Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 412. Відмова в примусовому виконанні рішення іноземного суду

1. Перелік підстав для відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду, передбачений ч. 1 коментованої статті, в цілому збігається з підставами відмови, що містяться в міжнародних договорах (див., наприклад, ст. 55 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладена в Мінську 22 січня 1993 * (355); ст. 5 Конвенції ООН про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень, укладена в Нью-Йорку в 1958 р. * (356)).
2. Зазначене в п. 1 ч. 1 ст. 412 ЦПК підстава для відмови спрямоване на те, щоб забезпечити виконання тільки рішень, що набрали законної сили і в межах терміну давності виконання. Вступ рішення іноземного суду в силу має випливати із самого рішення або підтверджуватися належним документом (про вимоги , що пред'являються до документів іноземного походження, див. коментар до ст. 408 ЦПК). Про терміни пред'явлення рішення іноземного суду для примусового виконання див. коментар до ст. 409 ЦПК.
3. Міжнародний пакт від 16 Грудень 1966 "Про громадянські та політичні права" (ратифікований Указом Президії ВР СРСР від 18 вересня 1973 N 4812-VIII) * (357) та інші міжнародні договори здійснення судочинства на основі змагальності та рівноправності сторін закріплюють як основоположних принципів правосуддя . Несвоєчасне і (або) неналежне повідомлення сторони, проти якої прийнято рішення, про час і місце суддівського розгляду, через що вона була позбавлена можливості взяти участь у процесі, порушує ці принципи судочинства і відповідно до п. 2 ч. 1 ст . 412 ЦПК є підставою для відмови у примусовому виконанні рішення іноземного суду.
4. Чинним законодавством до підвідомчості судів загальної юрисдикції віднесено розгляд ряду цивільних справ, які не можуть бути розглянуті іноземними судами. До їх числа, зокрема, відносяться справи за заявами громадян, організацій, прокурора про оскарження нормативних правових актів, якщо розгляд цих заяв не віднесено федеральним законом до компетенції інших судів; за заявами про оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців; за заявами про захист виборчих прав або права на участь у референдумі громадян Російської Федерації (див. коментар до ст. 245 ЦПК). Прийняття іноземним судом рішення у справі, яке може бути розглянуто лише судом Російської Федерації, є підставою для відмови у визнанні та приведення у виконання такого рішення.
5. Підстави відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду, зазначені в пп. 3 і 4 ч. 1 ст. 412 ЦПК, спрямовані на неприпустимість прийняття і виконання кількох судових рішень по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і по тій же підставі. При розгляді справ судами Російської Федерації це забезпечується за допомогою відмови у прийнятті заяви, повернення заяви, припинення провадження у справі, залишення заяви без розгляду (див. коментарі до ст. 134, 135, 220, 222 ЦПК).
6. Суверенітет Російської Федерації є однією з основ її конституційного ладу. Він означає верховенство влади і передбачає незалежність держави під зовнішньополітичній сфері, а також верховенство його рішень у внутрішніх справах. Суверенітет нерозривно пов'язаний з безпекою Росії, що включає забезпечення цілісності та недоторканності її території, яка досягається комплексом заходів економічного, політичного та іншого характеру. Якщо виконання рішення іноземного суду суперечить суверенітету і (або) ставить під загрозу її безпеку, то це є підставою для відмови у примусовому його виконанні. Питання про протиріччі рішення іноземного суду суверенітету Російської Федерації вирішується судом у кожному конкретному випадку з урахуванням всіх обставин справи, і насамперед істоти спору, дозволеного іноземним судом.
7. При застосуванні п. 6 ч. 1 ст. 412 ЦПК суд повинен з'ясувати, чи не минув передбачений ч. 3 ст. 409 даного Кодексу трирічний термін для пред'явлення рішення до примусового виконання, а якщо він закінчився, то чи є клопотання стягувача про відновлення пропущеного строку. Суд відмовляє в примусовому виконанні рішення іноземного суду, якщо прохання про це подано після закінчення строку для пред'явлення рішення до виконання і при цьому стягувач не звернувся із заявою про його відновлення або у відновленні строку судом йому було відмовлено. Про відновлення процесуальних строків див. коментар до ст. 112 ЦПК.
8. Про відмову в примусовому виконанні іноземного судового рішення суд виносить ухвалу. Оскільки дане визначення виключає подальшу можливість руху справи, то в десятиденний термін з моменту його винесення стягувач має право подати на нього приватну скаргу (див. коментар до ст. 371 і 372 ЦПК). Норма про направлення судом стягувачу та боржнику копії ухвали протягом трьох днів з дня її винесення виступає додатковою процесуальною гарантією захисту їх права на оскарження ухвали.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "Стаття 412. Відмова в примусовому виконанні рішення іноземного суду"
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 3. Короткий перелік латинських виразів, використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7 . CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2 . Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [ а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації та особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 1 . Виконання договору
  Динаміка сформованого договірного правовідносини включає в якості його окремих стадій виконання, а поряд з ним зміна і розірвання. ЦК не містить загальних норм про виконання договорів. У відповідних випадках регулювання здійснюється обширної главою "Виконання зобов'язань "(гл. 22). Крім того, саме виконанню договірних зобов'язань присвячена основна маса спеціальних норм,
 8. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед всіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 9. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення" . Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 10. 4. Учасники страхових відносин
  Насамперед йдеться, природно, про сторони відповідного правовідносини - страховиком і страхувальником. Страховик Страховик посідає особливе місце в страховому правовідношенні, оскільки саме з його діями пов'язане досягнення основної мети, заради якої виникає страхове правовідношення, - виплати певної суми в розмірі та у випадках, передбачених у договорі, а при
© 2014-2022  yport.inf.ua