Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 152. Попереднє судове засідання

1. У коментованій статті вказується, що сторони повідомляються про час і місце попереднього засідання. Однак правами сторони користуються особи, що звернулися на захист чужих інтересів (ст. 4, 45, 46 ЦПК), треті особи (ст. 42, 43 ЦПК). Отже, повідомлення буде зроблено також їм, а в судовому засіданні вони нарівні зі сторонами вправі представляти докази, наводити аргументи, заявляти клопотання.
2. На відміну від колишнього Кодексу (ст. 99) в новому ЦПК не передбачені спеціальні терміни для підготовки справи до судового розгляду, і її час включається в загальний строк розгляду і вирішення справи (див. коментар до ст. 154 ЦПК). Однак по складних справах з урахуванням думки сторін суддя може призначити термін попереднього судового засідання в стадії підготовки справи до судового розгляду, що виходить за межі встановлених строків розгляду та вирішення справ. Таке рішення має бути обумовлено винятковими обставинами, коли конкретні особливості справи дійсно не дозволяють в більш короткі терміни виконати завдання по його підготовці до судового розгляду.
3. При виявленні в стадії підготовки справи до судового розгляду обставин, зазначених у ст. 215 ЦПК (обов'язкові підстави), суддя зобов'язаний зупинити провадження у справі, а при виявленні обставин, зазначених у ст. 216 ЦПК (факультативні підстави), він має право це зробити. Про зупинення провадження у справі виноситься ухвала за правилами ст. 224, 225 ЦПК.
Виробництво по припиненню справі поновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення, за заявою осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду (ст. 219 ЦПК).
4. При підготовці справи до судового розгляду позивач може відмовитися від позову, сторони можуть укласти мирову угоду або договір про передачу спору на вирішення третейського суду, у зв'язку з чим виникає необхідність у визначенні долі подальшого провадження у справі, в процесуальному закріпленні відповідних розпорядчих дій сторін. Процедура вирішення питання про прийняття відмови від позову і затвердження мирової угоди сторін у стадії підготовки не відрізняється від відповідної процедури при судовому розгляді (див. коментар до ст. 173 ЦПК).
Відмова позивача від позову, як і мирову угоду сторін, не є для судді обов'язковим. Якщо ці дії суперечать закону або порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб, відмова від позову не приймається, про що суддею виноситься мотивована ухвала з дотриманням вимог, передбачених ст. 224, 225 ЦПК.
При укладенні сторонами договору про передачу спору на вирішення третейського суду суддя стосовно до правил, передбачених у ч. 4 ст. 152 та ст. 222 ЦПК, залишає позовну заяву без розгляду. Детальна процедура залишення заяви без розгляду по цій підставі в ЦПК не передбачена, але для усунення можливих сумнівів щодо наявності дійсного волевиявлення сторін на вчинення відповідних розпорядчих дій за аналогією (ч. 4 ст. 1 ЦПК) з правилами ст. 173 ЦПК заяву про угоду сторін про передачу спору до третейського суду слід занести в протокол і отримати підпис під ним обох сторін, а при подачі сторонами відповідної письмової заяви - долучити його до справи. Слід також роз'яснити передбачені ст. 223 ЦПК наслідки залишення заяви без розгляду.
5. До розпорядчих дій відноситься також визнання відповідачем позову (ч. 1 ст. 39 ЦПК), про що може бути заявлено і в стадії підготовки справи до судового розгляду. Однак прийняття судом визнання позову відповідачем та винесення в зв'язку з цим рішення про задоволення заявлених позивачем вимог відповідно до ст. 173 ЦПК може мати місце лише в стадії судового розгляду. Заява відповідача про визнання позову на попередньому етапі судочинства може лише суттєво полегшити виконання завдань підготовки справи до судового розгляду.
6. При підготовці справи можуть бути виявлені й інші непереборні або переборні перешкоди до подальшого виробництва у справі. Непереборні перешкоди тягнуть припинення виробництва, а переборні - залишення заяви без розгляду або призупинення виробництва.
Так, якщо всупереч п. 1 ч. 1 ст. 134 ЦПК суддя прийняв до провадження заяву, що не підлягає розгляду та вирішенню в порядку цивільного судочинства в суді загальної юрисдикції, провадження у справі підлягає припиненню відповідно до ч. 4 ст. 152, ст. 220 ЦПК. Ті ж наслідки настають: при прийнятті позовної заяви з порушенням вимог п. 2 ч. 1 ст. 134 ЦПК, тобто за наявності вступило в законну силу, винесеного по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення суду або ухвали суду про припинення справи у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову або затвердженням мирової угоди сторін; при порушенні справи всупереч п. 3 ч. 1 ст. 134 ЦПК, коли є стало обов'язковим для сторін, винесене по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду.
Видимість при підготовці справи порушення на стадії порушення справи вимог ч. 1 ст. 135 ЦПК про обов'язок судді повернути заяву в певних випадках тягне залишення заяви без розгляду відповідно до ч. 4 ст. 152, ст. 222 ЦПК. До таких випадків відносяться: недотримання попереднього досудового порядку; подача заяви недієздатною або уповноваженою особою; наявність у провадженні суду справи по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав. В ухвалі про залишення заяви без розгляду суддя зобов'язаний вказати, як усунути обставини, що перешкоджають розгляду справи; після їх усунення зацікавлена особа має право звернутися з позовною заявою в загальному порядку (ч. 1 і 2 ст. 223 ЦПК).
7. За підсумками попереднього судового засідання в стадії підготовки справи до судового розгляду відповідно до ч. 6 ст. 152 ЦПК можуть виноситися не тільки визначення, а й рішення. Так, суддя в попередньому засіданні може розглянути заперечення відповідача про пропуск позивачем без поважних причин строку позовної давності або строку звернення до суду. При встановленні факту пропуску строку позовної давності і строку звернення до суду без поважних причин виноситься рішення про відмову в позові без дослідження інших фактичних обставин. Таке рішення судді може бути оскаржено в апеляційному (при розгляді справи мировим суддею) або касаційному порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 152. Попереднє судове засідання "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 4. 2.6. Вільне використання творів
  стаття Р. поміщена в рубриці "В порядку дискусії", є продовженням циклу статей, опублікованих в газеті протягом декількох місяців, носить полемічний та навчально-просвітницький характер, присвячена поточних економічних, політичних , соціальних питань та проілюстрована фрагментом листівки (назва і фотографія А.). Стосовно до цього справі зображення титульного аркуша
 5. 5. Порука
  стаття проекту включала в себе і друге правило, згідно з яким "якщо хто-небудь взяв на себе перед верітелем відповідальність за боржника в більшій мірі, ніж сам боржник, то таке поручительство недійсне, наскільки воно перевищує головне зобов'язання ". У проекті ГУ розрізняються і два інших види поруки: просте і термінове (ст. 2552). При цьому передбачалося правило про
 6. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 7. 12. Обов'язкове страхування
  стаття починається з проголошення загального для всього договірного права, як, втім, і цивільного права в цілому, принципу: "громадяни та юридичні особи вільні в укладенні договору". Саме в даній статті Кодекс у зв'язку з цим же принципом і в якості виключення з нього допускає можливість спонукання до укладення договору. Зазначена стаття чітко розмежовує два види спонукання в
 8. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  стаття ГК РФ допускає при застосуванні права будь-якої країни застосування судом імперативних норм права іншої країни. По-третє, мова йде про застосування імперативних норм права не будь-якої країни, а лише права країни, що має тісний зв'язок з відношенням. По-четверте, в даній статті частини третьої ГК РФ наводяться основні характеристики таких імперативних норм, які покликані регулювати
 9. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  статтями наслідки недійсності і вирішив, що відповідачу належить повернути позивачеві отриману за даним договором суму, а раніше сплачену відповідачем суму кваліфікував як часткове погашення суми боргу, констатувавши, що ст . 319 ГК РФ незастосовна в даному випадку. Тому важливо не тільки уточнити правове становище, обсяг тих зобов'язань, які вони можуть своїми діями покласти
 10. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  попереднього розслідування або в судовому засіданні змінило свої свідчення. Повідомлення особи, затриманої за підозрою у вчиненні конкретного злочину, про інші вчинені ним злочини, невідомих органам кримінального переслідування, слід визнавати як явку з повинною і враховувати при призначенні покарання при засудженні за ці злочини. При сукупністю скоєних
© 2014-2022  yport.inf.ua