Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 331. Право оскарження ухвали мирового судді

1. У коментованій статті регулюються питання оскарження не вступили в законну силу визначень світового судді.
Визначення світового судді є самостійним предметом апеляційного оскарження окремо від рішення мирового судді, у разі якщо:
1) це передбачено ЦПК;
2) визначення мирового судді виключає можливість подальшого руху справи.
В інших випадках приватні скарги та подання прокурора на визначення мирового судді не подаються, але заперечення щодо цих визначень можуть бути включені до апеляційних скаргу, подання.
Цивільний процесуальний кодекс передбачає можливість апеляційного оскарження ухвал мирових суддів: про передачу справи до іншого суду або про відмову в передачі справи до іншого суду (ст. 33); про визнання третіми особами або про відмову у визнанні третіми особами (ст. 42); про заміну або про відмову в заміні правонаступника (ст. 44); про відмову в забезпеченні доказів (ст. 65); про розпорядження речовими доказами (ст. 76); з питання повернення носіїв аудіо-та відеозаписів (ст. 78); з питань, пов'язаних із судовими витратами (ст. 104); про відмову скласти судовий штраф або зменшити його (ст. 106); про відновлення або про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку (ст. 112); про відмову в прийнятті позовної заяви (ст. 134); про повернення позовної заяви (ст. 135); про залишення позовної заяви без руху (ст. 136); про забезпечення позову (ст. 145); про внесення виправлень у рішення суду (ст. 200); про відмову у прийнятті додаткового рішення (ст. 201); про роз'яснення рішення (ст. 202); про відстрочку або розстрочку виконання рішення суду, про зміну способу і порядку його виконання (ст. 203); про індексацію присуджених грошових сум (ст. 208); про зупинення провадження у справі (ст. 218); про відмову в задоволенні клопотання про скасування ухвали про залишення заяви без розгляду з підстав, зазначених в абз. 7 і 8 ст. 222 ЦПК (ст. 223), та ін
Виключають можливість подальшого руху справи і, отже, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали мирового судді: про відмову у прийнятті заяви про винесення судового наказу (ст . 125); про припинення провадження у справі (ст. 221); про залишення заяви без розгляду (ст. 223); про відмову в задоволенні заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали мирового судді (ч. 1 ст. 397) .
2. Чи не оскаржуються окремо від рішення суду (не передбачені ЦПК і не перешкоджають можливості подальшого руху справи) такі визначення мирового судді: про відводи (ст. 20); про вступ у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (ст. 43) ; про судове доручення (ст. 62); про забезпечення доказів (ст. 66); про неприйняття судом визнання стороною обставин, на яких інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення (ст. 68); про призначення експертизи, в тому числі додаткової або повторної (ст. 80, 87); про отримання зразків почерку (ст. 81); про оголошення розшуку відповідача (ст. 120); про прийняття заяви до провадження суду (ст. 133); про підготовку справи до судового розгляду (ст. 147); про призначення справи до судового розгляду (ст. 153); про видалення осіб, що у справі, та їх представників із залу судового засідання (ст. 159); про відкладення розгляду справи (ст. 169); про неприйняття судом відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем або незатвердження мирової угоди (ст. 173); про відхилення зауважень на протокол судового засідання (ст. 232); про відмову в задоволенні заяви про скасування заочного рішення (ст. 241 ЦПК) та ін
Заперечення щодо перерахованих визначень можуть бути включені безпосередньо до апеляційних скаргу, подання і з'явитися однією з підстав до скасування рішення мирового судді. Так, наприклад, відмова в задоволенні клопотання про призначення експертизи для з'ясування психічного стану позивача в момент вчинення правочину може спричинити за собою неправильне визначення обставин, що мають значення для справи, що є підставою до скасування рішення мирового судді в апеляційному порядку.
3. За загальним правилом визначення світового судді, які є об'єктом апеляційного оскарження, можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами, що у справі. Проте в деяких випадках ЦПК передбачає, що приватна скарга на ухвалу мирового судді може бути подана і не що у справі особами, права яких зачіпаються оскаржуваних визначенням. Наприклад, громадяни, які були присутні в суді, на яких накладено штраф за порушення порядку в судовому засіданні, можуть подати приватну скаргу на ухвалу мирового судді про відмову скласти судовий штраф або зменшити його розмір (ст. 106 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 331. Право оскарження ухвали мирового судді "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  правосуддя: перекладач, експерт, фахівець. Тут може брати участь і секретар судового засідання для відображення деяких процесуальних дій в протоколі. 2. В умовах посилення змагальних почав у цивільному судочинстві істотно зростає роль судових представників, особливо адвокатів, здатних на високому професійному рівні вести справи громадян і організацій. Це
 3. Стаття 320. Право апеляційного оскарження
  правову позицію Конституційного Суду РФ, сформульовану їм у постанові від 20 лютого 2006 р. N 1-П у справі про перевірку конституційності положення ст. 336 ЦПК * (290). Вона застосовна і до апеляційного провадження. Повноваження представника на апеляційне оскарження рішення мирового судді має бути спеціально обумовлено у довіреності, виданої акредитуючою (ст. 54 ЦПК). 4. Закон
 4. Стаття 376. Право на звернення до суду наглядової інстанції
  статтями 209 і 237 ЦПК, а постанови судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій - від дня їх винесення (ст. 329, 335, 367, 375, 391 ЦПК) . Зазначений термін встановлено для оскарження судових постанов у всіх судах наглядової інстанції, і подача наглядової скарги або подання прокурора до вищестоящого суду наглядової інстанції після отримання ухвали судді про відмову в
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 6. Що таке кримінальне переслідування.
  Правопорушень. Напевно немає такого водія, який ніколи не порушував би правила дорожнього руху (особливо коли вважає, що його ніхто не бачить), більшість з нас хоча б раз проїхали в громадському транспорті без квитка, перейшли проїжджу частину на червоний сигнал світлофора або в недозволеному місці. Таких прикладів безліч. Безумовно, вони завинили. Але, будучи забороненими законом,
 7. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  статтями ЦПК РФ, відноситься до необхідних умов реалізації права на звернення за судовим захистом. Недотримання цих вимог зробило б неможливим або істотно ускладнило б виконання завдань, що стоять перед судом та іншими суб'єктами процесу на наступних етапах судочинства. З взаємообумовлених положень Закону РФ "Про письмовій формі і змісті позовної заяви" випливають
 8. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  статтях визначеним »(ст. 262 розд. IV« Про злочини і проступки проти порядку управління »Уложення про покарання). Найбільш суворі санкції були встановлені за наступні проступки: скликання загальних зборів лікарняної каси без встановленого письмового повідомлення підлягає влади або відновлення закритого законною владою зборів (ст. 292 Статуту про покарання); непокору посадовим
 9. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
  правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, причому ці суперечки не повинні бути пов'язані з підприємницькою діяльністю даного громадянина. Маються на увазі перш за все правові відносини, що складаються у зв'язку з наданням громадянам яких-небудь послуг, виконанням для них різного роду робіт, передачею предметів, що мають споживче призначення. У таких
 10. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  правове поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "Муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140. Рязанцев І.П., Адарченко С.А. Історико-правові аспекти формування місцевого самоврядування в Російській Федерації / / Росія і
© 2014-2022  yport.inf.ua