Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 410. Клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду

1. Підставою для розгляду питання про примусове виконання рішення іноземного суду є клопотання стягувача, яке за загальним правилом подається ним до суду обласного рівня в суб'єкт Російської Федерації. Міжнародним договором Російської Федерації можуть передбачатися й інші способи направлення клопотання. Так, згідно з Договором між Україною та Азербайджанською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (Москва, 22 грудня 1992 р.) * (352) клопотання про дозвіл виконання подається до суду, який виносить рішення по справі в першої інстанції. Потім цей суд надсилає справу до суду, компетентного винести рішення по клопотанню. Виходячи з пріоритету застосування норм міжнародного договору перед нормами російського законодавства (ч. 4 ст. 15 Конституції) в таких випадках необхідно керуватися нормами міжнародного договору.
2. При виборі суду, що розглядає клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду, необхідно враховувати положення ст. 20 ГК, згідно з якою місцем проживання громадянина визнається місце, де він постійно або переважно проживає, та ст. 54 даного Кодексу, визначальною місце знаходження юридичної особи місцем його державної реєстрації, яка здійснюється за місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу, а в разі відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності.
Вирішуючи питання про розгляд клопотання судом за місцем знаходження майна боржника, необхідно враховувати, що чинне законодавство обмежує можливість звернення стягнення на деяке майно. Так, ст. 446 ЦПК передбачає перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами. Указом Президента РФ від 22 лютого 1992 р. N 179 (у редакції від 30 грудня 2000 р.) затверджено перелік видів продукції (робіт, послуг) та відходів виробництва, вільна реалізація яких заборонена * (353).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 410. Клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 4. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 5. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  1. Передбачений в коментованій статті комплекс процесуальних підготовчих дій названий діями судді при підготовці справи до судового розгляду. Проте суддя не може при їх вчинення не взаємодіяти зі сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, їх представниками. У число учасників процесу у стадії підготовки справи можуть входити не тільки названі суб'єкти, але
 6. Стаття 409. Визнання та виконання рішень іноземних судів
  1. До 1995 р. в Російській Федерації визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та арбітражів здійснювалися судами загальної юрисдикції. Правовими підставами для цього були ст. 437 ЦПК РРФСР і Указ Президії ВР СРСР від 21 червня 1988 "Про визнання та виконання в СРСР рішень іноземних судів і арбітражів" * (344). За АПК 1995 визнання і приведення у виконання рішень
 7. Стаття 411. Зміст клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду
  1. Клопотання про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду подається у письмовій формі, підписується стягувачем або його представником. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами Російської Федерації, то клопотання і ряд доданих до неї документів, виконаних не російською мовою, повинні надаватися з перекладом на російську мову. В іноземних державах
 8. Стаття 412. Відмова в примусовому виконанні рішення іноземного суду
  1. Перелік підстав для відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду, передбачений ч. 1 коментованої статті, в цілому збігається з підставами відмови, що містяться в міжнародних договорах (див., наприклад, ст. 55 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних , сімейних і кримінальних справах, укладена в Мінську 22 січня 1993 г. * (355); ст. 5 Конвенції
 9. Стаття 413. Визнання рішень іноземних судів
  1. Характер деяких рішень іноземних судів може не вимагати їх примусового виконання на території Російської Федерації, наприклад рішення про розірвання шлюбу, про визнання громадянина недієздатним та ін Такі рішення визнаються без будь-якого подальшого виробництва. Однак коментована стаття надає зацікавленій особі право в місячний термін, обчислюваний з моменту, коли
 10. Стаття 417. Відмова у визнанні та виконанні рішень іноземних третейських судів (арбітражів)
  1. Перелік підстав для скасування судом рішення третейського суду, передбачений ст. 417 ЦПК, в цілому збігається з такими ж підставами, передбаченими міжнародними договорами. Наявні відмінності носять редакційний характер і не впливають на їх істота (див., наприклад, ст. 5 Конвенції ООН про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (Нью -Йорк, 1958 р.) * (362). 2. За
© 2014-2022  yport.inf.ua