. Заява про фальшивість доказу
Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи
Стаття 188. Консультація фахівця
Стаття 189. Закінчення розгляду справи по суті
Стаття 190. Судові дебати
Стаття 191. Поновлення розгляду справи по суті
Стаття 192. Видалення суду для прийняття рішення
Стаття 193. Оголошення рішення суду
 Глава 16. Рішення суду
Стаття 194. Ухвалення рішення суду
Стаття 195. Законність і обгрунтованість рішення суду
Стаття 196. Питання, які вирішуються при ухваленні рішення суду
Стаття 197. Виклад рішення суду
Стаття 198. Зміст рішення суду
Стаття 199. Складання мотивованого рішення суду
Стаття 200. Виправлення описок і явних арифметичних помилок у рішенні суду
Стаття 201. Додаткове рішення суду
Стаття 202. Роз'яснення рішення суду
Стаття 203. Відстрочка або розстрочка виконання рішення суду, зміну способу та порядку виконання рішення суду
Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання
Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості
Стаття 206. Рішення суду, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
Стаття 207. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів
Стаття 208. Індексація присуджених грошових сум
Стаття 209. Набрання законної сили рішень суду
Стаття 210. Виконання рішення суду
Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
Стаття 212. Право суду звернути рішення до негайного виконання
Стаття 213. Забезпечення виконання рішення суду
Стаття 214. Висилка особам, бере участі у справі, копій рішення суду
 Глава 17. Призупинення провадження у справі
Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження у справі
Стаття 216. Право суду зупинити провадження у справі
Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
Стаття 219. Відновлення провадження у справі
 Глава 18. Припинення провадження у справі
Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі
Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі
 Глава 19. Залишення заяви без розгляду
Стаття 222. Підстави для залишення заяви без розгляду
Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду
 Глава 20. Ухвала суду
Стаття 224. Порядок винесення ухвал суду
Стаття 225. Зміст ухвали суду
Стаття 226. Окремі ухвали суду
Стаття 227. Висилка особам, бере участі у справі, копій ухвали суду
 Глава 21. Протоколи
Стаття 228. Обов'язковість ведення протоколу
Стаття 229. Зміст протоколу
Стаття 230. Складання протоколу
Стаття 231. Зауваження на протокол
Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол
 Глава 22. Заочне провадження
Стаття 233. Підстави для заочного виробництва
Стаття 234. Порядок заочного виробництва
Стаття 235. Зміст заочного рішення суду
Стаття 236. Висилка копії заочного рішення суду
Стаття 237. Оскарження заочного рішення суду
Стаття 238. Зміст заяви про скасування заочного рішення суду
Стаття 239. Дії суду після прийняття заяви про скасування заочного рішення суду
Стаття 240. Розгляд заяви про скасування заочного рішення суду
Стаття 241. Повноваження суду
Стаття 242. Підстави для скасування заочного рішення суду
Стаття 243. Поновлення розгляду справи
Стаття 244. Законна сила заочного рішення суду
 Підрозділ III. Виробництво по справах, що виникають з публічних правовідносин
 Глава 23. Загальні положення
Стаття 245. Справи, що виникають з публічних правовідносин
Стаття 246. Порядок розгляду та вирішення справ, що виникають з публічних правовідносин
Стаття 247. Порядок звернення до суду
Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин
Стаття 249. Розподіл обов'язків по доведенню у справах, що виникають з публічних правовідносин
Стаття 250. Законна сила рішення суду
 Глава 24. Виробництво по справах про визнання нечинними нормативних правових актів повністю або в частині
Стаття 251. Подача заяви про оскарження нормативних правових актів
Стаття 252. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів
Стаття 253. Рішення суду за заявою про оскарження нормативного правового акта
 Глава 25. Виробництво по справах про оскарження рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців
Стаття 254. Подача заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця
Стаття 255. Рішення, дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовців, що підлягають оскарженню в порядку цивільного судочинства
Стаття 256. Термін звернення із заявою до суду
Стаття 257. Розгляд заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного і муніципального службовця
Стаття 258. Рішення суду та його реалізація
 Глава 26. Виробництво по справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
Стаття 259. Подача заяви про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
Стаття 260. * (238) Строки звернення до суду та розгляду заяв
Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
Стаття 261. Рішення суду у справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації та його реалізація
 Підрозділ IV. Особливу виробництво
 Глава 27. Загальні положення
Стаття 262. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження
Стаття 263. Порядок розгляду та вирішення справ, розглянутих судом в порядку окремого провадження
 Глава 28. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 264. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 265. Умови, необхідні для встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 266. Подача заяви про встановлення факту, що має юридичне значення
Стаття 267. Зміст заяви про встановлення факту, що має юридичне значення
Стаття 268. Рішення суду щодо заяви про встановлення факту, що має юридичне значення
 Глава 29. Усиновлення (удочеріння) дитини
Стаття 269. Подача заяви про усиновлення або удочеріння
Стаття 270. Зміст заяви про усиновлення
Стаття 271. Документи, що додаються до заяви про усиновлення
Стаття 272. Підготовка справи про усиновлення до судового розгляду
Стаття 273. Розгляд заяви про усиновлення
Стаття 274. Рішення суду за заявою про усиновлення
Стаття 275. Скасування усиновлення
 Глава 30. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення громадянина померлим
Стаття 276. Подача заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим
Стаття 277. Зміст заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим
Стаття 278. Дії судді після прийняття заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим
Стаття 279. Рішення суду за заявою про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим
Стаття 280. Наслідки явки або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим
 Глава 31. Обмеження дієздатності громадянина, визнання громадянина недієздатним, обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
Стаття 281. Подача заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
Стаття 282. Зміст заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина
Стаття 284. Розгляд заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами
Стаття 285. Рішення суду за заявою про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним
Стаття 286. Скасування обмеження громадянина в дієздатності і визнання громадянина дієздатним
 Глава 32. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація)
Стаття 287. Подача заяви про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним
Стаття 288. Розгляд заяви про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним
Стаття 289. Рішення суду за заявою про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним
 Глава 33. Визнання рухомої речі безхазяйне та визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
Стаття 290. Подача заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
Стаття 291. Зміст заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
Стаття 292. Підготовка справи до судового розгляду та розгляд заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
Стаття 293. Рішення суду щодо заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ
 Глава 34. Відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника або ордерним цінним паперам (викличний виробництво)
Стаття 294. Подача заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
Стаття 295. Зміст заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
Стаття 296. Дії судді після прийняття заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
Стаття 297. Заява держателя документа
Стаття 298. Дії суду після надходження заяви держателя документа
Стаття 299. Розгляд заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
Стаття 300. Рішення суду щодо заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них
Стаття 301. Право утримувача документа пред'явити позов про безпідставно придбанні або заощадженні майна
 Глава 35. Примусова госпіталізація громадянина в психіатричний стаціонар і примусове психіатричний огляд
Стаття 302. Подача заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
Стаття 303. Термін подачі заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар
Стаття 304. Розгляд заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
Стаття 305. Рішення суду щодо заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом
Стаття 306. Примусове психіатричний огляд
 Глава 36. Розгляд справ про внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану
Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
Стаття 308. Зміст заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
 Глава 37. Розгляд заяв про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні
Стаття 310. Подача заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні
Стаття 311. Розгляд заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні
Стаття 312. Рішення суду щодо заяви про вчинені нотаріальні дії або про відмову в його скоєнні
 Глава 38. Відновлення втраченого судового провадження
Стаття 313. Порядок відновлення втраченого судового провадження
Стаття 314. Подача заяви про відновлення втраченого судового провадження
Стаття 315. Залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або розгляду
Стаття 316. Відмова у відновленні втраченого судового провадження
Стаття 317. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження
Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження
Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
 Розділ III. Виробництво в суді другої інстанції
 Глава 39. Апеляційне провадження по оскарженню рішень і ухвал мирових суддів
Стаття 320. Право апеляційного оскарження
Стаття 321. Термін подачі апеляційних скарги, подання
Стаття 322. Зміст апеляційних скарги, подання
Стаття 323. Залишення апеляційних скарги, подання без руху
Стаття 324. Повернення апеляційних скарги, подання
Стаття 325. Дії світового судді після отримання апеляційних скарги, подання
Стаття 326. Відмова від апеляційної скарги або відкликання апеляційного подання
Стаття 327. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
Стаття 328. Права суду апеляційної інстанції при розгляді апеляційних скарги, подання
Стаття 329. Постанова суду апеляційної інстанції
Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку
Стаття 331. Право оскарження ухвали мирового судді
Стаття 332. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
Стаття 333. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
Стаття 334. Права суду апеляційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора
Стаття 335. Законна сила ухвали суду апеляційної інстанції
 Глава 40. Виробництво в суді касаційної інстанції
Стаття 336. Право подачі касаційних скарги, подання
Стаття 337. Порядок подачі касаційних скарги, подання
Стаття 338. Термін подачі касаційних скарги, подання
Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання
Стаття 340. Копії касаційних скарги, подання
Стаття 341. Залишення касаційних скарги, подання без руху
Стаття 342. Повернення касаційних скарги, подання
Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання
Стаття 344. Заперечення щодо касаційних скарги, подання
Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання
Стаття 346. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін у суді касаційної інстанції
Стаття 347. Межі розгляду справи в суді касаційної інстанції
Стаття 348. Строки розгляду справи в суді касаційної інстанції
Стаття 349. Порядок судового засідання в суді касаційної інстанції
Стаття 350. Судове засідання в суді касаційної інстанції
Стаття 351. Початок розгляду справи
Стаття 352. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
Стаття 353. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків
Стаття 354. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
Стаття 355. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 356. Доповідь справи
Стаття 357. Пояснення осіб, які беруть участь у справі, у суді касаційної інстанції
Стаття 358. Дослідження доказів
Стаття 359. Судові дебати в суді касаційної інстанції
Стаття 360. Винесення касаційного визначення і його оголошення
Стаття 361. Права суду касаційної інстанції при розгляді касаційних скарги, подання
Стаття 362. Підстави для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку
Стаття 363. Порушення або неправильне застосування норм матеріального права
Стаття 364. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права
Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду
Стаття 366. Зміст касаційної ухвали
Стаття 367. Законна сила касаційного визначення
Стаття 368. Окрема ухвала суду касаційної інстанції
Стаття 369. Обов'язковість вказівок суду касаційної інстанції
Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, які надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду справи
Стаття 371. Право оскарження ухвал суду першої інстанції
Стаття 372. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
Стаття 373. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
Стаття 374. Права суду касаційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора
Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
 Розділ IV. Перегляд вступили в законну силу судових постанов
 Глава 41. Виробництво в суді наглядової інстанції
Стаття 376. Право на звернення до суду наглядової інстанції
Стаття 377. Порядок подання наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 379. Дії суду наглядової інстанції після подачі наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 379.1. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті
Стаття 380. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті
Стаття 380.1. Дії суду наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 381. Розгляд наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 382. Строки розгляду наглядової скарги або подання прокурора
Стаття 383. Визначення судді про відмову в передачі наглядової скарги або подання прокурора для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
Стаття 384. Ухвалу про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
Стаття 385. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
Стаття 386. Терміни та порядок розгляду наглядової скарги або подання прокурора в судовому засіданні суду наглядової інстанції
Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду
Стаття 388. Визначення або постанова суду наглядової інстанції
Стаття 389. Перегляд судових постанов у порядку нагляду за поданням Голови Верховного Суду Російської Федерації або заступника Голови Верховного Суду Російської Федерації
Стаття 390. Повноваження суду наглядової інстанції
Стаття 391. Набрання законної сили ухвали або постанови суду наглядової інстанції
 Глава 42. Перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, що набрали законної сили
Стаття 392. Підстави для перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, що набрали законної сили
Стаття 393. Суди, що переглядають за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
Стаття 394. Подача заяви, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції
Стаття 395. Обчислення строку подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
Стаття 396. Розгляд заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
Стаття 397. Ухвала суду про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції
 Розділ V. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
 Глава 43. Загальні положення
Стаття 398. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
Стаття 399. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних громадян, осіб без громадянства
Стаття 400. Процесуальна правоздатність іноземної організації та міжнародної организац
Стаття 401. Позови до іноземних держав і міжнародним організаціям. Дипломатичний імунітет
 Глава 44. Підсудність справ за участю іноземних осіб судам в Російській Федерації
Стаття 402. Застосування правил підсудності
Стаття 403. Виключна підсудність справ за участю іноземних осіб
Стаття 404. Договірна підсудність справ за участю іноземних осіб
Стаття 405. Незмінність місця розгляду справи
Стаття 406. Процесуальні наслідки розгляду справ іноземним судом
Стаття 407. Судові доручення
Стаття 408. Визнання документів, виданих, складених або засвідчених компетентними органами іноземних держав
 Глава 45. Визнання та виконання рішень іноземних судів та іноземних третейських судів (арбітражів)
Стаття 409. Визнання та виконання рішень іноземних судів
Стаття 410. Клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 411. Зміст клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
Стаття 412. Відмова в примусовому виконанні рішення іноземного суду
Стаття 413. Визнання рішень іноземних судів
Стаття 414. Відмова у визнанні рішення іноземного суду
Стаття 415. Визнання рішень іноземних судів, що не вимагають подальшого виробництва
Стаття 416. Визнання та виконання рішень іноземних третейських судів (арбітражів)
Стаття 417. Відмова у визнанні та виконанні рішень іноземних третейських судів (арбітражів)
 Розділ VI. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
 Глава 46. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів
Стаття 418. Оспорювання рішення третейського суду
Стаття 419. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 420. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 421. Підстави для скасування рішення третейського суду
Стаття 422. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду
 Глава 47. Виробництво по справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
Стаття 423. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 427. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
 Розділ VII. Виробництво, пов'язане з виконанням судових постанов і постанов інших органів
Стаття 428. Видача судом виконавчого листа
Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
Стаття 430. Видача судом дубліката виконавчого листа або судового наказу
Стаття 431. Відповідальність за втрату виконавчого листа або судового наказу
Стаття 432. Перерва і відновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання
Стаття 433. Роз'яснення виконавчого документа
Стаття 434. Відстрочка або розстрочка виконання судового постанови, зміна способу і порядку його виконання, індексація присуджених грошових сум
Стаття 435. Відкладення виконавчих дій
Стаття 436. Обов'язок суду зупинити виконавче провадження
Стаття 437. Право суду зупинити виконавче провадження
Стаття 438. Поновлення виконавчого провадження
Стаття 439. Припинення виконавчого виробництва
Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
Стаття 441. Подача заяви про оскарження постанов посадових осіб служби судових приставів, їх дій (бездіяльності)
Стаття 442. Захист прав інших осіб при виконанні судового постанови чи постановлення державного чи іншого органу
Стаття 443. Поворот виконання рішення суду
Стаття 444. Порядок повороту виконання рішення суду судом першої інстанції
Стаття 445. Порядок повороту виконання рішення суду судами апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції
Стаття 446. Майно, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами
Федеральний закон "Про введення в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації"
 Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 5. А.В. Діамантів. КОМЕНТАР ДО Кримінально-виконавчого кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 6. Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011 - 2011 год
 7. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" - 2010 рік
 8. B.I. Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 9. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 10. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник. - 1997 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua