Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження у справі

1. Призупинення провадження у справі являє собою перерву у здійсненні судом процесуальних дій, викликаний наявністю обставин, що перешкоджають подальшому розгляду цивільної справи. Характер цих обставин такий, що не дозволяє суду заздалегідь встановити тривалість перерви і призначити конкретну дату поновлення процесу, оскільки відразу неможливо визначити, з якого моменту відпадуть зазначені обставини. Цим призупинення провадження у справі відрізняється від відкладення судового розгляду (ст. 169 ЦПК), при якому суд зобов'язаний призначити точну дату нового судового засідання.
У період зупинення провадження у справі судом не приймаються будь-які процесуально-правові акти і не вчиняються процесуальні дії, за винятком тих, які пов'язані з забезпеченням позову (гл. 13 ЦПК) або забезпеченням доказів (ст. 64-66 ЦПК). Одночасно з призупиненням провадження припиняється протягом усіх процесуальних строків (ст. 110 ЦПК), включаючи термін розгляду і вирішення справи (ст. 154 ЦПК).
Виробництво може бути призупинено при розгляді справи в суді першої інстанції, в тому числі у попередньому судовому засіданні (ч. 4-5 ст. 152 ЦПК), а також на стадіях апеляційного, касаційного і наглядового виробництва . Призупинення провадження у справі процесуально оформляється окремим визначенням суду.
У новому ЦПК збережено розмежування підстав для зупинення провадження на обов'язкові (ст. 215 ЦПК) і факультативні (ст. 216 ЦПК). Як і раніше вичерпним чином перераховані обставини, які можуть служити підставою для зупинення провадження у справі. Разом з тим до переліку цих обставин внесено низку змін і доповнень.
2. Процесуальне правонаступництво допускається не тільки у випадку смерті громадянина або реорганізації юридичної особи, а й з інших підстав (див. коментар до ст. 44 ЦПК). Однак при вступі в процес правонаступника у зв'язку з поступкою права вимоги або переведенням боргу суд може лише відкласти судовий розгляд, що не припиняючи провадження у справі.
3. Певні зміни внесено до формулювання підстав до зупинення провадження у справі, пов'язаних з втратою стороною дієздатності.
Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі, якщо після подачі позовної заяви позивач або відповідач (заявник по спорах, що виникають з публічних правовідносин, і справ окремого провадження) буде визнаний недієздатним набрав законної сили рішенням суду (ст . 285 ЦПК). До набрання чинності такого рішення провадження у цивільній справі підлягає зупиненню на підставі, передбаченій абз. 5 ст. 215 ЦПК.
Визнання громадянина обмежено дієздатним, а одно обмеження або позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права розпоряджатися своїми доходами може служити підставою для зупинення провадження по тих справах, де предметом спору є права, щодо яких громадянин (неповнолітній) обмежений у дієздатності (одержання заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших доходів, вчинення правочинів щодо розпорядження своїм майном або отриманими доходами і т.д.).
Рішення суду, яким громадянин визнаний недієздатним або обмежено дієздатним, є підставою для призначення йому органами опіки та піклування законного представника: опікуна або піклувальника (ст. 285 ЦПК). Якщо при розгляді цивільної справи з'ясується, що у громадянина з яких-небудь причин відсутня законний представник, то це буде також служити підставою для зупинення провадження у справі.
4. Для участі в бойових діях залучаються військовослужбовці, співробітники органів внутрішніх справ і інші особи у порядку, встановленому федеральним законодавством. До виконання завдань на територіях, де введено надзвичайний стан (Федеральний конституційний закон від 30 травня 2001 р. "Про надзвичайний стан") * (201), військовий стан (Федеральний конституційний закон від 30 січня 2002 р. "Про військовому становищі") * (202), а також у місцевостях (у тому числі за межами Російської Федерації), віднесених рішеннями Уряду РФ до зон збройного конфлікту (постанова Уряду РФ від 31 березня 1994 р. N 280 (з наступними змінами та доповненнями) "Про порядок встановлення факту виконання військовослужбовцями та іншими особами завдань в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах і надання їм додаткових гарантій і компенсацій ") * (203), можуть залучатися військовослужбовці, співробітники спеціальних служб і відомств, а також цивільні особи.
У разі пред'явлення позову до особі, яка виконує вищеназвані завдання, провадження у цивільній справі має бути припинено. Якщо ця особа є позивачем у справі, то призупинення провадження допускається тільки на його прохання.
5. Необхідність зупинення провадження по даній справі достатньо часто обумовлена неможливістю її розгляду до вирішення іншої юридичної справи, що відноситься до компетенції суду загальної юрисдикції, арбітражного суду, третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу) чи адміністративного органу. Це пов'язано з тим, що факти і правовідносини, які підлягають встановленню в порядку цивільного, кримінального або адміністративного провадження, мають юридичне (як правило, преюдиціальне) значення для даної справи. Однак призупинення виробництва неприпустимо, якщо зазначені факти і правовідносини можуть бути встановлені судом у розглянутому справі.
Подача наглядової скарги на вступило в законну силу судове постанову, прийняту в порядку цивільного, кримінального або адміністративного судочинства, не може служити підставою для зупинення провадження у даній справі, оскільки призупинення провадження по зазначеній підставі допускається до набрання законної сили рішення, вироку, ухвали, постанови суду або винесення постанови у справі, що розглядається в адміністративному порядку (абз. 4 ст. 217 ЦПК). У зв'язку з цим призупинення провадження у даній справі до вирішення по іншій справі скарги в порядку нагляду на вступило в законну силу рішення суду не допускається.
6. У перелік обов'язкових підстав зупинення провадження включено звернення суду до Конституційного Суду РФ із запитом про перевірку конституційності підлягає застосуванню у даній справі федерального закону або закону суб'єкта Російської Федерації.
Такий запит відповідно до ст. 101 Федерального конституційного закону від 21 червня 1994 р. N 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації" * (204) може бути зроблений судом першої, апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.
Про необхідність звернення із запитом до Конституційного Суду РФ суд виносить мотивовану ухвалу. Сам запит оформляється у письмовій формі у вигляді окремого документа (п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995 р. N 8 "Про деякі питання застосування судами Конституції РФ при здійсненні правосуддя") * (205).
У період з моменту винесення ухвали суду про звернення до Конституційного Суду РФ і до прийняття відповідної постанови Конституційного Суду РФ провадження у справі зупиняється.
У чинному ЦПК (на відміну від Арбітражного процесуального кодексу РФ 2002 р.) не вирішено питання про можливість призупинення справи у зв'язку із запитом суду в конституційний (статутний) суд суб'єкта Російської Федерації про перевірку відповідності конституції (статуту) суб'єкта Російської Федерації регіонального закону чи іншого нормативного правового акта, що підлягає застосуванню у справі, якщо законодавство суб'єкта РФ передбачає можливість такої перевірки за запитами світових і федеральних судів. Представляється, що в разі направлення такого запиту справа підлягає припиненню відповідно до абз. 5 ст. 215 ЦПК з моменту прийняття запиту до виробництва конституційним (статутним) судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження у справі "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  стаття, присвячена цьому питанню: згідно ст. 1662 проекту, при неможливості для однієї сторони виконати зобов'язання за двосторонньою договором внаслідок випадкової події вона не має права вимагати того, що їй належить по тому ж договору з іншого боку, і зобов'язана повернути те, що раніше отримала. Якщо ж виконання зобов'язання внаслідок випадкової події стало неможливим для
 3. Позикові зобов'язання, засвідчені векселем
  обов'язку виплатити отримані в борг грошові суми (ст. 815 ГК РФ). У цих відносинах видача векселя не припиняє зобов'язань, що виникли з договору (угоди), що спричинило видачу векселя. За загальним правилом видача векселя не розглядається як новація що випливає з основної господарської угоди грошового зобов'язання - сплатити ціну за товари, роботи чи послуги, сплатити борг за позикою.
 4. 5.5. Договори комісії та консигнації
  обов'язки виникають у комісіонера, навіть якщо комітент і був названий в угоді і вступив з третьою особою в безпосередні відносини по виконанню угоди. Згідно ст. 992 ГК РФ прийняте на себе доручення комісіонер зобов'язаний виконати на найбільш вигідних для комітента умовах відповідно до вказівок останнього, а за відсутності в договорі таких вказівок - відповідно до звичаїв
 5. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  зобов'язані погоджувати свою поведінку відповідно з висновком суду за дозволеним їм правоотношению, беззаперечно підкоряючись йому при визначенні прав і обов'язків учасників цього правовідносини. Постанова після вступу його в законну силу може бути переглянуте лише вищестоящим судом у порядку судового нагляду (ст. 390 ЦПК) або за наявності передбачених законом підстав самим
 6. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  обов'язків, у тому числі і в стадії підготовки. Однак і особи, за заявою яких порушується така справа, володіють правами і виконують обов'язки позивача. Отже, вони також підлягають залученню суддею до участі у підготовці справи до судового розгляду. Виконання цих вимог полегшує і діяльність самого судді, що пов'язано з особливостями російського змагального
 7. Стаття 152. Попереднє судове засідання
  215 ЦПК (обов'язкові підстави), суддя зобов'язаний зупинити провадження у справі, а при виявленні обставин, зазначених у ст. 216 ЦПК (факультативні підстави), він має право це зробити. Про зупинення провадження у справі виноситься ухвала за правилами ст. 224, 225 ЦПК. Виробництво по припиненню справі поновлюється після усунення обставин, що викликали його
 8. Стаття 222. Підстави для залишення заяви без розгляду
  215 ЦПК до вступу в процес представника недієздатного (див. також коментар до цієї статті). 4. Згідно ст. 48 ЦПК громадяни вправі вести свої справи в суді через представників, справи організацій ведуть у суді їх органи або представники. Повноваження представника мають бути належним чином оформлені (як правило, довіреністю). Якщо до суду звернулося із заявою на захист прав і
 9. Стаття 251. Подача заяви про оскарження нормативних правових актів
  215). Таким чином, перевірка актів, що визначають конституційний статус суб'єктів Російської Федерації, може бути здійснений тільки в порядку конституційного судочинства. Згідно з правовою позицією Конституційного Суду РФ, вираженої в постанові від 27 січня 2004 р. N 1-П у справі про перевірку конституційності положень п. 2 ч. 1 ст. 27, ч. 1, 2 і 4 ст. 251, ч. 2 і 3 ст.
 10. Стаття 257. Розгляд заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного і муніципального службовця
  215 Кодексу та звернутися до Конституційного Суду РФ із запитом про відповідність закону, що підлягає застосуванню , Конституції РФ. За змістом ст. 36 Федерального конституційного закону від 21 липня 1994 р. (з наступними змінами та доповненнями) "Про Конституційний Суд Російської Федерації" підставою для розгляду справи в Конституційному Суді РФ є що невизначеність у питанні
© 2014-2022  yport.inf.ua